Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

РІЧНИЙ ЗВІТ 2015-2016 Н.Р.

Розділ 1

1.1. Персональний внесок адміністрації гімназії у підвищення рівня організації навчально – виховного процесу в гімназії

Усіма членами адміністрації гімназії виконуються функціональні обов»язки щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

Для забезпечення  реалізації змісту шкільної освіти  на рівні Державного  стандарту медична гімназія має однозмінне навчання і налічує 11 класів. Зважаючи на медичний профіль закладу, у гімназійних 5 – 11 класах вивчається латинська мова, здійснюється поглиблене вивчення біології, хімії. Особлива увага приділяється курсу «Основи здоров»я», виділено додатковий час, де вивчаються початкові засади медичних знань, проводяться практичні індивідуальні заняття в кабінеті здоров»я, надаються консультації в кабінеті допрофільної підготовки.

У гімназії працює досвідчений висококваліфікований педагогічний колектив, який поповнюється молодими спеціалістами. Забезпечується скоординована робота шкільного трикутника (учнів, педагогічного колективу та батьків) у вирішенні завдань навчально-виховного процесу. Створено сприятливі умови для фізичного (спортивні гуртки), психічного (психологічна служба), оздоровчого (заняття в кабінеті здоров»я, допрофільної медичної підготовки), соціального та духового розвитку дітей. Йде постійний пошук наступності  в роботі з батьками.

Розвиваючи та стимулюючи творчий потенціал учнів, педагогічний колектив гімназії поглиблено працював над гармонійним розвитком кожної особистості, продовжував роботу з обдарованими дітьми, проводив індивідуальну роботу з учнями за інтересами, з дітьми, що потребують особливого педагогічного втручання.

Серед учнів початкової школи 78% навчається на високому і достатньому рівні. Згідно Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, враховуючи заяву батьків, залишили для повторного навчання у першому класі Бочая Ярослава.

У 5-9 класах 53% учнів навчаються на високому і достатньому рівні, у 10-11 класах – відповідно 71 %.

У цьому році гімназію закінчили 27 випускників, з  них один у нагороджений золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні», 2 – срібною медаллю «За досягнення у навчанні», 15 випускників 11 класу отримали Похвальні грамоти за особливі досягнення у вивченні окремих предметів. У 9-му класі 2015-2016 н.р. навчалось 28 учнів, 4 учнів отримали свідоцтва з відзнакою. 16 учнів початкової школи, 15 учнів 5-8 класів, 4 учні 10 класу нагороджені Похвальними листами.

Вчителі гімназії отримали  грамоти Голосіївської в місті Києві районної державної адміністрації, Почесні нагороди Київського голови, педагогічні керівники учнів-переможців І і ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та переможців ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад отримали  грамоти  медичної гімназії,

Учні-переможці районних олімпіад і МАН отримали дипломи Управління освіти Голосіївської в місті Києві районної державної адміністрації та подарунки від батьківського комітету гімназії; переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад та ІІ міського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України отримали дипломи Департаменту освіти і науки міста Києва.

 

1.2. Адміністрація гімназії приділяє значну увагу забезпеченню обов»язкової загальної середньої освіти.

Відповідно до річного плану роботи гімназії протягом серпня  й вересня 2015 року здійснювався контроль за працевлаштуванням випускників 9-х та 11-х класів.

Щоб забезпечити охоплення молоді  різними формами повної загальної освіти та здобуття вищої освіти учнями в гімназії, проводилась профорієнтаційна робота.

 • Зустріч з представниками ВНЗ;
 • Зустріч з представниками професійно-технічних училищ;
 • Зустріч з представниками технікумів;
 • Екскурсії до міського будинку творчості на Ярмарок професій;
 • У гімназії постійно обновлювались стенди «Куди піти вчитись», «Вас запрошують професії».

1.3. Для забезпечення високого рівня навчального процесу та організації роботи щодо професійної підготовки вчителя в гімназії працює система науково-методичної роботи.

Науково-методична робота в Медичній гімназії № 33 міста Києва у 2015-2016 н.р. здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», згідно з Положенням районного (міського) методичного кабінету (центру), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.12.2008р. та нормативних документів Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти і науки, наказів управління освіти Голосіївського  району та базувалась на досягненнях науки, освітніх інноваціях, конкретному аналізі стану навчально-виховного процесу і була спрямована на розкриття здібностей і таланту вчителів, навичок їх дослідницької діяльності, на розвиток ініціативи, творчого пошуку.

У гімназії створено необхідні умови для ефективного підвищення фахового і науково-методичного рівня педагогічних працівників. Педагогічний колектив у 2015-2016 н.р. ділився набутим досвідом на семінарах, проведених на базі гімназії: «Реалізація творчої обдарованості гімназиста як запорука розвитку соціально-адаптованої успішної особистості» (жовтень 2015 року); «Формування та розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості» (січень 2016 року); «Виховання свідомого ставлення до здорового способу життя – складова успішної соціально-адаптованої особистості гімназиста». Також на базі навчального закладу відбулися районні семінари вчителів зарубіжної літератури, української мови та літератури, основ здоров’я, образотворчого мистецтва в рамках «Вересневих студій» та «Панорами педагогічної майстерності». На базі гімназії була проведена районна олімпіада з образотворчого мистецтва; районні заходи методичного центру: презентація вчителя української мови і літератури Усенко Р.О. (присвоєння Усенко Р.О. педагогічного звання  старший учитель); Літературна вітальня (підтвердження педагогічного звання учитель-методист вчителю зарубіжної літератури Бурбело Л.М.)

Вчителі гімназії беруть активну участь у проведенні ЗНО, 5 вчителів гімназії є інструкторами ЗНО.

У 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив медичної гімназії працював над реалізацією науково-методичної теми «Розвиток творчого потенціалу соціально-адаптованої особистості гімназиста»

Основна мета науково-методичної роботи гімназії – підвищення педагогічної майстерності, методичної кваліфікації педагогів з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до статусу методичної гімназії.

Основні завдання науково-методичної роботи:

 • програмно-методичне забезпечення (навчальні плани, програми, підручники, посібники тощо) відповідно до нормативних вимог Міністерства і науки України та специфіки роботи медичної гімназії на основі інноваційних технологій навчання та виховання і впровадження їх в практику роботи гімназії;
 • залучення вчителів та учнів до науково-дослідницької, творчої та експериментальної діяльності;
 • надання методичної та психолого-педагогічної допомоги педагогам.

Науково-методична робота в гімназії проводилась під керівництвом науково-методичної ради:

Склад науково-методичної ради:

Переймибіда Л.В. – директор гімназії

Бурбело Л.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова методичної ради

Усенко Р.О.            – заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідає за курсову перепідготовку, атестацію вчителів, самоосвіту;

Кузенко О.В. – заступник директора з виховної роботи;

Можаровська Н.І.- голова методичного об’єднная вчителів гуманітарного циклу, вчитель географії

Ковальова В.Ф. – голова методичного об’єднання вчителів природничо- математичних дисциплін, вчитель математики

Довженко Н.В. – голова методичного об’єднання вчителів художньо-естетичних, спортивно-оздоровчих дисциплін, вчитель образотворчого мистецтва;

Бережинська І.В. – відповідальна за профільну роботу гімназії, вчитель біології

Малютіна Н.В. – відповідальна за виконання орфографічного режиму, вчитель української мови і літератури

Харламова Ю.В.    – психолог

Строкач Н.М. – секретар науково-методичної ради, вчитель англійської мови.

 

У 2015-2016 н.р. проведено 5 засідань науково-методичної ради.

Питання, що розглядались на  засіданнях науково-методичної ради:

 • про планування роботи науково-методичної ради;
 • про планування роботи методичних об’єднань;
 • про реалізацію Програми практичного стану дослідно-експериментальної роботи «Розробка психолого-педагогічної системи становлення творчого потенціалу особистості гімназиста» у 2015-2016 н.р.;
 • про курсову перепідготовку та атестацію вчителів у 2015-2016н.р.
 • про організацію «Фестивалю відкритих уроків», підготовку «Методичного вісника» (Скарбнички педагогічної майстерності);
 • про вдосконалення роботи з обдарованими учнями;
 • про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу»;
 • про роботу гімназійного наукового товариства «Дослідник» Малої академії наук;
 • про затвердження програми факультативів на 2016-2017 н.р.;
 • про підсумки ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад  та підсумки І і ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
 • про творчі звіти вчителів, що атестуються;
 • про стан проведення предметних тижнів;
 • про підготовку до Дня науки;
 • про виконання навчальних програм;
 • про підсумки науково-методичної роботи в гімназії у 2015-2016н.р.

Підвищенню кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя сприяла робота методичних об’єднань, якими керують кваліфіковані  педагоги-професіонали, а саме: методичне об’єднання  природничо-математичного циклу та інноваційних технологій (голова методоб’єднання  Ковальова В.Ф., вчитель математики, має вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання вчитель-методист);

Методичне об’єднання гуманітарних дисциплін та інноваційних  технологій (голова  методичного об’єднання Можаровська Н.І., вчитель географії, має вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання вчитель-методист);

Методичне об’єднання художньо-естетичних, спортивно-оздоровчих дисциплін та інноваційних технологій (голова методоб’єднанняДовженко Н.В. вчитель образотворчого мистецтва, має вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання вчитель-методист);

Методоб’єднання початкових класів (голова методоб’єднання Соколовська Т.В., вчитель початкових класів, має вищу кваліфікаційну категорію).

Методичні об’єднання є центрами методичної роботи в гімназії.

Керівники методичних об’єднань проводять засідання  методоб’єднань, готують вчителів до проведення психолого-педагогічних семінарів, до круглих столів, конкурсів педагогічної майстерності методичних виставок, панорам методичних новинок, предметних тижнів, відкритих уроків, взаємовідвідування, роботи над єдиною науково-методичної проблемою, до творчих звітів про самоосвіту; проводять консультації, співбесіди з вчителями.

Традиційним було проведення відкритих уроків та позакласних заходів творчо працюючих учителів і учителів, що атестуються. Протягом 2015-2016н.р. на високому методичному рівні проведено 19 відкритих уроків та відкритих заходів вчителями: Малютіною Н.В.,  Строкач Н.М., Стаднюк Н.М., Ковальовою В.Ф., Бережинською І.В., Зуйко В.Г., Можаровською Н.І., Бурбело Л.М., Усенко Р.О., Довженко Н.В., Юрковською І.С.

Вчителі методичної гімназії № 33 брали активну участь в експериментальній та інноваційній  діяльності. З 2013-по 2018 рр. в гімназії проводиться дослідно-експериментальна робота за темою: «Розробка психолого-педагогічної системи становлення творчого потенціалу особистості гімназиста», науковий керівник Ковальчук Василь Іванович, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор педагогічних наук. У 2015-2016 н.р. педагогічний колектив працював за планом першого року практичного етапу дослідно-експериментальної роботи: були проведені заплановані  психолого-педагогічні семінари («Розвиток творчих здібностей гімназиста як запорука розвитку соціально-адаптованої успішної особистості» (жовтень 2015р.), «Формування та розвиток соціально-зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самовідданості» (січень 2016р.), «Виховання свідомого ставлення до здорового способу життя – складова успішної соціальної адаптованої особистості гімназиста» (лютий 2016р.). Проведена конференція «Розвиток творчого потенціалу соціально-адаптованої  особистості гімназиста» (квітень 2016р.).

Завдання першого року практичного етапу (2015-2016 н.р.) дослідно-експериментальної роботи виконані. Удосконалена модель творчої особистості гімназиста, розробленої ще у підготовчому етапі дослідно-експериментальної роботи. Проведено тестування учнів 1-11 класів з використанням таких методик:

Визначення множинного інтелекту учнів 5-11 класів [за методикою      Г. Гарднера].

Вивчення рівня пізнавальної активності учнів 1-11 класів.

Визначення Впровадження здібностей учнів, 5-11 класів [ за

методикою Б. Пашнєва].

Виявлення схильності до творчості [ за Г. Девісом (у редакції                Б. Пашнєва)].

Розроблені рекомендації для вчителів – предметників, які потрібно реалізувати у 2016-2017 н.р.

Створено портфоліо учня для класних керівників, які вони повинні заповнити у 2016-2017 н.р.

У 2015-2016 н.р. гімназія розпочала нову дослідно-експериментальну роботу за темою: «Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу  навчального закладу, яка проводиться на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка та медичної гімназії № 33 міста Києва. Терміни проведення дослідно-експериментальної роботи: 1.06.2015 – 1.09.2020. Науковий керівник Войцехівський Михайло Федорович, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; науковий консультант: Івашньова С.В., завідувач НДЛ експериментальної педагогічки та педагогічних інновацій, кандидат педагогічних наук.

Запланований план роботи на 2015-2016 н.р. виконаний.     У рамках експерименту проведені фокус-групи з викладацьким складом гімназії на тему: «Вивчення освітнього запиту, очікувань та утруднень слухачів курсів підвищення кваліфікації»,  фокус-групи з адміністрацією гімназії на тему кваліфікаційні запити адміністрації, які були передані координатору дослідно-експериментальної роботи Івашньовій С.В.

Всі 4 методичні об’єднання гімназії використовують нові прогресивні концепції та науково-методичні досягнення. Популярним є використання інтерактивних методик навчання. Це і створення ситуацій активного  пошуку, дискусій тощо і використання інноваційних технологій при  проведенні засідань методичної ради, засідань гімназійних методичних об’єднання, педрад, психолого-педагогічних семінарів, фестивалів відкритих уроків, при проведенні предметних тижнів тощо.

У 2016-2017 н.р. адміністрація планує апробацію навчальних програм факультативів:

 1. «Латинська мова та основи європейської культури» для учнів 5-6 класів, автор: доцент кафедри іноземних мов Київського медичного університету УАНМ, вчитель латинської мови Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця, к. філол. н. Шевченко-Савчинська Л.Г.;
 2. «Латинська мова та основи наукової термінології» для учнів 7-8 класів, автор: доцент кафедри іноземних мов Київського медичного університету УАНМ, вчитель латинської мови Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця, к. філол. н. .Шевченко-Савчинська Л.Г.;
 3. «Основи масажу» для учнів 10-11 класів, автор: вчитель Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця Демиденко А.М.
 4. «Основи медичної етики та деонтологічної культури» – курс за вибором для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, автори: директор медичної гімназії № 33 міста Києва к. п. н. Переймибіда Л.В. заступник директора Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця к. п .н. Іваненко Р.В.: вчитель-методист Українського медичного ліцею Національного медичного університету ім.. О.О. Богомольця Дорошкевич Н.В.

Дані програми факультативів та спецкурси створені відповідно до Державного стандарту повної загальної  середньої освіти (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року №24  (зі змінами), Типових МОН України та враховують  орієнтацію  на підготовку учнів гімназії до медичної спеціальності.

У 2015-2016 н.р. вивчався  і впроваджувався передовий педагогічний досвід вчителів – методистів:

№зп П І Б вчителя Предмет, який викладає Тема, над якою працює
1. Можаровська Надія Іванівна Географія, екологія, природознавство Формування екологічної свідомості особистості
2. Ковальова Валентина Федорівна Математика Технологія навчального проекту на уроках математики і позаурочний час
3. Переймибіда Лариса Валентинівна Українська мова та література Форми роботи по підготовці учнів до ЗНО з української мови та літератури
4. Родигіна Ірина Володимирівна Хімія Прийоми заохочення учнів до вивчення хімії
5. Довженко Наталія Володимирівна Образотворче мистецтво, труд Методика організації роботи учнів в парі чи групі на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання
6. Бурбело Людмила Михайлівна Зарубіжна література Аналіз та інтерпретація художнього твору

 

У 2015-2016 н.р. молодий учитель основ здоров’я Харламова Ю.В. працювала під керівництвом наставника – Бережинської І.В., вчителя біології, яка допомагала Харламовій Ю.В. у веденні документації, у плануванні, у підготовці до уроків, ділилася досвідом роботи.

Основою і важливою складовою роботи вчителів гімназії є формування і розвиток творчого потенціалу особистості. У гімназії створено  умови для максимального розвитку обдарованих учнів.

Система роботи з обдарованими дітьми в гімназії:

 • щороку поповнюється банк даних обдарованих дітей;
 • забезпечується постійний патронат психологічною службою обдарованих дітей;
 • розроблені рекомендації для вчителів та батьків щодо розвитку обдарованих дітей;
 • проводяться індивідуальні консультації для обдарованих учнів їх батьків;
 • забезпечується участь обдарованих учнів гімназії у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах, олімпіадах, фестивалях, спортивних змаганнях, проектах, науково-дослідницьких роботах наукового гімназійного товариства «Дослідник» Малої академії наук;
 • функціонують профільні кабінети: кабінет здоров»я та допрофільної  медичної підготовки;
 • у гімназії проводяться семінари, наради, круглі столи з питань роботи з обдарованими учнями;
 • видаються накази про організацію і результативність роботи з обдарованими учнями;
 • видаються накази про організацію і результативність роботи з обдарованими учнями;
 • обдаровані учні долучаються до складу учнівського самоврядування гімназії;
 • адміністрація гімназії сприяє залученню спонсорів для підтримки обдарованої молоді (надання премії батьківського комітету переможцям учнівських предметних олімпіад та конкурсів МАН)

У медичній гімназії № 33 використовуються різні інноваційні форми та методи організації методичної роботи: ділові педагогічні ігри, круглі столи,  мозкові штурми, педагогічні консиліуми, педагогічні портрети вчителя, рольові ігри, творчі зустрічі, творчі студії, тренінги тощо.

Одним із засобів для розкриття творчого потенціалу учнів є участь у предметних олімпіадах як районних, так і міських.

У 2015-2016 н.р. за результатами  ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 8-11 класів учні гімназії отримали 23 призових місця:

І місце – 5

ІІ місце – 10

ІІІ місце – 8

Переможцям ІІ (районного) етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад були  вручені дипломи Управління освіти Голосіївської в місті Києві районної державної адміністрації.

Біологія – вчитель Бережинська І.В.

І місце – Кізюн Маргарита (10 клас)

ІІ місце – Волинський Тит (11 клас)

ІІІ місце – Лютан Дар»я (11 клас)

ІІІ місце – Андрієвська Анастасія (9 клас)

Географія – вчитель Можаровська Н.І.

ІІ місце – Алєксєєнко Анастасія  (10 клас)

Українська мова та література – вчитель Усенко Р.О.

І місце – Алєксєєнко Анастасія (10 клас)

ІІ місце – Кізюн Мргарита (10 клас)

вчитель Малютіна Н.В.

ІІІ місце – Настіна Яна ( 11 клас)

Зарубіжна література – вчитель Бурбело Л.М.

ІІ місце – Микульська Карина (10 клас)

Російська мова – вчитель Бурбело Л.М.

ІІ місце – Алєксєєнко Анастасія (10 клас)

ІІІ місце – Дудінов Ігор (10 клас)

Англійська мова – вчитель Строкач Н.М.

І місце – Алєксєєнко Анастасія (10 клас)

ІІ місце – Каупайтіс Робертас (11 клас)

ІІ місце – Козинець Марія (9 клас)

ІІІ місце – Кізюн Маргарита (10 клас)

Правознавство – вчитель Кузенко О.В.

І місце – Кізюн Маргарита (10 клас)

ІІІ місце – Микульська Карина (10 клас)

Комп’ютерна графіка – вчитель Тімошкова О.Ю.

ІІ місце – Денисова Василина (8 клас)

Образотворче мистецтво – вчитель Довженко Н.В.

І місце – Чічкіна Марія (6 клс)

ІІ місце – Рудешко Олександра (10 клас)

ІІ місце – Смоленська Богдана ( 11 клас)

ІІІ місце – Чічкіна Анастасія (6 клас)

ІІІ місце – Близнюк Максим (11 клас)

А за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад учні 8-11 класів отримали 5 призових місць, а саме:

Біологія – вчитель бережанська І.В.

ІІІ місце – Волинський Тит (11 клас)

ІІІ місце – Денісова Василина (8 клас)

Англійська мова – вчитель Строкач Н.М.

ІІІ місце – Каупайтіс Робертас (11 клас)

ІІІ місце – Козинець Марія (9 клас)

Російська мова та література – вчитель Бурбело Л.М.

ІІІ місце – Алєксєєнко Анастасія (10 клас)

 

У 2015-2016 н.р. за результатами І (районного ) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України учні 8-11 отримали 4 призових місця:

І місце – 2

ІІ місце – –

ІІІ місце – 2

Переможцям І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої академії наук України вручені дипломи Управління освіти Голосіївської в місті Києві районної державної адміністрації.

Секція: українська мова та література – вчитель Строкач Н.М.

І місце – Денісова Василина (8 клас)

вчитель Малютіна Н.В.

І місце – Ганжа Олександра ( 11 клас)

Секція: соціологія – вчитель Юрковська І.С.

ІІІ місце – Міщук Денис (11 клас)

Секція: алгебра та початки аналізу – вчитель Ковальова В.Ф.

ІІІ місце – Денісова Василина (8 клас)

 

Переможцями ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України стали 3 учні.

Секція: екологія тваринного світу (зоологія, зоотехнія та ветеринарія) – вчитель Бережинська І.В.

ІІІ місце – Денісова Василина (8 клас)

Секція: лісознавство, агрономія, охорона довкілля та збалансоване природокористування – вчитель Можаровська Н.І.

ІІІ місце – Молочко Ярослав (10 клас)

ІІІ місце – Алєксєєнко Анастасія (10 клас)

У 2015-20-16 н.р. є переможці  мовних конкурсів.

У ІІ (районному) етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика – учитель Усенко Р.О. переможці:

І місце – Алєксєєнко Анастасія (10 клас)

ІІ місце – Кізюн Маргарита (10 клас)

У районному конкурсі імені  Тараса Григоровича Шевченка  – учитель Усенко Р.О. ІІІ місце зайняла Кізюн Маргарита, учениця 10 класу.

У районному етапі міського учнівського конкурсу з українознавства – учитель Переймибіда Л.В. ІІІ місце зайняла Алєксєєнко Анастасія, учениця 10 класу.

У 2015-2016 н.р. учитель біології медичної гімназії № 33, класний керівник 7 класу Бережинська І.В. зайняла  призове місце у району у конкурсі «Класний керівник року».

У гімназії працюють кваліфіковані спеціалісти. 24 учителя мають вищу кваліфікаційну категорію, з них 8 вчителів мають педагогічне звання вчитель-методист, 6 учителів мають педагогічне звання старший учитель, 4 вчителі мають першу кваліфікаційну категорію, 4 учителі – кваліфікаційну категорію спеціаліст. Підвищили педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації такі вчителі: Можаровська Н.І. – вчитель географії; Харламова Ю.В. – психолог; Кузенко О.В. – заступник директора з виховної роботи, вчитель історії і правознавства; Бережинська І.В. – вчитель біології; Строкач Н.М. – вчитель англійської мови; Усенко Р.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури; Бурбело Л.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури.

Атестувались у 2015-2016 н.р. на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії вчителі: Усенко Р.О., Бурбело Л.М., Тімошкова О.Ю., Даценко Н.А., Огібовська Т.Р., Лялько В.І., Іванова Т.В., на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії –  вчитель Строкач Н.М.; на відповідність раніше присвоєного педагогічного звання – вчитель-методист Бурбело Л.М.; на відповідність раніше присвоєного звання старший учитель – Лялько В.І.; на присвоєння педагогічного звання старший учитель – Усенко Р.О., Строкач Н.М.

Міжнародне співробітництво

У медичній гімназії у 2015-2016 н.р. відмічались Дні ООН:

Міжнародний день Миру (січень 2016р.), Міжнародний день організації об’єднаних націй (жовтень 2015р.), Міжнародний день різної мови (лютий 2016р.), Міжнародний день театру (березень 2016р.), Міжнародний день птахів (квітень 2016р.), Всесвітній день здоров’я (квітень 2016р.), Всесвітній день космонавтики (квітень 2016р.), Міжнародний день музеїв (травень 2016р.), день Європи (травень 2016р.).

До Дня Європи в медичній гімназії № 33 міста Києва  був проведений Фестиваль   національних культур, в якому взяли участь  учні 5-11 класів. Вони представляли  країни: Україна, Білорусія, Вірменія, Німеччина, Польща, Велика Британія, Ізраїль.

Учні розповідали про історію країн, символіку, традиції, брали участь у виставці ляльок у національних костюмах, сувенірів країн, які представляли. Виступи з віршами, піснями, танцями, сценками.

Співпраця з вищими навчальними закладами (її результати)

Медична гімназія співпрацює з вищими навчальними закладами: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Інститут психології АПН України імені Г.С. Костюка, Київський міський університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київський міський університет імені Бориса Грінченка. Ці вищі навчальні заклади допомагають гімназії  у профільній, позакласній роботі, у  проведенні дослідно-експериментальних робіт.

 

1.4. У гімназії  щорічно проводиться безліч цікавих запланованих виховних заходів. Існують серед них і традиційні  щорічні виховні заходи :

Вся виховна робота в гімназії спрямовувалась на виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,  Державної національної програми «Освіта. Україна ХХI століття», «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства та тісно пов’язана з експериментальною роботою педагогічного колективу разом з Інститутом післядипломної освіти імені Б. Грінченка за темою «Розробка психолого -педагогічної системи розвитку творчої особистості гімназиста».

Проблема, над якою працює педагогічний  колектив:   „Створення умов для розвитку творчої особистості вчителя та учнів в навчальному закладі”.

Мета виховної роботи: набуття учнями гімназії соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Навчальний заклад було нагороджено у 2015-2016 н.р.:

– Почесною грамотою за участь у Київському міському фестивалі екологічної творчості молоді «Свіжий вітер»;

– Почесною грамотою Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

– Почесною грамотою за перемогу команди учнів медичної гімназії у районному патріотичному конкурсі «Козак квест»;

Превентивне виховання та правова освіта

Вже багато років встановлено чіткий контроль за охопленням всіх дітей шкільного віку в мікрорайоні (відповідальна: Оропай К.В.), створена Координаційна Рада, організовано громадський огляд дітей, рейди в сім’ї малозабезпечених учнів та дітей схильних до правопорушень (відповідальні: Кузенко О.В., класні керівники, представники батьківського комітету). На сьогодні в школі є одна дитина,яка стоять на обліку .

Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу і взаємодії з сім’єю та громадськістю працює Рада гімназії та Координаційна Рада, до складу якої входять представники педагогічного колективу, учнів, батьків. Саме спільна робота і взаєморозуміння гімназійного  трикутника допомагає у вирішенні багатьох питань, організації та проведенні родинних свят , цікавих заходів, екскурсій тощо.

З дітьми, схильними до девіантної поведінки, налагоджено чітку роботу (контроль за відвідуванням гімназії , їх навчанням, поведінкою.)  Проведено 9  засідань КР, на яких заслуховувались  класні керівники з питань виховної роботи з дітьми і роботи з батьками, обговорювались нагальні питання навчання та поведінки, розподілялись білети на новорічні ялинки для дітей пільгових категорій.

У 2015 – 2016 навчальному році в гімназії налічувалося 16 учнів із зони АТО.

З метою створення умов для раннього виявлення дітей, схильних до правопорушень і злочинів серед неповнолітніх, покращення організації системи контролю за відвідуванням учнями гімназії і зайнятістю в позаурочний час, здійснення зв’язку  і спільної роботи з сім’ями з питань профілактики правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, а також недопущення втягнення їх у злочинну діяльність, педагогічним колективом протягом року:

 1. Створено систему моделі превентивного виховання «Твоє життя в твоїх руках».
 2. Здійснюється внутрішньо-гімназійний облік учнів, схильних до правопорушень.
 3. Згідно Державної програми підтримки сім’ї розроблено план заходів для підтримки дітей з малозабезпечених сімей; сімей, які опинились в тяжких життєвих умовах, дітей сиріт, та напівсиріт, дітей які прибули з тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО. Діти з таких сімей забезпечуються безкоштовною шкільною формою, мають безкоштовний, гарячий обід, отримали запрошення на новорічні вистави та солодкі подарунки.
 4. Щоденно представниками учнівського самоуправління та адміністрацією проводиться контроль за відвідуванням учнями уроків.
 5. Щомісяця проводяться засідання Координаційної ради гімназії, де вирішуються питання з проблемними дітьми, відвідування родин що опинились в складних життєвих умовах, обстеження житлово-побутових умов дітей пільгових категорій.
 6. Протягом 2015-2016 навчального року практичними психологами Гапоновою Г.К. та Харламовою Ю.В. була проведена психодіагностична, психопрофілактична, консультативна та розвивальна робота з учнями, вчителями та батьками відповідно до плану роботи:

З учнями молодшої школи (1 – 4 класи):

 • Психологічне спостереження за учнями під час навчально-виховного процесу з метою вивчення їх індивідуальних особливостей
 • Діагностика уваги учнів
 • Вивчення особливостей адаптації учнів першого класу до навчально-виховного процесу
 • Індивідуальна психодіагностика учнів початкової школи за запитом педагогів, батьків, адміністрації
 • Групова робота на згуртованість у класі
 • Групова робота на заохочення молодших школярів до навчання

З учнями середньої школи (5 – 7 класи):

 • Психологічне спостереження за учнями під час навчально-виховного процесу з метою вивчення їх індивідуальних особливостей
 • Вивчення особливостей адаптації учнів п’ятого класу до нових умов навчання
 • Діагностика індивідуально-типологічних особливостей школярів
 • Проведення соціометричних досліджень
 • Індивідуальна психодіагностика учнів за запитом педагогів, батьків, адміністрації та за власним бажанням школярів
 • Профілактика адиктивної поведінки підлітків та учнів старших класів (групова та індивідуальна робота)

З учнями старшої школи (8 – 11 класи):

 • Психологічне спостереження за учнями під час навчально-виховного процесу з метою вивчення їх індивідуальних особливостей
 • Діагностика індивідуально-типологічних особливостей школярів
 • Діагностика професійної спрямованості старшокласників
 • Проведення соціометричних досліджень
 • Індивідуальна психодіагностика учнів за запитом педагогів, батьків, адміністрації та школярів старшої школи за власним бажанням
 • Здійснення психологічного контролю адаптації учнів при переході до старшої школи
 • Профілактика адиктивної поведінки підлітків та учнів старших класів (групова та індивідуальна робота)
 • Індивідуальне та групове консультування учнів, які мають труднощі у виборі професії
 • Індивідуальні психологічні консультації школярів з особистих питань
 • Групова робота на згуртованість у класі
 • Проведення циклу бесід: «Тютюнопаління, наркоманія, алкоголізм, культура статевих відносин»

З вчителями:

 • Профілактика дезадаптації першокласників
 • Розробка рекомендацій вчителям, щодо роботи з дітьми з високим рівнем дезадаптації
 • Сприяння оптимізації форм спілкування в педагогічному колективі, покращення форм спілкування педагогів з учнями, батьків з дітьми та учнів між собою
 • Групове та індивідуальне консультування вчителів про вікові особливості учнів та шляхи їх психологічної підтримки
 • Індивідуальне консультування вчителів щодо вирішення складних ситуацій та розвитку здібностей учнів
 • Індивідуальне консультування з питань психолого-педагогічного характеру
 • Консультування з питань раціоналізації психолого-педагогічного процесу з дітьми в родині, школі (на основі результатів психологічних досліджень)
 • Консультація педпрацівників з питань виховання і розвитку дитини на основі розвивальних та корекційно-відновлювальних програм
 • Психолого-педагогічні семінари для вчителів
 • Участь у педагогічних радах школи

З батьками учнів:

 • Профілактика дезадаптації першокласників
 • Розробка рекомендацій батькам щодо роботи з дітьми з високим рівнем дезадаптації
 • Сприяння оптимізації форм спілкування в педагогічному колективі, покращення форм спілкування педагогів з учнями, батьків з дітьми та учнів між собою
 • Групове та індивідуальне консультування батьків про вікові особливості учнів та шляхи їх психологічної підтримки
 • Індивідуальне консультування з питань психолого-педагогічного характеру
 • Консультування з питань раціоналізації психолого-педагогічного процесу з дітьми в гімназії (на основі результатів психологічних досліджень)
 • Консультація батьків з питань виховання і розвитку дитини на основі розвивальних та корекційно-відновлювальних програм
 • Виступи на класних батьківських зборах

Попередження бездоглядності серед неповнолітніх

Для попередження бродяжництва і бездоглядності серед учнів гімназії Координаційною радою, адміністрацією, радою гімназії та батьківським комітетом проводяться такі заходи щодо профілактики цих негативних проявів:

 1. Вивчення житлово-побутових умов та мікроклімату сім’ї, складання актів обстеження (Вересень-жовтень, щорічно)
 2. Контроль відвідування занять (Щоденно)
 3. Забезпечення зайнятості „складних” дітей в гуртках та спортивних секціях.
 4. Складання класними керівниками спільно з психологом психолого-педагогічної характеристики на учнів схильних до правопорушень (За наявності таких)
 5. Проводяться бесіди на морально-етичні теми, розглядаються причини виникнення і способи врегулювання конфліктів (Харламова Ю.В.)
 6. „Складні” учні залучаються до відвідування і участі в правовому лекторії, роботі волонтерського загону, підготовці загальногімназійних свят, участі в гімназійних та районних конкурсах.
 7. Вчителем біології Бережинською І.В. проводяться індивідуальні бесіди про шкідливість куріння, негативний вплив алкоголю на дитячий організм, незворотні наслідки вживання наркотиків; згубний вплив шкідливих звичок та інших впливів на життя і майбутнє людини.
 8. Постійно проводяться бесіди про необхідність освіти, знань, вмотивований вибір майбутньої професії, стилю життя. Запрошуються волонтери.
 9. Усі заходи щодо запобігання правопорушень, злочинності та бродяжництва, а також спрямовані на громадське та патріотичне виховання проводяться відповідно до плану роботи гімназії.

Формування здорового способу життя

Одним з провідних напрямків виховної роботи є формування здорового способу життя. За 2015-2016 навчальний рік з цього напрямку була проведена велика робота з учнями під керівництвом вчителя Харламової Ю.В. та всього педагогічного колективу:

 • конкурс стіннівок на тему: «Ми обираємо здоров’я» (5-11 класи);
 • представники Червоного хреста провели урок-лекцію на тему «Перша домедична допомога» (8-11 класи);
 • 20 листопада до Міжнародного дня відмови від паління підготували та провели виступ агіт-бригади «Ми проти паління» (10 клас);
 • 1 грудня до Дня боротьби зі СНІДом були проведені акції учнями-волонтерами про страшну хворобу і її наслідки (7-9 клас);
 • проведено щорічну благодійну акцію до Дня Святого Миколая «Подаруй подарунок онкологічнохворій дитині» (1-11кл.);
 • проведено ряд лекцій для учнів 7-11 класів волонтерами з районної соціальної служби на теми пов’язані з наркоманією, п’янством, курінням тощо;
 • в гімназії працюють спортивний гурток «Хортинг» для учнів молодших класів та гурток «Валеологія», на яких учні можуть розвивати та покращувати фізичну форму та здоров’я;
 • учні та вчителі гімназії пройшли курси з  домедичної  та екстреної медичної допомоги в рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер».
 • гімназія співпрацює з Соціальною службою Голосіївського району, Червоним хрестом Голосіївського району, Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця;
 • для учнів 5-11 класів були проведені лекції на тему:  «Цукровий діабет», студентами Національного медичного університету  ім. О.О. Богомольця, які розповіли про причини, ознаки хвороби та дали рекомендації по профілактиці цукрового діабету;
 • на II поверсі гімназії оформлено постійну виставку стендів в кількості 20 шт. з правил безпеки учасників дорожнього руху та безпеки біля власної оселі «Безпека руху – це життя»;
 • з метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму у вересні цього року серед учнів 1-11 класів в рамках Місячника дотримання правил дорожнього руху проведено рейд „Увага! Діти – на дорозі”
 • проведено конкурс малюнків „Від рідного порогу – безпечна дорога!”.
№ п/п Виховні завдання, заходи Клас Термін

виконання

Відповідальні
1 Проведення тематичних виховних годин на тему: « Спорт і моя сім’я» 1-11 Протягом тижня Класні керівники
2 Проведення анкетування учнів: “Ставлення учнів до фізкультури” 1-11 Протягом тижня Оропай К.В.
3 Конкурс газет «Олімпійські чемпіони України» 5-11 Протягом тижня Кузенко О.В.
4 Конкурс малюнків «Я і спорт»

 

1-4 Протягом тижня Довженко Н.В.
5 Бесіда «Як зберегти здоров’я?»

 

9-10 09.09.2015 Харламова Ю.В.
6 Проведення рейдів-перевірок санітарно-гігієнічного стану в класах 1-11 10.09.2015 Оропай К.В.

самоврядування

7 Веселі старти 1-4 08.09.2015 Лапшин О.Л.
8 Стрибки через скакалку 1-11 Протягом тижня Успенський В.М.

Лапшин О.Л.

9 «Юко-бол»

 

8-11 11.09.2015 Успенський В.М.

 

10 «Козацькі розваги» 5-7 Протягом тижня Успенський В.М.

 

 • проведено тиждень спортивно-оздоровчої роботи;
 • під керівництвом вчителя основ безпеки життєдіяльності Харламової Ю.В., працює волонтерський загін «Юний волонтер», учні якого проводять різні цікаві акції: «Жива антиреклама палінню», агіт-бригада до дня боротьби з ВІЛ- СНІД, «Правила дорожнього руху», бесіди з учнями молодших класів;
 • з метою пропагування здорового способу життя до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом був проведений Місячник боротьби з ВІЛ та СНІД: проведено для учнів гімназії лекцію «СНІД не спить»; переглянули відеофільми на тему профілактики СНІДу; проведено відкриті виховні години „Здоров’я – головний життєвий скарб” та „Здорові звички  – здоровий спосіб життя”;
 • психологом гімназії ведеться постійна активна робота з учнями: анкетування учнів гімназії за темою „За здоровий спосіб життя”, „Залежність від шкідливих звичок”, „Оцінка власного здоров’я”;
 • на кожних батьківських зборах приділяється увага здоров’ю дітей, запрошуються лікарі, імунологи, представники громадських екологічних організацій, які розповідають батькам про епідеміологічний стан в місті, як захистити власних дітей від тяжких хвороб, про статевий розвиток підлітків;
 • проведення індивідуальної роботи з дітьми, що палять: бесіди, перегляд фільмів, робота з психологом, бесіди з батьками;
 • гімназія має «Дошки Євмінова», за допомогою яких діти на заняттях з вадами статури покращували своє самопочуття протягом навчального  року;
 • на постійній основі працює Кабінет здоров’я, де гімназисти займаються спортивними вправами для покращення самопочуття та Кабінет допрофільної підготовки учнів. На заняттях діти мають можливість ознайомитись з основами медицини, анатомії, біології, вчаться піклуватись про власне здоров’я;
 • до Дня Святого Миколая та до Дня матері було організовано щорічну акцію «Зроби подарунок онкохворій дитині». Лідерами учнівського самоврядування 12.2015 року буливідвезені до Українського центру дитячої онкології Національної дитячої спеціалізованої лікарні „ОХМАДИТ” подарунки, які були придбані за кошти учнів гімназії та виготовлені власними руками із залученням батьків.
 • У жовтні було організовано благодійний ярмарок, метою якого був збір коштів для онкохворої дитини.

Патріотичне виховання та народознавчі традиції гімназії

Протягом 2015-2016 навчального року приділено багато уваги саме патріотичному вихованню. Проведено різноманітні благодійні акції, змагання, виховні години та оформлені стенди пам’яті.

Учні гуртка «Патріот України»  під керівництвом Зуйка В.Г.:

 • відвідали музеї Києва, пам’ятки та меморіали ;
 • провели зустрічі з ветеранами Другої Світової війни, курсантами, учасниками АТО, батьками військовослужбовцями;
 • організували агіт-бригаду для проведення бесід з учнями молодших класів;
 • вивчали загальновійськову підготовку, першу домедичну допомогу при пораненнях та правила транспортування поранених;
 • провели змагання на швидкість розборки/зборки автомата АКМ-47;

Протягом року учні, вчителі і батьки брали участь в  акціях підтримки бійців АТО: «Оберіг воїнам АТО», районна національно-патріотична акції «Земля України то прадідів слава – єдина країна, єдина держава», учні 1-4 класів взяли участь у акції дитячих малюнків і листівок «Україна як мама і тато одна», листівок бійцям «Новорічно-різдвяне побажання», учні 5-8 класів взяли участь у акції листів підтримки пораненим бійцям «Добре слово в час важливий зігріє серце вояку», учні 9-11 класів взяли участь у акції стінгазет «Шляхами Волі та Незалежності», батьківська громадськість, педагогічний колектив та учні гімназії долучились до благодійної акції «Збирай кришки на протези для воїнів».

Велика увага в національно-патріотичному напрямку виховання приділяється  на заняттях гуртка  «Хортинг» (національна козацька боротьба). На заняттях учні молодших класів пізнають історію витоків українських бойових мистецтв, зміцнюють здоров’я та дух, всебічно фізично розвиваються.

З метою патріотичного виховання молоді, формування громадянської та патріотичної свідомості, сприяння підвищенню впливу родинного виховання та поглибленню духовної єдності поколінь учні гімназії:

 • взяли участь у конкурсі «Під Божим Покровом, з любов’ю і вірою за Україну, із прагненням миру!» – ІІІ місце;
 • взяли участь у патріотичній вишкіл – грі «Козак-квест» – І місце;
 • провели класні виховні години, писали твори та реферати «Пам’яті жертв голодоморів України», «День козацтва», «Визволення Києва»;
 • учні 9-го класу відвідали музей Голосїївської районної організації ветеранів;
 • учні 9 – 11 класів переглянули презентацію про події Майдану 2013-2014 рр;
 • взяли участь у районному етапі ХV Міського конкурсу читців поезії Тараса Шевченка, на якому учениця 9 класу Середа Ярослава посіла ІІІ місце;
 • взяли участь у районному етапі ХІV Міжнародного конкурсу юних поетів «Поетична весна»;
 • взяли участь у районному етапі XIV Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпровських схилах»;
 • провели класні години на тему «Герої Крут»;
 • відбувся захід присвячений пам’яті Героїв Небесної сотні : «Пам’ятаємо. Любимо. Сумуємо»;
 • проведено акцію на підтримку Надії Савченко «Об’єднаймося заради Надії»;
 • було проведено традиційне українське Свято Благовіщеня: учні початкових класів зробили і випустили чарівних птахів на волю та був проведений майстер-клас по виготовленню  та випіканню фігурок весняних птахів-жайворонків;
 • ІІІ Київський учнівський форум «Гуманітарні аспекти Чорнобильської катастрофи: 30 років потому», який проходив у Національному музеї МВС України «Чорнобиль» (міський захід);
 • вшанували подвиг українського народу у роки Другої світової війни. Учні гімназії підготували святковий концерт, на якому згадали страшні сторінки 1939 -1945 років;
 • учні і вчителі долучилися до святкування Всесвітнього дня вишиванки, який  проводиться щороку у третій четвер травня;

Традиційні заходи гімназії:

Були сплановані та проведені загально гімназійні заходи:День знань, День гідності та Свободи, День козацтва, День захисника Вітчизни.

До Дня вчителя учні 1 – 11 класів: представили цікаві музичні привітання; випустили 3D газети (5–11 класи); взяли участь у конкурсі «Екібан» (5, 7–11 класи);

На День святого Миколая проводиться театралізоване дійство для учнів гімназії з Ангелами та Святим Миколаєм.

Організовується щорічна акція «Зроби подарунок онкохворій дитині». Лідерами учнівського самоврядування відвозяться до Українського центру дитячої онкології Національної дитячої спеціалізованої лікарні „ОХМАДИТ”  подарунки, які були придбані за кошти учнів гімназії та виготовлені власними руками із залученням батьків.

До Новорічних та різдвяних свят учні гімназії готували ялинкові прикраси, зроблені своїми руками та святкові стінгазети. Традиційно в останній дні першого навчального семестру проводились: новорічний ранок для учнів 1-4 класів та свято «Нового року» для учнів 5 – 11 класів.

З метою фізичного загартування учнів, зміцнення їхнього здоров’я, формування в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я та здорового способу життя традиційно в гімназії проводиться Місячник спортивно-оздоровчої роботи.

До Дня Святого Валентина обов’язково проводиться Велика гра «Знайди свою половинку».

У березні 2015 року в гімназії відбулися дні вшанування славетного сина українського народу Т.Г. Шевченка. З метою виявлення розвитку і підтримки творчообдарованих дітей, формування їх духовної, світоглядної позиції, прищеплення принципів громадянської відповідальності, стимулювання креативного потенціалу на прикладі постаті поета-художника Т.Г.Шевченка.

До декади української мови та літератури були проведені:

– конкурс газет та малюнків до творів української літератури;

– виступ агітбригади «Слово, пісне, думо Кобзарева…»;

– випуск газет «Світ повстав зі слова, і Україна постала зі слова, і слово те було в Шевченка;

– Шевченківська вікторина;

– тематичні уроки по класах «Мова моя калинова»;

– літературний конкурс «Найрозумніший»;

– конкурс читців;

– зустріч з представниками Спілки письменників України;

До Міжнародного дня жіночої солідарності та миру проводиться святковий концерт за участю учнів гімназії.

Традиційно восени проводиться «Посвята у гімназисти», де учні 5 класу зачитують «Клятву гімназиста», обіцяють сумлінно вчитись, їдять гарбузову кашу і стають «однокашниками», отримують український оберіг в «Дорогу знань». Їм пов’язують галстуки, приколюють емблеми та вручають «Кодекс честі гімназиста». Свято проводить Президент гімназії та учнівське самоврядування.

Відбувся День ЦО. Були проведені виховні години на тему «Дії у надзвичайних ситуаціях», конкурс малюнків «Захисти себе», цікава вікторина «Збережи своє життя». Також проведені практичні заняття  «Засоби індивідуального захисту та надання першої медичної допомоги». У середині учбового дня за сигналом тривоги  учні та вчителі  гімназії швидко і організовано провели евакуацію. Після чого рятувальники з пожежної частини № 4 ДСНС України провели практичне заняття на протипожежну тематику.

Святкували День матері, під час якого був проведений майстер-клас «Квітка для мами».

До Дня довкілля та Всесвітнього дня Землі були проведені класні години на теми: «Наша природа в небезпеці», «Людина як частина свого середовища», висадили ялинки на території двору гімназії.

До Дня Науки був проведений традиційний захід з нагородження учнів, які зайняли призові місця участь в олімпіадах і конкурсі МАНу.

Навесні проводиться свято «Прощавай букварику», на якому учні першого класу розповідають вірші, співають пісні, танцюють і прощаються зі своїм першим підручником. За старанність і сумлінність нагороджуються кращі учні.

Відбулося свято Останнього дзвоника.  У традиційні моменти гімназійного свята вплелися нові елементи – флешмоб, який організували учні початкових класів, а випускники подарували першому класу маленькі дзвіночки, як символи шкільного життя. І тепер кожного року їх мелодія буде проводжати випускників у доросле життя.

На урочистому святі отримали атестати  про повну загальну середню освіту 27 випускників 2015-2016 навчального року та були видані свідоцтва про базову загальну середню освіту учням 9-го класу.

Певні традиції має і учнівське самоврядування гімназії, яке працює за різними напрямками і формами роботи. У вересні 2015р. були проведені організаційні засідання міністерств та перевибори активів у класах. Щотижня проходили засідання міністерств учнівського самоврядування, які дають можливість учням самостійно вирішувати проблеми  гімназійного життя.

За навчальний рік відповідними міністерствами учнівським самоврядування було проведено:

 • рейди перевірки зовнішнього вигляду,
 • рейди «Н» та рейди запізнень,
 • перевірили класні куточки та куточки національної символіки,
 • шефська робота

Учнівське самоврядування  «Країна «САМ» складається з Президента та  5 міністрів, які забезпечують включення учнів у різноманітну змістовну та насичену систему  заходів, впливають на формування громадянської позиції учнів, згуртування учнівського колективу, розвиток відповідальності за власні дії, творчість та ініціативність учнів.        Президент гімназії та міністри обираються терміном на 1 рік.

Робота самоврядування створює атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності. Особливо при проведенні рейдів, конкурсів, відкритих заходів, свят до дня Вчителя, 8-го Березня, Новорічних свят, брейн-рингів, участі у всіх предметних тижнях, в організації змістовної шефської роботи з учнями 1-4 класів.

Учнівське самоврядування щорічно веде літопис гімназійного життя з    2000 року (заповнюють сторінки випускники гімназії).

Працював «Трикутник»: учні – батьки – адміністрація. Проводились розширені засідання, виїзні колегії по класах, організація рейдів, батьківських уроків, конкурсів, відкритих заходів, свят Це дало можливість створити в гімназії атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності.

Так, у березні 2015 року в гімназії був проведений День учнівського самоврядування. У цей день учні повністю виконували обов’язки педагогічного колективу: самі проводили уроки, турніри, спортивні змагання, виконували обов’язки класних керівників. У цей день у всіх класах гімназії був проведений «Батьківський урок».

Профорієнтаційна робота

Основна мета профорієнтаційної роботи медичної гімназії виховувати в учнів професійні наміри, які б відповідали їх бажанню, здібностям та потребі суспільства в кадрах; виховувати в учнів потребу і необхідність у кваліфікованій професійній діяльності. Для цього було проведено:

 • Класні години за планом класних керівників;
 • Організація зустрічей з ВНЗ міста;
 • Екскурсії в музей кафедри анатомії людини НМУ імені О.О. Богомольця;
 • Проведення курсів з  домедичної  та екстреної медичної допомоги в рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер»;
 • Співпраця з Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця;
 • Екскурсія в Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця;
 • Екскурсія в Національний музей медицини України
 • Екскурсія в Музей-аптеку;

Співпраця з районними службами, громадськими, благодійними організаціями

Педагогічний колектив медичної гімназії тісно співпрацює з багатьма міськими та районними організаціями, що працюють в напрямку профілактики правопорушень та пропаганди здорового способу життя:

 • Службою у справах дітей.
 • Соціальною службою Голосіївського району.
 • Міською асоціацією „Екологічна ліга”
 • Кримінальною поліцією Голосіївського району
 • БФ «Щаслива лапа»

Багато допомагають в роботі з дітьми батьки-фахівці (юристи, лікарі, психологи).

Була продовжена співпраця з гімназією імені П. Куліша м. Борзна Чернігівської області у рамках проекту «Сільська школа  – наш друг і партнер».

З метою виховання самосвідомості майбутнього громадянина України та забезпечення повноцінного розвитку школяра, розумового, естетичного, фізичного виховання в гімназії  працюють 13 гуртків,  де зайнято 92,9% учнів, а саме:

– «Школа безпеки» (керівник Зуйко В.Г.);

– «Юний волонтер» (керівник Харламова Ю.В.);

– «Валеологія» (керівник Харламова Ю.В.);

– «Звукозапис та аранжування» (керівник Бойко І.В.);

– «Українознавство» (керівник Переймибіда Л.В.);

– «Обдаровані літературною творчістю» (керівник Бурбело Л.М.);

– «Образотворче мистецтво» (керівник Довженко Н.В.);

– «Хореографічний» (керівник Смірнова Н.А.);

– «Хортинг» (керівник Михальченко Д.Г.);

– «Основи масажу» (керівник Демиденко А.М.)

– «Математичні обрії» (керівник Ковальова В.Ф.);

– «Латинська мова» (керівник Гуревська А.С.);

– «Англійська мова» (керівник Метельська Н.В.)

Усі гуртки користуються  популярністю в учнів гімназії . Заняття мають чітку  структуру, методично грамотно побудовані. Упродовж І семестру гуртківці приймали активну участь в організації, оформленні та проведенні гімназійних свят та захищали честь гімназії  у районних конкурсах та змаганнях.

 

 

Розділ 2

Зміцнення та модернізація  матеріально-технічної бази гімназії.

З метою створення належних умов для організації навчально-виховного процесу поповнено матеріально-технічну базу гімназії за рахунок батьківських благодійних внесків та спонсорів: придбано проектор, ноутбук, кольоровий принтер, фотоапарат, килимове покриття в ігровій кімнаті, шкільну дошку в 11 клас, рециркулятор у 2 клас, меблі у бібліотеку, комплект стендів для кабінету «Захист Вітчизни»; поновлено меблі у трьох  класних кімнатах, карти в кабінетах історії та географії. Заключено угоду між батьківським комітетом гімназії та ТОВ «КЛ Партнер» щодо забезпечення охорони навчального закладу.

Косметичні ремонти в класах зроблені силами батьків. Для покриття підлоги батьківський комітет гімназії закупив паркетний лак (сертифікований). За рахунок спонсорських батьківських благодійних внесків здійснювався ремонт актової зали.

 

Розділ 3

Джерела фінансування

 

 1. Із орендних коштів в цьому році придбано лампи денного світла на суму 2062 грн.
 2. За спонсорські та батьківські кошти придбано і поставлено на шкільний облік: комплект учнівський (16 шт.), стіл-кафедра для бібліотеки, комплект стендів для кабінету «Захист Вітчизни», ноутбук, фотоапарат, меблева стінка у 1 клас, килимове покриття для ГПД, рециркулятор, меблева стінка в кабінет біології, класна дошка в 11 клас, інтерактивний пристрій на суму 61370 грн.
 3. Із бюджетних коштів придбано 2 комплекти учнівські (парти і стільці) – на суму 22140 грн.

 

Розділ 4

Забезпечення гімназії кваліфікованими кадрами

У 2015-2016 н.р. адміністрацією медичної гімназії № 33 міста Києва було забезпечено навчально-виховний процес кваліфікованими педагогічними кадрами. 24 учителя мають вищу кваліфікаційну категорію, з них 8 вчителів мають педагогічне звання вчитель-методист, 6 учителів мають педагогічне звання старший учитель, 4 вчителі мають першу кваліфікаційну категорію, 4 учителі – кваліфікаційну категорію спеціаліст. Підвищили педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації такі вчителі: Можаровська Н.І. – вчитель географії; Харламова Ю.В. – психолог; Кузенко О.В. – заступник директора з виховної роботи, вчитель історії і правознавства; Бережинська І.В. – вчитель біології; Строкач Н.М. – вчитель англійської мови; Усенко Р.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури; Бурбело Л.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури.

Атестувались у 2015-2016 н.р. на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії вчителі: Усенко Р.О., Бурбело Л.М., Тімошкова О.Ю., Даценко Н.А., Огібовська Т.Р., Лялько В.І., Іванова Т.В., на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії –  вчитель Строкач Н.М.; на відповідність раніше присвоєного педагогічного звання – вчитель-методист Бурбело Л.М.; на відповідність раніше присвоєного звання старший учитель – Лялько В.І.; на присвоєння педагогічного звання старший учитель – Усенко Р.О.,        Строкач Н.М.

Державну навчальну програму з усіх предметів виконано. У гімназії створено необхідні умови для обов»язкового здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти. Активно задіяні комп»ютерні класи, мультимедійний комплекс, мережі інтернет, які дають можливість впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховному процесі, а також використати години трудового навчання на викладання інформатики.

Розділ 5

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

Аналізуючи фізичний розвиток учнів виявлено, що найбільше порушень у здоров»ї учні мають:

Опорно-руховий апарат –86 ( з них):

Сколіози – 13

Порушення постави – 30

Плоскостопість – 43

Порушення зору – 69

Захворювання с.с. системи – 89

Захворювання нервової системи – 12

Захворювання шлунково-кишкового тракту –60

Вегето-судинної дистанії – 30

Ендокринна система – 14

Дихальна система – 5

Орган слуху – 4

Дерматологічні захворювання – 1

ЛОР захворювання – 38

Урологічні захворювання – 2

Інші – 18

 

По групах на уроках фізкультури учні розподілені – 283

Основна – 154

Підготовча – 108

Спеціальна – 18

Звільнені – 3

Забезпечення здорових та безпечних умов праці є одним із стратегічних напрямків діяльності адміністрації та профспілки гімназії.

Правовим підґрунтям для реалізації діяльності з питань безпеки праці та охорони життєдіяльності  є норми Конституції України, Законів України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  підзаконних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

За 2015-2016 навчальний рік в гімназії не зафіксовано ні одного нещасного випадку, пов»язаного із виробництвом. Загалом у звітний період члени профспілки  гімназії брали  активну участь  у громадському огляді  стану умов і охорони праці в гімназії, який проводився в кінці кожного семестру.

Щорічно вчителі згідно графіку проходять диспансеризацію та медичний огляд.

 

Розділ 6

Залучення педагогічної та батьківської громадськості до  управління гімназією.

У навчальному році батьківський комітет гімназії працював згідно плану роботи ради. Голова батьківської ради  Макарова Олена Миколаївна. Проведено 5 засідань батьківського комітету. Проведено 8 батьківських рейдів-оглядів:  перевірка зовнішнього вигляді учнів, санітарного стану кабінетів, гарячого харчування, забезпечення учнів підручниками та стан підручників, збереження майна гімназії, рейди в сім”ї дітей, які потребують допомоги, підготовка до осінньо-зимового сезону, операція „Урок” і т.д.

На засіданнях батьківського комітету заслухані питання :

 1. Звіт про роботу батьківського комітету за минулий рік та завдання на майбутній рік.
 2. Затвердження плану роботи на наступний рік.
 3. Розподіл доручень між новим складом батьківського комітету.
 4. Про підготовку гімназії до осінньо-зимового періоду.
 5. Про підготовку до зимових свят.
 6. Про допомогу батьків в підготовці науково-дослідницьких робіт МАН
 7. Про результати рейдів батьківського комітету
 8. Про проведення благодійної акції в гімназії
 9. Про ремонт кабінету «Захист Вітчизни»
 10. Про укладення договору про надання послуг з охорони гімназії.
 11. Про створення умов для збереження здоров’я та життя дітей.
 12. Звіт Голови батьківського комітету гімназії за благодійні внески за І семестр 2015-2016 н. р.
 13. Допомога батьків в організації НВП в класах. Звіт батьківських комітетів.
 14. Про планування косметичних ремонтів в класах та приміщенні гімназії.
 15. Про підсумки навчального року
 16. Про підготовку до випускних вечорів
 17. Стимулювання обдарованих учнів за підсумками навчального року із фонду батьківського комітету гімназії.
 18. Підготовка кабінетів гімназії до навчального року.
 19. Про оздоровлення дітей влітку.

Обов’язковими стали в гімназії загальногімназійні справи, які готуються разом з батьками:

 • День самоврядування в гімназії (батьківський урок);
 • Спільна презентація проектної діяльності класів (за графіком)

Саме спільна робота і взаєморозуміння  „трикутника” допомагала у вирішенні багатьох питань, організації та проведенні родинних свят (Розширені засідання КР, Посвята у гімназисти, Свято Миколая, Свято гімназії,  Свято матері,  8 Березня,  Свято закінчення початкової школи тощо). Батьки активно брали участь у навчально-виховному процесі і проводили з дітьми бесіди та екскурсії.

Активно беруть участь представники батьківського комітету і у проведенні тижня профорієнтації. Представники різних професій   проводять лекції-бесіди в різних класах,  пропагуючи свої власні професії та допомагають розібратися дітям у розмаїтті  професій.

Силами батьківського комітету протягом 2015-2016 н.р. в гімназії  були проведені такі заходи:

 • Допомога в проведенні екскурсій по Києву, до Пирогова, Володимирського собору.
 • Допомога в проведенні місячника спортивно – оздоровчої роботи.
 • В день самоврядування проведено батьківські уроки в усіхкласах гімназії.
 • У вересні (15р.) та березні (16)проведено рейди в сім”ї соціально-незахищених дітей та дітей, які потребюують особливої уваги.
 • проведено перевірку гарячого харчування учнів, санітарний стан їдальні та туалетних кімнат.
 • проведення рейдів-перевірок наявності шкільної форми та виконання правил внутрішнього розпорядку (запізнення, відвідування уроків )
 • проводили рейди-огляди збереження підручників, гімназійного майна.
 • протягом року допомагали в проведенні навчальної практики учнів.
 • проведено розширені засідання разом з педагогічним колективам, КР та Радою гімназії з приводу незадовільної поведінки окремих учнів гімназії, запізнень на уроки, порушення статуту, поганої успішності.

На дискотеках та загальногімназійних  святах завжди присутні чергові батьки.

Співпраця з громадськими організаціями

Вже протягом багатьох років медична гімназія  № 33 дружньо співпрацює з громадськими організаціями міста:

 • фонд «Пантелеймона Куліша» (нагородження кращих випускників)
 • «Театр зірок» (вистави для дітей).
 • Міжнародна екологічна ліга (учась учнів у конкурсах).
 • Міський будинок творчості дітей та юнацтва (участь у міських конкурсах та заходах).
 • Центр тверезості і здоров’я (лекції для підлітків).
 • Будинок творчості дітей та юнацтва Голосіївського району (участь у конкурсах і заходах.
 • музей Т.Г.Шевченка (проведення екскурсій і лекцій)
 • дитяча організація «Екологічна варта» (участь наших учнів у конкурсах і заходах).
 • музей Л.Українки, М.Старицького, М.Лисенка (екскурсії).
 • ТЮГ (відвідування вистав).
 • Соц.служба Голосіївського району (проведення лекцій , показ фільмів).
 • Фундація моральної та духовної освіти. (лекції для учнів і батьків).
 • громадський інститут «Екологія людини» (обстеження учнів початкових класів).

– бібліотекою ім.В.Симоненка. (лекції для учнів і зустрічі з письменниками).

 • міський Будинок вчителя. (проведення педагогічних відкритих рад) .

–    міський Планетарій. (лекції для учнів).

– Волонтерська молодіжна організація «Надія по всьому світу» – бесіди з учнями.

У рамках договору про співпрацю між лабораторією психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та медичною гімназією №33 здійснювалася реалізація експериментально-дослідної наукової роботи на основі навчально-тренінгової системи КАРУС. У рамках Всеукраїнського проекту UMSA «Медичний волонтер» учні 9-11 класів та педагогічні працівники пройшли курси у навчально-тренувальному центрі з домедичної та екстреної медичної допомоги, отримали сертифікати міжнародного зразка.

 

 

Розділ 7

Робота Ради медичної гімназії №33

У 2015-2016 н.р. Рада гімназії працювала за такими напрямками:

-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-формування навичок здорового способу життя;

-створення належного педагогічного клімату в гімназії;

-сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

-сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До складу ради у цьому році входили:

Голова Ради гімназії – Довженко Н.В.

Секретар Ради гімназії – Строкач Н.М.

Члени Ради гімназії:

 1. Переймибіда Л.В. – директор гімназії
 2. Усенко Р.О. – заступник директора з НР
 3. Кузенко О.В. – заступник директора з ВР

Члени батьківських комітетів класів:

 1. Бієнко В.Ю. (10 клас)
 2. Булгакова Т.О. (10 і 9 клас)
 3. Хорошун О.В. (1, 6 та 9 клас)
 4. Макарова О.М. (2 та 6 клас)
 5. Ченчик В.В. (8 клас)

Учні, представники самоврядування:

 1. Смоленська Б. – 11 клас
 2. Кізюн М. – 10 клас
 3. Федіна Є. – 9 клас
 4. Кудринецька Т. – 8 клас
 5. Пилипей А. – 6 клас

 

На засіданнях Ради гімназії розглядалися такі питання:

Підсумки роботи Ради гімназії у 2014-2015 н.р., визначення пріоритетних напрямків роботи у 2015-2016 н.р.

Про структуру Ради гімназії та розподіл обов’язків між членами Ради.

Знайомство з новими викладачами. Погодження кандидатур на заміщення вакантних посад викладачів.

Розгляд та затвердження:

 • Річного плану роботи Ради гімназії на 2015-2016 н.р.;
 • штатного розпису на 2015-2016 н.р.;
 • педагогічного навантаження на 2015-2016 н.р.

Про затвердження списку учнів пільгових категорій.

Про результати батьківського рейду-огляду виконання учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту гімназії.

Про організацію позакласної роботи з учнями гімназії.

Про підсумки 1 семестру.

Про правила конкурсного приймання в гімназію (підписані 19.01 спільно з педагогічною радою).

Формування мережі класів на 2016-2017 н.р.

Про підсумки роботи з обдарованими дітьми.

Про нетактовну і некоректну поведінку вчителів.

Про порушення клопотання перед батьківською громадою гімназії про придбання лаку для покриття паркетної підлоги в коридорах, актовому залі навчального закладу.

Про випуск учнів 11 класу медичної гімназії №33 та про нагородження випускників гімназії Золотою та Срібною медалями.

Про виконання плану роботи гімназії за 2015-2016 н.р.

Про стимулювання учнів та вчителів за особливі досягнення.

Про створення комісії по розробці річного плану роботи на 2016-2017 н.р.

Про повторне навчання учня 1 класу.

Розділ 8

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян зпитань діяльності школи

За 2015-2016 н.р. було зареєстровано 15 звернень громадян на особистому прийомі, 1 письмова пропозиція і 1 скарга. Усі зверненя були розглянуті, на письмові звернення відправлені відповіді. Повторних звернень не було. Претензій більше не було.

Побажання батьків враховано: запроваджено гурток англійської мови для початкової школи; адміністрація гімназії дозволила залучення аніматорів для проведення новорічних ранків у навчальному закладі під відповідальність батьків; роз’яснено батькам використання орендних коштів гімназії.

При виникненні суперечок у 1 та 4 класах між дітьми, батьками та вчителями адміністрацією гімназії здійснювалися розслідування цих конфліктів, проводилися бесіди з учасниками конфлікту, після чого ситуація залишалася під повним контролем.

Інших звернень, заяв, пропозицій, рекомендацій щодо діяльності гімназії – не поступало.

Усі питання про звернення громадян розглядалися на нарадах при директорі і фіксувалися у Журналі обліку особистого прийому громадян та Журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. Відповіді на усі звернення були надіслані вчасно.

Завдяки творчій співпраці педагогічного колективу з учнями, батьками, органами управління освіти створено освітню систему, що забезпечує інноваційний розвиток гімназії як навчально-виховного закладу, а також успішно сприяє самореалізації кожного учасника навчально-виховного процесу.