Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Вільні місця

Наявність вільних місць 
в медичній гімназії №33 міста Києва 
станом на 01.0
9.2021
на 2021-2022 навчальний рік

 1 класи: 6

2 класи: 13

3 класи: 0

4 класи: 0

5 класи: 15 місць в класі НУШ (пілотний проєкт)

6 класи: 3

7 класи: 10

8 класи: 2

9 класи: 0

10 класи: 0

11 класи: 4