Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

РІЧНИЙ ЗВІТ 2014-2015 Н.Р.

 

Розділ 1

Персональний внесок адміністрації гімназії

у підвищення рівня організації навчально – виховного процесу в гімназії

 

1.1. Всіма членами адміністрації гімназії виконуються функціональні  обов»язки щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

Для забезпечення  реалізації змісту шкільної освіти  на рівні Державного  стандарту медична гімназія має однозмінне навчання.  Налічує 11 класів.  У складі є профільні класи: універсальний, природничо-математичного напряму (екологічний профіль). Враховуючи інтереси  та побажання  всіх учнів, батьків, діє мережа класів з поглибленим вивченням предметів: історії України, англійської мови, математики, географії, екології, біології, основ здоров»я. Зважаючи на медичний профіль закладу, у гімназійних 5 – 8 класах вивчається латинська мова, а з  8 класу – грецька мова (факультативно), здійснюється поглиблене вивчення біології. Особлива увага приділяється курсу «Основи здоров»я», виділено додатковий час, де вивчаються початкові засади медичних знань, проводяться практичні індивідуальні заняття в кабінеті здоров»я,  надаються консультації в кабінеті до профільної підготовки.

У гімназії працює досвідчений висококваліфікований педагогічний колектив,  який поповнюється молодими спеціалістами. Забезпечується скоординована робота шкільного трикутника (учнів, педагогічного колективу та батьків) у вирішенні завдань навчально-виховного процесу. Створено сприятливі умови для фізичного (спортивні гуртки), психічного (психологічна служба), оздоровчого (заняття в кабінеті здоров»я, допрофільної медичної підготовки), соціального та духового розвитку дітей. Йде постійний пошук наступності  в роботі з батьками.

Протягом року на базі медичної гімназії пройшли навчальну практику студенти Київського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Київського державного університету ім. Б.Грінченка історичного, філологічного факультетів.

Розвиваючи та стимулюючи творчий потенціал учнів, педагогічний колектив гімназії поглиблено працював над гармонійним розвитком кожної особистості, продовжував роботу з обдарованими дітьми, проводив індивідуальну роботу з учнями за інтересами, з дітьми, що потребують особливого педагогічного втручання.

Серед учнів початкової школи 86% навчається на високому і достатньому рівні, нагороджені Похвальними листами  6 учнів. Немає дітей, які навчаються на початковому рівні.

У 5-8, 10 класах  63% учнів навчаються на високому і достатньому рівні, 22 учні нагороджено Похвальними листами.

Один  випускник 11 класу нагороджений срібною  медаллю «За досягнення у навчанні», 10 випускників 11 класу отримали Похвальні грамоти за особливі досягнення у вивченні окремих предметів. У 9 класі 64% учнів закінчили навчальний рік на високому та достатньому рівні, 6 учнів отримали Похвальні грамоти.

1.2. Адміністрація гімназії приділяє значну увагу забезпеченню обов»язкової загальної середньої освіти.

Відповідно до річного плану роботи гімназії протягом серпня  й вересня 2014 року здійснювався контроль за працевлаштуванням випускників 9-х та 11-х класів.

Щоб забезпечити охоплення молоді  різними формами повної загальної освіти та здобуття вищої освіти учнями в гімназії, проводилась профорієнтаційна робота.

 • Зустріч з представниками ВНЗ;
 • Зустріч з представниками професійно-технічних училищ;
 • Зустріч з представниками технікумів;
 • Екскурсії до міського будинку творчості на Ярмарок професій;
 • У гімназії постійно обновлювались стенди «Куди піти вчитись», «Вас запрошують професії».

У 9-му класі 2014-2015 н.р. навчалось 25 учнів. Із них продовжили навчання у інших навчальних закладах:  4 учнів. 11-ий клас закінчили – 24 учні. Із них:  19 поступили до  ВНЗ,  5 – працює.

1.3.   Для забезпечення високого рівня навчального процесу та організації роботи щодо професійної підготовки вчителя в гімназії працює система науково-методичної роботи.

Науково-методична робота в Медичній гімназії № 33 міста Києва у 2014-2015 н.р. здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», згідно з Положенням районного (міського) методичного кабінету (центру), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.12.2008р. та нормативних документів Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти і науки, наказів управління освіти Голосіївського  району та базувалась на досягненнях науки, освітніх інноваціях, конкретному аналізі стану навчально-виховного процесу і була спрямована на розкриття здібностей і таланту вчителів, навичок їх дослідницької діяльності, на розвиток ініціативи, творчого пошуку.

Упродовж 2014-2015 н.р. педагогічний колектив гімназії працював над реалізацією науково-методичної теми: «Розвиток творчого потенціалу особистості як основа успішності її громадянського виховання», особистості, яка будує своє життя на основі гуманістичних духовних цінностей, керується високими загальнолюдськими ідеями, морально-етичними цінностями шляхом навчання її самопізнанню, саморозвитку та  творчості у всіх сферах навчально-виховного процесу.

Протягом року вирішувались такі завдання:

 1. Вироблення єдиних педагогічних позицій, спільних цінностей, традицій.
 2. Збагачення знань педагогів.
 3. Постійне підвищення  педагогічної майстерності, професіоналізму.
 4. Аналіз і контроль навчально-виховного процесу, якості знань, вихованості і розвитку школярів.
 5. Запровадження в процес  навчання і виховання інноваційних технологій.
 6. Участь колективу в дослідно-експериментальній роботі.

Уся методична робота в гімназії проводилась на основі принципів науковості,систематичності,  конкретності, цілеспрямованості, послідовності, неперервності, творчості, колективності, актуальності.

Науково-методична робота в гімназії проводилась під керівництвом науково-методичної ради, яку очолює заступник директора з науково-методичної роботи (НМР) Бурбело Л.М. Вона координує роботу науково-методичної ради, організовує роботу з обдарованими учнями, відповідає  за роботу гімназійного наукового товариства МАН «Дослідник» Малої академії наук, керує дослідно-експериментальною роботою.

Заступник директора з навчально-виховної роботи (НВР) Усенко Р.О. відповідає за курсову перепідготовку, самоосвітню роботу вчителів атестацію вчителів та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів.

Науково-методична рада – колегіальний орган гімназії. Головне завдання науково-методичної ради – у цьому навчальному році вдосконалювання змісту освіти та  його навчально-методичного забезпечення.  Крім того були вирішені такі завдання методичної ради гімназії:

 • координація діяльності всіх структурних одиниць методичної роботи;
 • планування, узгодження та аналіз відповідних заходів до педагогічної проблеми гімназії.
 • Аналіз дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу.

У 2014-2015 н.р. проведено 8 засідань науково-методичної ради, на яких розглядались питання, спрямовані на  підвищення педагогічної майстерності вчителів, розвиток їх творчого потенціалу:

 1. Планування роботи методичних кафедр на 2014-2015 н.р.
 2. Про реалізацію Програми підготовчого стану дослідно-експериментальної роботи і завдання педагогічного колективу на 2014-2015 н.р.
 3. Про вдосконалення роботи з обдарованими дітьми.
 4. Про результати роботи гімназійного наукового товариства МАН «Дослідник»
 5. Про підготовку до творчого звіту вчителя Юрковської І.С., що атестується.
 6. а). Про презентації методичних кафедр (участь у реалізації завдань підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи).

б). Про вдосконалення передового педагогічного досвіду (Скарбничка

педагогічної майстерності).

 1. Про затвердження проекту моделі творчого потенціалу особистості гімназиста згідно  підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.
 2. а). Про затвердження звіту медичної гімназії про результати дослідно-експериментальної роботи «Розробка психолого-педагогічної системи становлення  творчого потенціалу особистості гімназиста на підготовчому етапі (жовтень 2013р. грудень 2014р.) і презентації про підготовчий етап експерименту.

б). Про підсумки роботи методичних кафедр і планування роботи на

2015-2016 н.р.

Медична гімназія забезпечена висококваліфікованими кадрами, всі вчителі мають вищу педагогічну освіту, досконало володіють методикою викладання, формують в учнів інтерес до отримання знань,  забезпечують високий рівень викладання та рівень знань, умінь і навичок у учнів.

Колектив гімназії – це «сплав досвіду, мудрості і молодості». Із 33 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію 30 учителів, серед них 7 учителів мають звання «вчитель – методист», і 5 учителів  мають звання «старший учитель».

У 2014-2015 н.р. підвищили свій методичний та теоретичний рівень шляхом курсової підготовки в Київському університеті ім.. Б. Грінченка такі вчителі: Лялько В.І., вчитель інформатики та  Тімошкова О.Ю., вчитель фізики і інформатики.

Результативністю курсової підготовки є отримання у 2014-2015 н.р. першої кваліфікаційної категорії Юрковською І.С., вчителем історії і правознавства.

Підвищенню кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя сприяла робота методичних об»єднань, а саме:

 • методоб»єднання гуманітарних дисциплін та інноваційних технологій;
 • методоб»єнання природничо-математичних дисциплін та інноваційних технологій;
 • методоб»єнання  художньо-естетичних, спортивно-оздоровчих та інноваційних технологій.

Керували  методичними об»єднаннями  та плідно працювали з вчителями кваліфіковані педагоги – професіонали, вчителі вищої категорії, кожний з яких має педагогічне звання вчитель – методист. Це вчитель географії Можаровська Н.І., вчитель математики Ковальова В.Ф., вчитель образотворчого мистецтва Довженко Н.В.

Керівники методичних об»єднань знайомлять вчителів із сучасним станом і перспективами розвитку загальної середньої освіти, з досягненнями вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки, передовим педагогічним досвідом, з вивченням і втіленням досягнень теорії та передового досвіду в практику навчально-виховної роботи.

Щорічно вчителі гімназії готують конспекти відкритих уроків, виховних заходів  цікавих виступів на семінарах, педкадрах до «Скарбниці педагогічної майстерності». Так, вчителі Строкач Н.М., Ковальова В.Ф., Стаднюк Т.О., Довженко Н.В., Юрковська І.С.,  Можаровська Н.І., Огібовська Т.Р. провели цікаві відкриті уроки і виховні заходи.

Вчителі гімназії виступають перед батьківською громадою на районних олімпіадах, конференціях за межами гімназії. Так вчитель початкової школи Соколовська Т.В. виступила з доповіддю «Розвиток патріотизму молодших школярів у процесі вивчення курсу «Християнська етика в українській культурі» на науково-практичній конференції «Українське спрямування освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти як основа національно – патріотичного виховання  молодших школярів, яка пройшла за ініціативою районного науково-методичного центру управління освіти Голосіївської у місті Києві державної адміністрації в київському міському Будинку вчителя у лютому 2015р.

Заступник директора з науково-методичної роботи Бурбело Л.М. виступила з презентацією дослідно-експериментальної роботи «Розробка психолого-педагогічної системи становлення творчого потенціалу особистості гімназиста» на підготовчому етапі 8 червня 2015р. в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка на засіданні експертної комісії з проведення дослідно-експериментальної роботи у навчальних закладах міста.

Вчителі гімназії беруть активну участь у проведенні ЗНО,  4 вчителі гімназії є інструкторами ЗНО.

Основою і важливою складовою роботи методичних об»єднань є формування і розвиток творчого потенціалу особистості. У гімназії створено умови для максимального розвитку обдарованих учнів.

Система роботи з обдарованими дітьми в гімназії:

 • щороку поповнюється банк даних обдарованих дітей;
 • забезпечується постійний патронат психологічною службою обдарованих дітей;
 • створені стенди в гімназії «Наша гордість», «33 краща»;
 • розроблені рекомендації для вчителів та батьків, щодо розвитку обдарованих дітей;
 • проводяться індивідуальні консультації для обдарованих учнів їх батьків;
 • забезпечується участь обдарованих учнів гімназії у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах, олімпіадах, фестивалях, спортивних змаганнях, проектах, науково-дослідницьких роботах наукового гімназійного товариства «Дослідник» Малої академії наук;
 • створені профільні кабінети: кабінет здоров»я та допрофільної медичної підготовки;
 • у гімназії проводяться семінари, наради, круглі столи з питань роботи з обдарованими учнями;
 • видаються накази про організацію і результативність роботи з обдарованими учнями;
 • обдаровані учні долучаються до складу учнівського самоврядування гімназії;
 • адміністрація сприяє залученню спонсорів для підтримки обдарованої молоді (надання премії П.Куліша, премії батьківського комітету кращому класу та переможцям олімпіад та МАН).

Результати роботи з обдарованими учнями вчителів гімназії у 2014-2015 н.р.:

 • банк даних обдарованих учнів складає 85 учнів, за такими напрямками: інтелектуальний, художній, спортивно-оздоровчий, музичний, артистичний;
 • 5 учнів початкової школи, 16 учнів 5-8 класів, 5 учні 10 класу нагороджені похвальними листами, 1 учень 11 класу нагороджений срібною медаллю, Похвальними грамотами нагороджені 6 учнів 9 класу і 10 учнів 11-го класу.

Одним із  засобів для розкриття творчого потенціалу учнів є участь у  предметних олімпіадах, як районних так і місцевих.

У 2014-2015 н.р. за результатами ІІ (районного) етапу предметних олімпіад учні 6-11 класів отримали 18 призових місць:

І місце – 1 учень

ІІ місце – 9 учнів

ІІІ місце – 8 учнів

А за результати ІІІ (міського) етапу предметних олімпіад  учні 8-11 класів отримали одне призове місце:

ІІ місце – 1 учень.

Переможці предметних олімпіад  нагороджені дипломами районного управління освіти з таких предметів.

Біологія – вчитель: Бережинська І.В.

ІІ місце – Волинський Тит (10 клас)

ІІ місце – Кізюн Маргарита (9 клас)

ІІІ місце – Лисак Віктор (11 клас)

Українська мова та література вчитель: Усенко Р.О.

І місце – Алексєєнко Анастасія (9 клас)

ІІ місце – Кізюн Маргарита (9 клас)

ІІІ місце – Серафин Марія (9 клас)

Вчитель: Малютіна Н.В.

ІІІ місце – Лютан Дар»я (10 клас)

Вчитель: Строкач Н.М.

ІІІ місце – Паламарчук Соломія (7 клас)

Географія – вчитель Можаровська Н.І.

ІІ місце – Черненко Максим (10 клас)

Математика – вчитель: Стаднюк Т.О.

ІІІ місце – Каруца Денис (6 клас)

Правознавство – вчитель: Юрковська І.С.

ІІІ місце – Кізюн Маргарита  (9 клас)

Хімія – вчитель: Коваль С.П.

ІІІ місце – Кізюн Маргарита (9 клас)

ІІІ місце – Алексєєнко Анастасія (9 клас)

Образотворче мистецтво – вчитель:  Довженко Н.В.

ІІ місце – Смоленська Богдана (10 клас)

ІІ місце – Коваленко Єлизавета (8 клас)

ІІІ місце – Кудринецька Тетяна (7 клас)

ІІ місце – Хотлубей Марина (7 клас)

ІІ місце – Рудешко Олександра (9 клас)

І місце у районному конкурсі українознавства – Алексєєнко Анстасія (9 клас), учень 10 класу Волинський Тит отримав ІІ місце в олімпіаді з біології у ІІІ (міському) етапі предметних олімпіад.

Одним із потужних засобів для розкриття творчого потенціалу учнів є участь їх у Малій академії наук.

Гімназійне (раніше шкільне) наукове товариство учнів «Дослідник» Малої академії наук існує у гімназії з 2006р. . Науковий керівник товариства  – Володін С.А., доктор економічних наук, генеральний директор Інституту Інноваційного провайдингу НААН України; президент товариства – Новікова І.А., вчитель основ здоров’я.

У товаристві 15 секцій. Пріоритетні напрямки наукової роботи товариства: медицина та валеологія, біологія, психологія, екологія рослинного та тваринного світу, географія, історія, українська література, математика та математичне  моделювання, internet-технології та  WEB дизайн, мистецтвознавство, фізика, хімія, економіка.

До написання науково-дослідницьких робіт  долучалась педагогічна та батьківська громадкість.

У 2014-2015 н.р.  за результатами І (районного) етапу конкурсу  МАН України, учні 8-11 класів нашої гімназії отримали 8 призових місць:

І місце 3 учня

ІІ місце – 2 учня

ІІІ місце – 3 учня

А за результатами ІІ (міського) конкурсу МАН України – 2 призових місця:

ІІІ місця – 2 учня

 

Переможці Малої академії наук  нагороджені дипломати  районного управління освіти згідно таких секцій:

Секція: географія та ландшафство.

Педагогічний керівник –  Можаровська Н.І.

ІІ місце – Кізюн Маргарита,  дійсний член МАН (9 клас)

ІІ місце – Мікульська Карина, слухач МАН (9 клас)

 

Секція: валеологія

Педагогічний керівник – Новікова І.А.

 

Секція: валеологія

І місце – Кізюн Маргарита, дійсний член МАН (9 клас)

 

Педагогічний керівник – Бережинська І.В.

ІІІ місце – Лисак Віктор, кандидат у члени МАН (11 клас)

 

Секція: соціологія

Педагогічний керівник – Юрковська І.С.

ІІІ місце – Міщук Денис, слухач МАН (10 клас)

 

Секція: біофізика

Педагогічний керівник – Ковальова В.Ф.

ІІІ місце – Гафтер Мирослав, дійсний член МАН (11 клас)

 

Секція: прикладна математика та математичне моделювання

Педагогічний керівник – Стаднюк Т.О.

І місце – Козинець Марія, слухач МАН (8 клас)

 

Секція: мистецтвознавство

Педагогічний керівник – Довженко Н.В.

І місце – Римарчук Анастасія, слухач МАН (8 клас)

Учні, що зайняли призові місця у ІІ (міському) конкурсі МАН України:

Гафтер Мирослав – ІІІ місце, секція: біофізика (11 клас)

Кізюн Маргарита – ІІІ місце, секція: валеологія (9 клас)

Медична гімназія продовжувала дослідно-експериментальну роботу «Розробка психолого – педагогічної системи розвитку творчого потенціалу особистості» (наказ Департаменту освіти і науки,  молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.06.2013 № 533, наказ Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2013р. № 602).

            Для проведення дослідно-експериментальної роботи визначено та затверджено склад науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи:

Кочерга Олександр Васильович – науковий керівник, заступник  директора ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент;

Ковальчук Василь Іванович – науковий консультант, заступник  директора ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка;

Бабенко Валентина Леонідівна – директор медичної гімназії №33, вчитель-методист;

Бурбело Людмила Михайлівна – голова науково-методичної ради, заступник директора з науково-методичної роботи медичної гімназії № 33, вчитель- методист;

Усенко Раїса Олексіївна – заступник директора з навчально-виховної роботи медичної гімназії № 33, вчитель вищої категорії;

Романенко Валентина Павлівна –  заступник директора  з виховної роботи медичної гімназії № 33;

Новікова Ізабелла Анатоліївна – вчитель основ здоров»я медичної гімназії    № 33, вчитель-методист;

Харламова Юлія Володимирівна – психолог медичної гімназії № 33.

 

Завдання підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи виконані. А саме:

 • створено чотири ініціативні творчі групи вчителів з питань реалізації програми проведення дослідно-експериментальної роботи, до яких входять:
 • організаційно-аналітична (керівник Бабенко В.Л.);
 • науково-методична та дослідницька (керівник Бурбело Л.М.)
 • по засвоєнню основ наук та інтелектуальному розвитку (керівник Усенко Р.О.)
 • по вихованню соціально-адаптованої особистості (керівник Романенко В.П.)
 • Педагогічні працівники гімназії ознайомлені із методикою розвитку творчої особистості.
 • Проведені відкриті уроки вчителями: Лялько В.І., Довженко Н.В., Стаднюк Т.О., Малютіною Н.В., Юрковською І.С., Строкач Н.М., Можаровською Н.І.
 • Розроблено карту самоаналізу вчителя – предметника.
 • Проведено діагностику стану фахової підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах дослідно-експериментальної роботи. Опитування педагогічних кадрів було проведено за анкетою: «Інформаційна культура педагога. Готовність педагога до науково-експериментальної роботи».
 • Згідно рівня готовності педагогічного колективу до участі у дослідно-експериментальній роботі в 2014-2015 н.р. проведено такі психолого-педагогічні семінари:
 1. Психолого-педагогічні основи розвитку творчого потенціалу особистості шляхом патріотичного виховання школярів  в умовах розвитку української  державності (вересень 2014р.)
 2. Можливості й умови ефективного формування творчого  мислення дій  і вмінь у процесі навчання та громадянського виховання (листопад 2014р.)
 3. Розвиток творчого потенціалу – необхідна складова активізації гімназистів через учнівське самоврядування (січень 2015р.)
 4. Успішний учень – результат креативного мислення гімназиста (квітень 2015р.)

Семінари  проводились у міському будинку вчителя з запрошенням науковців Кочерги  О..В., Ковальчука В.І. (ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка),  Медведєвої Н.В. (інститут психології імені  Г.Костюка).

 • Розроблено портфоліо професійних успіхів вчителів у різних видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній, дослідницькій.
 • Створено модель творчого потенціалу особистості гімназиста.
 • Проведено тестування учнів з використанням методик:
 • Множинний інтелект
 • Критичне мислення
 • Восьмикольоровий тест Люшера
 • Протягом навчального року підготовлено накази по гімназії, що стосуються науково-методичної роботи:
 • «Про організацію науково-методичної роботи» (вересень 2014р.)
 • «Про роботу з обдарованими дітьми» (вересень 2014р.)
 • «Про організацію роботи гімназійного наукового товариства «Дослідник» Малої академії наук (вересень 2014р.)
 • «Про організацію самоосвітньої роботи вчителів (2014р.)
 • «Про результати проведення «Фестивалю відкритих уроків» у 2014-2015 н.р. (січень 2015р.)
 • «Про відзначення учнів та вчителів медичної гімназії № 33 міста Києва  за результатами районних предметних і міських олімпіад та МАН до «Дня науки» (травень 2015р.)
 • «Про підсумки роботи з обдарованими дітьми» (травень 2015р.)
 • «Про підсумки науково-методичної роботи у 2014-2015 н.р.».

 

Продовжуються традиції гімназії.

Так, проведено традиційні свята «День науки» де відзначається талановита молодь, що отримала призові місця в олімпіадах і МАН та їх наставники «Посвята в гімназисти» для учнів 5 класу. Розширюється мережа класів з профільним навчанням, мережа гуртків, факультативів, курсів за вибором.

У медичній гімназії значна увага приділяється здійсненню профілактики негативних  проявів поведінки дітей та учнівської молоді. Вчителі  допомагають учням виробити імунітет до негативних впливів соціального  середовища. І тому не випадково  медична гімназія отримала І місце у міському етапі конкурсу моделей превентивної освіти в базових загальноосвітніх навчальних закладах. Гімназія нагороджена дипломом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (наказ № 418 від 08.07.2014р.) та дипломом за участь у запроваджені Європейських стандартів превентивної освіти, а також отримала комплект меблів для тренування, яким обладнали кабінет до профільної підготовки.

Медична гімназія №33 міста Києва співпрацює з вузами, громадськими організаціями міста Києва:

 • Національний медичний університет імені О.О.Богомольця;
 • Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка;
 • Інститут психології АН України імені Г.С. Костюка;
 • Фонд Пантелеймона Куліша;
 • Педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Київський міський університет імені Бориса Грінченка;
 • Міський центр «Здоров’я»;
 • Інститут екології людини;
 • Будинок вчителя;
 • Міжнародна екологічна лінія;
 • Молодіжна волонтерська група «Формування здорового способу життя» при національному медичному університеті імені О.О.Богомольця;
 • Міський центр тверезості;
 • Соціальна служба сім’ ї та молоді Голосіївського району;
 • Молодіжна волонтерська організація «Надія по всьому світу»;
 • Медична служба по збереженню репродуктивного здоров’я.

 

Вважаємо, що методична робота в гімназії ведеться на належному рівні, але є проблеми, які потрібно вирішувати.

Завдання на наступний навчальний рік:

 • методичним об»єднанням вчителів необхідно активно висвітлювати «вісті» з уроків.
 • знайомити з елементами дослідно-експериментальної роботи кожного вчителя, знайомити з досвідом кращих учителів району, міста:
 • залучати вчителів української мови та літератури, інформатики, фізики, хімії до активної допомоги учням у написанні науково-дослідницьких робіт МАН.
  • У гімназії щорічно проводиться безліч цікавих запланованих виховних заходів. Існують серед них і традиційні  щорічні виховні заходи :

Вся виховна робота в гімназії спрямовувалась на виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, „Концепції громадянського виховання”,  Державної національної програми „ Освіта. Україна ХХI століття”, „Концепції превентивного виховання дітей і молоді”, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства та тісно пов’язана з експерементальною роботою педагогічного колективу разом з Інститутом післядипломної освіти імені Б.Гринченка за темою «Розробка псхолого-педагогічної системи розвитку творчої особистості гімназиста» та з Інститутом проблем виховання Національної академії наук України за темою «Патрріотичне виховання молодших школярів у процесі занять хортингом»

 

Превентивне виховання та правова освіта

 

З метою створення умов для раннього виявлення дітей, схильних до правопорушень і злочинів серед неповнолітніх, покращення організації системи контролю за відвідуванням учнями гімназії і зайнятісттю в позаоручний час, здійснення зв’язку  і спільної роботи сім’ями з питань профілактики правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, а також недопущення втягнення їх у злочинну діяльність, педагогічним колективом протягом року:

 1. Створено систему моделі превентивного виховання «Твоє життя в твоїх руках». Гімназія отримала перше місце та звання «Навчальний заклад , який впроваджує європейські стандарти превентивної освіти» на розгляді моделей превентивного виховання.
 2. Здійснюється внутригімназійний облік учнів, схильних до правопорушень.
 3. Згідно Державної програми підтримки сім’ї розроблено план заходів для підтримки дітей з малозабезпечених сімей; сімей, які опинились в тяжких життєвих умовах, дітей сиріт, та напівсиріт, дітей які прибули з тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО. Діти з таких сімей забезпечуються безкоштовною шкільною формою, мають безкоштовний, або 50% гарячий обід, отримали запрошення на новорічні вистави та солодки подарунки.
 4. Щоденно представниками учнівського самоуправління та адміністрацією проводиться контроль за відвідуванням учнями уроків.
 5. В гімназії працює правовий лекторій під керівництвом вчителя історії та права Юрковської І.С., відповідно до плану роботи.
 6. Щомісяця проводяться засідання Координаційної ради гімназії, де вирішуються питання з проблемними дітьми, відвідування родин що опинились в складних життєвих умовах, обстеження житлово-побутових умов дітей пільгових категорій, виїзні засідання в проблемні класи.
 7. Протягом 2014-2015 н.р. практичними психологами Оропай К.В. та Харламовою Ю.В. була проведена психодіагностична, психопрофілактична, консультативна та розвивальна робота з учнями, вчителями та батьками відповідно до плану роботи:

З учнями молодшої школи (1 – 4 класи):

 • Психологічне спостереження за учнями під час навчально-виховного процесу з метою вивчення їх індивідуальних особливостей
 • Діагностика уваги учнів
 • Вивчення особливостей адаптації учнів першого класу до навчально-виховного процесу
 • Індивідуальна психодіагностика учнів початкової школи за запитом педагогів, батьків, адміністрації
 • Групова робота на згуртованість у класі
 • Групова робота на заохочення молодших школярів до навчання

 

З учнями середньої школи (5 – 7 класи):

 • Психологічне спостереження за учнями під час навчально-виховного процесу з метою вивчення їх індивідуальних особливостей
 • Вивчення особливостей адаптації учнів п”ятого класу до нових умов навчання
 • Діагностика індивідуально-типологічних особливостей школярів
 • Проведення соціометричних досліджень
 • Індивідуальна психодіагностика учнів за запитом педагогів, батьків, адміністрації та за власним бажанням школярів
 • Профілактика адиктивної поведінки підлітків та учнів старших класів (групова та індивідуальна робота)

 

З учнями старшої школи (8 – 11 класи):

 • Психологічне спостереження за учнями під час навчально-виховного процесу з метою вивчення їх індивідуальних особливостей
 • Діагностика індивідуально-типологічних особливостей школярів
 • Діагностика професійної спрямованості старшокласників
 • Проведення соціометричних досліджень
 • Індивідуальна психодіагностика учнів за запитом педагогів, батьків, адміністрації та школярів старшої школи за власним бажанням
 • Здійснення психологічного контролю адаптації учнів при переході до старшої школи
 • Профілактика адиктивної поведінки підлітків та учнів старших класів (групова та індивідуальна робота)
 • Індивідуальне та групове консультування учнів, які мають труднощі у виборі професії
 • Індивідуальні психологічні консультації школярів з особистих питань
 • Групова робота на згуртованість у класі
 • Проведення циклу бесід: „Тютюнопаління, наркоманія, алкоголізм, культура статевих відносин”

 

З вчителями:

 • Профілактика дезадаптації першокласників
 • Розробка рекомендацій вчителям, щодо роботи з дітьми з високим рівнем дезадаптації
 • Сприяння оптимізації форм спілкування в педагогічному колективі, покращення форм спілкування педагогів з учнями, батьків з дітьми та учнів між собою
 • Групове та індивідуальне консультування вчителів про вікові особливості учнів та шляхи їх психологічної підтримки
 • Індивідуальне консультування вчителів щодо вирішення складних ситуацій та розвитку здібностей учнів
 • Індивідуальне консультування з питань психолого-педагогічного характеру
 • Консультування з питань раціоналізації психолого-педагогічного процесу з дітьми в родині, школі (на основі результатів психологічних досліджень)
 • Консультація педпрацівників з питань виховання і розвитку дитини на основі розвивальних та корекційно-відновлювальних програм
 • Психолого-педагогічні семінари для вчителів
 • Участь у педагогічних радах школи

 

З батьками учнів:

 • Профілактика дезадаптації першокласників
 • Розробка рекомендацій батькам щодо роботи з дітьми з високим рівнем дезадаптації
 • Сприяння оптимізації форм спілкування в педагогічному колективі, покращення форм спілкування педагогів з учнями, батьків з дітьми та учнів між собою
 • Групове та індивідуальне консультування батьків про вікові особливості учнів та шляхи їх психологічної підтримки
 • Індивідуальне консультування з питань психолого-педагогічного характеру
 • Консультування з питань раціоналізації психолого-педагогічного процесу з дітьми в одині, школі (на основі результатів психологічних досліджень)
 • Консультація батьків з питань виховання і розвитку дитини на основі розвивальних та корекційно-відновлювальних програм
 • Виступи на класних батьківських зборах

 

Попередження бездоглядності серед неповнолітніх.

 

Для попередження бродяжництва і бездоглядності серед учнів гімназії Координаційною радою, адміністрацією, радою гімназії та батьківським комітетом проводяться такі заходи: щодо профілактики цих негативних проявів:

 1. Вивчення житлово-побутових умов та мікроклімату сім’ї, складання актів обстеження. (Вересень-жовтень, щорічно)
 1. Контроль відвідування занять. (Щоденно) Забезпечення зайнятості „складних” дітей в гуртках та спортивних секціях.
 2. Робота учнів схильних до правопорушень та бродяжництва з психологом. (За індивідуальним графіком) 5. Складання класними керівниками спільно з психологом психолого-педагогічної характеристики на учнів схильних до правопорушень.

(За наявності таких)

 1. Проводяться бесіди на морально-етичні теми, розглядаються причини виникнення і способи врегулювання конфліктів. (Оропай К.В., Харламова Ю.В.)
 2. „Складні” учні залучаються до відвідування і участі в правовому лекторії, роботі волонтерського загону, підготовці загальногімназійних свят, участі в гімназійних та районних конкурсах.
 3. Вчителем основ медицини Новіковою І.А. проводяться індивідуальні бесіди про шкідливість куріння, негативний вплив алкоголю на дитячий організм, незворотні наслідки вживання наркотиків; згубний вплив шкідливих звичок, спокусливих бажань, наркотичних „кайфів” та інших впливів на життя і майбутнє людини.
 4. Постійно проводяться бесіди про необхідність освіти, знань, вмотивований вибір майбутньої професії, стилю життя. Запрошуються волонтери.
 5. Всі заходи щодо запобігання правопорушень, злочинності та бродяжництва, а також спрямовані на громадське та патріотичне виховання проводяться відповідно до плану роботи гімназії.

 

Формування здорового способу життя.

 

 1. На базі гімназії працює медичний лекторій „Школа здоров’я”. Щомісячно лекторами проводяться лекції на різноманітні теми про здоровий спосіб життя:

 

І семестр

Тема Для кого Хто проводить
 

ВЕРЕСЕНЬ

 

Профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом хлопці

9, 10, 11 класів

головний спеціаліст академії наук України, доктор наук, професор – Романенко О.В.
Гігієна. Важно знати. 5, 6 класи Любович К.А. – лікар педіатр, нефролог
 

ЖОВТЕНЬ

 

Здорові дівчата дівчата

6, 7, 8 класів

Савченко К.В. – Клініка ISIDA
Надання першої долікарської допомоги 9, 10, 11 класи Попова В.Н., Павленко Д.П. –

Червоний хрест Голосіївського району

 

ЛИСТОПАД

 

Профілактика шкідливих звичок 6, 7, 8 класи Волох С., Глибенко В. – Благодійна організація «Надія по всьому світу»
Таємнці позитивного спілкування 9, 10, 11 класи Волох С., Глибенко В. –

Благодійна організація «Надія по всьому світу»

Палінню – ні! 5 – 11 класи Агіт-бригада медичної гімназії «Ми за здоровий спосіб життя»
 

ГРУДЕНЬ

 

Профілактика ВІЛ/СНІДу 9, 10, 11 класи Волох С., Глибенко В. –

Благодійна організація «Надія по всьому світу»

Гармонійна Я дівчата

9, 10 класів

Компанія «Profi Lab» разом із компанія «Омега фарма»
Операція «Чисті руки» 1, 2, 3 класи Агіт-бригада медичної гімназії «Ми за здоровий спосіб життя»

ІІ семестр

 

Тема Для кого Хто проводить
 

СІЧЕНЬ

 

Молодь обирає здоров`я 5 – 11 класи Агіт-бригада медичної гімназії «Ми за здоровий спосіб життя»
Наркоманія та її наслідки 8, 9, 10 класи Благодійна організація «Батьки і діти»
 

ЛЮТИЙ

 

Духовне здоров`я 6, 7, 8 класи Волох С., Глибенко В. –

Благодійна організація «Надія по всьому світу»

Венеричні хвороби 9, 10, 11 класи Олійник А.Г. – лікар-венеролог лікарні швидкої допомоги
 

БЕРЕЗЕНЬ

 

Туберкульоз – біда сьогодення 7, 8, 9 класи Романенко Е.В. – волонтер, студентка 5 курсу Національного медичного Університету ім. О.О. Богомольця
Хвороби кишково-шлункового тракту 6, 7, 8  класи Середа В.М.  – медсестра узі
 

КВІТЕНЬ

 

Профілактика шкідливих звичок 7, 8, 9 класи Задорожня Н.М. – Міністерство соціальної політики
Медицина. Історія й витоки. 5, 6, 7 класи Черепинська О.В.
 

ТРАВЕНЬ

 

Природа лікує 5, 6, 7 класи Благодійна організація «Відкриті серця»
Догляд за шкірою 6, 7, 8 класи Кудринська Т. – лікар дерматолог

 

Гімназія плідно співпрацює з районним центром здоров’я за програмою „Школяр”, з Всеураїнським центром тверезості і здоров’я, Всеукраїнською екологічною лігою, Соціальною службою Голосіївського району, Червоним хрестом Голосіївського району, благодійними організаціями «Відкриті серця», «Надія по всьому світу», «Батьки і діти», клінікою ISIDA, компанією «Омега фарма» та «Profi Lab», національним медичним Університетом ім. О.О. Богомольця.

 1. На II поверсі гімназії оформлено постійну виставку наглядних стендів в кількості 20 шт. з правил безпеки учасників дорожнього руху та безпеки біля власної оселі „Безпека руху – це життя”. (Адміністрація гімназії)
 2. Проведено посвяту першокласників у юні інспектори руху „Київський школярик – зразковий пішохід”. (Новікова І.А.)
 3. З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму у вересні цього року серед учнів 1-11 класів в рамках Місячника дотримання правил дорожнього руху проведено рейд „Увага! Діти – на дорозі”

(Романенко В.П., Новікова І.А.)

 1. Організовано зустрічі учнів та їх батьків зі співробітниками Державтоінспекції. (Новікова І.А.)
 2. Проведено „Уроки дорожньої грамоти” за участі працівників Державтоінспекції. (Класні керівники)
 3. З метою залучення учнів до пропаганди правил дорожнього руху серед дітей працює загін юних інспекторів руху. (Новікова І.А.)
 4. Організовано роботу агітбригади юних інспекторів руху з чергуванням на прилеглих пішохідних переходах. (Новікова І.А.)
 5. Розроблені та вклеєні в щоденники плани безпечного підходу до гімназії.

(Класні керівники)

 1. Проведено конкурс малюнків „Від рідного порогу – безпечна дорога!”.

(Довженко Н.В.)

 1. Проведено місячник спортивно-оздоровчої роботи:
Заходи Класи Термін виконання Відповідаль-ний
Спортивні змагання

з учнями 1-11 класів

1 Змагання з шашок 5-11 3.01 – 6.02 Лапшин О.Л.

Бочай О.

2 Змагання з стритболу 9-11 10.02-12.02 Успенський В.М.
3 Першість гімназії з настільного тенісу (хлопці) 5-11 17.02-20.02 Лапшин О.Л.

Успенський В.М.

4 Змагання з стрибків через скакалку 1-11 3.02 – 5.02 Лапшин О.О.

Успенський В.М.

5 Змагання з підтягування у висі (хлопці) 5-11 3.02 – 5.02 Успенський В.М.

 

6 Змагання з шахів 5-11 17.02-20.02 Лапшин О.Л.

 

7 «Веселі старти» 1-3 20.02 Лапшин О.Л.
Лекції та бесіди

з учнями 5-11 класів

8 Тренінг «Значення дружби, взаєморозуміння для здоров’я» 5 29.01 Новікова І.А.,

 

 

9 Тренінг «Секрети позитивного спілкування» 8 2.02

 

 

г/о Надія,

Новікова І.А.

10 Тренінг «Як справлятися з негативними емоціями» 9 3.02 г/о Надія,

Новікова І.А.

11 Тренінг «Позитивне мислення і здоров’я» 10 9.02

 

г/о Надія,

Новікова І.А.

12 Проведення бесіди лектором міського центру здоров’я.: «Небезпека йододефіциту» 5-8 10.02 Новікова І.А.

 

13 Тренінг «Здоров’я – скарб» 3 12.02 Новікова І.А.,

волонтери(7 кл)

14 Проведення бесіди з лікарем з міського центру тверезості і здоров’я «В полоні шкідливих звичок» 11 13.02 Новікова І.А.

 

15 Проведення конференції з учнями –переможцями МАН «Що становить загрозу для здоров’я» 9-11 16.02 Новікова І.А.

 

16 Лекція з фахівцями Всеукраїнської екологічної ліги «Природне середовище здоров’я» 5-6 18.02 Новікова І.А.

 

17 Проведення бесіди лектором міського центру здоров’я: «Небезпека гельмінтозу» 7-8 19.02 Новікова І.А.

 

18 Засідання круглого столу волонтерів «Як зберегти здоров’я» 5-11 20.02 Новікова І.А.

 

19 Проведення бесіди для дівчат «Сімейні цінності» 10-11 23.02 г/о Батьки і діти

Новікова І.А.

20 Тренінг «Духовні цінності. Мрії збуваються…» 9-11 24.02 г/о Надія,

Новікова І.А.

21 Тренінг «Психологія конфлікту. Способи подолання» 7 25.02 Новікова І.А.,

волонтери (10кл)

22 Бесіда «Нетрадиційні методи профілактики та лікування» 11 26.02 Новікова І.А.

 

Інші заходи
23 Проведення анкетування учнів «Стан твого імунітету» 10 27.01 Новікова І.А.
24 Проведення рейдів сан-посту «Санітарний стан класів гімназії» 7 27.01 Новікова І.А.,

 

25 Акція «Чисті руки» (в їдальні) 6 30.01 Новікова І.А.
26 Обстеження умов освітленості, мікроклімату в класах «Профілактика зниження зору» 11 4.02 Новікова І.А.
27 Проведення рухливих ігор «Рух – це життя» 1-3 6.02 Новікова І.А.,

волонтери

(6-8 кл.)

28 Акція «Жива антиреклама курінню» 6 11.02 Новікова І.А.
29 Підведення підсумків місячника 5-11 27.02 Новікова І.А.

 

 1. Взяли участь в щорічній акції „16 днів проти насильства”. Під час акції були проведені наступні заходи:

Випуск інформаційного вісника „Поради практичного психолога”  у рамках кампанії „Стоп насильству!” (Харламова Ю.В.)

Бібліотечна виставка „16 днів проти насильства!”  (Романенко В.П.)

Тренінг для батьків „Зупинимо насильство у сім’ї!”

(Оропай К.В., Харламова Ю.В.)

Випуск інформаційної листівки „Ми, проти жорстокого поводження з дітьми!” (Члени учнівського самоврядування, Оропай К.В.)

Змінна інформація в батьківських куточках „Міжнародний день ООН з викоренення насильства щодо жінок”  (Харламова Ю.В., класні керівники)

Відкрита лекція для 10-11 класів „Не мовчи!”                                                      (Харламова Ю.В.)

Анонімне анкетування учнів гімназії з приводу проявів фактів насильницьких дій в їх житті (скринька довіри),(Оропай К.В., Харламова Ю.В.)

 1. Під керівництвом вчителя основ медицини Новікової І.А., працює волонтерський загін „Юний Волонтер”, учні якого проводять різні цікаві акції:

– «Жива антиреклама палінню».

 • агіт-бригада до Дня Землі
 • агіт-бригада до дня боротьби з ВІЛ, СНІД
 • санбат до дня цивільної оборони
 • обстеження санітарно-гігієнічного стану приміщень гімназії
 • «Бережіть воду»
 • операція «Чисті руки»
 • «Правила дорожнього руху»
 • Бесіди з учнями молодших класів

 

 1. З метою сприяння розвитку учнівського самоврядування, формування, популяризації і пропаганди здорового способу життя, запобігання негативних проявів серед дітей і молоді, виявлення та підтримки юних талантів шкільна агітбригада гімназії взяла участь у відбірковому турі огляду-конкурсу літературно-музично-спортивних міні-композицій „Молодь Голосієва обирає здоров’я”, де посіла I місце серед команд Голосіївського району.
 2. Взяли участь у конкурсі плакатів та фоторобіт Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Молодь Голосієва обирає здоров’я”
 3. З метою пропагування здорового способу життя до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом був проведений Місячник боротьби з ВІЛ та СНІД.
 4. До дня боротьби зі СНІДом :

– студентами волонтерами проведено для учнів гімназії лекцію „СНІД не спить”;

– проведено бесіду: „Наслідки вживання наркотичних речовин”;

– серед учнів 9-11 класів проведено „круглий стіл” на тему „Твоє здоров’я в твоїх руках”;

– переглянуто відеофільми на тему профілактики Сніду;

– проведено відкриті виховні  години „Здоров’я – головний життєвий скарб” та „Здорові звички  – здоровий спосіб життя”.

 1. Проведено конкурс стіннівок серед учнів 7-11 класів на тему„СНІД не спить”, випуск учнями 1,2,4 класів стінгазет „Тато, мама, я – здорова сім’я”.
 2. Проведено бесіди серед учнів 5-11 класів „Профілактика шкідливих звичок” (за окремим планом роботи гімназії у напрямку пропаганди здорового способу життя)
 3. Психологом гімназії ведеться постійна активна робота з учнями:

Анкетування учнів гімназії за темою „За здоровий спосіб життя”, „Залежність від шкідливих звичок”, „Оцінка власного здоров’я”

 1. На кожних батьківських зборах приділяється увага здоров’ю дітей, запрошуються лікарі, імунологи, представники громадських екологічних організацій, які розповідають батькам про епідеміологічний стан в місті, як захистити власних дітей від тяжких хвороб, про статевий розвиток підлітків.
 2. Проведення індивідуальної роботи з дітьми, що палять :

бесіди, перегляд фільмів, робота з психологом, виклик батьків.

 1. Учнями -валеологами проведено інформаційно-медичний захід для вчителів „Здоровому учню — здорового вчителя!”  (до Дня вчителя)
 2. Гімназія має „Дошки Євмінова”, за допомогою яких діти з вадами статури покращували своє самопочуття протягом навчального року.
 3. На постійній основі працює „кабінет здоров’я”, де гімназисти займаються спортивними вправами для покращення самопочуття та кабінет допрофільної підготовки учнів. На заняттях діти мають можливість ознайомитись з основами медицини, анатомії, біології, вчаться піклуватись про власне здоров’я.
 4. До Дня Святого Миколая було організовано щорічну акцію „Зроби подарунок онко-хворій дитині”. Лідерами учнівського самоврядування 19.12.2014 року буливідвезені до Українського центру дитячої онкології лікарні „ОХМАДИТ” подарунки, які були придбані за кошти учнів гімназії та виготовлені власними руками із залученням батьків.
 5. 27. Протягом навчального року, місячника здоров’я в класах волонтерами – валеологами проведені міні лекції, рольові ігри на теми: „Правила загартування і підвищення імунітету”; „Правила раціонального харчування”; „Гігієна розумової діяльності”, „Профілактика шкідливих звичок”; „Шкідливий вплив мобільного телефону”; „Все про ВІЛ/СНІД”, „Профілактика туберкульозу”, «секрети позитивного спілкування”; „Сходинки до духовного здоров’я”, „Правила пожежної безпеки”. Також волонтерами проводилось обстеження  здоров’я учнів і рухові ігри на перервах  в молодшій школі, а також проведено анкетування учнів: „Твій імунітет”, „Стан твого здоров’я”, „З питань профілактики ВІЛ/СНУДу”,  „Твій творчий  потенціал”. Проведені засідання круглого столу волонтерів: „Шляхи покращення фізичного психічного, духовного здоров’я учнів медичної гімназії”.

В класі здоров’я учні оволодівали вправами для профілактики сколіозу, зміцнення м’язів, покращення гостроти зору, методами релаксації.

На батьківських зборах учителя основ здоров’я піднімалися питання стосовно збереження і покращення здоров’я учнів.

 1. Виховання екологічної свідомості:

– протягом року, а також до днів екології проводились бесіди, міні лекції на теми: „Екологічна ситуація і здоров’я”, „Профілактика екологічних хвороб”, „Як жити в гармонії з природою”, „Мислити глобально, діяти локально”.

– волонтерами – екологами проведені станційні ігри для учнів 5-7 класів „Ощадливе ставлення до навколишнього середовища”.

– в середніх і старших класах проведені станційні ігри на знання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, надання першої медичної допомоги, засобів оздоровлення влітку.

 1. У гімназії працюють гуртки „Хортинг”, «Хореографічний», «Основи медицини», «Юний волонтер», «Спортивний», вихованці яких приймають активну участь у гімназійних та районних заходах.

 

Патріотичне виховання та народознавчі традиції гімназії

 

Протягом 2014-2015 навчального року  педагогічним колективом та учнями гімназія приділено богато уваги саме патріотичному вихованню. Проведено різноманітні благодійні акції, змагання, виховні години та оформлені стенди пам’яті,

 

Учні гуртка «Патріот України», під керівництвом Зуйка В.Г.:

 • відвідали музеї Києва, пам’ятки та меморіали ;
 • провели зустрічі з ветеранами ВВВ, курсантами, учасниками АТО, батьками військовослужбовцями;
 • організували агіт-бригаду для проведення бесід з учнями молодших класів;
 • вивчали загальновійськову підготовку, першу домедичну допомогу при пораненнях та правила транспортування поранених;
 • відвідали практичні заняття по вивчення автоматичної зброї АКМ-47
 • провели змагання на швидкість розбори/зборки автомата АКМ-47;
 • пошукова робота «Фотокартки. Мої рідні – герої»;

 

Протягом року учні, вчителі і батьки брали участь в  акціях підтримки бійців АТО:

 • «Допомога воїнам замість квітів до дня вчителя»;
 • Національно-патріотична акція «Теплі обійми»;
 • Національно-патріотична акція «Земля України то прадідів слава – єдина країна, єдина держава»;
 • Національно-патріотичний проект «Запали надію в серці»;
 • Виготовлення оберегів та привітальних листівок;
 • Збір макулатури на потреби учасників АТО
 • Представники самоврядування оформили стенд пам’яті «Одного разу я прокинусь…» героїв Голосіївщини, загиблих під час проведення АТО.

 

Велика увага, в національно-патріотичному напрямку виховання, приділяється гуртком  «Хортинг» – національна козацька боротьба. На заняттях учні молодших класів пізнають витоків українських бойових мистецтв, зміцнюють здоров’я та дух, всебічно фізично розвиваються.

На базі нашої гімназії сумісно із Інститутом проблем виховання готується дослідно-експериментальна робота за темою «Патріотичне виховання молодших школярів у процесі занять хортингом».

 

З метою патріотичного виховання молоді, формування громадянської та патріотичної свідомості, сприяння підвищенню впливу родинного виховання та поглибленню духовної єдності поколінь учні гімназії прийняли участь у районних заходах і конкурсах:

 1. присвячених 70-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників:

– акція дитячих малюнків «Сонях жовтий, небо синє, в Україні всі єдині!»;

– конкурс-фестиваль героїко-патріотичної пісні «Герої не вмирають», на якому учениці 9 класу Вдовичак Анастасія та Алексєєнко Анастасія посіли ІІІ місце;

– конкурс-фестиваль героїко-патріотичної поезії «Герої не вмирають»

 1. районному етапі ХІV Міського конкурсу читців поезії Тараса Шевченка, на якому учениця 9 класу Вдовичак Анастасія посіла ІІІ місце
 2. районному етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу юних поетів «Поетична весна, в якому взяла участь учениця 9 класу Кізюн Маргарита
 3. районному етапі ХІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпровських схилах» в номінації «Газета»

 

Заходи щодо відзначення Дня захисника України

 

Заходи Клас Відповідальні
1 Проведення класних виховних годин:

·         «Історія сьогодення. Герої нашого часу»;

 • «Захист Вітчизни – обов`язок громадянина»;
 • «Україна – від козацьких часів до сьогодення»;
 • «Наша Вітчизна – Україна!»;
 • «Година пам`яті і мужності»
 

 

 

 

 

1 – 11

 

 

 

 

 

Класні керівники

2 Виступ лекторської групи учнів

5 класу: «Козацькому роду – нема переводу»

 

1- 8

 

Юрковська І.С.

3 Пошукові загони: «Історичні пам’ятки міста Києва, які нагадують про героїчну боротьбу українського народу».  

5-11

 

 

Класні керівники,

Юрковська І.С.

4 Спортивне свято «Козацькі розваги» 1- 3

 

Лапшин О.Л.,

Карпук А.М.

5 Презентація роботи гуртка «Хортинг –бойове мистецтво, народжене в Україні»  

1 – 11

 

Карпук А.М.

6 Конкурс малюків: «Землю рідну, Україну – захистимо усім миром!»  

1 – 3

 

Довженко Н.В.

7 Випуск тематичних стін-газет:  «В усі віки, в усі роки Героям України слава!»  

8-11

 

Оропай К.В.

 

 

Заходи щодо відзначення Дня Соборності України

 

Заходи Клас Відповідальні
1 Проведення класних виховних годин:

·         «Ми –  маленькі друзі, України діти»;

 • «Я українець щирий,

український в мене дiм!»;

 • «Люблю землю українську

усiм серцем, з усiх сил»;

 • «Рiдна вiра, рiдна мова,

рiдний край наш над  усе!»;

 • «Родитись українцем —

це велика Честь i слава»

 

 

 

 

 

1 – 11

 

 

 

 

 

Класні керівники

2 Круглий стіл «День Соборності України»  

8- 11

 

Юрковська І.С.

3 Живий ланцюг з учнів гімназії, як знак єднання  

1-11

 

Класні керівники,

Романенко В.П.

4 Випуск стін-газети присвяченій Дню Соборності України 10

 

Оропай К.В.
5 Презентація роботи гуртка «Патріот України»  

8 – 9

 

Зуйко В.Г.

6 Конкурс малюків: «Гей, гуртуймося, українськi дiти!»  

1 – 3

 

Довженко Н.В.

 

 

Заходи щодо відзначення у 2015 році 70-ї річниці перемоги над фашизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни

 

Заходи Клас Відповідальні
1 Проведення уроків мужності:

·         “День пам’яті та надії”;

·         «Дитинство, опалене війною»;

 • «Схиляємо голови низько,

щоб шану героям-  солдатам віддать»;

 • «Жива людська пам’ять не старіє з роками…»;
 • «Ніхто не забутий, ніщо не забуто! »
 

 

 

 

 

1 – 11

 

 

 

 

 

Класні керівники

2 Вечір пам’яті « Воєнна пісня промінь надії»  

5-11

Бережинська І.В.,

Оропай К.В.

 

3 Покладання квітів до обеліску городу-герою Києву (площа Перемоги)  

Представник учнівського самоврядування

 

Романенко В.П., Оропай К.В.
4 Випуск стін-газети присвяченій 70-й річниці перемоги над фашизмом у Європі та 70-й річниці завершення Другої світової війни  

 

5-11

 

Оропай К.В.
5 Конкурс малюків: «Війна не має забуття»  

1 – 3

 

Довженко Н.В.

 

В гімназії є постійно діючи «Кімната бойової слави» матеріали до якої збираються усіма класами гімназії і вони постійно оновлюються та «Етнографічна світлиця», де зібрано багато речей з стародавнього українського побуту: образи, рушники, вишиті сорочки, кожухи, прялки, ночви та інші предмети побуту. Світлицю створювали зусиллями вчителів, учнів і батьків.

Учні мають можливість проводити уроки та бесіди використовуючи матеріали зібрані в кімнатах, долучаючись таким чином до української історії і народних традицій.

 

Традиційні заходи гімназії

 

Свято Знань проводиться під головуванням директора гімназії. Посвята учнів 1 класу у „Пішоходи”.  На свято „Осені” учні старших класів готують для молодшої школи театралізований виступ за мотивами народних звичаїв.

На День святого Миколая проводиться театралізоване дійство для учнів гімназії з Ангелами та Святим Миколаєм.

Організовується щорічна акція „Зроби подарунок онко-хворій дитині”. Лідерами учнівського самоврядування відвозяться до Українського центру дитячої токсикології лікарні „ОХМАДИТ” подарунки, які були придбані за кошти учнів гімназії та виготовлені власними руками із залученням батьків.

В останній день навчання перед зимовими канікулами проводиться Новорічний костюмований бал для учнів та вчителів. Діти і вчителі приходять на свято у казкових костюмах.

 • З метою фізичного загартування учнів, зміцнення їхнього здоров’я, формування в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я та здорового способу життя традиційно в гімназії проводиться Місячник спортивно-оздоровчої роботи.

До Дня Святого Валентина обов’язково проводиться Велика гра „Знайди свою половинку”. Також обов’язково  проводиться „Лицарський турнір за даму серця”, на якому обрали Короля та Королеву гімназії.

У березні 2015 року в гімназії відбулися дні вшанування славетного сина українського народу Т.Г.Шевченка. З метою виявлення розвитку і підтримки творчо-обдарованих дітей, формування їх духовної, світоглядної позиції, прищеплення принципів громадянської відповідальності, стимулювання креативного потенціалу на прикладі постаті поета-художника Т.Г.Шевченка.

До декади української мови та літератури були проведені:

– конкурс газет та малюнків до творів української літератури;

– виступ агітбригади «Слово, пісне, думо Кобзарева…»;

– випуск газет «Світ повстав зі слова, і Україна постала зі слова, і слово те було в Шевченка;

– конференція «Знайди те слово – вічне і земне. Минуще все. Лиш слово не мине»;

– Шевченківська вікторина;

– тематичні уроки по класах «Мова моя калинова»;

– літературний конкурс «Найрозумніший»;

– конкурс читців;

– літературно-музична композиція «Душі криниця»;

– екскурсія учнів 1-3 класів до кабінету етнографії.

 

До Міжнародного дня прав жінок і миру проводиться святковий концерт за участі обдарованих дітей гімназії.

– проводиться „Посвята у гімназисти”. Діти 5 класу зачитують „Клятву гімназиста”, обіцяють сумлінно вчитись, їдять кашу і стають „однокашниками”, отримують український оберіг в „Дорогу знань”. Їм пов’язують галстуки, приколюють емблеми та вручають „Кодекс честі гімназиста”. Свято проводить Президент гімназії та учні самоврядування.

До Дня довкілля та Всесвітнього дня Землі: класні години на теми: „Наша природа в небезпеці”, „Людина як частина свого середовища”, „Екологія в нашому будинку”, „Вплив людини на навколишнє середовище”, „Природу рятувати не треба, потрібно тільки надати їй волю і можливість врятувати нас”. Бесіда-диспут: „Моє місто і його проблеми” (10-11 класи). Висадження дерев на території двору гімназії. Конкурс дизайнерів „Зелений світ нашого кабінету”. Свято „Екологічний капусник”. Конкурс малюнків „Цей світ – мій”. Інтегрований урок (біологія + географія) на тему: „Людська діяльність очима живого світу”.

Започатковано традицію проведення показово-звітного концерту для батьків «Таланти твоєї гімназії»

До Дня Науки. Проводиться захід з нагородження учнів, які брали участь в олімпіадах і роботах МАНу.

Традиційно проводиться День гімназії, на якому діти отримують нагороди за активну участь у житті класу, гімназії, району та міста. Грають у традиційну „Велику гру”  „За здоровий спосіб життя”, під час якої проводяться вікторини: „Абетка загартовування”, „Шкідливі звички і здоров’я”, „Постава, грація, краса”,   „Здоров’я в саду і на грядці”, „Про користь загартовування”, „Шкіра – дзеркало здоров’я”. Проводиться шоу-акція „Молодь проти шкідливих звичок”, презентують номери художньої самодіяльності.

Проводиться свято „Прощавай букварику”, на якому учні першого класу розповідають вірші, співають пісні, танцюють. За старанність і сумлінність нагороджуються кращі учні.

 

 

Заходи щодо відзначення Дня Європи

 

Назва заходу Дата проведення заходу Відповідальний виконавець, адреса
Проведення класних виховних годин:

·         «Ми і Європа»;

·          «Навколо світу»;

·         «Пізнаємо Європу»;

·         «Україна – держава європейська»

 

 

5.05.015 – 15.05.2015

 

 

 

Класні керівники

 

Випуск стін-газет до Дня Європи

 

5.05.2015

 

Класні керівники,

Оропай К.В.

Відкритий інтегрований урок у 7 класі. “Європа на мапі світу”  

12.05.2015

Строкач Н.М.,

Можаровська Н.І.

 

Фестиваль національних культур

 

14.05.2015

 

Бурбело Л.М.

Конкурс малюків: «Україна – це Європа» 5.05.2015 – 15.05.2015 Довженко Н.В.

 

Круглий стіл «Європейські стандарти життя» 18.05.2015 Можаровська Н.І.,

Бурбело Л.М.

 

 

Заходи щодо відзначення Дня Науки

 

Назва заходу Дата проведення заходу Відповідальний виконавець, адреса
Проведення класних виховних годин:

·         «Перші кроки до Науки»;

·          «Наука і людина»;

·         «Природа, наука і людина»;

·         «Я – дослідник»

 

 

11.05.015 – 15.05.2015

 

 

 

Класні керівники

 

Випуск стін-газет до Дня Науки

 

11.05.2015

 

Класні керівники,

Оропай К.В.

 

Конференція «Юний дослідник»

 

13.05.2015

 

Бурбело Л.М.

Конкурс малюків: «Всі науки важливі, всі науки потрібні» 11.05.2015 – 15.05.2015 Довженко Н.В.

 

Круглий стіл, підведення підсумків 15.05.2015 Бурбело Л.М.

 

 

Участь школярів, гуртківців у масових заходах, міських конкурсах. Досягнення.

Захід

(повна назва)

 

 

Досягнення

Всеукраїнський фестиваль-конкурс  „Молодь Голосієва обирає здоров’я” Грамота з І місце у відбірковому районному турі огляду-конкурсу літературно-музично-спортивних міні-композицій

„Молодь Голосієва обирає здоров’я”

Районний етап змагань з міні-орієнтування Грамота за I місце

в індивідуальному заліку у старшій віковій групі серед дівчат

«Малі олімпійські ігри» з нагоди Дня фізкультури Грамота за IІ місце

у змаганнях з дартсу

«Малі олімпійські ігри» з нагоди Дня фізкультури Грамота за IІІ місце

у змаганнях з жиму гирі

Районний конкурс-фестиваль героїко-патриотичної пісні «Герої не вмирають» Грамота за IІІ місце

у номінація героїко-патріотична пісня

Районний етап ХІV міському конкурсі читців поезії Тараса Шевченка Грамота за IІІ місце

 

Районний фінальний етап міського конкурсу серед учнів 11х класів загальноосвітніх навчальних закладів                           „Київський вальс – 2015” Грамота за участь

(колектив учнів 11х класів)

Районний етап XIІI Міського  конкурсу юних поетів „Поетична весна” Грамота за участь

 

Районна відбіркова інтелектуальна гра в рамках міської пізнавальнорозважальної гри для молодших школярів „Юніор” Грамота за участь

(команда – „Козачата” )

Районна відбіркова інтелектуальна гра

в рамках міської гри для школярів міста„Інтелект-турнір”

Грамота за участь

(колектив – „Українці”)

Районний конкурс-фестивал «Герої не вмирають» Грамота за участь,

номінація читці героїко-патріотична поезіі

Районний етап ХІІІ Міжнародного фестивалю-кокурсу дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпровських схилах»  Грамота за участь, номінація «Газета»

 

 

 

Регіональне партнерство. Міжнародне співробітництво.

 

 

 

п/п

 

 

Навчальний заклад

 

Місто,

район,

область

 

Дата укладання угоди,

термін дії

 

 

 

 

Основні заходи за 2014 рік

 

1.

Гімназія імені П.Куліша м. Борзна,

Чернігівська

область

06.09.2012,

5 років

Листування

Обмін досвідом у роботі учнівського самоврядування (протягом 2014-2015 навчального року).

2. Гімназія №6 імені К.Жукова v.Брест (Білорусь) Листування
3. Szkola podstawowa

nr 33

ul. Cilszynska

02-716 Warszawa

Листування

 

 

Робота „Трикутника”, шкільне самоврядування.

 

Учнівське самоврядування гімназії має певні традиції, і працює за різними напрямками і формами роботи. Країна „САМ” (Сучасна Активна Молодь) почала своє існування  в 1999 році.

Учнівське самоврядування  „Країна „САМ” складається з Президента та  7 міністрів, які забезпечують включення учнів у різноманітну змістовну та насичену систему  заходів, впливають на формування громадянської позиції учнів, згуртуванню учнівського колективу, розвитку відповідальності за власні дії, творчості та ініціативи учнів. Президент гімназії та міністри обираються терміном на 1 рік. Класні колективи – це міста, в яких є 7 управлінь відповідно до 7 міністерств:

1). Міністерство освіти

2). Міністерство інформації.

3). Міністерство права

4). Міністерство дозвілля

5). Міністерство спорту

6). Міністерство здорового способу життя

7). Міністерство господарства

Робота самоврядування створює атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності. Особливо при проведенні рейдів, конкурсів, відкритих заходів, Свят до дня Вчителя, 8-го Березня, Новорічних свят, брейн-рингів, участі у всіх предметних тижнях, в організації змістовної шефської роботи з учнями 1-3 класів. Вся робота  самоврядування відображується в квартальному віснику – „33 квартал”.

За свою роботу протягом року учні школи отримують символічну плату у своїй власній валюті – „Саміках”, яку можуть реалізувати  в день Свята гімназії   (З 2007 року шкільний аукціон замінений грошовою винагородою. Класи, що набрали найбільшу кількість „грошей” у шкільній валюті „Саміках”, посідають призові (1, 2, 3) місця. Відповідно до місця отримують і грошову винагороду. Так у травні 2015 року винагорода становила: 250 грн., 200 грн., 150 гривень. Ці кошти використовуються класами під керівництвом класних керівників на проведення екскурсій, походів до кінотеатрів, проведення Днів іменинника та інші класні потреби. Так в 2014-2015 навчальному році І місце посіли учні   8 класу, ІІ місце – учні 7 класу, а ІІІ місце – учні 9 класу. Вся діяльність учнівського самоврядування регламентується прийняттям розпоряджень президії САМу.

Учнівське самоврядування щорічно веде літопис гімназійного життя з    2000 року (заповнюють сторінки випускники гімназії).

Починаючи з 2005 року в гімназії створено „Золотий фонд”, в який заносять талановитих  та обдарованих випускників, медалістів (за рішенням педагогічної ради        № 10 від 19.05.2005) та проводиться нагородження медалями „Золотий фонд гімназії” та значками „Інтелект гімназії” з відповідними сертифікатами затвердженими директором гімназії, головою Ради гімназії та головою батьківської Ради.

Також учнівське самоуправління протягом року проводило цікаві свята і конкурси  організовувало ігри з учнями 1-3 класів, робили рейди-огляди кабінетів, перевірки наявності шкільної форми, класних куточків, відвідування уроків.

Плідно працював „Трикутник”: учні – батьки – адміністрація. Проводились розширені засідання, виїзні колегії по класах, організація рейдів, батьківських уроків, конкурсів, відкритих заходів, свят – давали можливість створити в гімназії атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності.

Так, у березні 2015 року в гімназії був проведений День учнівського Самоврядування. В цей день учні самоуправління повністю виконували обов’язки педагогічного колективу гімназії (від вчителя-предметника до директора): самі проводили уроки, турніри, спортивні змагання, виконували обов’язки класних керівників. Під головуванням Президента за участі міністрів було проведено нараду класних керівників та нараду при директорі. В цей день у всіх класах гімназії був проведений Батьківський урок”.

 

Співпраця з районними службами, громадськими,                                               благодійними організаціями

Педагогічний колектив медичної гімназії тісно співпрацює з багатьма міськими та районними організаціями що працюють в напрямку профілактики правопорушень та пропаганди здорового способу життя:

 • Службою у справах дітей.
 • Соціальною службою Голосіївського району.
 • Міською асоціацією „Екологічна ліга”
 • Кримінальною міліцією Голосіївського району.
 • Міським центром тверезості (лікарем-психологом Нестеренко М.М. )
 • Благодійною організацією „Дитяча надія” (психолог Лозова А.В.)
 • Міським медичним центром проблем слуху та мовлення „СУВАГ ” (заступник головного лікаря Кулакова Т.Б.)
 • Організацією „Надія по всьому світу” (волонтери-Глобенко Віталій та Волох Сніжана)

Багато допомагають в роботі з дітьми батьки-фахівці (юристи, лікарі, психологи).

Розвиток творчого потенціалу підростаючого покоління – пріоритетне направлення навчально-виховного процесу.

Саме тому медична гімназія в 2015 році включилася в експериментальну дослідницьку роботу разом з Університетом післядипломної освіти імені Б.Грінченка над створенням психолого-педагогічної системи розвитку творчої особистості гімназиста. Тема експерименту: «Розробка психолого-педагогічної системи розвитку творчого потенціалу гімназиста».

 

Розділ 2       Зміцнення та модернізація  матеріально-технічної бази

гімназії.

            Силами батьків зроблено косметичний ремонт меблів. Закуплено меблів для каб. №26.

Для стимулювання в роботі, навчанні учасників навчально-виховного процесу: для учнів та батьків силами піклувальної ради було закуплено грамоти та подяки, які вручені кращим за підсумками навчального року.

Так було вручено 115 грамот та 52 подяк батькам та учням гімназії, вчителям.

Переможцям олімпіад, МАНу вручені значки: почесна відзнака «Інтелект гімназії» та почесна відзнака «Срібна сова», «Золота сова» та «Кращому педагогічному керівнику МАНу»

Нагороджені кращі класи та кращі учні гімназії силами батьківського комітету.

Силами учнів та батьків проходять учнівські ярмарки, кошти від яких ідуть на розвиток учнівського самоврядування, біля 3 тисяч гривень передано цілеспрямовано бійцям АТО.

За минулий рік придбано:

Силами  РУО полагоджено дах над їдальнею на суму 120.000 грн.

Розділ 3                                 Джерела фінансування

 

 1. Із орендних коштів в цьому оці не придбано нічого.
 2. За батьківські кошти придбано майна на 19933 грн. і поставлено на шкільний облік.
 3. Із бюджетних коштів на закупку літератури витрачено 7956 грн.

Всього витрачено  – 27889 грн.

Затрати на 1 учня  – 1024 грн.

 

 

Розділ 4               Забезпечення гімназії кваліфікованими кадрами.

У 2014-2015 н.р. адміністрацією медичної гімназії № 33 міста Києва було забезпечено навчально-виховний процес кваліфікованими педагогічними кадрами. Усі педагогічні працівники (33 вчителі) мають вищу освіту. Із них: вищу категорію – 30, І категорію – 1, ІІ категорію – 1, старших учителів – 5, учителів-методистів – 7. У педагогічний колектив влились як молоді працівники (Бережинська І.В.  – вчитель біології, Харик О.В. – вчитель грецької мови, Гебре Д.А. – вчитель польської мови,  Оропай К.В. – педагог-організатор, Харламова Ю.В. – психолог), так і досвідчені вчителі (Коваль С.П.– вчитель хімії, Смірнова Н.А. – хореограф).

Державну навчальну програму з усіх предметів виконано. У гімназії створено необхідні умови для обов»язкового здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти. Активно задіяні комп»ютерні класи, мультимедійний комплекс, мережі інтернет, які дають можливість впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховному процесі, а також використати години трудового навчання на викладання інформатики.

 

 

Розділ 5          Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів   

 та педагогічних працівників.

Аналізуючи фізичний розвиток учнів виявлено, що найбільше порушень у здоров»ї учні мають:

Опорно-руховий апарат – 73 ( з них):

Сколіози – 10

Порушення постави – 33

Плоскостопість – 33

Порушення зору – 45

Захворювання с.с. системи – 51

Захворювання нервової системи – 10 (косоглазіє – 1, ДЦП –3, астено-невротизн. синдром – 3, враження н.с.- 2).

Захворювання шлунково-кишкового тракту – 82

Вегето-судинної дистанії – 34

Ендокринна система – 9

Дихальна система – 4

Орган слуху – 3

Дерматологічні захворювання – 3

ЛОР захворювання – 37

Урологічні захворювання – 3

Інші – 23

 

По групах на уроках фізкультури учні розподілені – 242

Основна – 105

Підготовча – 114

Спеціальна – 18

Звільнені – 5

Забезпечення здорових та безпечних умов праці є одним із стратегічних напрямків діяльності адміністрації та профспілки гімназії.

Правовим підґрунтям для реалізації діяльності з питань безпеки праці та охорони життєдіяльності  є норми Конституції України, Законів України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  підзаконних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

За 2014-2015 навчальний рік в гімназії не зафіксовано ні одного нещасного випадку, пов»язаного із виробництвом.         Виплачено з червня 2014 року по червень 2015 року ____ лікарняних листів, що на  ___ лікарняних  менше, ніж за минулий період.

Загалом у звітний період члени профспілки  гімназії брали  активну участь  у громадському огляді  стану умов і охорони праці в гімназії, який проводився в кінці кожного семестру.

Щорічно вчителі згідно графіку проходять диспансеризацію та медичний огляд.

Кількість дітей, направлених на оздоровлення та відпочинок за рахунок батьківських коштів та інших джерел фінансування: відпочинок – _____, оздоровлення – _____.

 

Розділ 6                Залучення педагогічної та батьківської

громадськості до  управління гімназією.

 

В навчальному році батьківський комітет гімназії працював згідно плану роботи ради. Голова батьківської ради  Макарова Олена Миколаївна. Проведено 5 засідань батьківського комітету. В складі батьківського комітету працювало 6 комісій: навчально-виховна, господарча, дисципліни і порядку, спорт-масово-оздоровча, інформаційно – просвітницька,  санітарно-гігієнічна. Випускалась стіннівка „Для батьків”. Проведено 8 батьківських рейдів-оглядів:  перевірка зовнішнього вигляді учнів, санітарного стану кабінетів, гарячого харчування, забезпечення учнів підручниками та стан підручників, збереження майна гімназії, рейди в сім”ї дітей, які потребують допомоги, підготовка до осінньо-зимового сезону, операція „Урок” і т.д.

На засіданнях батьківського комітету заслухані питання організації НВП гімназії:

Стан успішності учнів  9-х, 11-х класів.

Стан відвідування учнями гімназії.

Санітарно-гігієнічний стан гімназії.

Стан гарячого харчування.

Обов’язковими стали в гімназії загальногімназійні справи, які готуються разом з батьками:

 • День самоврядування в гімназії (батьківський урок);
 • Спільна презентація проектної діяльності класів (за графіком)

Саме спільна робота і взаєморозуміння  „трикутника” допомагала у вирішенні багатьох питань, організації та проведенні родинних свят              (Розширені засідання КР, Посвята у гімназисти, Свято Миколая, Свято гімназії,  Свято матері,  8 Березня,  Свято закінчення початкової школи тощо). Батьки активно брали участь у навчально-виховному процесі і проводили з дітьми бесіди та екскурсії: Настіна Олена Михайлівна  ”Професія—лікар!”(10 кл.), Міщук Олена Федорівна -«Професія- «Архітектор»» (10 кл.), Денісова Ольга Василівна –  «Професія-військовий офіцер» (7 кл.).

Активно беруть участь представники батьківського комітету і у проведенні тижня профорієнтації. Представники різних професій   проводять лекції-бесіди в різних класах,  пропагуючи свої власні професії та допомагають розібратися дітям у розмаїтті  професій.

Силами батьківського комітету протягом 201-15 н.р. в гімназії  були проведені такі заходи:

 • Допомога в проведенні екскурсій по Києву, до  Пирогова, Володимирського собору.
 • Допомога в проведенні місячника спортивно – оздоровчої роботи.
 • Проведено анкетування «Гімназія—це Я», «Співпраця гімназії, батьків, учнів» (вересень, лютий)
 • В день самоврядування проведено батьківські уроки в багатьох класах гімназії (03.15).
 • У вересні (14р.) та березні (15)проведено рейди в сім”ї соціально-незахищених дітей та дітей, які потребюують особливої уваги.
 • проведено перевірку гарячого харчування учнів, санітарний стан їдальні та туалетних кімнат.
 • проведення рейдів-перевірок наявності шкільної форми та виконання правил внутрішнього розпорядку (запізнення, відвідування уроків )

( протягом року).

 • проводили рейди-огляди збереження підручників, гімназійного майна.
 • В травні – червні допомагали в проведенні навчальної практики учнів.
 • Проведено розширені засідання разом з педагогічним колективам, КР та Радою гімназії з приводу незадовільної поведінки окремих учнів гімназії, запізнень на уроки, порушення статуту, поганої успішності.
 •   – Силами батьків зроблено косметичні ремонти у класних кімнатах  та коридорах  гімназії (червень-липень ).

На дискотеках та загальногімназійних  святах завжди присутні чергові батьки.

Завдяки роботі батьківської ради, гімназійне  самоврядування має змогу підтримувати матеріально наші  номінальні  «гроші» («Саміки»), що заробляють класи протягом року. «САМік» – це грошова одиниця команди «САМ»- «Сучасної Активної Молоді».У 14-15 навч. році було виділено батьківським комітетом гімназії суму розмірі ____ грн.

 

Співпраця з громадськими організаціями

Вже протягом багатьох років медична гімназія  № 33 дружньо співпрацює з громадськими організаціями міста:

 • фонд «Пантелеймона Куліша» (нагородження кращих випускників)
 • «Театр зірок» (вистави для дітей).
 • Міжнародна екологічна ліга (учась учнів у конкурсах).
 • Міський будинок творчості дітей та юнацтва (участь у міських конкурсах та заходах).
 • Центр тверезості і здоров’я (лекції для підлітків).
 • Будинок творчості дітей та юнацтва Голосіївського району (участь у конкурсах і заходах.
 • музей Т.Г.Шевченка (проведення екскурсій і лекцій)
 • дитяча організація «Екологічна варта» (участь наших учнів у конкурсах і заходах).
 • музей Л.Українки, М.Старицького, М.Лисенка (екскурсії).
 • ТЮГ (відвідування вистав).
 • Соц.служба Голосіївського району (проведення лекцій , показ фільмів).
 • Фундація моральної та духовної освіти. (лекції для учнів і батьків).
 • громадський інститут «Екологія людини» (обстеження учнів початкових класів).

– бібліотекою ім.В.Симоненка. (лекції для учнів і зустрічі з письменниками).

 • міський Будинок вчителя. (проведення педагогічних відкритих рад) .

–    міський Планетарій. (лекції для учнів).

– Волонтерська молодіжна організація «Надія по всьому світу» – бесіди з учнями.

 

Розділ 7          Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з

питань діяльності школи.

Реагування керівника на зауваження та пропозиції

батьківської ради та піклувальної ради, представниками

інших органів.

 

За 2014-2015 н.р. поступила заява матері учениці 3 класу Кріт Тетяни Володимирівни щодо суперечки з класоводом Огібовською Т.Р.  Суперечку розглянуто на комісії з розгляду конфліктних ситуацій. Претензій з обох сторін один до одного більше не було.

Розглянуто усну заяву батьків 3 класу щодо відносин учителем-класоводом Огібовської Т.Р. до деяких  учнів в класі, зокрема щодо організації додаткових занять з математики. Проведено спільну нараду батьків, адміністрації та вчителів початкової школи.

Побажання батьків враховано: на математику додаткових занять  в наступному році не відведено. Рекомендовано користуватись звичайними зошитами для математики і не використовувати зошити з друкованою основою без згоди батьків. Всі побажання батьків враховано.

Інших звернень, заяв, пропозицій, рекомендацій щодо діяльності гімназії – не поступало.