Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Вільні місця

Наявність вільних місць 
в медичній гімназії №33 міста Києва 
станом на 01.03.2021

1 класи – 14
2 класи – 0
3 класи – 0
4 класи – 0
5-класи – 3
6 -а, 6-б класи – 20
7 – а,7- б класи – 13
8 – класи – 0
9 – класи – 2
10- класи – 3
11-а, б класи – 9