Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

РІЧНИЙ ЗВІТ 2018-2019 Н.Р.

З В І Т

медичної гімназії № 33 міста Києва

за 2018-2019 навчальний рік

 

 

Розділ 1

1.1. Персональний внесок адміністрації гімназії у підвищення рівня організації навчально – виховного процесу в гімназії

Усіма членами адміністрації гімназії виконуються функціональні обов»язки щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

Для забезпечення  реалізації змісту шкільної освіти  на рівні Державного  стандарту медична гімназія має однозмінне навчання і налічує 13 класів. Зважаючи на медичний профіль закладу, у гімназійних 5 – 11 класах вивчається латинська мова, здійснюється поглиблене вивчення біології, хімії. Особлива увага приділяється курсу «Основи здоров»я», виділено додатковий час, де вивчаються початкові засади медичних знань, проводяться практичні індивідуальні заняття в кабінеті здоров»я, надаються консультації в кабінеті допрофільної підготовки.

У гімназії працює досвідчений висококваліфікований педагогічний колектив, який поповнюється молодими спеціалістами. Забезпечується скоординована робота шкільного трикутника (учнів, педагогічного колективу та батьків) у вирішенні завдань освітнього процесу. Створено сприятливі умови для фізичного (спортивні гуртки), психічного (психологічна служба), оздоровчого (заняття в кабінеті здоров»я, допрофільної медичної підготовки), соціального та духового розвитку дітей. Йде постійний пошук наступності  в роботі з батьками.

Розвиваючи та стимулюючи творчий потенціал учнів, педагогічний колектив гімназії поглиблено працював над гармонійним розвитком кожної особистості, продовжував роботу з обдарованими дітьми, проводив індивідуальну роботу з учнями за інтересами, з дітьми, що потребують особливого педагогічного втручання.

Серед учнів початкової школи 18% навчається на високому рівні; 59% – на достатньому рівні, середній – 23%.

У 5-9 класах : 14% учнів навчаються на високому рівні; 40% на достатньому рівні, 45% – середній рівень, 1 учень  (Колосовський Артур, 6 клас) має початковий рівень.

У 10-11 класах : 20% – високий рівень; 53% –  достатній рівень, 27% – середній рівень.

У цьому році гімназію закінчили 26 випускників, з  них 2 нагороджені золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні», 2 – срібною медаллю «За досягнення у навчанні», 8 випускників 11 класу отримали Похвальні грамоти за особливі досягнення у вивченні окремих предметів. У 9-му класі 2018-2019 н.р. навчалось 51 учнів, 9 учнів отримали свідоцтва з відзнакою. 31 учнів гімназії  нагороджені Похвальними листами

Вчителі гімназії отримали  грамоти Голосіївської в місті Києві районної державної адміністрації, Почесні нагороди Київського голови, педагогічні керівники учнів-переможців І і ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та переможців ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад отримали  грамоти  медичної гімназії.

Учні-переможці районних олімпіад і МАН отримали дипломи управління освіти Голосіївської в місті Києві районної державної адміністрації та подарунки від батьківського комітету гімназії.

1.2. Адміністрація гімназії приділяє значну увагу забезпеченню обов»язкової загальної середньої освіти.

Відповідно до річного плану роботи гімназії протягом серпня  й вересня 2018 року здійснювався контроль за працевлаштуванням випускників 9-х та 11-х класів.

Щоб забезпечити охоплення молоді  різними формами повної загальної освіти та здобуття вищої освіти учнями в гімназії, проводилась профорієнтаційна робота.

 • Зустріч з представниками ВНЗ (НМУ імені О.О. Богомольця, Київський національний університет культури і мистецтва, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний авіаційний університет, Національний університет харчових технологій)
 • Зустріч з представниками професійно-технічних училищ;
 • Зустріч з представниками технікумів;
 • Екскурсії до міського будинку творчості на Ярмарок професій;
 • У гімназії постійно обновлювались стенди «Куди піти вчитись», «Вас запрошують професії».

1.3. Для забезпечення високого рівня освітнього процесу та організації роботи щодо професійної підготовки вчителя в гімназії працює система науково-методичної роботи.

Науково-методична робота в медичній гімназії № 33 міста Києва у 2018-2019 н.р. здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», згідно з Положенням районного (міського) методичного кабінету (центру), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.12.2008р. та нормативних документів Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти і науки, наказів управління освіти Голосіївського  району та базувалась на досягненнях науки, освітніх інноваціях, конкретному аналізі стану освітнього процесу і була спрямована на розкриття здібностей і таланту вчителів, навичок їх дослідницької діяльності, на розвиток ініціативи, творчого пошуку.

У гімназії створено необхідні умови для ефективного підвищення фахового і науково-методичного рівня педагогічних працівників. Педагогічний колектив у 2018-2019 н.р. ділився набутим досвідом на семінарах, проведених на базі гімназії: «Діагностування готовності педагогічного колективу до вирішення завдань з виховання креативної особистості» (жовтень 2018); «Компоненти готовності педагога до інноваційної педагогічної діяльності» (листопад 2018); «Аналіз тестування для визначення рівня креативності в учнів» (березень 2019); в рамках експерименту була проведена конференція за участю психолога-тренера К.Гольцберг на тему: «Диференційований підхід у навчанні. Суть та методи» (01.11.2018), семінар-тренінг «Ігри та ігрові методи в роботі педагога» (04.01.2019), «Протидія булінгу»  (21.03.2019). Також на базі освітнього закладу відбулися районні семінари вчителів української мови та літератури, основ здоров’я, образотворчого мистецтва в рамках «Вересневих студій» та «Панорами педагогічної майстерності».

 На базі гімназії була проведена районна олімпіада з образотворчого мистецтва; районні заходи методичного центру: презентації та відкриті уроки вчителів: Ковальової В.Ф., Поліщук Я.О., Довженко Н.В., Даценко Н.А., Мірошніченко Л.В.  Вчителі Ковальова В.Ф., Мірошніченко Л.В. та Довженко Н.В. підготували методичні розробки, які були схвалені науково-методичною радою управління освіти Голосіївської РДА. Вчителі гімназії беруть активну участь у проведенні ЗНО, 6 вчителів гімназії є інструкторами ЗНО.

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив медичної гімназії розпочав працювати над реалізацією науково-методичної теми: «Забезпечення інноваційної діяльності гімназії, спрямованої на становлення педагогічної майстерності вчителя і розвиток креативної особистості учня».

Основна мета науково-методичної роботи гімназії – підвищення педагогічної майстерності, методичної кваліфікації педагогів з урахуванням особливостей організації освітнього процесу відповідно до статусу методичної гімназії.

Основні завдання науково-методичної роботи:

 1. Створення умов, які б спонукали педагогів до професійного зростання через забезпечення таких колективних форм методичної роботи:
 • Педагогічні ради – уроки позитивної взаємодії усіх членів колективу;
 • Майстер-класи – поширення педагогічних ідей, педагогічного досвіду;
 • Тренінги – навчання роботі в колективі;
 • Методичні обєднання – школи створення та вдосконалення педагогічної майстерності.
 1. Допомога в розкритті потенціалу усіх учасників освітнього процесу.
 2. Допомога вчителям в опрацюванні нормативно-правових документів щодо організації реформування освітнього простору.

Науково-методична робота в гімназії проводилась під керівництвом науково-методичної ради:

Склад науково-методичної ради:

Переймибіда Л.В. – директор гімназії

Хопта С.М.. – методист, голова методичної ради

Бабенко В.Л. – методист, заступник голови методичної ради

Усенко Р.О.            – заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідає за курсову перепідготовку, атестацію вчителів, самоосвіту;

Кузенко О.В. – заступник директора з виховної роботи;

Юрковська І.С.- голова методичного об’єднная вчителів гуманітарного циклу, вчитель географії

Ковальова В.Ф. – голова методичного об’єднання вчителів природничо- математичних дисциплін, вчитель математики

Мірошніченко Л.В. – голова методичного об’єднання вчителів художньо-естетичних, спортивно-оздоровчих дисциплін

Соколовська Т.В. – голова методичного об’єднання вчителів початкових класів та ГПД

Бережинська І.В. – відповідальна за профільну роботу гімназії, вчитель біології

Малютіна Н.В. – відповідальна за виконання орфографічного режиму, вчитель української мови і літератури

Строкач Н.М. – секретар науково-методичної ради, вчитель англійської мови.

 

У 2018-2019 н.р. проведено 4 засідань науково-методичної ради.

         Питання, що розглядались на  засіданнях науково-методичної ради:

 • про планування роботи науково-методичної ради;
 • про планування роботи методичних об’єднань;
 • формула Нової української школи;
 • про курсову перепідготовку та атестацію вчителів у 2018-2019н.р.
 • про організацію «Фестивалю відкритих уроків», підготовку «Методичного вісника» (Скарбнички педагогічної майстерності);
 • про вдосконалення роботи з обдарованими учнями;
 • про узагальнення матеріалів дослідно-експериментальної роботи за темою «Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу»;
 • про затвердження нової методичної проблеми гімназії «Забезпечення інноваційної діяльності гімназії, спрямованої на становлення педагогічної майстерності вчителя і розвиток креативної особистості учня»;
 • про роботу гімназійного наукового товариства «Дослідник» Малої академії наук;
 • про підсумки ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад  та підсумки І і ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
 • про творчі звіти вчителів, що атестуються;
 • про стан проведення предметних тижнів;
 • про формування життєвих компетентностей учнів засобами проектих технологій;
 • про підсумки моніторингу навчальних компетентностей гімназистів;
 • про діагностування готовності педагогічного колективу до вирішення завдань з виховання креативної особистосі;
 • про 10 ключових компетентностей Нової української школи;
 • про затвердження заходів щодо академічної доброчесності;
 • про підготовку до Дня науки;
 • про виконання навчальних програм;
 • про підсумки науково-методичної роботи в гімназії у 2018-2019 н.р.

Підвищенню кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя сприяла робота методичних об’єднань, якими керують кваліфіковані  педагоги-професіонали, а саме: методичне об’єднання  природничо-математичного циклу та інноваційних технологій (голова методоб’єднання  Ковальова В.Ф., вчитель математики, має вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання вчитель-методист);

         Методичне об’єднання гуманітарних дисциплін та інноваційних  технологій (голова методичного об’єднання Юрковська І.С., вчитель історії, має ІІ кваліфікаційну категорію);

Методичне об’єднання художньо-естетичних, спортивно-оздоровчих дисциплін та інноваційних технологій (голова методоб’єднання Мірошніченко Л.В., вчитель біології та ОБЖ, має вищу кваліфікаційну категорію);

Методоб’єднання початкових класів (голова методоб’єднання Соколовська Т.В., вчитель початкових класів, має вищу кваліфікаційну категорію).

Методичні об’єднання є центрами методичної роботи в гімназії.

Керівники методичних об’єднань проводять засідання методоб’єднань, готують вчителів до проведення психолого-педагогічних семінарів, до круглих столів, конкурсів педагогічної майстерності методичних виставок, панорам методичних новинок, предметних тижнів, відкритих уроків, взаємовідвідування, роботи над єдиною науково-методичної проблемою, до творчих звітів про самоосвіту; проводять консультації, співбесіди з вчителями.

Традиційним було проведення відкритих уроків та позакласних заходів творчо працюючих учителів і учителів, що атестуються. Протягом 2018-2019 н.р. на високому методичному рівні проведено 22 відкритих уроків та відкритих заходів вчителями: Мірошніченко Л.В., Даценко Н.А., Довженко Н.В., Поліщук Я.О., Ковальовою В.Ф.

Всі 4 методичні об’єднання гімназії використовують нові прогресивні концепції та науково-методичні досягнення. Популярним є використання інтерактивних методик навчання. Це і створення ситуацій активного  пошуку, дискусій тощо і використання інноваційних технологій при  проведенні засідань методичної ради, засідань гімназійних методичних об’єднання, педрад, психолого-педагогічних семінарів, фестивалів відкритих уроків, при проведенні предметних тижнів тощо.

У 2018-2019 н.р. використовувалися у гімназії авторські програми:

 1. «Латинська мова та основи європейської культури» для учнів 5-6 класів, автор: доцент кафедри іноземних мов Київського медичного університету УАНМ, вчитель латинської мови Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця, к. філол. н. Шевченко-Савчинська Л.Г.;
 2. «Латинська мова та основи наукової термінології» для учнів 7-8 класів, автор: доцент кафедри іноземних мов Київського медичного університету УАНМ, вчитель латинської мови Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця, к. філол. н. .Шевченко-Савчинська Л.Г.;
 3. «Латинська мова» для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, профільних (медичних) ліцеїв та гімназій, автор завідувач кафедри латинської мови НМУ імені О.О. Богомольця, доцент Кісельова О.Г., доцент кафедри латинської мови НМУ імені О.О.Богомольця Ніколаєнко О.А., старший викладач кафедри латинської мови НМУ імені О.О.Богомольця Ніколаєнко О.І.
 4. «Основи медичної етики та деонтологічної культури» – курс за вибором для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, автори: директор медичної гімназії № 33 міста Києва к. п. н. Переймибіда Л.В. заступник директора Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця к. п .н. Іваненко Р.В.: вчитель-методист Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця Дорошкевич Н.В.
 5. «Історія медицини» для учнів 10-11 класів, автори вчителі Українського медичного ліцею НМУ імені О.О.Богомольця: вчитель-методист Пілявська О.Д., вчитель-методист Керасіді І.Г., вчитель вищої категорії Матічина Н.А.

Дані програми факультативів та спецкурси створені відповідно до Державного стандарту повної загальної  середньої освіти (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року №24  (зі змінами), Типових МОН України та враховують  орієнтацію  на підготовку учнів гімназії до медичної спеціальності.

Основою і важливою складовою роботи вчителів гімназії є формування і розвиток креативності особистості. У гімназії створено  умови для максимального розвитку обдарованих учнів.

Система роботи з обдарованими дітьми в гімназії:

 • щороку поповнюється банк даних обдарованих дітей;
 • забезпечується постійний патронат психологічною службою обдарованих дітей;
 • розроблені рекомендації для вчителів та батьків щодо розвитку обдарованих дітей;
 • проводяться індивідуальні консультації для обдарованих учнів їх батьків;
 • забезпечується участь обдарованих учнів гімназії у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах, олімпіадах, фестивалях, спортивних змаганнях, проектах, науково-дослідницьких роботах наукового гімназійного товариства «Дослідник» Малої академії наук;
 • функціонують профільні кабінети: кабінет здоров»я та допрофільної  медичної підготовки;
 • у гімназії проводяться семінари, наради, круглі столи з питань роботи з обдарованими учнями;
 • видаються накази про організацію і результативність роботи з обдарованими учнями;
 • обдаровані учні долучаються до складу учнівського самоврядування гімназії;
 • адміністрація гімназії сприяє залученню спонсорів для підтримки обдарованої молоді (надання премії батьківської ради переможцям учнівських предметних олімпіад та конкурсів МАН)

У медичній гімназії № 33 використовуються різні інноваційні форми та методи організації методичної роботи: ділові педагогічні ігри, круглі столи,  мозкові штурми, педагогічні консиліуми, педагогічні портрети вчителя, рольові ігри, творчі зустрічі, творчі студії, тренінги тощо.

Одним із засобів для розкриття творчого потенціалу учнів є участь у предметних олімпіадах як районних, так і міських.

Переможці II (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів

 

 

з/п

Предмет Прізвище, ім’я учня. клас Місце П.І.П вчителя
1. Українська мова і література Криган Еліна

10 клас

ІІІ Малютіна Н.В.
2. Українська мова і література Гайдук Марія

9-а клас

IIІ Усенко Р.О.
3. Географія Каруца Денис

10 клас

III Можаровська

Н.І.

4. Інформаційні

технології

(комп’ютерна

графіка)

Чічкіна Марія

9-бклас

I Лялько В.І.
5 Інформаційні

технології

(комп’ютерна

графіка)

Крапивко Алла

10 клас

ІІІ Лялько В.І.
6 Інформаційні

технології

(комп’ютерна

графіка)

Денисова Василина

11 клас

ІІІ Лялько В.І.
7. Образотворче

мистецтво

Волинська Єва

7 клас

І Довженко Н.В.
8. Образотворче

мистецтво

Чічкіна Анастасія

9-б клас

III Довженко Н.В.
9. Математика Ільченко Олександр

8 клас

III Ковальова В.Ф.
10. Біологія Денисова Василина

11 клас

II Бережинська І.В.
11. Біологія Старшинова Марія

11 клас

IIІ Бережинська І.В.
12. Біологія Захарченко Анна

9-а клас

III Бережинська І.В.
13. Хімія Макарова Марина

9-Б клас

I Поліщук Я.О.
15. Хімія Кирпосенко Еліна

11 клас

II Поліщук Я.О.
16 Хімія Мокрецова Анна

7 клас

 

ІІ Поліщук Я.О.
17. Правознавство Захарченко Анна

9-а клас

III Кузенко О.В.
18. Мовознавчий конкурс імені

Петра Яцика

Гайдук Марія

9-А клас

II Усенко Р.О.
19 Мовознавчий конкурс імені

Петра Яцика

Цимбал Аліна

4 клас

ІІІ Метельська Н.В.
20. Літературознавчий конкурс імені Т.Г.Шевченка Коцюбійчук Віра

10 клас

III Малютіна Н.В.
21 Українознавство Коцюбійчук Віра

10 клас

III Переймибіда Л.В.
                   

 

4 учнів гімназії стали переможцями міського етапу Всеукраїнських олімпіад.

У 2018-2019 н.р. на районний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН було подано 13 робіт. Переможцями районного етапу стали 7 учнів, 1- переможець міського конкурсу.

За цей рік: 3 – підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 підтверджено педагогічне звання «старший вчитель; 2 підтверджено звання «вчитель-методист», 1 – присвоєно звання «вчитель-методист», 1 присвоєно кваліфікаційну ІІ категорію. Відповідно до складеного графіка курсову перепідготовку на базі Київського університету імені Бориса Грінченка пройшли 5 вчителів, 2 пройшли очно-дистанційні курси НУШ.

Підвищення науково-методичного рівня педагогічного колективу сприяє покращенню успішності учнів: вони здобувають перемоги у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Підвищенню рівня успішності учнів сприяє їх участь у щорічних конкурсах: імені Тараса Шевченка та імені Петра Яцика, юних поетів «Поетична весна». Переможцями ІІ (районного етапу) Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів стали 18 учнів; ІІІ (міського етапу) – 3 учнів; переможцями районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – 7 учнів, міського етапу – 1 учениця; переможцем конкурсу імені П.Яцика стали 2 учнів; конкурсу імені Т.Шевченка – 1 учениця.

Міжнародне співробітництво

У медичній гімназії у 2018-2019 н.р. відмічались Дні ООН:

Міжнародний день Миру (січень 2019 р.), Міжнародний день організації об’єднаних націй (жовтень 2018 р.), Міжнародний день різної мови (лютий 2019 р.), Міжнародний день театру (березень 2019 р.), Міжнародний день птахів (квітень 2019 р.), Всесвітній день здоров’я (квітень 2019 р.), Всесвітній день космонавтики (квітень 2019 р.), Міжнародний день музеїв (травень 2019 р.), день Європи (травень 2019 р.).

До Дня Європи в медичній гімназії № 33 міста Києва  був проведений Фестиваль   національних культур, в якому взяли участь  учні 5-11 класів. Учні розповідали про історію країн, символіку, традиції, брали участь у виставці ляльок у національних костюмах, сувенірів країн, які представляли. Виступи з віршами, піснями, танцями, сценками.

Співпраця з вищими навчальними закладами (її результати)

Медична гімназія співпрацює з вищими навчальними закладами: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Інститут психології АПН України імені Г.С. Костюка, Київський міський університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київський міський університет імені Бориса Грінченка. Ці вищі навчальні заклади допомагають гімназії  у профільній, позакласній роботі, у  проведенні дослідно-експериментальних робіт.

 

1.4. У гімназії  щорічно проводиться безліч цікавих запланованих виховних заходів. Існують серед них і традиційні  щорічні виховні заходи :

Вся виховна робота в гімназії спрямовувалась на виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,  Державної національної програми «Освіта. Україна ХХI століття», «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства та тісно пов’язана з методичною проблемою гімназії за темою «Забезпечення інноваційної діяльності гімназії, спрямованої на становлення педагогічної майстерності вчителя і розвиток креативної особистості учня».

Проблема, над якою працює педагогічний  колектив:   «Створення умов для розвитку креативної особистості учня та підвищення професійної майстерності педагога як важливих складових розвитку сучасного освітнього закладу».

Мета виховної роботи:            набуття учнями гімназії соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

    Освітній заклад було нагороджено:

Дипломом ІІІ ступеню міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у конкурсі «Добре діло».

Дипломом І ступеню районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у конкурсі «Добре діло».

Дипломом ІІ ступеню районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у грі-вікторині «Відун».

Диплом І ступеня районного етапу конкурсу «Під Божим Покровом, з любов’ю і вірою за Україну, із прагненням миру !».

Дипломом ІІ ступеню у районному огляді-конкурсі дитячої та юнацької художньої творчості закладів загальної середньої освіти в рамках Всеукраїнського фестивалю «Чисті роси».

Дипломом ІІ ступеню у міському екологічному турнірі «Знавці природи».

Диплом ІІ ступеню у районній туристсько-спортивній конкурс-грі «Україна починається з тебе!»

Превентивне виховання та правова освіта

У медичній гімназії створена Координаційна Рада, організовано громадський огляд дітей, контроль за родинами малозабезпечених учнів та дітей схильних до правопорушень (відповідальні: Кузенко О.В., класні керівники, представники батьківської громади. На сьогодні в гімназії є одна дитини, яка потребує особливої уваги.

       До складу КР входять представники педагогічного колективу, учнів, батьків. Саме спільна робота і взаєморозуміння гімназійного  трикутника допомагає у вирішенні багатьох питань, організації та проведенні родинних свят , цікавих заходів, екскурсій тощо.

       З дітьми, схильними до девіантної поведінки, налагоджено чітку роботу (контроль за відвідуванням гімназії , їх навчанням, поведінкою.)  Проведено 9  засідань КР, на яких заслуховувались  класні керівники з питань виховної роботи з дітьми і роботи з батьками, обговорювались нагальні питання навчання та поведінки, розподілялись квитки на новорічні ялинки для дітей пільгових категорій.

            У 2018 – 2019 навчальному році в гімназії налічувалося 12 учнів із зони ООС.

З метою створення умов для раннього виявлення дітей, схильних до правопорушень і злочинів серед неповнолітніх, покращення організації системи контролю за відвідуванням учнями гімназії і зайнятістю в позаурочний час, здійснення зв’язку  і спільної роботи з сім’ями з питань профілактики правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, а також недопущення втягнення їх у злочинну діяльність, педагогічним колективом протягом року:

 1. Здійснюється внутрішньо-гімназійний облік учнів, схильних до правопорушень.
 2. Ведеться постійна співпраця з спеціалістами Центру соціальних служб Голосіївської РДА та шкільним поліцейським.
 3. Згідно Державної програми підтримки сім’ї розроблено план заходів для підтримки дітей з малозабезпечених сімей; сімей, які опинились в тяжких життєвих умовах, дітей сиріт, та напівсиріт, дітей які прибули з тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО. Діти з таких сімей мають безкоштовний гарячий обід, отримали запрошення на новорічні вистави та солодкі подарунки.
 4. Щоденно представниками учнівського самоуправління та адміністрацією проводиться контроль за відвідуванням учнями уроків.
 5. Щомісяця проводяться засідання Координаційної ради гімназії, де вирішуються питання з проблемними дітьми.
 6. Протягом 2018-2019 навчального року практичним психологом Мудрак Н.С. була проведена психодіагностична, психопрофілактична, консультативна та розвивальна робота з учнями, вчителями та батьками відповідно до плану роботи:

З учнями молодшої школи (1 – 4 класи):

 • Психологічне спостереження за учнями під час навчально-виховного процесу з метою вивчення їх індивідуальних особливостей
 • Діагностика уваги учнів
 • Вивчення особливостей адаптації учнів першого класу до навчально-виховного процесу
 • Індивідуальна психодіагностика учнів початкової школи за запитом педагогів, батьків, адміністрації
 • Групова робота на згуртованість у класі
 • Групова робота на заохочення молодших школярів до навчання

З учнями середньої школи (5 – 8 класи):

 • Психологічне спостереження за учнями під час навчально-виховного процесу з метою вивчення їх індивідуальних особливостей
 • Вивчення особливостей адаптації учнів п’ятого класу до нових умов навчання
 • Діагностика індивідуально-типологічних особливостей школярів
 • Проведення соціометричних досліджень
 • Індивідуальна психодіагностика учнів за запитом педагогів, батьків, адміністрації та за власним бажанням школярів
 • Профілактика адиктивної поведінки підлітків та учнів старших класів (групова та індивідуальна робота)

З учнями старшої школи (9 – 11 класи):

 • Психологічне спостереження за учнями під час навчально-виховного процесу з метою вивчення їх індивідуальних особливостей
 • Діагностика індивідуально-типологічних особливостей школярів
 • Діагностика професійної спрямованості старшокласників
 • Проведення соціометричних досліджень
 • Індивідуальна психодіагностика учнів за запитом педагогів, батьків, адміністрації та школярів старшої школи за власним бажанням
 • Здійснення психологічного контролю адаптації учнів при переході до старшої школи
 • Профілактика адиктивної поведінки підлітків та учнів старших класів (групова та індивідуальна робота)
 • Індивідуальне та групове консультування учнів, які мають труднощі у виборі професії
 • Індивідуальні психологічні консультації школярів з особистих питань
 • Групова робота на згуртованість у класі
 • Проведення циклу бесід: «Тютюнопаління, наркоманія, алкоголізм, культура статевих відносин»

З вчителями:

 • Профілактика дезадаптації першокласників
 • Розробка рекомендацій вчителям, щодо роботи з дітьми з високим рівнем дезадаптації
 • Сприяння оптимізації форм спілкування в педагогічному колективі, покращення форм спілкування педагогів з учнями, батьків з дітьми та учнів між собою
 • Групове та індивідуальне консультування вчителів про вікові особливості учнів та шляхи їх психологічної підтримки
 • Індивідуальне консультування вчителів щодо вирішення складних ситуацій та розвитку здібностей учнів
 • Індивідуальне консультування з питань психолого-педагогічного характеру
 • Консультування з питань раціоналізації психолого-педагогічного процесу з дітьми в родині, школі (на основі результатів психологічних досліджень)
 • Консультація педпрацівників з питань виховання і розвитку дитини на основі розвивальних та корекційно-відновлювальних програм
 • Психолого-педагогічні семінари для вчителів
 • Участь у педагогічних радах гімназії

З батьками учнів:

 • Профілактика дезадаптації першокласників
 • Розробка рекомендацій батькам щодо роботи з дітьми з високим рівнем дезадаптації
 • Сприяння оптимізації форм спілкування в педагогічному колективі, покращення форм спілкування педагогів з учнями, батьків з дітьми та учнів між собою
 • Індивідуальне консультування батьків про вікові особливості учнів та шляхи їх психологічної підтримки
 • Індивідуальне консультування з питань психолого-педагогічного характеру
 • Консультування з питань раціоналізації психолого-педагогічного процесу з дітьми в гімназії (на основі результатів психологічних досліджень)
 • Консультація батьків з питань виховання і розвитку дитини на основі розвивальних та корекційно-відновлювальних програм

 

 

 

 

 

 

Попередження бездоглядності серед неповнолітніх.

Для попередження бродяжництва і бездоглядності серед учнів гімназії Координаційною радою, адміністрацією, радою гімназії та батьківською радою проводяться такі заходи щодо профілактики цих негативних проявів:

 1. Контроль відвідування занять (Щоденно)                                                
 2. Забезпечення зайнятості «складних» дітей в гуртках та спортивних секціях.
 3. Складання класними керівниками спільно з психологом психолого-педагогічної характеристики на учнів схильних до правопорушень (За наявності таких)
 4. Проводяться бесіди на морально-етичні теми, розглядаються причини виникнення і способи врегулювання конфліктів (Мудрак Н.С.)
 5. «Складні» учні залучаються до відвідування і участі в правовому лекторії, роботі волонтерського загону, підготовці загальногімназійних свят, участі в гімназійних та районних конкурсах.
 6. Вчителем біології Бережинською І.В. та вчителем курсу «Онови здоров’я» Мірошниченко Л.В. проводяться індивідуальні бесіди про шкідливість куріння, негативний вплив алкоголю на дитячий організм, незворотні наслідки вживання наркотиків; згубний вплив шкідливих звичок та інших впливів на життя і майбутнє людини.
 7. Постійно проводяться бесіди про необхідність освіти, знань, вмотивований вибір майбутньої професії, стилю життя. Запрошуються волонтери.
 8. Усі заходи щодо запобігання правопорушень, злочинності та бродяжництва, а також спрямовані на громадське та патріотичне виховання проводяться відповідно до плану роботи гімназії.

Формування здорового способу життя

Одним з провідних напрямків виховної роботи є формування здорового способу життя. За 2018-2019 навчальний рік з цього напрямку була проведена велика робота з учнями під керівництвом вчителів фізичної культури, курсу «Основи здоров’я» та всього педагогічного колективу:

 • участь у спортивних міських та районних змаганнях;
 • відбувся танцювальний батл, під час якого учні 1-11 класів демонстрували свої танцювальні таланти. У вирішальному турі перемогли учні 10-11 класів. У супер фіналі змагалися з вчителями;
 • конкурс проектних робіт «На варті здоров’я» (5-11 класи);
 • проведений Олімпійській урок для учнів початкової школи;
 • відбулися Олімпійські ігри для учнів 5-11 класів;
 • був проведений День Здоров’я (вересень 2018 року);
 • відбулися змагання з волейболу та черлідингу серед 9-х класів.
 • участь у районній туристсько-спортивній конкурс-грі «Україна починається з тебе!», під час якого учні змагалися у географічному, краєзнавчому, туристичному конкурсах.
 • 20 листопада до Міжнародного дня відмови від паління підготували та провели виступ агіт-бригади «Ми проти паління» (10 клас);
 • 1 грудня до Дня боротьби зі СНІДом були проведені акції учнями-волонтерами про страшну хворобу і її наслідки (7-9 клас);
 • проведено щорічну благодійну акцію до Дня Святого Миколая «Подаруй подарунок онкологічнохворій дитині» (1-11кл.);
 • проведено ряд лекцій для учнів 7-11 класів волонтерами з районної соціальної служби на теми пов’язані з наркоманією, п’янством, курінням тощо;
 • в гімназії працюють спортивний гурток «Баскетбол» для учнів молодших класів та гурток «Оздоровча гімнастика», на яких учні можуть розвивати та покращувати фізичну форму та здоров’я;
 • учні та вчителі гімназії продовжують проходити курси з  домедичної  та екстреної медичної допомоги в рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер»;
 • гімназія співпрацює з Соціальною службою Голосіївського району, Червоним хрестом Голосіївського району, Національним медичним університетом  ім. О.О. Богомольця;
 • на II поверсі гімназії оформлено постійну виставку наглядних стендів в кількості 20 шт. з правил безпеки учасників дорожнього руху та безпеки біля власної оселі «Безпека руху – це життя»;
 • з метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму у вересні цього року серед учнів 1-11 класів в рамках Місячника дотримання правил дорожнього руху проведено рейд «Увага! Діти – на дорозі»;
 • у рамках місячника «Увага! Діти на дорозі» проведений захід, присвячений правилам дорожнього руху «Твій вибір друг – безпечний рух»;
 • проведено конкурс малюнків «Від рідного порогу – безпечна дорога!»;
 • проведено тиждень спортивно-оздоровчої роботи (вересень 2018, лютий 2019 року);
 • були проведені різні цікаві акції: «Жива антиреклама палінню», агіт-бригада до дня боротьби з ВІЛ- СНІД, «Правила дорожнього руху», бесіди з учнями молодших класів;
 • відвідали Київський пансіонат ветеранів праці, де учнів зустрів ветеран Другої світової війни Чернишов Григорій Степанович;
 • з метою пропагування здорового способу життя до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом був проведений Місячник боротьби з ВІЛ та СНІД: проведено для учнів гімназії лекцію «СНІД не спить»; переглянули відеофільми на тему профілактики СНІДу; проведено відкриті виховні години «Здоров’я – головний життєвий скарб” та „Здорові звички  – здоровий спосіб життя»;
 • на індивідуальних консультаціях з батьками класні керівники приділяють увагу здоров’ю дітей, запрошуються лікарі, імунологи, представники громадських екологічних організацій, які розповідають батькам про епідеміологічний стан в місті, як захистити власних дітей від тяжких хвороб, про статевий розвиток підлітків;
 • проведення індивідуальної роботи з дітьми, що палять: бесіди, перегляд фільмів, робота з психологом, бесіди з батьками;
 • до Дня Святого Миколая та до Дня матері було організовано щорічну акцію «Зроби подарунок онкохворій дитині». Лідерами учнівського самоврядування 12.2018 року буливідвезені до Українського центру дитячої онкології Національної дитячої спеціалізованої лікарні „ОХМАДИТ” подарунки, які були придбані за кошти учнів гімназії та виготовлені власними руками із залученням батьків;
 • у гімназії працюють гуртки «Баскетбол», «Класичний танець», «Оздоровча гімнастика», вихованці яких приймають активну участь у гімназійних та районних заходах.

Патріотичне виховання та народознавчі традиції гімназії

Протягом 2018-2019 навчального року приділено багато уваги саме патріотичному вихованню. Проведено різноманітні благодійні акції, змагання, виховні години та оформлені стенди пам’яті.

Учні гуртка «Школа Безпеки»  під керівництвом Ковальова В.Ф. :

 • взяли участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі “Сокіл” (“Джура”) ;
 • провели зустрічі з ветеранами Другої Світової війни, курсантами, учасниками АТО, батьками військовослужбовцями;
 • організували агіт-бригаду для проведення бесід з учнями молодших класів;
 • вивчали загальновійськову підготовку, першу домедичну допомогу при пораненнях та правила транспортування поранених;

Протягом року учні, вчителі і батьки брали участь в  акціях підтримки бійців ООС: «Оберіг воїнам АТО», учні 1-4 класів взяли участь у акції дитячих малюнків і листівок бійцям «Новорічно-різдвяне побажання», учні 5-8 класів взяли участь у акції листів підтримки пораненим бійцям «Добре слово в час важливий зігріє серце вояку», учні 9-11 класів взяли участь у акції стінгазет «Шляхами Волі та Незалежності», батьківська громадськість, педагогічний колектив та учні гімназії долучились до благодійної акції «Збирай кришки на протези для воїнів», були передані кошти на протези пораненим бійцям.

Медична гімназія № 33 міста Києва отримала сертифікат, який засвідчує, що заклад освіти підтримав міжнародну ініціативу Всесвітній День Гідності, який відбувся у символічний часовий проміжок – з 21 листопада (День Гідності та Свободи України) до 9 грудня (Міжнародний день боротьби з корупцією).

12 грудня 2018 року в медичній гімназії № 33 міста Києва в рамках Всеукраїнського Тижня правознавства відбувся батьківський урок на тему: «Правопорушення та юридична відповідальність», який був проведений Павелко Сергієм. Метою уроку було  сприяти вихованню правової культури учнів: розбиралися практичні правові життєві ситуації, наводилися статистичні дані правопорушень неповнолітніх.

        З метою патріотичного виховання молоді, формування громадянської та патріотичної свідомості, сприяння підвищенню впливу родинного виховання та поглибленню духовної єдності поколінь учні гімназії:

 • взяли участь у конкурсі «Під Божим Покровом, з любов’ю і вірою за Україну, із прагненням миру!» – І місце;
 • 11.2018 року учні та вчителі приєдналися до написання щорічного радіодиктанту національної єдності. У день української мови та писемності, окрім України, писали диктант в Латвії, Литві, Португалії, Словаччині, Румунії, Казахстані, Китаї, Аргентині, США та Канаді;
 • у жовтні 2018 дві команди медичної гімназії № 33, змагалася з патріотичного вишколу-гри «Козак-Квест». Більше десятка змагальних майданчиків та пошукових точок. До кожного з них треба було добігти, винайти завдання та, не вагаючись, рухатись далі;
 • проведена екскурсійна програма для учнів 10 класу у сесійний будинок Верховної Ради України;
 • взяли участь в районній акції «Біль нашої пам’яті» присвяченої 75 роковинам трагедії Бабиного Яру;
 • акція «Маки пам’яті» присвячена Дню пам’яті та примирення.
 • з нагоди Дня захисника України було проведено літературно-музичну вітальню «Повертайся живим»;
 • День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • Класні години: «Конституція України та Закони України», «Державна та військова символіка України», «Герб та прапор України»;
 • відбувся марафон «Моя оспівана країна», присвячений Дню гідності та свободи. Учні 1 – 11 класів проникливо читали вірші про Україну, її символи, про єдність, патріотизм, духовність та волю нашого народу;
 • продовжена співпраця із поліцією, у рамках проекту «Шкільний поліцейський»;
 • провели класні виховні години, писали твори та реферати «Пам’яті жертв голодоморів України», «День козацтва», «Визволення Києва»;
 • взяли участь у районному етапі ХVІ Міського конкурсу читців поезії Тараса Шевченка, на якому виступала учениця 10 класу Корихалова Анастасія;
 • провели класні години на тему «Герої Крут»;
 • відбувся захід присвячений пам’яті Героїв Небесної сотні : «Пам’ятаємо. Любимо. Сумуємо»;
 • було проведено традиційне українське Свято Благовіщеня: учні початкових класів зробили і випустили чарівних птахів на волю та був проведений майстер-клас по виготовленню  та випіканню фігурок весняних птахів-жайворонків;
 • учні і вчителі долучилися до святкування Всесвітнього дня вишиванки, який  проводиться щороку у третій четвер травня. Був проведений патріотичний флешмоб. Учні гімназії виклали вишиваний прапор України.
 • 15 травня 2019 року учні 8 – 11 класів медичної гімназії № 33 міста Києва з нагоди святкування Дня Європи стали учасниками  Всеукраїнського відкритого онлайн-уроку «Європа починається з тебе».

Традиційні заходи гімназії

Були проведені заходи на  День гідності та Свободи та День козацтва.

До Дня вчителя учні 1 – 11 класів: представили цікаві музичні привітання; випустили  газети (5–11 класи); взяли участь у конкурсі «Солодкі екібани» (5–11 класи);

На День святого Миколая проводиться театралізоване дійство для учнів гімназії з Ангелами та Святим Миколаєм.

Вже другий рік поспіль у гімназії вирують українські вечорниці на Андрія (12 грудня), під час яких учні, батьки та вчителі свято шанують традиції пращурів.

Організовується щорічна акція «Зроби подарунок онкохворій дитині». Лідерами учнівського самоврядування відвозяться до Українського центру дитячої онкології Національної дитячої спеціалізованої лікарні „ОХМАДИТ”  подарунки, які були придбані за кошти учнів гімназії та виготовлені власними руками із залученням батьків.

 До Новорічних та різдвяних свят учні гімназії готували ялинкові прикраси, зроблені своїми руками. Традиційно в останній дні першого навчального семестру проводились: новорічний ранок для учнів 1-4 класів та свято «Нового року» для учнів 5 – 11 класів. Відбулися справжні українські вечорниці, з жартами, піснями, танцями і звичайно з варениками!

 • З метою фізичного загартування учнів, зміцнення їхнього здоров’я, формування в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я та здорового способу життя традиційно в гімназії проводиться Місячник спортивно-оздоровчої роботи.
 • Відбулася акція «Допоможи птахам взимку». Учні початкової школи розвісили на території гімназії годівнички для птахів.
 • Провели народне свято Маланки та Василя за давніми українськими традиціями. Водили Козу, щедрували у господині, бажали всім добра, миру та злагоди.
 • До старовинного кельтського свята – Хелловін відбулися конкурси атрибутів та тематичного оформлення класів, страв з гарбуза. Закінчилося свято ярмаркою.
 • До Дня Святого Валентина обов’язково проводиться Велика гра «Знайди свою половинку».
 • Пройшли перерви під гаслом «Війна гаджетам». Гімназисти тільки на один день зануритися в атмосферу гри, флеш-мобів, спорту та розваг.

           У березні 2019 року в гімназії відбулися дні вшанування славетного сина українського народу Т.Г. Шевченка. З метою виявлення розвитку і підтримки творчо обдарованих дітей, формування їх духовної, світоглядної позиції, прищеплення принципів громадянської відповідальності, стимулювання креативного потенціалу на прикладі постаті поета-художника Т.Г.Шевченка.

До декади української мови та літератури були проведені:

– конкурс малюнків до творів української літератури;

– взяли участь у ХXV Всеукраїнському конкурсі читців ім. Тараса Шевченка. Інсценізація балади “Тополя”.

– виступ агітбригади «Слово, пісне, думо Кобзарева…»;

– Шевченківська вікторина;

– тематичні уроки по класах «Мова моя калинова»;

– літературний конкурс «Найрозумніший»;

– конкурс читців;

Традиційно восени проводиться «Посвята у гімназисти», де учні 5 класів дають «Присягу гімназиста», обіцяють сумлінно вчитись, їдять гарбузову кашу і стають «однокашниками», отримують український оберіг в «Дорогу знань». Свято проводить Президент гімназії та учнівське самоврядування.

Відбувся День ЦО. Були проведені виховні години на тему «Дії у надзвичайних ситуаціях», конкурс малюнків «Захисти себе», цікава вікторина «Збережи своє життя». Також проведені практичні заняття  «Засоби індивідуального захисту та надання першої медичної допомоги». У середині учбового дня за сигналом тривоги  учні та вчителі  гімназії швидко і організовано провели евакуацію. Після чого рятувальники з пожежної частини № 4 ДСНС України провели практичне заняття на протипожежну тематику.

До Дня довкілля та Всесвітнього дня Землі були проведені класні години на теми: «Наша природа в небезпеці», «Людина як частина свого середовища», висадили ялинки на території двору гімназії.

Були проведені заходи у вигляді літературної вітальні на теми «Поет і кохання» та «Захист тварин».

У рамках Тижня біології відбувся Кольоровий день. Кожен клас презентував корисні якості продуктів харчування, приготував яскраву смакоту на різнокольоровий ярмарок, прикрасив кабінети гімназії.

До Дня Гімназії був проведений традиційний захід з нагородження учнів, які зайняли призові місця участь в олімпіадах і конкурсі МАНу.

Навесні проводиться свято «Прощавай букварику», на якому учні першого класу розповідають вірші, співають пісні, танцюють і прощаються зі своїм першим підручником. За старанність і сумлінність нагороджуються кращі учні.

Відбулося свято Останнього дзвоника.  Вже за традицією випускники подарували першому класу маленькі дзвіночки, як символи шкільного життя. І тепер кожного року їх мелодія буде проводжати випускників у доросле життя.

На урочистому святі отримали свідоцтва про здобуття  повної загальної середньої освіти 26 випускників 2018-2019 навчального року та були видані свідоцтва про здобуття  базової загальної середньої освіти учням 9-х класів.

На святі, присвяченому врученню свідоцтв про про здобуття  базової загальної середньої освіти учням 9-х класів, була  продовжена традиція – Гімназійний бал!!! Танці, які славилися в минулих століттях і виконувалися на балах: вальс, полонез: знову цікаві й модні, багато в чому завдяки своїй елегантності й красі.

Були проведені екскурсії до Ужгорода, Мукачево, Луцька, Острога, Володимир-Волинського, Батурина.

Певні традиції має і учнівське самоврядування гімназії, яке працює за різними напрямками і формами роботи. У вересні 2018 р. були проведені організаційні засідання міністерств та перевибори активів у класах. Щотижня проходили засідання міністерств учнівського самоврядування, які дають можливість учням самостійно вирішувати проблеми  гімназійного життя.

      За навчальний рік відповідними міністерствами учнівським самоврядування було проведено:

 • рейди «Н» та рейди запізнень,
 • перевірили класні куточки та куточки національної символіки,
 • шефська робота

Учнівське самоврядування  «Країна «САМ» складається з Президента та  5 міністрів, які забезпечують включення учнів у різноманітну змістовну та насичену систему  заходів, впливають на формування громадянської позиції учнів, згуртування учнівського колективу, розвиток відповідальності за власні дії, творчість та ініціативність учнів. Президент гімназії та міністри обираються терміном на 1 рік.

У квітні  2019 року відбулися вибори Президента самоврядування медичної гімназії № 33. Вибори проходили згідно законодавству гімназії. Президентом було обрано Коцюбійчук Віру.

Робота самоврядування створює атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності. Особливо при проведенні рейдів, конкурсів, відкритих заходів, свят до дня Вчителя, 8-го Березня, Новорічних свят, брейн-рингів, участі у всіх предметних тижнях, в організації змістовної шефської роботи з учнями 1-4 класів.

Учнівське самоврядування щорічно веде літопис гімназійного життя з    2000 року (заповнюють сторінки випускники гімназії).

Працював «Трикутник»: учні – батьки – адміністрація. Проводились розширені засідання, виїзні колегії по класах, організація рейдів, батьківських уроків, конкурсів, відкритих заходів, свят Це дало можливість створити в гімназії атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності.

У рамках фестивалю партнерства «Освітній Хакатон – 2018» у медичній гімназії №33 міста Києва 7 грудня відбувся День учнівського самоврядування. Захід проводився з метою пропагування серед учнівської молоді основних засад місцевого самоврядування, формування активної життєвої позиції гімназистів та реалізації їх лідерського потенціалу, виховання інтелектуально і духовно розвиненого підростаючого покоління – майбутнього нації. У Дні учнівського самоврядування взяли участь гімназисти 5-11-х класів . Учні мали можливість попробувати себе в ролі педагога, зрозуміти і відчути, як це – бути вчителем. Робочий день розпочався з апаратної наради. Директор гімназії Переймибіда Лариса Валентинівна привітала гімназистів із Днем місцевого самоврядування та побажала лідерам успіхів. Апаратну нараду продовжила Ольховська Стефанія, президент учнівського самоврядування, яка виконувала відповідно до визначених повноважень функціональні обов’язки директора гімназії. Стефанія ознайомила представників учнівського самоврядування із Планом Дня самоврядування. Весь освітній процес гімназії в цей день проходив під чітким контролем дублерів адміністрації закладу освіти Преловського Олега та Лапи Анни. І для того, щоб уроки проходили у нормальному режимі, потрібна була ретельна підготовка. Заздалегідь «майбутні вчителі» ознайомилися з навчальним матеріалом, який вони повинні дати учням. Самостійно складали конспекти уроків, підбирали цікавий матеріал. Отже, «майбутні вчителі» проявили неабияку наполегливість і старанність, щоб підготуватися до уроків. Усі з великим нетерпінням чекали цього дня та хвилювалися. Але, як потім з’ясувалося, хвилюватися було нічого. Учні 1-11 класів були задоволені. Уроки сподобалися, бо все проходило цікаво і захоплююче. Учні отримали задоволення ще й від того, що їхні знання були оцінені високими балами. А 08 грудня 2018 року в рамках «Освітнього хакатону 2018» відбувся другий етап. До проведення уроків підключилися батьки. Усім було цікаво, весело, повчально! Після уроків відбулося актівіті «Відкритий мікрофон».

Профорієнтаційна робота

Основна мета профорієнтаційної роботи медичної гімназії виховувати в учнів професійні наміри, які б відповідали їх бажанню, здібностям та потребі суспільства в кадрах; виховувати в учнів потребу і необхідність у кваліфікованій професійній діяльності. Для цього було проведено:

 • класні години за планом класних керівників;
 • організація зустрічей з ВНЗ міста;
 • напередодні Всесвітнього дня боротьби проти рака, з метою підвищення обізнаності про рак як про одне з найстрашніших захворювань сучасної цивілізації, привернення уваги до проблеми запобігання, виявлення та лікування цього захворювання, в медичній гімназії № 33 відбулася лекція «Основи онкології та канцерогенезу». Ловигін Георгій Олександрович, старший-лікар відділу експертизи надання медичної допомоги, лікар з МНС відділу медицини катастроф м. Києва, діючий член асоціації респіратологів Європи поспілкувався з гімназистами і відповів на всі питання, які зацікавили учнів.
 • 12 грудня 2018 року в медичній гімназії № 33 міста Києва відбулася профорієнтаційний семінар на тему: «Неправильне харчування та його наслідки», який провела професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри біомедицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка Фалалєєва Тетяна Михайлівна.  
 • 08 травня 2019 року учні медичної гімназії № 33 міста Києва відвідали дитяче відділення Національного інституту раку. У рамках проекту « Я з тобою» організували майстер- клас по виготовленню картини- герба Голосіївського району. 
 • Екскурсії в музей кафедри анатомії людини НМУ імені О.О. Богомольця;
 • Продовження курсів з  домедичної  та екстреної медичної допомоги в рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер»;
 • Співпраця з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця;
 • Екскурсія в Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця;
 • Екскурсія в Національний музей медицини України
 • Екскурсія в Музей-аптеку.
 •  

Співпраця з районними службами, громадськими, благодійними організаціями

Педагогічний колектив медичної гімназії тісно співпрацює з багатьма міськими та районними організаціями, що працюють в напрямку профілактики правопорушень та пропаганди здорового способу життя:                                        

 • Службою у справах дітей.
 • Соціальною службою Голосіївського району.
 • Кримінальною поліцією Голосіївського району.

Багато допомагають в роботі з дітьми батьки-фахівці (юристи, лікарі, психологи).

            Розвиток творчого потенціалу підростаючого покоління – пріоритетне направлення навчально-виховного процесу.

            З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України та забезпечення повноцінного розвитку школяра, розумового, естетичного, фізичного виховання в гімназії  працюють 11 гуртків,  де зайнято 92,9% учнів, а саме:

– «Школа безпеки» (керівник Ковальова В.Ф.);

– «Оздоровча гімнастика» (керівник Турчин М.В.);

– «Театр ляльок» (керівник Кухарєва Н.В.);

– «Звукозапис та аранжування» (керівник Бойко І.В.);

– «Українознавство» (керівник Переймибіда Л.В.);

– «Образотворче мистецтво» (керівник Довженко Н.В.);

– «Класичний танець» (керівник Белан В.В.);

– «Баскетбол» (керівник Турчин В.М.);

– «Кулінарія» (керівник Ярема В.В.)

– «Математичні обрії» (керівник Ковальова В.Ф.);

      Під час перевірки з’ясовано, що всі гуртки користуються  популярністю в учнів гімназії . Заняття мають чітку  структуру, методично грамотно побудовані. Упродовж року гуртківці приймали активну участь в організації, оформленні та проведенні гімназійних свят та захищали честь гімназії  у районних конкурсах та змаганнях.

 

Розділ 2

Зміцнення та модернізація  матеріально-технічної бази гімназії.

На сайті гімназії створено розділ «Прозорість та відкритість», у якому розміщена інформація про заклад освіти, наявність вакансій та вільних місць у класах, матеріально-технічне забезпечення освітнього закладу, кошторис на 2018 рік, результати моніторингів за попередні роки; правила прийому в гімназію; медична гімназія на освітній карті Києва.

З метою створення належних умов для організації освітнього процесу постійно поповнюється матеріально-технічна база гімназії за рахунок бюджетних надходжень та благодійної допомоги.

Станом на 31 грудня 2018 року на сайті гімназії та у вестибюлі закладу освіти розміщено інформацію про покращення матеріально-технічної бази гімназії за рахунок бюджету міста Києва. А саме: емаль ПФ (12 банок), БФП Epson L4150, портативний комп»ютер для вчителя, комплект антисколіозний регульований по висоті (30 шт.), стіл учительський кутовий, дидактичні матеріали, спортивні мати (4 шт.), екран настінний, фліпчарт, проектор для НУШ; класні журнали, папір А-4 (60 пачок), тримачі паперових рушників (4 шт.), медикаменти, гвинтівка пневматична з кулями; чистячі засоби, засоби для миття підлоги, засоби для ручного прання, рідке мило, емаль алкідна (28 кг), фарба інтерєрна для стін (126 кг), гіпсокартон для ремонту стелі їдальні, холодильник у медичний кабінет. Також за бюджетні кошти були проведені: дезінфекція, обслуговування тривожних кнопок, технічне обслуговування електрощитових, обслуговування внутрішніх сантехнічних мереж, послуги звязку, вивіз сміття, аварійне прочищення каналізаційних мереж, обробка деревяних конструкцій горищ, обслуговування фільтруючих систем питних фонтанчиків, послуги по заміні запірної арматури на контрольно-вимірювальних приборах, повірка вузлів обліку теплової енергії, поточний ремонт внутрішніх мереж ЦО, обслуговування питних фонтанчиків, аварійний ремонт даху, аварійний ремонт теплових пунктів.

Добровільні внески у вигляді матеріальних цінностей одержані станом на 01.07.2019 і поставлені на баланс в управлінні освіти Голосіївської РДА

 1. Шафа чотирьохдверна -2 шт., шафа комбінована з відкритим верхом – 1 шт. у 27 кабінет.
 2. Дошка коркова – 1 шт. у 26 кабінет
 3. Ковролін на вхід у вестибюль гімназії
 4. Обрамлення для сходів «Надія» (брудоочисна система для підлоги) на центральний вхід в гімназію.
 5. Проектор та екран Acer X118AH, Redleaf Goldview настінний для 27 кабінету.
 6. Ролети у 37 кабінет – 3 шт.
 7. Екран – 1 шт., проектор GP90 – 1 шт., планшет T100TA64ГБ – 1 шт. у 37 кабінет.
 8. Проектор та екран у 36 кабінет
 9. Стенди з ЦЗ – 2 шт.
 10. Проектор РФ 502 – 1 шт. у 40 каб.
 11. Ролети у 36 каб. – 3 шт.
 12. Мати спортивні – 2 шт.
 13. Меблі (шафи) у 27 каб.
 14. Ноутбук Lenovo – 2 шт.

 Заключено угоду між батьківською радою гімназії та ТОВ «Охорона – Сервіс ЛПГ» щодо забезпечення охорони освітнього закладу.

Косметичні ремонти в класах зроблені силами батьків та технічних працівників. Для покриття підлоги батьківська громада гімназії порушила клопотання перед орендарями щодо придбання паркетного лаку.

 

Розділ 3

Забезпечення гімназії кваліфікованими кадрами

За цей рік: 3 – підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 підтверджено педагогічне звання «старший вчитель; 2 підтверджено звання «вчитель-методист», 1 – присвоєно звання «вчитель-методист», 1 присвоєно кваліфікаційну ІІ категорію. Відповідно до складеного графіка курсову перепідготовку на базі Київського університету імені Бориса Грінченка пройшли 5 вчителів, 2 пройшли очно-дистанційні курси НУШ.

У цьому році підвищили педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації такі вчителі: Поліщук Я.О., вчитель хімії, Тімошкова О.Ю., вчитель фізики, Лялько В.І., вчитель інформатики, Юрковська І.С., вчитель історії, Метельська Н.В., вчитель початкових класів, Конта Г.М., медична сестра.

Атестувались у 2018-2019 н.р. на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії вчителі: Ковальова В.Ф., Довженко Н.В., Мірошніченко Л.В.,Даценко Н.А.; на підтвердження педагогічного звання старший вчитель: Даценко Н.А.; на присвоєння педагогічного звання вчитель-методист Мірошніченко Л.В.; на підтвердження педагогічного звання Вчитель-методист: Ковальова В.Ф. та Довженко Н.В.; на присвоєння ІІ кваліфікаційної категорії – Поліщук Я.О.; встановлено 12 тарифний розряд Ковальовій В.Ф., Довженко Н.В. (як керівнику гуртка).

Державну навчальну програму з усіх предметів виконано. У гімназії створено необхідні умови для обов»язкового здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти. Активно задіяні комп»ютерні класи, мультимедійний комплекс, мережі інтернет, які дають можливість впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховному процесі, а також використати години трудового навчання на викладання інформатики.

 

 

Розділ 4

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

         Аналізуючи фізичний розвиток учнів виявлено, що найбільше порушень у здоров»ї учні мають:

Сколіози – 16

Плоскостопість – 51

Захворювання органів дихання – 5

ЛОР патології – 40

ДЦП – 3

Зниження зору – 60

Дефекти мови – 6

Порушення постави -42

Захворювання ССС – 79

Захворювання ШКТ – 52

Захворювання ЦНС – 9

Ендокринна патологія – 13

Патологія сечовидільної системи – 7

 

         На жаль, мають місце мікротравми під час освітнього процесу: Квітка З (3 клас), Титарєв О. (6 клас), Бочай І. (10 клас), Шовкова П. (6 клас), Старікова М. (7 клас), Тихомиров М. (7 клас).

Зафіксовані нещасні випадки невиробничого характеру, що сталися з учнями дома, під час тренувань, на заняттях в гуртках за межами гімназії: Титарєв О., Бочай Г., Алексенко К., Шаповал Л., Злобін В., Турович М.

 

         По групах на уроках фізкультури розподілені 337 учнів:

Основна – 201

Підготовча –120

Спеціальна – 15

Забезпечення здорових та безпечних умов праці є одним із стратегічних напрямків діяльності адміністрації та профспілки гімназії.

Правовим підґрунтям для реалізації діяльності з питань безпеки праці та охорони життєдіяльності  є норми Конституції України, Законів України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  підзаконних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

За 2018-2019 навчальний рік в гімназії не зафіксовано ні одного нещасного випадку, пов»язаного із виробництвом. Загалом у звітний період члени профспілки  гімназії брали  активну участь  у громадському огляді  стану умов і охорони праці в гімназії, який проводився в кінці кожного семестру.

Щорічно вчителі згідно графіку проходять диспансеризацію та медичний огляд.

 

 

Розділ5

Залучення педагогічної та батьківської громадськості до  управління гімназією.

У цьому  навчальному році батьківська рада гімназії працювала згідно плану роботи. Голова батьківської ради  Макарова Олена Миколаївна. Проведено 5 засідань батьківського комітету. Проведено 8 батьківських рейдів-оглядів:   санітарного стану кабінетів, гарячого харчування, забезпечення учнів підручниками та стан підручників, збереження майна гімназії, рейди в сім”ї дітей, які потребують допомоги, підготовка до осінньо-зимового сезону, операція „Урок” і т.д.

На засіданнях батьківської ради заслухані питання :

 1. Звіт про роботу батьківської ради за минулий рік та завдання на майбутній рік.
 2. Затвердження плану роботи на наступний рік.
 3. Розподіл доручень між новим складом батьківської ради.
 4. Про підготовку гімназії до осінньо-зимового періоду.
 5. Про підготовку до зимових свят.
 6. Про допомогу батьків в підготовці науково-дослідницьких робіт МАН
 7. Про результати рейдів батьківської ради
 8. Про проведення благодійних акцій в гімназії
 9. Про укладення договору про надання послуг з охорони гімназії.
 10. Про створення умов для збереження здоров’я та життя дітей.
 11. Звіт Голови батьківської ради гімназії за І семестр 2018-2019 н. р.
 12. Допомога батьків в організації НВП в класах.
 13. Про планування косметичних ремонтів в класах та приміщенні гімназії.
 14. Про підсумки навчального року
 15. Про підготовку до випускних вечорів
 16. Стимулювання обдарованих учнів за підсумками навчального року із фонду батьківської ради гімназії.
 17. Про оздоровлення дітей влітку.
 18. Про розгляд звернень громадян.
 19. Про участь гімназії уІІ Фестивалі партнерства «Освітній хакатон 2018».

Обов’язковими стали в гімназії загальногімназійні справи, які готуються разом з батьками:

 • Медична гімназія взяла активну участь у ІІ фестивалі партнерства «Освітній хакатон – 2018» (проведення уроків учнями та батьками; виконання домашніх завдань учителями; здійснення анкетування щодо виконання домашніх завдань серед учнів, батьків та вчителів гімназії; проведення альтернативних батьківських зборів; моніторинг прав та обов’язків учнів, вчителів та батьків; проведення супер-гри «Хто зверху» між батьками та вчителями гімназії.)
 • День самоврядування в гімназії (батьківський урок);
 • Спільна презентація проектної діяльності класів (за графіком)

Саме спільна робота і взаєморозуміння  „трикутника” допомагала у вирішенні багатьох питань, організації та проведенні родинних свят (Розширені засідання КР, Посвята у гімназисти, Свято Миколая, Свято гімназії,  Свято матері,  8 Березня,  Свято закінчення початкової школи тощо). Батьки активно брали участь у освітньому процесі і проводили з дітьми бесіди та екскурсії.

Активно беруть участь представники батьківськоі ради у проведенні тижня профорієнтації. Представники різних професій проводять лекції-бесіди в різних класах,  пропагуючи свої власні професії та допомагають розібратися дітям у розмаїтті  професій.

Силами батьківської ради протягом 2018-2019 н.р. в гімназії  були проведені такі заходи:

 • Допомога в проведенні екскурсій
 • Допомога в проведенні місячника спортивно – оздоровчої роботи.
 • Проведення батьківських уроків в усіх класах гімназії.
 • У вересні (2018р.) та березні (2019) проведено рейди в сім”ї соціально-незахищених дітей та дітей, які потребюують особливої уваги.
 • проведено перевірку гарячого харчування учнів, санітарний стан їдальні та туалетних кімнат.
 • проведення рейдів-перевірок виконання правил внутрішнього розпорядку (запізнення, відвідування уроків )
 • проводили рейди-огляди збереження підручників, гімназійного майна.
 • протягом року допомагали в проведенні навчальної практики учнів.
 • проведено розширені засідання разом з педагогічним колективам, КР та Радою гімназії з приводу незадовільної поведінки окремих учнів гімназії, запізнень на уроки, порушення статуту, поганої успішності.

На дискотеках та загальногімназійних  святах завжди присутні чергові батьки.

Співпраця з громадськими організаціями

Вже протягом багатьох років медична гімназія  № 33 дружньо співпрацює з громадськими організаціями міста:                                                     

 • фонд «Пантелеймона Куліша» (нагородження кращих випускників)
 • «Театр зірок» (вистави для дітей).
 • Міжнародна екологічна ліга (учась учнів у конкурсах).                                                                  
 • Міський будинок творчості дітей та юнацтва (участь у міських конкурсах та заходах).
 • Центр тверезості і здоров’я (лекції для підлітків).
 • Будинок творчості дітей та юнацтва Голосіївського району (участь у конкурсах і заходах.
 • музей Т.Г.Шевченка (проведення екскурсій і лекцій)
 • дитяча організація «Екологічна варта» (участь наших учнів у конкурсах і заходах).         
 • музей Л.Українки, М.Старицького, М.Лисенка (екскурсії).
 • ТЮГ (відвідування вистав).
 • Соц.служба Голосіївського району (проведення лекцій , показ фільмів).
 • Фундація моральної та духовної освіти. (лекції для учнів і батьків).
 • громадський інститут «Екологія людини» (обстеження учнів початкових класів).

– бібліотекою ім.В.Симоненка. (лекції для учнів і зустрічі з письменниками).

 • міський Будинок вчителя. (проведення педагогічних відкритих рад) .

–    міський Планетарій. (лекції для учнів).

– Волонтерська молодіжна організація «Надія по всьому світу» – бесіди з учнями.

У рамках договору про співпрацю між лабораторією психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та медичною гімназією №33 здійснювалася реалізація експериментально-дослідної наукової роботи на основі навчально-тренінгової системи КАРУС. У рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер» учні 9-11 класів та педагогічні працівники пройшли курси у навчально-тренувальному центрі з домедичної та екстреної медичної допомоги, отримали сертифікати міжнародного зразка.

 

 

Розділ 6

Робота Ради медичної гімназії №33

 

У 2018-2019 н.р. Рада гімназії працювала за такими напрямками:

-підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

-формування навичок здорового способу життя;

-створення належного педагогічного клімату в гімназії;

-сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

-сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

До складу ради у цьому році входили:

 

Голова Ради гімназії – Довженко Н.В.

Секретар Ради гімназії – Строкач Н.М.

Члени Ради гімназії:

 1. Переймибіда Л.В. – директор гімназії
 2. Усенко Р.О. – заступник директора з НР
 3. Кузенко О.В. – заступник директора з ВР

Члени батьківських комітетів класів:

 1. Заїнчківський В.І.
 2. Сторожук В.П.
 3. Хорошун О.В.
 4. Макарова О.М.
 5. Сільченко Т.М.

Учні, представники самоврядування:

 1. Ольховська С. – 11 клас
 2. Настіна Ю. – 9 клас
 3. Преловський О. – 11 клас
 4. Пилипей А. – 9 клас
 5. Крапивка А. – 10 клас

 

На засіданнях Ради гімназії розглядалися такі питання:

Підсумки роботи Ради гімназії у 2017-2018 н.р., визначення пріоритетних напрямків роботи у 2018-2019 н.р.

Про структуру Ради гімназії та розподіл обов’язків між членами Ради.

Розгляд та затвердження:

 • Річного плану роботи Ради гімназії на 2018-2019 н.р.;

Про затвердження списку учнів пільгових категорій.

Про результати батьківського рейду-огляду виконання учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту гімназії.

Про організацію позакласної роботи з учнями гімназії.

Про підсумки 1 семестру.

Про правила конкурсного приймання в гімназію .

Про підсумки роботи з обдарованими дітьми.

Про порушення клопотання перед батьківською громадою гімназії про придбання лаку для покриття паркетної підлоги в коридорах, актовому залі освітнього закладу.

Про випуск учнів 11 класу медичної гімназії №33 та про нагородження випускників гімназії Золотою та Срібною медалями.

Про виконання плану роботи гімназії за 2018-2019 н.р.

Про стимулювання учнів та вчителів за особливі досягнення.

Про створення комісії по розробці річного плану роботи на 2019-2020 н.р.

Рогляд звернень громадян з питань щодо роботи гімназії.

Про співробітництво із спонсорами гімназії

 

Розділ 7

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян зпитань діяльності школи

За 2018-2019 н.р. було зареєстровано 12  звернень громадян на особистому прийомі, 7– письмових звернень. Усі зверненя були розглянуті, на письмові звернення відправлені відповіді. Повторних звернень не було. Претензій більше не було.

Розглянуті усі інциденти між учнями, вчителями, батьками.

При виникненні суперечок у класах між дітьми, батьками та вчителями адміністрацією гімназії здійснювалися розслідування цих конфліктів, проводилися бесіди з учасниками конфлікту, батьками, у 6 класі проведено додаткові батьківські збори, зустріч батьків із спеціалістами Центру соціальних служб, індивідуальні консультації з учнями- учасниками конфлікту.

Інших звернень, заяв, пропозицій, рекомендацій щодо діяльності гімназії – не поступало.

Усі питання про звернення громадян розглядалися на нарадах при директорі і фіксувалися у Журналі обліку особистого прийому громадян та Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. Відповіді на усі звернення були надіслані вчасно.

Завдяки творчій співпраці педагогічного колективу з учнями, батьками, органами управління освіти створено освітню систему, що забезпечує інноваційний розвиток гімназії як навчально-виховного закладу, а також успішно сприяє самореалізації кожного учасника навчально-виховного процесу.