Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Стаття 19 Закону України про освіту

Освіта осіб з особливими освітніми потребами

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Станом на 05.09.2021 року в медичній гімназії 12 учнів навчаються на індивідуальній формі здобуття загальної середньої освіти