Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

РІЧНИЙ ЗВІТ 2013-2014 Н.Р.

 

Розділ 1

Персональний внесок адміністрації гімназії

у підвищення рівня організації навчально – виховного процесу в гімназії

 

1.1. Всіма членами адміністрації гімназії виконуються функціональні  обов»язки щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

Для забезпечення  реалізації змісту шкільної освіти  на рівні Державного  стандарту медична гімназія має однозмінне навчання.  Налічує 11 класів.  У складі є профільні класи: універсальні, суспільно-гуманітарного напряму (історичний профіль). Враховуючи інтереси  та побажання  всіх учнів, батьків, діє мережа класів з поглибленим вивченням предметів: української мови, історії України, англійської мови, світової літератури, географії, всесвітньої історії, художньої культури. Зважаючи на медичний профіль закладу, у гімназійних 5 – 8 класах вивчається латинська мова, а з  8 класу – грецька мова (факультативно), здійснюється поглиблене вивчення біології. Особлива увага приділяється курсу «Основи здоров»я», виділено додатковий час, де вивчаються початкові засади медичних знань.

У гімназії працює досвідчений висококваліфікований педагогічний колектив,  який поповнюється молодими спеціалістами. Забезпечується скоординована робота шкільного трикутника (учнів, педагогічного колективу та батьків) у вирішенні завдань навчально-виховного процесу. Створено сприятливі умови для фізичного (спортивні гуртки), психічного (психологічна служба), оздоровчого (заняття в кабінеті здоров»я, допрофільної медичної підготовки), соціального та духового розвитку дітей. Йде постійний пошук наступності  в роботі з батьками.

Протягом року на базі медичної гімназії пройшли навчальну практику студенти Київського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Київського державного університету ім. Б.Грінченка історичного, філологічного факультетів.

Розвиваючи та стимулюючи творчий потенціал учнів, педагогічний колектив гімназії поглиблено працював над гармонійним розвитком кожної особистості, продовжував роботу з обдарованими дітьми, проводив індивідуальну роботу з учнями за інтересами, з дітьми, що потребують особливого педагогічного втручання.

Серед учнів початкової школи 81% навчається на високому і достатньому рівні, нагороджені Похвальними листами  5 учнів. Немає дітей, які навчаються на початковому рівні.

У 5-8, 10 класах  52% учнів навчаються на високому і достатньому рівні, 16 учнів нагороджено Похвальними листами.

Дев»ять  випускників 11-их класів нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», троє учнів –  Похвальними листами, 2 випускники 11-их класів отримали Похвальні грамоти за особливі досягнення у вивченні окремих предметів. У 9 класі 40% учнів закінчили навчальний рік на високому та достатньому рівні, 3 учнів отримали Похвальні листи, один учень Похвальну грамоту.

1.2. Адміністрація гімназії приділяє значну увагу забезпеченню обов»язкової загальної середньої освіти.

Відповідно до річного плану роботи школи протягом серпня  й вересня 2014 року здійснювався контроль за працевлаштуванням випускників 9-х та 11-х класів.

Щоб забезпечити охоплення молоді  різними формами повної загальної освіти та здобуття вищої освіти учнями в гімназії, проводилась профорієнтаційна робота.

 • Зустріч з представниками ВНЗ;
 • Зустріч з представниками професійно-технічних училищ;
 • Зустріч з представниками технікумів;
 • Екскурсії до міського будинку творчості на Ярмарок професій;
 • У гімназії постійно обновлювались стенди «Куди піти вчитись», «Вас запрошують професії».

У 9-му класі 2012-2013 н.р. навчалось 15 учнів. Із них продовжили навчання у інших навчальних закладах:  5 учнів. 11-ий клас закінчили – 21 учень. Із них:  19 поступили до  ВНЗ, 1 – до ПТУ, 1 – працює.

1.3.   Для забезпечення високого рівня навчального процесу та організації роботи щодо професійної підготовки вчителя в гімназії працює система науково-методичної роботи.

Науково-методична робота в Медичній гімназії № 33 міста Києва у 2013-2014 н.р. здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», згідно з Положенням районного (міського) методичного кабінету (центру), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.12.2008р. та нормативних документів Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти,  науки, молоді та спорту, наказів управління освіти Голосіївського  району та базувалась на досягненнях науки, освітніх інноваціях, конкретному аналізі стану навчально-виховного процесу і була спрямована на розкриття здібностей і таланту вчителів, навичок їх дослідницької діяльності, на розвиток ініціативи, творчого пошуку.

Упродовж 2013-2014 н.р. педагогічний колектив гімназії працював над реалізацією науково-методичної теми: «Використання індивідуального, гуманістично-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі як основа розвитку здібностей учнів з метою формування обдарованої особистості».

Пріоритетні напрями розвитку медичної гімназії 2013-2014 н.р.

 1. Зорієнтованість НВП на потреби особистості (допомога дитині у визначенні свого статусу як особистості; її самовизначення та самовираження).
 2. Забезпечення підготовки та професійний розвиток педагогічних кадрів гімназії.
 3. Підвищення якості педагогічної діяльності, процесу здобуття знань в атмосфері творчої діяльності учня та вчителя.
 4. Проведення експериментальної роботи в гімназії щодо розвитку творчої особистості учня. (міський педагогічний університет ім.. Б.Грінченка, інститут Психології АН України ім.. Г.Костюка).
 5. Забезпечення інноваційного розвитку закладу та розвиток інформаційних технологій в навчально-виховному процесі.
 6. Підвищення ролі пошуково-експериментальної діяльності гімназії.
 7. Набуття учнями гімназії навичок здорового способу життя, розвитку фізичних здібностей, збереження і зміцнення здоров»я.
 8. Виховання правової культури, повага до прав і свобод людини, виховання особистості з почуттям власної гідності, громадянської свідомості.

У 2013-2014 н.р. проведено 9 засідань науково-методичної ради, на яких розглядались питання, спрямовані на  підвищення педагогічної майстерності вчителів, розвиток їх творчого потенціалу:

Планування роботи методичних кафедр на 2013-2014 н.р.

Про вдосконалення роботи з обдарованими дітьми.

Про роботу гімназійного наукового товариства МАН «Дослідник»

Про підготовку до творчих звітів вчителів, що атестуються

(Даценко Н.А.,  Довженко Н.В., Ковальова В.Ф., Строкач Н.М.,

Лелетіна Л.В.)

Про проведення психолого-педагогічного експерименту.

Про підсумки олімпіад і МАН.

Про підготовку до Дня науки.

Про вдосконалення передового педагогічного досвіду (Скарбничка

педагогічної майстерності)

Про підсумки роботи методичних кафедр і планування роботи на

2014-2015 н.р.

Медична гімназія забезпечена висококваліфікованими кадрами, всі вчителі мають вищу педагогічну освіту, досконало володіють методикою викладання, формують в учнів інтерес до отримання знань,  забезпечують високий рівень викладання та рівень знань, умінь і навичок у учнів.

Колектив гімназії – це «сплав досвіду, мудрості і молодості». Із 33 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію 30, серед них 7 старших вчителів, 7 вчителів – методистів, 6 нагороджені значком «Відмінник освіти України».

У 2013-2014 н.р. підвищили свій методичний та теоретичний рівень шляхом курсової підготовки в Київському університеті ім.. Б. Грінченка такі вчителі: Сатіріна Н.М., Строкач Н.М., Панасьєва С.І., Юрковська І.С., Ледетіна Л.В., Даценко Н.А., Огібовська Т.Р., Конончук Л.В., Малютіна Н.В.)

Результативність курсової підготовки вплинула на атестацію вчителів. У 2013-2014 н.р. вищу категорію та звання старший учитель підтвердили вчителі: Даценко Н.А., Лелетіна Л.В.,  вищу кваліфікаційну категорію та звання вчитель-методист підтвердили вчителі: Ковальова В.Ф. і Довженко Н.В., І кваліфікаційну категорію отримала Строкач Н.М.

Підвищенню кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя сприяла робота методичних кафедр, якими керували кваліфіковані педагоги-професіонали, вчителі вищої кваліфікаційної категорії, кожний з яких має педагогічне звання вчитель – методист. Це вчитель історії та географії Можаровська Н.І., керівник кафедри гуманітарних дисциплін та інноваційних технологій; вчитель образотворчого мистецтва Довженко Н.В., керівник кафедри художньо-естетичних, спортивно-оздоровчих дисциплін та інноваційних технологій; вчитель математики Ковальова В.Ф. – керівник кафедри природничо-математичних дисциплін та інноваційних технологій.

Методичні кафедри в  гімназії є центрами методичної роботи. Керівники кафедр знайомлять вчителів із сучасним станом і перспективами розвитку загальної середньої освіти, з досягненнями вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки, передовим педагогічним досвідом, із вивченням і втіленням досягнень теорії та передового досвіду в практику навчання конкретних дисциплін.

Традиційними в гімназії стали виступи вчителів на засіданнях педагогічних рад, засіданнях кафедр, нарадах при директорі, психолого-педагогічних семінарах та науково-методичних конференціях, круглих столах з питань обміну досвідом своєї роботи з проблем особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу, розвитку і самореалізації творчих здібностей особистості, її нахилів та  індивідуальних можливостей. Надавалась велика увага самоосвіті  вчителів, взаємовідвідуванню уроків,  співбесідам і консультаціям з науково-методичної роботи.

Традиційним було проведення відкритих уроків та відкритих виховних заходів творчо працюючих вчителів і вчителів, що атестуються. Протягом 2013-2014 н.р. на високому методичному рівні проведено 24 відкритих уроки вчителями, а  саме: Стаднюк Т,О, Огібовською Т.Р.,  Преподобною О.В., Малютіною Н.В., Ковальовою В.Ф., Усенко Р.О.,  Новіковою І.А.,  Довженко Н.В., Даценко Н.А.,  Строкач Н.М., Можаровською Н.І., Бурбело Л.М., Лелетіною Л.В., Панасьєвою С.І. тощо.

З метою покращення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення єдності теоретичної та практичної підготовки, стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності, інтеграції в  сферу педагогічних інновацій методичними кафедрами гімназії були проведені «гімназійні семінари».

На засіданні  «круглого столу» гімназії на тему: «Розробка психолого-педагогічної системи, становлення творчого потенціалу особистості гімназиста» були присутні науковий керівник експерименту Кочерга О.В., заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент та науковий консультант  Ковальчук В.І., завідувач НДЛ лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Проведені гімназійні психолого-педагогічні семінари (презентації кафедр) на теми: «Розвиток творчого потенціалу учнів через формування принципів шляхетної поведінки та художньо- естетичних смаків». (кафедра гуманітарних наук та інноваційних технологій) «Розвиток інтелектуальних здібностей учня як запорука формування успішної особистості гімназиста (кафедра природничо-математичого циклу та інноваційних технологій). «Розвиток здібностей особистості в умовах реалізації спортивно-оздоровчого спрямування як одного з основних напрямків роботи медичної гімназії. (кафедра художньо-естетичного циклу та інноваційних технологій).

Підготовлено накази по гімназії, що стосуються науково-методичної роботи:

 • «Про організацію науково-методичної роботи» (вересень 2013);
 • «Про організацію роботи з обдарованими дітьми» (вересень 2013);
 • «Про організацію роботи гімназійного наукового товариства «Дослідник» (вересень2013);
 • Про організацію самоосвітньої роботи вчителів» (вересень 2013);
 • Про результати проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків в 2013-2014 н.р.»; (лютий 2014р.)
 • Про відзначення учнів та вчителів Медичної гімназії №33 міста Києва за результатами районних і міських олімпіад та МАН до Дня науки» (травень 2014);
 • «Про підсумки роботи з обдарованими дітьми» (травень 2014);

Основою і важливою складовою роботи методичних кафедр є формування і розвиток творчого потенціалу особистості. Значна увага в гімназії приділялась роботі з обдарованими дітьми. Керує цією роботою Рада, на чолі з заступником директора з НМР Бурбело Л.М.. Членами Ради є керівники методичних кафедр Можаровська Н.І., Ковальова В.Ф., Довженко Н.В. У гімназії створено проект «Обдарована дитина» на основі програми «Освіта Києва 2011-2015р.р.»(рішення Київської Міської ради від 25.05.2011р. №196(5583)

У медичній гімназії розроблені пріоритетні напрями розвитку закладу на 2011-2015р.р.

Мета проекту «Обдарована дитина 2011-2015р.р.:

 • Створення психолого-педагогічних умов для розвитку здібностей, обдаровань, творчої активності учнів.

 

Завдання проекту:

 • Забезпечити оптимальні умови для розвитку і творчої реалізації обдарованих дітей і молоді

 

Продумані шляхи реалізації проекту «Обдарована  дитина»:

– складено план роботи з обдарованими дітьми у 2013-2014 н.р.;

– розроблені заходи щодо реалізації програми «Обдарована дитина»

з психолого-педагогічних аспектів реалізації програми та

організації роботи з обдарованими дітьми розроблена

система роботи з обдарованими дітьми:

 • щороку поповнюється банк даних обдарованих учнів;
 • забезпечується постійний патронат обдарованих дітей психологічною службою;
 • створені стенди в гімназії «Наша гордість», «33 краща»;
 • розроблені рекомендації для вчителів та батьків, щодо розвитку обдарованих учнів;
 • проводяться індивідуальні консультації для обдарованих учнів та їх батьків;
 • забезпечується участь обдарованих учнів гімназії у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах, олімпіадах, фестивалях, спортивних змаганнях, проектах, конкурсах-захистах науково- дослідницьких робіт гімназійного учнівського наукового товариства МАН «Дослідник»;
 • розширюється мережа класів з профільним навчанням;
 • традиційними стали свята «День науки» (де відзначаються талановита молодь та їх наставники), «Посвята в гімназисти» (для учнів 5-го класу, але запрошуються учні 5-11 класів);
 • розширюється мережа гуртків, факультативів, курсів за вибором;
 • створені профільні кабінети: кабінета здоров’я та кабінета допрофільної підготовки;
 • у гімназії проводяться семінари, наради, «круглі столи» з питань роботи з обдарованими учнями;
 • видаються накази про організацію і результативність роботи з обдарованими учнями;
 • обдаровані учні долучаються до складу учнівського самоврядування гімназії;

Адміністрація сприяє залученню спонсорів, для підтримки обдарованої молоді (надання премії П.Куліша, премії батьківського комітету кращому класу та переможцям олімпіад та МАН).

 

Результати роботи вчителів гімназії над проектом «Обдарована дитина» у 2013-2014 н.р.:

 • створено банк даних обдарованих учнів за такими напрямками: інтелектуальний, художній, спортивно-оздоровчий, музичний, артистичний який складає 98 учнів;
 • 5 учнів початкової школи, 11 учнів 5-10 класів, 3 учні 11 класу нагороджені Похвальними листами.;

У гімназії створені необхідні умови для творчої реалізації учнів, для пошуку, підтримки і стимулювання обдарованих дітей.

Одним із потужних засобів для розкриття творчого потенціалу учнів є участь у Малій академії наук.

Гімназійне (раніше шкільне) наукове товариство учнів-членів МАН «Дослідник» існує в гімназії з 2006р. . Науковий керівник  – Володін С.А., доктор економічних наук, генеральний директор інституту Інноваційного провайдингу НААН України; педагогічний керівник – Новікова І.А., вчитель основ здоров’я.

У товаристві 15 секцій. Пріоритетні напрямки науково-дослідної роботи гімназійного учнівського товариства «Дослідник»: медицина та валеологія, біологія, психологія, екологія, математика, комп»ютерні науки, фізика і астрономія, мистецтвознавство, географія, історія.

У 2013-2014 н.р. до підготовки науково-дослідницьких робіт МАН долучалась педагогічна та батьківська громадскість. Так науковими керівниками науково-дослідницьких робіт учнів були:

 

Прізвище, посада Секція Автор науково-дослідницької роботи Назва науково-дослідницької роботи
Боисейко Олександр Віталійович, доцент кафедри теоретичної та  прикладної механіки КНУ імені Т.Г.Шевченка Прикладної математики та математичного моделювання Мокрецов Євген Сергійович

11-А клас

Диференціювання при обробці медико-біологічної інформації
Романенко Олександр Володимирович, доцент кафедри туризму НПУ М.П.Драгоманова

 

Географії та ландшафтознавства

 

 

 

 

Павлов Георгій Олександрович, 11-А клас

 

 

 

Флористичний еколого-краєзнавчий маршрут гірським масивом Карабі-яйли півострова Крим: альтернативна версія
Куліченко Віталіна Петрівна, канд.. фізико-матем. Наук, коледж фізики КНУ ім.. Т.Г.Шевченка Біофізики Волинський Марк Павлович, 11-А клас Рівняння Бернуллі
Ковальов Олександр Лазарович, генерал-майор ВВС України Агрофізики та космічних досліджень

 

Мокрецов Євген Сергійович,     11-А клас

 

 

Петля Нестерова

 

Лісюченко Антон Володимирович, хімік-еколог Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» Екології Волинський Тит Павлович, 9 клас Екологічний стан острова Труханів міста Києва як рекреаційної зони

 

Курин Михайло Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор Інституту фізики НАН України Валеології Бойченко Андрій Володимирович, 10 клас Шкідливий вплив мобільного телефону на здоров»я людини

 

Педагогічний колектив гімназії велику увагу приділяє науково-дослідницькій і творчій діяльності вихованців.

За результатами І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, учні гімназії отримали 15 призових місць, у ІІ (міському) етапі МАН  України учні гімназії отримали 6 призових місць у тому числі 2-а учні зайняли перші місця, 4-и учні треті місця., 7 – третіх.

Серед учнів 8-11 класів, які стали переможцями  І (районного) етапу МАН були такі, що написали по 2-3 і більше науково-дослідницьких робіт:

 

Мокрецов Євген (11-а клас):

Секція:

 • Експериментальна фізика;

 

Волинський Марк (11-а клас):

Секція:

 • internet-технології та WEB дизайн;
 • біофізика.

 

Вікфорт Олександра (10 клас):

Секція:

 • географія та ландшафствознавство;
 • мистецтвознавство.

 

Павлов Георгій (11-а клас):

Секція:

 • географія та ландшафтознавство;
 • експериментальна фізика.

 

Децюра Володимир (9 клас):

Секція:

 • економічна теорія та історія економічної думки,
 • екологія.

 

За результатами ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницькіх робіт учнів-членів МАН України, учні гімназії отримали 6 призових місць ( 2 – перших, 4 – третіх).

Це такі учні:

 

 • Павлов Георгій (11-а клас) – перше місце – секція: географія та ландшафтознавство; ІІІ місце – секція: експериментальна фізики.
 • Оніпко Владислава (11-б клас) – перше місце – секція: валеологія.

 

Треті місця отримали учні:

 • Мокрецов Є. (11-а клас) – секція: біохімія, молекулярна біологія, генетика і селекція; секція: агрофізика та космічні дослідження.
 • Децюра Володимир, учень 9 класу, секція: екологія.

 

17 учнів гімназії отримали призові місця на районних олімпіадах, а дві учениці 8 класу отримали призові місця у місті:

– Прахова Андріана – друге місце;

– Рудешко Олександра – дперше місце.

 

День науки – традиційне свято гімназії. На святі  переможці олімпіад і МАН були нагороджені значками «Інтелект гімназії» (срібний і золотий), а Малої академії наук значками «Срібна сова», «Золота сова».

Згідно наказу Міністерства науки і освіти № 185 від 27.03.2014р. учні 9,11 класів гімназії, що зайняли призові місця у ІІ (міському) етапі конкурсів МАН, звільнені від ДПА і отримали оцінку 12 балів з базових предметів:

 • Децюра Володимир (9 клас) – з біології;
 • Павлов Георгій (11-А клас) – з фізики;
 • Мокреців Євген (11-А клас) –з біології;
 • Оніпко Владислава (11-Б клас) – з біології.

 

Оголошено подяку вчителям, які підготували учнів до участі в олімпіадах та МАН з занесенням до трудової книжки, а саме: Можаровській Н.І., Довженко Н.В., Ковальовій В.Ф., Панасьєвій С.І., Новіковій І.А., Лялько В.І.

Вручено значки «Інтелект гімназії» вчителям: Можаровській Н.І., Довженко Н.В., Ковальовій В.Ф., керівника методичних кафедр гімназії, з організацію роботи з підготовки учнів до предметних олімпіад і МАН.

 

Медична гімназія №33 міста Києва співпрацює з вузами, громадськими організаціями міста Києва:

 • Національний медичний університет імені О.О.Богомольця;
 • Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка;
 • Інститут психології АН України імені Г.С. Костюка;
 • Фонд Пантелеймона Куліша;
 • Педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Київський міський університет імені Б.Грінченка;
 • Міський центр «Здоров’я»;
 • Інститут екології людини;
 • Будинок вчителя;
 • Міжнародна екологічна лінія;
 • Молодіжна волонтерська група «Формування здорового способу життя» при національному медичному університеті імені О.О.Богомольця;
 • Міський центр тверезості;
 • Соціальна служба сім’ ї та молоді Голосіївського району;
 • Молодіжна волонтерська організація «Надія по всьому світу»;
 • Медична служба по збереженню репродуктивного здоров’я.

 

1.4. У гімназії щорічно проводиться безліч цікавих запланованих виховних заходів. Існують серед них і традиційні  щорічні виховні заходи :

Вся виховна робота в гімназії спрямовувалась на виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, „Концепції громадянського виховання”,  Державної національної програми „ Освіта. Україна

ХХI століття”, „Концепції превентивного виховання дітей і молоді”, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

 1. Створено систему моделі превентивного виховання „Твоє життя в твоїх руках”. Гімназія взяла участь у розгляді моделей превентивної освіти, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.11.2012р. №1314 „Про затвердження плану заходів з реалізації проектних заходів щодо виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”, з метою вивчення і поширення кращого досвіду впровадження якісної превентивної освіти.                                                                                                                                                                                                                                               .    2. Здійснюється внутрігімназійний шкільний облік учнів, схильних до правопорушень.
 2. 3. Згідно Державної програми підтримки сім’ї розроблено план заходів для підтримки дітей з малозабезпечених сімей; сімей, які опинились в тяжких життєвих умовах, дітей сиріт, та напівсиріт. Діти з таких сімей забезпечуються безкоштовною шкільною формою, мають безкоштовний, або 50% гарячий обід, сироти отримують продуктовий пайок на кожні канікули
 3. 4. Щоденно представниками учнівського самоуправління та адміністрацією проводиться контроль за відвідуванням учнями уроків.
 4. 5. В гімназії працює правовий лекторій під керівництвом вчителя історії та права Юрковської І.С.

 

 1. Щомісяця проводяться засідання Координаційної ради гімназії, де вирішуються питання з проблемними дітьми, відвідування родин що опинились в складних життєвих умовах, обстеження житлово-побутових умов дітей пільгових категорій, виїзні засідання в проблемні класи.
 2. 7. Протягом 2013-2014 н.р. практичним психологом Айрапетовою В.П. була проведена психодіагностична, психопрофілактична, консультативна та розвивальна робота з учнями, вчителями та батьками відповідно до плану роботи.
 3. Психологом гімназії Айрапетовою В.П. створено куточок для батьків з інформацією про надання психологічної допомоги, порадами, телефоном довіри, „Скринька довіри” для дітей.          9. Психологом проведено анкетування в 6,7,8,9 класах „Моє дозвілля” та „Моя родина”.

 

Попередження бездоглядності серед неповнолітніх.

 

Для попередження бродяжництва і бездоглядності серед учнів гімназії Координаційною радою, адміністрацією, радою гімназії та батьківським комітетом проводяться такі заходи: щодо профілактики цих негативних проявів:

 1. Вивчення житлово-побутових умов та мікроклімату сім’ї, складання актів обстеження. (Вересень-жовтень, щорічно)
 1. Контроль відвідування занять. (Щоденно)
 2. Забезпечення зайнятості „складних” дітей в гуртках та спортивних секціях.
 3. Робота учнів схильних до правопорушень та бродяжництва з психологом.                                                                       (За індивідуальним графіком)
 4. Складання класними керівниками спільно з психологом психолого-педагогічної характеристики на учнів схильних до правопорушень.

(За наявності таких)

 1. Проводяться бесіди на морально-етичні теми, розглядаються причини виникнення і способи врегулювання конфліктів. (Айрапетова В.П.)
 2. „Складні” учні залучаються до відвідування і участі в правовому лекторії, роботі волонтерського загону, підготовці загальногімназійних свят, участі в гімназійних та районних конкурсах.
 3. Вчителем валеології Новіковою І.А. проводяться індивідуальні бесіди про шкідливість куріння, негативний вплив алкоголю на дитячий організм, незворотні наслідки вживання наркотиків; згубний вплив шкідливих звичок, спокусливих бажань, наркотичних „кайфів” та інших впливів на життя і майбутнє людини. 9. Постійно проводяться бесіди про необхідність освіти, знань, вмотивований вибір майбутньої професії, стилю життя.                                                         10. В рамках Всеукраїнського тижня права учнями 8-11 класів переглянуто в актовій залі гімназії науково-пізнавальний кінофільм „Історія прав людини”.

 

Формування здорового способу життя.

 1. На базі гімназії працює медичний лекторій Міського центру здоров’я „Школа сприяння здоров’ю”. Щомісячно лекторами проводяться лекції на різноманітні теми про здоровий спосіб життя. Гімназія плідно співпрацює з районним центром здоров’я за програмою „Школяр”, з Всеураїнським центром тверезості і здоров’я, Всеукраїнською екологічною лігою, Соціальною службою Голосіївського району.
 2. На базі 9-11 класів проводиться робота за програмою „Діалог”, „Рівний- рівному”, „Школа проти СНІДу”. Проводяться бесіди, лекторії для дітей та батьків (батьківські збори), на які запрошуються представники громадських організацій та лікарі.У вересні і жовтні проводились лекції представниками організації „Надія по всьому світу” Волох Сніжаною та Глобенко Віталієм.
 3. 3. На II поверсі гімназії оформлено постійну виставку наглядних стендів в кількості 20 шт. з правил безпеки учасників дорожнього руху та безпеки біля власної оселі „Безпека руху – це життя”. (Адміністрація гімназії)
 4. Проведено посвяту першокласників у юні інспектори руху „Київський школярик – зразковий пішохід”. (Новікова І.А.)
 1. З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму у вересні цього року серед учнів 1-11 класів в рамках Місячника дотримання правил дорожнього руху проведено рейд „Увага! Діти – на дорозі” (Лаврищук А.М., Новікова І.А.)
 1. Організовано зустрічі учнів та їх батьків зі співробітниками Державтоінспекції.  (Новікова І.А.)
 2. Проведено „Уроки дорожньої грамоти” за участі працівників Державтоінспекції. (Класні керівники)
 3. З метою залучення учнів до пропаганди правил дорожнього руху серед дітей відновлено роботу гуртків юних інспекторів руху (Новікова І.А.)
 4. Організовано роботу агітбригади юних інспекторів руху з чергуванням на прилеглих пішохідних переходах. (Новікова І.А.)
 5. Взяли участь у районному конкурсі-огляді юних інспекторів руху „ЮІР–за безпеку дорожнього руху”. (Ковальова В.Ф., Стаднюк Т.О., Новікова І.А.)
 6. Розроблені та вклеєні в щоденники плани безпечного підходу до гімназії. (Класні керівники)
 1. Проведено конкурс малюнків „Від рідного порогу – безпечна дорога!”. (Довженко Н.В.)
 1. Взяли участь у районному святі „День туризму”, присвяченому 70-річчю визволення Києва від фашистських загарбників та Всесвітньому дню туризму серед учнівської молоді Голосіївського району, де посіли: (Лаврищук А.М., Строкач Н.М., Стаднюк Т.О.)
 1. Стали лауреатами та отримали Диплом за участь у районних військово-патріотичних змаганнях серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Голосіївського району. (Лаврищук А.М., Зуйко В.Г., Успенський В.М.)
 1. Стали переможцями I етапу туристського збору „Возьмемся за руки, друзья” у фотоконкурсі подорожей „Туристське літо – 2013” у номінації „Найдружніший туристський клас”. ( кл.кер. Довженко Н.В.)
 2. Взяли участь в щорічній акції „16 днів проти насильства”, яка проходила з 12 по 27 листопада 2013 року.

Під час акції були проведені наступні заходи:

Випуск інформаційного вісника „Поради практичного психолога”  у рамках кампанії „Стоп насильству!”                             (Айрапетова В.П.)

Бібліотечна виставка „16 днів проти насильства!”  (Лаврищук А.М.)

Тренінг для батьків „Зупинимо насильство у сім’ї!” (пам’ятка батькам)                                                      (Лаврищук А.М., Айрапетова В.П.)

Випуск інформаційної листівки „Ми, проти жорстокого поводження з дітьми!”                         (Члени учнівського самоврядування, Оропай К.В.)

Змінна інформація в батьківських куточках „Міжнародний день ООН з викоренення насильства щодо жінок”  (Айрапетова В.П., класні керівники)

Зустріч учнів 5-8 класів з науковим співробітником факультету соціології  та психології КНУ ім. Т.Г.Шевченка к.п.н. Норкіною Ольгою  Федорівною. Бесіда на тему „Попередження насильства у родині”                                  (Лаврищук А.М.)

Фото-конкурс серед учнів 5-11 класів „Дитинство –  це сміх і радість”

(Оропай К.В.)

Конкурс малюнків серед учнів 1-4 класів „Дитинство – щаслива пора”                                                                                          (Оропай К.В.)

Анкетування учнів „Моє відношення до скоєння насильства в суспільстві”                                                 (Айрапетова В.П., класні керівники)

Лекція-пресконференція „Рекомендації потенційним та реальним жертвам” (з елементами демонстрації способів фізичного захисту)  (Президент федерації Хортингу Переломов М.В.)

 Відкрита лекція для 10-11 класів „Мовчати не треба”  (пам’ятка учням)  (Класні керівники)

Анонімне анкетування учнів гімназії з приводу проявів фактів насильницьких дій в їх житті (скринька довіри)           (Айрапетова В.П.)

 1. Під керівництвом вчителя валеології Новікової І.А., працює волонтерський загін „Юний Волонтер”, учні якого проводять різні цікаві акції:

– „Жива антиреклама палінню”.

У жовтні місяці волонтери загону ходили по вул. Володимирській з плакатами проти паління та проти шкідливих звичок, закликаючи людей подбати про власне здоров’я;

– спектаклі на тему „Профілактика шкідливих звичок”, „Запобігання СНІДу”, „Правила дорожнього руху”;

– бесіди в початковій школі.

 1. З метою сприяння розвитку учнівського самоврядування, формування, популяризації і пропаганди здорового способу життя, запобігання негативних проявів серед дітей і молоді, виявлення та підтримки юних талантів шкільна агітбригада гімназії „Метелики” взяла участь у відбірковому турі огляду-конкурсу літературно-музично-спортивних міні-композицій „Молодь Голосієва обирає здоров’я”, де посіла II місце серед команд Голосіївського району.
 2. Взяли участь у конкурсі плакатів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Молодь Голосієва обирає здоров’я”, в якому учениця 10 класу Віксніна Марія посіла I місце.
 3. З метою пропагування здорового способу життя до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом був проведений Місячник боротьби з ВІЛ та СНІД.

Серед учнів гімназії виступила шкільна агітбригада „Метелики”.

 1. До дня боротьби зі СНІДом :

– студентами волонтерами проведено для учнів гімназії лекцію „СНІД не спить”;

– проведено бесіду: „Наслідки вживання наркотичних речовин”;

– серед учнів 9-11 класів проведено „круглий стіл” на тему „Твоє здоров’я в твоїх руках”;

– переглянуто відеофільми на тему профілактики Сніду;

– проведено відкриті виховні  години „Здоров’я – головний життєвий скарб” та „Здорові звички  – здоровий спосіб життя”.

 1. Проведено конкурс стіннівок серед учнів 7-11 класів на тему „СНІД не спить”, випуск учнями 1,2,4 класів стінгазет „Тато, мама, я – здорова сім’я”.
 2. Проведено бесіди серед учнів 5-11 класів „Профілактика шкідливих звичок” (за окремим планом роботи гімназії у напрямку пропаганди здорового способу життя)
 3. Психологом гімназії ведеться постійна активна робота з учнями:

Анкетування учнів гімназії за темою „За здоровий спосіб життя”, „Залежність від шкідливих звичок”, „Оцінка власного здоров’я”

(Айрапетова В.П.) 25. На кожних батьківських зборах приділяється увага здоров’ю дітей, запрошуються лікарі, імунологи, представники громадських екологічних організацій, які розповідають батькам про епідеміологічний стан в місті, як захистити власних дітей від тяжких хвороб, про статевий розвиток підлітків.

 1. Проведення індивідуальної роботи з дітьми, що палять :

бесіди, перегляд фільмів, робота з психологом, виклик батьків…

 1. Проведено ряд спортивних змагань :

„Козацькі забави” серед учнів 1-5 класів;

        – змагання з волейболу серед учнів 6-11 класів.

 1. Учнями         -валеологами проведено інформаційно-медичний захід для вчителів „Здоровому учню — здорового вчителя!”   (до Дня вчителя, 04.10.2013)
 2. У гімназії працює спортивний гурток „Хортинг”, керівником якого є Президент Печерської районної федерації Хортингу у місті Києві Переломов М.В.
 3. Також працює „Хореографічний” гурток, керівником якого є Смірнова Н.А. Учні гуртка постійно беруть участь у гімназійних, районних та міських конкурсах. Так, у листопаді цього року колектив учнів гімназії під безпосереднім керівництвом заступника директора з виховної роботи Лаврищук А.М., яка є керівником „Народознавчого” гуртка взяли участь у  II районному фольклорно-етнографічному фестивалі „Бурштинове намисто” серед учнів Голосіївського району та отримали Диплом за I місце.
 4. Гімназія має „Дошки Євмінова”, за допомогою яких діти з вадами статури покращували своє самопочуття протягом навчального року.
 5. Продовжує працювати гурток – „Основи медичних знань” для учнів 5-7 класів та дітей початкової школи гімназії. Керівник гуртка – вчитель БЖД Новікова І. А.            33. На постійній основі працює „кабінет здоров’я”, де гімназисти займаються спортивними вправами для покращення самопочуття.
 6. Батьківським комітетом спільно з Адміністрацією гімназії оформлено кабінет допрофільної підготовки учнів. На заняттях діти мають можливість ознайомитись з основами медицини, анатомії, біології, вчаться піклуватись про власне здоров’я.
 7. До Дня Святого Миколая було організовано щорічну акцію „Зроби подарунок онко-хворій дитині”. Лідерами учнівського самоврядування 19.12.2013року буливідвезені до Українського центру дитячої токсикології лікарні „ОХМАДИТ” подарунки, які були придбані за кошти учнів гімназії та виготовлені власними руками із залученням батьків.
 8. Заступником директора з виховної роботи Лаврищук А.М., яка є вчителем фізичного виховання, розроблені Методичні поради для вчителів 1-5 класів щодо формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, які передбачають допомогу вчителю у плануванні діяльності учнів, застосуванні всіх рівнів процесу прийняття рішень, враховуючи вікові особливості та рівень розвитку у кожному класі за алгоритмом „Стій!”, „Виріши!”, „Дій!”. Також розроблені Методичні рекомендації батькам та вчителям „Піклування про здоров’я” :

В рамках місячника дорожнього руху проведені бесіди, лекції, тренінги, зустрічі з інспектором ДАІ по профілактиці дорожньо-транспортних пригод. Проведено навчання першокласників в „юні пішоходи”. Агітбригада ЮІР виступила в районному конкурсі агітбригад (ІІІ місце). Учні ознайомлені з основними прийомами невідкладної допомоги при ДТП.

В класах медичної гімназії проведені бесіди, міні лекції на тему:  „Гігієна-основна профілактика хвороб” і проведені акції „Чисті руки” в їдальні, рейди перевірки санітарно-гігієнічного стану в класах, приладне вимірювання санітарно-гігієнічних показників.

Проведено анкетування учнів: „Твій імунітет”, „Стан твого здоров’я”, „З питань профілактики ВІЛ/СНУДу”,  „Твій творчий  потенціал”. Проведені засідання круглого столу волонтерів: „Шляхи покращення фізичного психічного, духовного здоров’я учнів медичної гімназії”.

Протягом навчального року, місячника здоров’я (7.04.2014) в класах волонтерами – валеологами проведені міні лекції, рольові ігри на теми: „Правила загартування і підвищення імунітету”; „Правила раціонального харчування”; „Гігієна розумової діяльності”, „Профілактика шкідливих звичок”;  „Шкідливий вплив мобільного телефону”; „Все про ВІЛ/СНІД”, „Профілактика туберкульозу”, «секрети позитивного спілкування”; „Сходинки до духовного здоров’я”, „Правила пожежної безпеки”.                          Також волонтерами проводилось обстеження  здоров’я учнів і рухові ігри на перервах  в молодшій школі.

Громадською організацією „Надія по всьому  світу” і благодійною організацією „Відкриті серця” проводились тренінги по профілактиці шкідливих звичок, важливості планування майбутнє, мотивації вести здоровий спосіб життя.

Були запрошені фахівці, які провели лекції з показом відео сюжетів:

 • Лікар-санолог Міського центру здоров’я Лисак Л.В. („ВІЛ/СНІД – виклик людству”, „Негативні наслідки ризикованої поведінки”; „Профілактика туберкульозу”).
 • Лікар-психолог Міського центру тверезості і здоров’я Нестеренко М.М.(„Профілактика шкідливих звичок”, „Небезпека залучення до релігійних сект”, „Увага – торгівля людьми!”).
 • Доктор медичних наук, професор Ромащенко О.В. провела бесіди з хлопцями і дівчатами на тему: „Культура статевих відносин”, „Планування сім’ї”. „Відповідальне батьківство”.

В класі здоров’я учні оволодівали вправами для профілактики сколіозу, зміцнення м’язів, покращення гостроти зору, методами релаксації.

На батьківських зборах учителя основ здоров’я піднімалися питання стосовно збереження і покращення здоров’я учнів.

Виховання екологічної свідомості; протягом року, а також до днів екології проводились бесіди, міні лекції на теми: „Екологічна ситуація і здоров’я”, „Профілактика екологічних хвороб”, „Як жити в гармонії з природою”, „Мислити глобально, діяти локально”.

Волонтерами – екологами проведені станційні ігри для учнів 5-7 класів „Ощадливе ставлення колишнього середовища”.

В середніх і старших класах проведені станційні ігри на знання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, надання першої медичної допомоги, засобів оздоровлення влітку.

Найбільш активними були учні  10-го, 9-го, 7-го класів.

 

Патріотичне виховання та народознавчі традиції гімназії

 

Угімназії працюють 14 гуртків, в тому числі з патріотичної роботи „Патріот України” під плідним керівництвом Зуйка В.Г.

Протягом року проведено ряд заходів:

– у „Кімнаті бойової слави” до 70 річниці визволення Києва діти-гіди 11 Б классу провели екскурсії для молодшої школи на теми:

– „Наші захисники”;

– „Герої Великої Вітчизняної Війни”;

– „Голодомор”;

– „Діти і війна”.

05.11.2013 в 9-11 класах проведено виховну годину „Свято зі сльозами на очах” та переглянуто на телеканалі „Київ” тематичний Урок мужності.

Учнями 6 класу проведено 05.11.2013 відкриту виховну годину „Ціна Перемоги”, на яку були запрошені члени ради ветеранів 105-го мікрорайону Голосіївського району Даценко Микола Петрович та Рябінін Олексій Костянтинович.

Проведено серед учнів 1-4 класів виставку-конкурс малюнків на  тему: „Моє дитинство без війни”.

Проведено серед учнів 5-11 класів фотоконкурс на тему „Визволення Києва очима дітей”.

Організовано виставку архівних матеріалів за темою: „На спомин про тяжкий тягар війни”, присвячена 70-м роковинам початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Проведено серед учнів 8-11 класів конкурс пісень воєнних років та пісень про Велику Вітчизняну війну.

У гімназії існує кімната бойової слави. Матеріали до кімнати збираються усіма класами гімназії і вони постійно оновлюються. Плідно працюють над збором та оновленням матеріалів гуртки „Патріот України” під керівництвом Зуйка В.Г. та „Юний волонтер” під керівництвом Новікової І.А.

У 2013-2014 навчальному році продовжив роботу в кімнаті бойової слави  11-Б клас під керівництвом класного керівника і вчителя історії – Юрковської І.С. У кімнаті бойової слави зібрано багато цікавих матеріалів.

В гімназії також створено „Етнографічну світлицю”. У цій кімнаті зібрано багато речей з стародавнього українського побуту: образи, рушники, вишиті сорочки, кожухи, прялки, ночви та інші предмети побуту. Світлицю створювали зусиллями вчителів, учнів і батьків.

На огляд учнів виставлено експонати зібрані у Вінницькій, Полтавській, Житомирській, Київській областях. Деяким експоната понад 200 років. Учні мають можливість побачити всі ці речі, дізнатись їх історію і місце у побуті долучаючись таким чином до української історії і народних традицій. Велику роботу у створенні „Світлиці” проводив „Етнографічний” гурток.

 

                               Традиційні заходи гімназії                                                              

Свято Знань проводиться під головуванням директора гімназії. Посвята учнів 1 класу у „Пішоходи”.  На свято „Осені” учні старших класів готують для молодшої школи театралізований виступ за мотивами народних звичаїв.

На День святого Миколая проводиться театралізоване дійство для учнів гімназії з Ангелами та Святим Миколаєм.

Організовується щорічна акція „Зроби подарунок онко-хворій дитині”. Лідерами учнівського самоврядування відвозяться до Українського центру дитячої токсикології лікарні „ОХМАДИТ” подарунки, які були придбані за кошти учнів гімназії та виготовлені власними руками із залученням батьків.

В останній день навчання перед зимовими канікулами проводиться Новорічний костюмований бал для учнів та вчителів. Діти і вчителі приходять на свято у казкових костюмах.

На Старий Новий Рік разом з учнями гуртка „Етнографічний” під керівництвом Лаврищук А.М. проводилось віншування серед учнів 1-7 класів: „На Буковині” (1 клас), „На Гуцульщині” (3 клас),  „На Львівщині” (4 клас), „На Київщині” (5 клас), „На Поділлі” (6 клас), „На Херсонщині” (7 клас), долучаючи всіх до української обрядовості.

 • З метою фізичного загартування учнів, зміцнення їхнього здоров’я, формування в учнів відповідального ставлення до свого здоров’я та здорового способу життя традиційно в гімназії проводиться Місячник спортивно-оздоровчої роботи.

До Дня Святого Валентина обов’язково проводиться Велика гра „Знайди свою половинку”. Також обов’язково  проводиться „Лицарський турнір”, на якому лицарі (9-11 класи) обрані дамами від кожного класу змагаються за звання „Лицар …. року”.

З 10-14 березня 2014 року в гімназії відбулися дні вшанування славетного сина українського народу Т.Г.Шевченка. З метою виявлення розвитку і підтримки творчо-обдарованих дітей, формування їх духовної, світоглядної позиції, прищеплення принципів громадянської відповідальності, стимулювання креативного потенціалу на прикладі постаті поета-художника Т.Г.Шевченка були проведені загальногімназійні конкурси на шевченківську тематику.

До Дня народження Т.Г. Шевченка проведено ряд заходів.

Традиційними з них є :

– конкурс читців поезії Шевченка. Переможець гімназійного етапу Павлов Георгій, учень 11-А класу став переможцем районного конкурсу.

– виставка малюнків „В сім’ї вольній новій…”,

– постійно проводиться „Зустріч Весни”. Учні гуртка „Етнографічний” під керівництвом Лаврищук А.М. у традиційних українських костюмах  проходять по всім класам з 1 по 11 і з веснянками та закликалками вітають всіх з приходом весни.

– до Міжнародного дня прав жінок і миру проводиться святковий концерт за участі обдарованих дітей гімназії.

– проводиться „Посвята у гімназисти”. Діти 5 класу зачитують „Клятву гімназиста”, обіцяють сумлінно вчитись, їдять кашу і стають „однокашниками”, отримують український оберіг в „Дорогу знань”. Їм пов’язують галстуки, приколюють емблеми та вручають „Кодекс честі гімназиста”. Свято проводить Президент гімназії та учні самоврядування.

– проводиться театралізований відкритий захід з „Правил дотримання пожежної безпеки”, в якому беруть участь 1-4 класи. Вони готують вірші і казкові замальовки на тему вогню безпечного і небезпечного.

З 2013 року започатковано у гімназії проведення відкритого заходу Чепурик – захисник довкілля для учнів 1-5 класів. У цьому році захід проходив у вигляді гри, під час якої діти складали вірші, малювали, давали непотрібу друге життя, вчились збирати відходи в окремі контейнери.                                                       З метою захисту довкілля для учнів гімназії проводиться конкурс „Обери чисте майбутнє”.

 – до Дня довкілля та Всесвітнього дня Землі: класні години на теми: „Наша природа в небезпеці”, „Людина як частина свого середовища”, „Екологія в нашому будинку”, „Вплив людини на навколишнє середовище”, „Природу рятувати не треба, потрібно тільки надати їй волю і можливість врятувати нас”. Бесіда-диспут: „Моє місто і його проблеми” (10-11 класи). Висадження дерев на території двору гімназії. Конкурс дизайнерів „Зелений світ нашого кабінету”. Свято „Екологічний капусник”. Конкурс малюнків „Цей світ – мій”. Інтегрований урок (біологія + географія) на тему: „Людська діяльність очима живого світу”.

– до Дня Науки. Проводиться захід з нагородження учнів, які брали участь в олімпіадах і роботах МАНу.

– проводиться День гімназії, на якому діти отримують нагороди за активну участь у житті класу, гімназії, району та міста. Грають у традиційну „Велику гру”  „За здоровий спосіб життя”, під час якої проводяться вікторини: „Абетка загартовування”, „Шкідливі звички і здоров’я”, „Постава, грація, краса”,   „Здоров’я в саду і на грядці”, „Про користь загартовування”, „Шкіра – дзеркало здоров’я”. Проводиться шоу-акція „Молодь проти шкідливих звичок”, презентують номери художньої самодіяльності.                                                              Свято гімназії – це презентація кожного класу та всіх гуртків гімназії.

– проводиться свято „Прощавай букварику”, на якому учні першого класу розповідають вірші, співають пісні, танцюють. За старанність і сумлінність нагороджуються кращі учні.

„Прощання з початковою школою”. Захід готують учні четвертого класу у вигляді театралізованого дійства. Нагороджуються грамотами відмінники та учні, які брали активну участь у житті класу. Подяками відмічаються батьки , які брали активну участь у житті класу та гімназії                                                                              – до Дня Європи в Україні:          Єдиний урок в гімназії „Висвітлення ролі ЄЕС в сучасному світі”. Книжкова виставка „Європейський мередіан”. Вікторина „Європейський вибір”. Фотовиставка, виставка дитячих малюнків „Європа очима киян”. „Круглі столи” на теми: „Перспективи розвитку України в рамках  Європейського співтовариства”, „Перспективи входження України в ЄЕС”, „Україна – Європейська держава”, „Молодь Європи”. Розважальна програма: „Ігри народів Європи”. Пізнавальна програма: „Країни, доброї надії”. Презентація учнівських проектів на теми: „Перетворимо рідний Київ в європейське місто”, „Україна – як центр Європи”, „Європейський Союз”, „Країни – члени Європейського Союзу”. Конкурсно-пізнавальна програма: „Усі прапори в гості до нас”.

 

 Участь школярів, гуртківців у масових заходах, міських конкурсах. Досягнення.

 

Захід

(повна назва)

 

 

Досягнення

I етап туристського збору

„Возьмемся за руки, друзья”

у фотоконкурсі подорожей

„Туристське літо – 2013”

Грамота за I місце

у номінації

„Найдружніший туристський клас” (учні 8 класу)

Районне свято „День туризму”, присвячене 70-річчю визволення Києва від фашистських загарбників та Всесвітньому дню туризму Грамота за I місце

з техніки велосипедного туризму

(команда – молодший вік)

Районне свято „День туризму”,

присвячене 70-річчю визволення Києва від фашистських загарбників та Всесвітньому дню туризму

Грамота за I місце

у конкурсі виконання пісень  (команда – молодший вік)

Всеукраїнський фестиваль-конкурс  „Молодь Голосієва обирає здоров’я”

 

Грамота за I місце

у конкурсі плакатів

IV Голосіївський районний конкурс

„Таланти багатодітної родини”

Диплом першого ступеня

у номінації

„Декоративно-прикладне мистецтво”

Районний огляд-конкурс дитячої

та юнацької художньої творчості загальноосвітніх навчальних закладів в рамках Всеукраїнського фестивалю

„Чисті роси”

Грамота за I місце

у номінації

„Інструментальна творчість”

Районний огляд-конкурс дитячої

та юнацької художньої творчості загальноосвітніх навчальних закладів в рамках Всеукраїнського фестивалю

„Чисті роси”

Грамота за I місце

у номінації

„Циркове мистецтво”

Районний етап XIII Міського  конкурсу читців поезії

Тараса Шевченка, присвяченому 200-річниці від дня народження

Грамота за I місце

 

II районний фольклорно-етнографічний фестиваль „Бурштинове намисто” Диплом за I місце

 

Міський конкурс

„Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати”

Диплом за II місце

у номінації

„Кращий соціально-економічнй проект”

Районне свято „День туризму”, присвячене 70-річчю визволення Києва від фашистських загарбників та Всесвітньому дню туризму Грамота за II місце

у конкурсі виконання пісень  (команда – середній вік)

Районне свято „День туризму”, присвячене 70-річчю визволення Києва від фашистських загарбників та Всесвітньому дню туризму Грамота за II місце

у конкурсі

„Туристські знавці”

(команда – молодший вік)

Відбірковий районний тур огляду-конкурсу літературно-музично-спортивних міні-композицій

„Молодь Голосієва обирає здоров’я”

Грамота за II місце

(шкільна агітбригада – „Метелики”)

Районний огляд-конкурс дитячої

та юнацької художньої творчості загальноосвітніх навчальних закладів в рамках Всеукраїнського фестивалю

„Чисті роси”

Грамота за II місце

у номінації

„Вокальні ансамблі”

Міський конкурс- гра

„Птахи України” в рамках міської екологічної програми

„Крок до природи”

Диплом за II місце

 

IV Голосіївський районний конкурс

„Таланти багатодітної родини”

Диплом третього ступеня

у номінації

„Вокальне мистецтво”

Районний етап XII Міського  конкурсу юних поетів „Поетична весна” Грамота за III місце

 

Районна відбіркова інтелектуальна гра в рамках міської пізнавальнорозважальної гри для молодших школярів „Юніор” Грамота за III місце

(команда – „Пізнавайко”

Творчий конкурс

„Малюнок, вірш, лист до мами”, присвячений Дню матері за підтримки Громадської організації „Українсько-турецький культурний цент „Сяйво”, Громадської платформи „MoKoLaD (Можливості Кожної Людини Діяти)”.

Диплом за III місце

в категорії „Малюнки”

Районне свято „День туризму”,

присвячене 70-річчю визволення Києва від фашистських загарбників та Всесвітньому дню туризму

Грамота за III місце

у розважальному конкурсі

„Ажіотаж”

(команда – середній вік)

Київський міський конкурс

„Станьмо на варті

власного майбутнього” за підтримки Всеукраїнської дитячої спілки

„Екологічна варта”

Грамота за III місце

(Чичкіна Марія – 4 клас)

Київський міський конкурс

„Станьмо на варті

власного майбутнього” за підтримки Всеукраїнської дитячої спілки

„Екологічна варта”

Грамота за III місце

(Чичкіна Анастасія – 4 клас)

Районний огляд-конкурс дитячих хорових колективів, присвяченого 200-річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, в рамках Всеукраїнського фестивалю хорового мистецтва

„Співає юність України”

Грамота за III місце

(колектив – „Сонечко”)

Районний огляд-конкурс дитячої

та юнацької художньої творчості загальноосвітніх навчальних закладів в рамках Всеукраїнського фестивалю

„Чисті роси”

Грамота за III місце

у номінації

„Сольний спів”

Міський фестиваль-конкурс родинних вітальних листівок до Дня Святого Миколая та Новорічно-Різдвяних свят в рамках виставки-ярмарку

„Щедрий Миколай -2013” 19-22 грудня

Диплом

Національного комплексу „Експоцентр України”

 

Районний фінальний етап міського конкурсу серед учнів 11х класів загальноосвітніх навчальних закладів                           „Київський вальс – 2014” Грамота за участь

(колектив учнів 11х класів)

Виставка-фестиваль декоративних композицій природничо-екологічного спрямування

„Зроби ялинку – збережи ліс”

до Дня Святого Миколая та Новорічно-Різдвяних свят

Диплом за участь
Репрезентація українських традиційних народних музичних інструментів на спеціалізованій виставці

„Український музичний ярмарок – 2013”

Диплом учасника
I етап III Міської профорієнтаційної гри „Мистецька фортеця” Диплом учасника
Районні військово-патріотичні змагання серед команд учнів загальноосвітніх навчальних закладів Голосіївського району м. Києва Диплом
Районна відбіркова інтелектуальна гра

в рамках міської гри для школярів міста

„Інтелект-турнір”

Грамота

(колектив – „Соколята”)

Районний огляд-конкурс дитячої

та юнацької художньої творчості загальноосвітніх навчальних закладів в рамках Всеукраїнського фестивалю

„Чисті роси”

Грамота

(ансамбль учнів)

у номінації

„Народний танець”

Навчально-оздоровчий збір лідерів самоврядування в МДЦ „Артек”

та з нагоди 15-ї річниці створення Учнівської ліги м. Києва

Грамота

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(НІКОЛАЄНКО Марія)

Навчально-оздоровчий збір лідерів самоврядування в МДЦ „Артек”

та з нагоди 15-ї річниці створення Учнівської ліги м. Києва

Грамота

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(ВОЛОДІНА Тамара)

Київський міський конкурс

„Станьмо на варті власного майбутнього”

за підтримки Всеукраїнської дитячої спілки „Екологічна варта”

Почесна грамота

ВДС „Екологічна варта”

(Прахова Андріана – 8 клас)

Київський міський конкурс

„Станьмо на варті власного майбутнього”

за підтримки ВДС „Екологічна варта”

Почесна грамота

ВДС „Екологічна варта”

(Шаповал Анастасія)

Всеукраїнський конкурс

„Екологічна сумка замість пластику”

за підтримки Всеукраїнської дитячої спілки

„Екологічна варта”

Почесна грамота

(Чичкіна Марія – 4 клас)

Всеукраїнський конкурс

„Екологічна сумка замість пластику”

за підтримки Всеукраїнської дитячої спілки

„Екологічна варта”

Почесна грамота

(Міхеєва Марія)

 

 

Участь дітей медичної гімназії № 33 у Міжнародних фестивалях, конкурсах.

 

 

Захід (повна назва)

 

 

Дата

 

Досягнення

Навчально-оздоровчий збір лідерів самоврядування в Міжнародному  дитячому центрі „Артек” Вересень

2013 рік

Участь:

НІКОЛАЄНКО Марія – 11-А клас

Навчально-оздоровчий збір лідерів самоврядування в Міжнародному  дитячому центрі „Артек” Вересень

2013 рік

Участь:

ВОЛОДІНА Тамара – 11-А клас

 

Регіональне партнерство. (сільські школи)

 

 

 

п/п

 

 

Навчальний заклад

 

Місто,

район,

область

 

Дата укладання угоди,

термін дії

 

 

 

 

Основні заходи за 2012 рік

 

1.

Гімназія імені П.Куліша м. Борзна,

Чернігівська

область

06.09.2012,

5 років

Обмін досвідом у роботі учнівського самоврядування (протягом 2013-2014 навчального року).

Участь у святковому  концерті з нагоди зустрічі (13.09.2013);

Відвідування музею

ім. Пантелеймона Куліша (13.09.2013);

Відвідування музею Ханенків (13.09.2013).

 

 

Гімназія вже багато років співпрацює з гімназією ім. П. Куліша м. Борзна.

Протягом 2013-2014 навчального року велось листування між учнями гімназій, та вчителями. Надсилаються вітальні листівки до свят. Проводився   аналіз та обмін досягненнями в роботі „трикутника”.

У вересні 2013 року відбулась поїздка учнівського самоврядування гімназії              № 33 до м. Борзни,  під час якої учні  ділились досвідом  у  роботі  учнівського  самоврядування та цікаво провели час.

 

Робота „Трикутника”, шкільне самоврядування.

 

Учнівське самоврядування гімназії має певні традиції, і працює за різними напрямками і формами роботи. Країна „САМ” (Сучасна Активна Молодь) почала своє існування  в 1999 році.

Учнівське самоврядування  „Країна „САМ” складається з Президента та  7 міністрів, які забезпечують включення учнів у різноманітну змістовну та насичену систему  заходів, впливають на формування громадянської позиції учнів, згуртуванню учнівського колективу, розвитку відповідальності за власні дії, творчості та ініціативи учнів. Президент гімназії та міністри обираються терміном на 1 рік. Класні колективи – це міста, в яких є 7 управлінь відповідно до 7 міністерств:

1). Міністерство освіти

2). Міністерство інформації.

3). Міністерство права

4). Міністерство дозвілля

5). Міністерство спорту

6). Міністерство здорового способу життя

7). Міністерство господарства

Робота самоврядування створює атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності. Особливо при проведенні рейдів, конкурсів, відкритих заходів, Свят до дня Вчителя, 8-го Березня, Новорічних свят, проведення КВК, брейн-рингів, участі у всіх предметних тижнях, в організації змістовної шефської роботи з учнями 1-4 класів. Вся робота  самоврядування відображується в квартальному віснику – „33 квартал”.

За свою роботу протягом року учні школи отримують символічну плату у своїй власній валюті – „Саміках”, яку можуть реалізувати  в день Свята гімназії   (З 2007 року шкільний аукціон замінений грошовою винагородою. Класи, що набрали найбільшу кількість „грошей” у шкільній валюті „Саміках”, посідають призові (1, 2, 3) місця. Відповідно до місця отримують і грошову винагороду. Так у травні 2013 року винагорода становила: 350 грн., 300 грн., 250 гривень. Ці кошти використовуються класами під керівництвом класних керівників на проведення екскурсій, походів до кінотеатрів, проведення Днів іменинника та інші класні потреби. Так в 2013-2014 навчальному році І місце посіли учні   6 класу, ІІ місце – учні 7 класу, а ІІІ місце – учні 8 класу. Вся діяльність учнівського самоврядування регламентується прийняттям розпоряджень президії САМу.

Учнівське самоврядування щорічно веде літопис гімназійного життя з    2000 року (заповнюють сторінки випускники гімназії).

Починаючи з 2005 року в гімназії створено „Золотий фонд”, в який заносять талановитих  та обдарованих випускників, медалістів (за рішенням педагогічної ради        № 10 від 19.05.2005) та проводиться нагородження медалями „Золотий фонд гімназії” та значками „Інтелект гімназії” з відповідними сертифікатами затвердженими директором гімназії, головою Ради гімназії та головою батьківської Ради.

Також учнівське самоуправління протягом року проводило цікаві свята і конкурси  організовувало ігри з учнями 1-4 класів, робили рейди-огляди кабінетів, перевірки наявності шкільної форми, класних куточків, відвідування уроків.

Плідно працював „Трикутник”: учні – батьки – адміністрація. Проводились розширені засідання, виїзні колегії по класах, організація рейдів, конкурсів, відкритих заходів, свят – давали можливість створити в гімназії атмосферу зацікавленості, принциповості та різнобарвності.

Так, 21 березня 2014 року в гімназії був проведений День учнівського Самоврядування. В цей день учні самоуправління повністю виконували обов’язки педагогічного колективу гімназії (від вчителя-предметника до директора): самі проводили уроки, турніри, спортивні змагання, виконували обов’язки класних керівників. Під головуванням Президента за участі міністрів було проведено нараду класних керівників та нараду при директорі. В цей день у всіх класах гімназії був проведений Батьківський урок”.

 

Співпраця з районними службами, громадськими,                                               благодійними організаціями

Педагогічний колектив медичної гімназії тісно співпрацює з багатьма міськими та районними організаціями що працюють в напрямку профілактики правопорушень та пропаганди здорового способу життя:

 • Службою у справах дітей.
 • Соціальною службою Голосіївського району.
 • Міською асоціацією „Екологічна ліга”
 • Кримінальною міліцією Голосіївського району.
 • Міським центром тверезості (лікарем-психологом Нестеренко М.М. )
 • Благодійною організацією „Дитяча надія” (психолог Лозова А.В.)
 • Міським медичним центром проблем слуху та мовлення „СУВАГ ” (заступник головного лікаря Кулакова Т.Б.)
 • Організацією „Надія по всьому світу” (волонтери-Глобенко Віталій та Волох Сніжана)

Багато допомагають в роботі з дітьми батьки-фахівці (юристи, лікарі, психологи).

Розвиток творчого потенціалу підростаючого покоління – пріоритетне направлення навчально-виховного процесу.

Саме тому медична гімназія в 2014 році включилася в експериментальну дослідницьку роботу разом з Університетом післядипломної освіти імені Б.Грінченка над створенням психолого-педагогічної системи розвитку творчої особистості гімназиста. Тема експерименту: «Розробка психолого-педагогічної системи розвитку творчого потенціалу гімназиста».

 

 

Розділ 2       Зміцнення та модернізація  матеріально-технічної бази

гімназії.

            Силами батьків зроблено косметичний ремонт меблів. Закуплено меблів для шкільної їдальні (куточок для буфетної продукції).

Для стимулювання в роботі, навчанні учасників навчально-виховного процесу: для учнів та батьків силами піклувальної ради було закуплено грамоти та подяки, які вручені кращим за підсумками навчального року.

Так було вручено 110 грамот та 50 подяк батькам та учням гімназії, вчителям.

Переможцям олімпіад, МАНу вручені значки: почесна відзнака «Інтелект гімназії» та почесна відзнака «Срібна сова», «Золота сова» та «Кращому педагогічному керівнику МАНу»

 

 

Силами учнів та батьків проходять учнівські ярмарки, кошти від яких ідуть на розвиток учнівського самоврядування.

За минулий рік придбано:

 1. стенд з державної символікою (між І та ІІ поверх).
 2. горельєф у вестибюль.
 3. занавес для сцени.
 4. кулер для води.
 5. куточок «кафе» у їдальні.

 

 

Розділ 3                                 Джерела фінансування

 

Із орендних коштів придбано:

 1. канцтовари – 2777,71 грн.
 2. господарчі товари – 3117,02 грн.
 3. соляно-піскова суміш для посипання доріг в зимовий період – 738 грн.
 4. миючі, дезінфікуючі засоби – 1751,17 грн.
 5. електротехнічні товари (лампи освітлення, стартери,

світильники) – 5985,10 грн.

 1. фарби для фарбування на подвір»ї – 525,98 грн.
 2. вапно негашене (для побілки дерев восени) – 105 грн.

________________________________________________

Усього: 19999,98 грн.

Затрати на 1 учня у 2013 році складають – 12804,74 грн.

 

 

Розділ 4               Забезпечення гімназії кваліфікованими кадрами.

У 2013-2014 н.р. адміністрацією медичної гімназії № 33 міста Києва було забезпечено навчально-виховний процес кваліфікованими педагогічними кадрами. Усі педагогічні працівники (33 вчителі) мають вищу освіту. Із них: вищу категорію – 30, І категорію – 1, ІІ категорію – 2, старших учителів – 6, учителів-методистів – 8. У педагогічний колектив влились як молоді працівники (Строкач Н.М. – вчитель англійської мови, Харик О.В. – вчитель грецької мови, Гербе Д.А. – вчитель польської мови,  Оропай К.В. – педагог-організатор, Айрапетова В.П. – психолог), так і досвідчені вчителі (Коваль С.П.– вчитель хімії, Смірнова Н.А. – хореограф).

Державну навчальну програму з усіх предметів виконано. У гімназії створено необхідні умови для обов»язкового здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти. Активно задіяні комп»ютерні класи, мультимедійний комплекс, мережі інтернет, які дають можливість впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховному процесі, а також використати години трудового навчання на викладання інформатики.

 

 

 

 

Розділ 5          Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів   

 та педагогічних працівників.

Аналізуючи фізичний розвиток учнів виявлено, що найбільше порушень у здоров»ї учні мають:

Опорно-руховий апарат – 62 ( з них):

Сколіози – 8

Порушення постави – 21

Плоскостопість – 33

 

Порушення зору – 46

Захворювання с.с. системи – 39

Захворювання нервової системи – 7 (косоглазіє – 2, ДЦП – 1, астено-невротизн. синдром – 1, аутизм – 1, враження н.с.- 2).

Захворювання шлунково-кишкового тракту – 99

Вегето-судинної дистанії – 42

Ендокринна система – 11

Дихальна система – 6

Орган слуху – 1

Дерматологічні захворювання – 4

ЛОР захворювання – 41

Урологічні захворювання – 6

Інші – 10

 

По групах на уроках фізкультури учні розподілені – 228

Основна – 99

Підготовча – 105

Спеціальна – 17

Звільнені – 7

Забезпечення здорових та безпечних умов праці є одним із стратегічних напрямків діяльності адміністрації та профспілки гімназії.

Правовим підґрунтям для реалізації діяльності з питань безпеки праці та охорони життєдіяльності  є норми Конституції України, Законів України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  підзаконних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

За 2013-2014 навчальний рік в гімназії не зафіксовано ні одного нещасного випадку, пов»язаного із виробництвом. Щодо травматичних випадків, пов»язаних із виробництвом. Щодо травматичних випадків, пов»язаних із виробництвом, також не зафіксовано.

Виплачено з червня 2013 року по червень 2014 року 33 лікарняних листів, що на 8 лікарняних  менше, ніж за минулий період.

Надано за заявами працівників гімназії матеріальну допомогу: Огібовській Т.Р.,  Успенському В.М., Зуйко В.Г., Преподобній О.В., Лелетіній Л.В., Сіленко Л.Д., Петуховій Г.М.

Загалом у звітний період члени профспілки  гімназії брали  активну участь  у громадському огляд і стану умов і охорони праці в гімназії, який проводився в кінці кожного семестру.

Щорічно вчителі згідно графіку проходять диспансеризацію та медичний огляд.

Кількість дітей, направлених на оздоровлення та відпочинок за рахунок батьківських коштів та інших джерел фінансування: відпочинок – 188, оздоровлення – 37.

 

Розділ 6                Залучення педагогічної та батьківської

громадськості до  управління школою.

 

В навчальному році батьківський комітет гімназії працював згідно плану роботи ради. Голова батьківської ради Норкіна Ольга Федорівна. Проведено 5 засідань батьківського комітету. В складі батьківського комітету працювало 6 комісій: навчально-виховна, господарча, дисципліни і порядку, спорт-масово-оздоровча, інформаційно – просвітницька,  санітарно-гігієнічна. Випускалась стіннівка „Для батьків”. Проведено 8 батьківських рейдів-оглядів:  перевірка зовнішнього вигляді учнів, санітарного стану кабінетів, гарячого харчування, забезпечення учнів підручниками та стан підручників, збереження майна гімназії, рейди в сім”ї дітей, які потребують допомоги, підготовка до осінньо-зимового сезону, операція „Урок” і т.д.

На засіданнях батьківського комітету заслухані питання організації НВП гімназії:

Стан успішності учнів  9-х, 11-х класів.

Стан відвідування учнями гімназії.

Санітарно-гігієнічний стан гімназії.

Стан гарячого харчування.

Обов’язковими стали в гімназії загальногімназійні справи, які готуються разом з батьками:

 • День самоврядування в гімназії (батьківський урок);
 • Спільна презентація проектної діяльності класів (за графіком)

Саме спільна робота і взаєморозуміння  „трикутника” допомагала у вирішенні багатьох питань, організації та проведенні родинних свят              (Розширені засідання КР, Посвята у гімназисти, Свято Миколая, Свято гімназії,  Свято матері,  8 Березня,  Свято закінчення початкової школи тощо). Батьки активно приймали участь у навчально-виховному процесі і проводили з дітьми бесіди та екскурсії: Лоскутова Н.І. ”Професія—лікар!”(10), Дихнич Л.П.-«Професія- «перукар-стиліст»» (10), Сиротін В.М.-«Професія-військовий офіцер» (11а).

Активно беруть участь представники батьківського комітету і у проведенні тижня профорієнтації. Представники різних професій   проводять лекції-бесіди в різних класах,  пропагуючи свої власні професії та допомагають розібратися дітям у розмаїтті  професій.

Силами батьківського комітету протягом 2013-14 н.р. в гімназії  були проведені такі заходи:

 • Допомога в проведенні екскурсій по Києву, до  Пирогова, Володимирського собору.
 • Допомога в проведенні місячника спортивно – оздоровчої роботи.
 • Проведено анкетування «Гімназія—це Я», «Співпраця гімназії, батьків, учнів» (вересень, лютий)
 • В день самоврядування проведено батьківські уроки в багатьох класах гімназії (03.14).
 • У вересні (13р.) та березні (14)проведено рейди в сім”ї соціально-незахищених дітей та дітей, які потребюують особливої уваги.
 • проведено перевірку гарячого харчування учнів, санітарний стан їдальні та туалетних кімнат.
 • проведення рейдів-перевірок наявності шкільної форми та виконання правил внутрішнього розпорядку (запізнення, відвідування уроків )

( протягом року).

 • проводили рейди-огляди збереження підручників, гімназійного майна.
 • В травні – червні допомагали в проведенні навчальної практики учнів.
 • Проведено розширені засідання разом з педагогічним колективам, КР та Радою гімназії з приводу незадовільної поведінки окремих учнів гімназії, запізнень на уроки, порушення статуту, поганої успішності.
 •   – Силами батьків зроблено косметичні ремонти у класних кімнатах  та коридорах  гімназії (червень-липень ).

На дискотеках та загальногімназійних  святах завжди присутні чергові батьки.

Завдяки роботі батьківської ради, гімназійне  самоврядування має змогу підтримувати матеріально наші  номінальні  «гроші» («Саміки»), що заробляють класи протягом року. «САМік» – це грошова одиниця команди «САМ»- «Сучасної Активної Молоді».У 13-14 навч. році було виділено батьківським комітетом гімназії суму розмірі 750 грн.

 

 

Співпраця з громадськими організаціями

Вже протягом багатьох років медична гімназія  № 33 дружньо співпрацює з громадськими організаціями міста:

 • фонд «Пантелеймона Куліша» (нагородження кращих випускників)
 • «Театр зірок» (вистави для дітей).
 • Міжнародна екологічна ліга (учась учнів у конкурсах).
 • Міський будинок творчості дітей та юнацтва (участь у міських конкурсах та заходах).
 • Центр тверезості і здоров’я (лекції для підлітків).
 • Будинок творчості дітей та юнацтва Голосіївського району (участь у конкурсах і заходах.
 • музей Т.Г.Шевченка (проведення екскурсій і лекцій)
 • дитяча організація «Екологічна варта» (участь наших учнів у конкурсах і заходах).
 • музей Л.Українки, М.Старицького, М.Лисенка (екскурсії).
 • ТЮГ (відвідування вистав).
 • Соц.служба Голосіївського району (проведення лекцій , показ фільмів).
 • Фундація моральної та духовної освіти. (лекції для учнів і батьків).
 • громадський інститут «Екологія людини» (обстеження учнів початкових класів).

– бібліотекою ім.В.Симоненка. (лекції для учнів і зустрічі з письменниками).

 • міський Будинок вчителя. (проведення педагогічних відкритих рад) .

–    міський Планетарій. (лекції для учнів).

– Волонтерська молодіжна організація «Надія по всьому світу» – бесіди з учнями.

 

Розділ 7          Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з

питань діяльності школи.

Реагування керівника на зауваження та пропозиції

батьківської ради та піклувальної ради, представниками

інших органів.

 

За 2013-2014 н.р. поступила заява батька учня 2 класу Близнюка Олексія щодо суперечки з учителем-вихователем в ГПД Соколовською Т.В.  Суперечку розглянуть на комісії з розгляду конфліктних ситуацій. Претензій з обох сторін один до одного більше не було.

Розглянуто усну заяву батьків 3 класу щодо відносин учителем-класоводом Огібовської Т.Р. до деяких  учнів в класі, зокрема щодо організації додаткових занять з математики. Проведено спільну нараду батьків, адміністрації та вчителів початкової школи.

Побажання батьків враховано: на математику додаткових занять  в наступному році не відведено. Рекомендовано користуватись звичайними зошитами для математики і не використовувати зошити з друкованою основою без згоди батьків. Всі побажання батьків враховано.

Інших звернень, заяв, пропозицій, рекомендацій щодо діяльності гімназії – не поступало.