Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

РІЧНИЙ ЗВІТ 2012-2013 Н.Р.

  

Розділ 1

Персональний внесок адміністрації гімназії

у підвищення рівня організації навчально – виховного процесу в гімназії

 

1.1. Всіма членами адміністрації гімназії виконуються функціональні обов»язки щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу. 

Для забезпечення  реалізації змісту шкільної освіти  на рівні Державного  стандарту медична гімназія має однозмінне навчання.  Налічує 11 класів.  У складі є профільні класи: універсальні, суспільно-гуманітарного напряму (історичний профіль). Враховуючи інтереси  та побажання  всіх учнів, батьків, діє мережа класів з поглибленим вивченням предметів: української мови, історії України, англійської мови, світової літератури, географії, всесвітньої історії, художньої культури. Зважаючи на медичний профіль закладу, у гімназійних 5 – 8 класах вивчається латинська мова, а з  8 класу – грецька мова (факультативно), здійснюється поглиблене вивчення біології. Особлива увага приділяється курсу «Основи здоров»я», виділено додатковий час, де вивчаються початкові засади медичних знань.

У гімназії працює досвідчений висококваліфікований педагогічний колектив,  який поповнюється молодими спеціалістами. Забезпечується скоординована робота шкільного трикутника (учнів, педагогічного колективу та батьків) у вирішенні завдань навчально-виховного процесу. Створено сприятливі умови для фізичного (спортивні гуртки), психічного (психологічна служба), оздоровчого (заняття в кабінеті здоров»я, допрофільної медичної підготовки), соціального та духового розвитку дітей. Йде постійний пошук наступності  в роботі з батьками.

Протягом року на базі медичної гімназії пройшли навчальну практику студенти Київського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Київського державного університету ім. Б.Грінченка історичного, філологічного факультетів.

Розвиваючи та стимулюючи творчий потенціал учнів, педагогічний колектив гімназії поглиблено працював над гармонійним розвитком кожної особистості, продовжував роботу з обдарованими дітьми, проводив індивідуальну роботу з учнями за інтересами, з дітьми, що потребують особливого педагогічного втручання.

Серед учнів початкової школи 81% навчається на високому і достатньому рівні, нагороджені Похвальними листами  5 учнів. Немає дітей, які навчаються на початковому рівні.

У 5-8, 10 класах  52% учнів навчаються на високому і достатньому рівні, 16 учнів нагороджено Похвальними листами.

Дев»ять  випускників 11-их класів нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», троє учнів –  Похвальними листами, 2 випускники 11-их класів отримали Похвальні грамоти за особливі досягнення у вивченні окремих предметів. У 9 класі 40% учнів закінчили навчальний рік на високому та достатньому рівні, 3 учнів отримали Похвальні листи, один учень Похвальну грамоту.

 

1.2. Адміністрація гімназії приділяє значну увагу забезпеченню обов»язкової загальної середньої освіти.

Відповідно до вимог законів України „Про освіту”, „ Про загальну середню освіту”, керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Розпорядження РДА Голосіївського району „Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами району „ від 06.04.12 № 238  та з метою забезпечення права учнівської молоді на здобуття повної загальної середньої освіти та своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку в районі в гімназії щорічно проводиться робота з дослідження проживаючих у мікрорайоні гімназії підлітків.

Для проведення такої роботи:

– видано  наказ по гімназії  „Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку на закріпленій території обслуговування медичної гімназії    № 33,

– призначено відповідальних за виконання наказу;

– закріплені певні дільниці за членами педагогічного колективу;

– відповідальними особами перевіряються за отриманими списками наявність     дітей шкільного і дошкільного віку, в мікрорайоні і з’ясовуються питання відвідування ними загальноосвітніх закладів.

За аналізом останніх 3 років спостерігається  тенденція зменшення кількості дітей шкільного віку  що проживають у мікрорайоні гімназії.

На виконання Закону України „Про освіту”, Національної програми

„ Освіта ХХІ століття” з метою залучення учнів до подальшого навчання в гімназії та інших навчальних закладах країни  в гімназії проводиться відповідна профорієнтаційна робота:

-місячник профорієнтації;

-оформлення стендів і куточків на профорієнтаційну тематику;

-екскурсії до ВУЗІВ ( за окремим графіком);

-батьківські уроки;

-виховні години з фахівцями різних професій;

-зустрічі зі студентами різних вузів (НАУ, КДУ ім.. Т. Шевченка, Педуніверситет ім.. Драгоманова, КПІ, МАУП, Торговельно – економічний університет, Університет культури).

У гімназії  оформлено постійно діючий  стенд з інформацією “Куди піти навчатись”, на ньому розміщені буклети  з інформацією про навчальні заклади.

Гімназію відвідало багато представників навчальних закладів різного ступеня акредитації, розповіли про умови вступу та переваги тієї чи іншої професії.

 

 

1.3. Для забезпечення  високого рівня навчально-виховного процесу та організації роботи щодо  професійної підготовки вчителя в гімназії створена система науково-методичної роботи.

У 2012-2013 н.р. проведено 6 засідань науково-методичної ради, на яких розглядались питання, спрямовані на  підвищення педагогічної майстерності вчителів, розвиток їх творчого потенціалу:

Планування роботи методичних кафедр на 2012-2013 н.р.

Про вдосконалення роботи з обдарованими дітьми.

Про роботу гімназійного наукового товариства МАН «Дослідник»

Про підготовку до творчих звітів вчителів, що атестуються

(Стаднюк Т.О., Зуйко В.Г., Огібовська Т.Р., Соколовська Т.В.,

Преподобна О.В., Лапшин О.Л.)

Про підсумки олімпіад і МАН.

Про підготовку до Дня науки.

Про вдосконалення передового педагогічного досвіду (Скарбничка

педагогічної майстерності)

Про підсумки роботи методичних кафедр і планування роботи на

2013-2014 н.р.

Медична гімназія забезпечена висококваліфікованими кадрами, всі вчителі мають вищу педагогічну освіту, досконало володіють методикою викладання, формують в учнів інтерес до отримання знань,  забезпечують високий рівень викладання та рівень знань, умінь і навичок у учнів.

Із 33 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію 30, серед них 7 старших вчителів, 7 вчителів – методистів, 6 нагороджені значком «Відмінник освіти України».

У 2012-2013 н.р. підвищили свій методичний та теоретичний рівень шляхом курсової підготовки в Київському університеті ім.. Б. Грінченка такі вчителі: Стаднюк Т.О., Соколовська Т.В., Ковальова В.Ф., Іванова Т.В., Довженко Н.В.

Результативність курсової підготовки вплинула на атестацію вчителів. У 2012-2013 н.р. вищу категорію підтвердили вчителі: Зуйко В.Г., Лапшин О.Л., Огібовська Т.Р., Соколовська Т.В. Вчитель англійської мови Преподобна О.В. підтвердила вищу категорію та  отримала педагогічне звання «старший вчитель», першу кваліфікаційну категорію підвищила Стаднюк Т.О.)

Підвищенню кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя сприяла робота методичних кафедр, а саме: кафедра гуманітарних дисциплін та інноваційних технологій, кафедра природничо-математичних дисциплін та інноваційних технологій, кафедра художньо-естетичних, спортивно-оздоровчих та інноваційних технологій. Керували  методичними кафедрами та плідно працювали з вчителями кваліфіковані педагоги – професіонали, вчителі вищої категорії, кожний з яких має педагогічне звання вчитель – методист. Це вчитель історії та географії Можаровська Н.І., вчитель математики Ковальова В.Ф., вчитель образотворчого мистецтва Довженко Н.В.

Керівники кафедр знайомлять вчителів із сучасним станом і перспективами розвитку загальної середньої освіти, з досягненнями вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки, передовим педагогічним досвідом, з вивченням і втіленням досягнень теорії та передового досвіду в практику навчання конкретних дисциплін.

Традиційними в гімназії стали виступи вчителів на засіданнях педагогічних рад, засіданнях кафедр, нарадах, психолого-педагогічних семінарах та науково-методичних конференціях, круглих столах з питань обміну досвідом своєї роботи з проблем особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу, розвитку і самореалізації творчих здібностей особистості, її нахилів та  індивідуальних можливостей. Надавалась велика увага самоосвіті  вчителів, взаємовідвідуванню уроків,  співбесідам і консультаціям з науково-методичної роботи.

Традиційним було проведення відкритих уроків творчо працюючих вчителів і вчителів, що атестуються. Протягом 2012-2013 н.р. на високому методичному рівні проведено 25 відкритих уроків вчителями, а  саме: Стаднюк Т,О, Зуйко В.Г., Огібовською Т.Р.,  Жеребко Т.О.,  Преподобною О.В., Малютіною Н.В., Ковальовою В.Ф., Усенко Р.О.,  Новіковою І.А.,  Довженко Н.В., Даценко Н.А.,  Строкач Н.М., Можаровською Н.І., Бурбело Л.М., Лаврищук А.М. тощо.

З метою покращення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення єдності теоретичної та практичної підготовки, стимулювання їхньої самоосвітньої діяльності, інтеграції в  сферу педагогічних інновацій методичними кафедрами гімназії були проведені круглий стіл ( по роботі над експериментом у Будинку вчителя), гімназійний семінар і три районних семінари.

На засіданні  круглого столу гімназії на тему: «Розробка психолого-педагогічної системи, становлення творчого потенціалу особистості гімназиста» були присутні науковий керівник експерименту Кочерга О.В., заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент і науковий консультант  Ковальчук В.І., завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

 1. Районний психолого-педагогічний семінар на тему «Вплив фізичних вправ на організм та методи досягнення гармонійності фізичного розвитку» (лютий 2013р.)
 2. Районний семінар-практикум вчителів англійської мови на тему: «Інтегрований урок – гра з англійської мови як один із інноваційних підходів у підвищенні інтересу та зацікавленості учнів до предмета» (лютий 2013р.)
 3. Районний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи навчальних закладів Голосіївського району м. Києва на тему «Профільне навчання – шлях до самореалізації учня» (квітень 2013р.). На семінарі з доповідями на тему «Профільне навчання – шлях до самореалізації особистості учня» виступили директор гімназії Бабенко В.Л., заступник директора з НВР Усенко Р.О. і заступник директора з НМР Бурбело Л.М.
 4. Проведено гімназійний психолого-педагогічний семінар (презентація роботи кафедр) на тему «Духовно-моральне виховання, як основа формування загальнолюдських цінностей, притаманних обдарованій дитині» (квітень 2013)

Підготовлено накази по гімназії, що стосуються науково-методичної роботи:

 • «Про організацію науково-методичної роботи» (вересень 2012);
 • «Про організацію роботи з обдарованими дітьми» (вересень 2012);
 • «Про організацію роботи гімназійного наукового товариства «Дослідник» (вересень2012);
 • Про організацію самоосвітньої роботи вчителів» (вересень 2012);
 • Про результати проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків в 2012-2013 н.р.»;
 • Про відзначення учнів та вчителів Медичної гімназії №33 міста Києва за результатами районних і міських олімпіад та МАН до Дня науки» (травень 2013);
 • «Про підсумки роботи з обдарованими дітьми» (травень 2013);

Основою і важливою складовою роботи методичних кафедр є формування і розвиток творчого потенціалу особистості. Значна увага в гімназії приділялась роботі з обдарованими дітьми. Керує цією роботою Рада, на чолі з заступником директора з НМР Бурбело Л.М.. Членами Ради є керівники методичних кафедр Можаровська Н.І., Ковальова В.Ф., Довженко Н.В. В гімназії створено проект «Обдарована дитина» на основі програми «Освіта Києва 2011-2015р.р.»(рішення Київської Міської ради від 25.05.2011р. №196(5583)

В Медичній гімназії розроблені пріоритетні напрями розвитку медичної гімназії на 2011-2015р.р. серед яких є проект «Обдарована дитина».

Мета проекту «Обдарована дитина 2011-2015р.р.:

 • Створення психолого-педагогічних умов для розвитку здібностей, обдаровань, творчої активності учасників НВП

Завдання проекту:

 • Забезпечити оптимальні умови для розвитку і творчої реалізації обдарованих дітей і молоді

Продумані шляхи реалізації проекту «Обдарована  дитина»:

– складено план роботи з обдарованими дітьми у 2012-2013 н.р.;

– розроблені заходи щодо реалізації програми «Обдарована дитина»;

Система роботи з обдарованими дітьми:

 • щороку поповнюється банк даних обдарованих учнів;
 • забезпечується постійний патронат психологічною службою обдарованих дітей;
 • створені стенди в гімназії «Наша гордість», «33 краща»;
 • розроблені рекомендації для вчителів та батьків, щодо розвитку обдарованих учнів;
 • проводяться індивідуальні консультації для обдарованих учнів і їх батьків;
 • забезпечується участь обдарованих учнів гімназії у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах, олімпіадах, фестивалях, спортивних змаганнях, проектах, дослідницьких роботах гімназійного науково – товариства МАН «Дослідник»;
 • розширюється мережа класів з профільним навчанням;
 • традиційними стали свята «День науки» (де відзначаються талановита молодь та їх наставники), «Посвята в гімназисти» (для учнів 5-го класу»;
 • розширюється мережа гуртків, факультативів, курсів за вибором;
 • створені профільні кабінети: здоров’я та допрофільної підготовки;
 • у гімназії проводяться семінари, наради, круглі столи з питань роботи з обдарованими учнями;
 • видаються накази про організацію і результативність роботи з обдарованими учнями;
 • обдаровані учні долучаються до складу учнівського самоврядування гімназії;

Адміністрація сприяє залученню спонсорів, для підтримки обдарованої молоді (надання премії П.Куліша, премії батьківського комітету кращому класу та переможцям олімпіад та МАН).

Результати роботи вчителів гімназії над проектом «Обдарована дитина» у 2012-2013 н.р.:

 • банк даних обдарованих учнів складає 78 учнів, за такими напрямками: інтелектуальний, художній, спортивно-оздоровчий, музичний, артистичний;
 • .9 учнів початкової школи, 13 учнів 5-8 класів, 3 учні 11 класу нагороджені Похвальними листами.;
 • 3 учні 11 класу закінчують навчання з золотою медаллю;
 • за високі досягнення у навчанні, зразкову поведінку та активну участь у громадському житті гімназії 3 учні нагороджуються медаллю «Золотий фонд гімназії», а премією П.Куліша за підсумками року нагороджуються 2 учні.
 • 17 учнів гімназії стали переможцями ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 3 учнів зайняли І, ІІ місця з географії та образотворчого мистецтва у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

У гімназії створені необхідні умови для творчої реалізації учнів, для пошуку, підтримки і стимулювання обдарованих дітей

Одним із потужних засобів для розкриття творчого потенціалу учнів є участь у Малій академії наук.

Гімназійне (раніше шкільне) наукове товариство учнів-членів МАН «Дослідник» існує у гімназії з 2006р. . Науковий керівник  – Володін С.А., доктор економічних наук, генеральний директор інституту Інноваційного провайдингу НААН України; педагогічний керівник – Новікова І.А., вчитель основ здоров’я.

У товаристві 15 секцій. Пріоритетні напрямки наукової роботи товариства: медицина та валеологія, біологія, психологія, екологія рослинного та тваринного світу, географія, історія, українська література, математика, internet-технології та  WEB дизайн, мистецтвознавство, фізика, хімія, економіка.

У 2012-2013 н.р. до підготовки науково-дослідницьких робіт МАН долучалась педагогічна та батьківська громадкість.

Педагогічний колектив гімназії велику увагу приділяє науково-дослідницькій і творчій діяльності вихованців.

За результатами І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, учні гімназії отримали 26 призових місць, в т.ч. 7 – перших, 12 – других, 7 – третіх.

Серед учнів 8-11 класів, які стали переможцями  І (районного) етапу МАН були такі, що написали по 2-3 і більше науково-дослідницьких робіт:

 

Мокрецов Євген (10-а клас): (internet-технології та  WEB дизайн, фізика, хімія, економіка).

Волинський Марк (10-а клас): (internet-технології та  WEB дизайн, геометрія,

Фізика).

Павлов Георгій (10-а клас): (географія та ландшафтознавство, прикладна математика).

Забой Анастасія (11-а клас): (психологія, мистецтвознавство).

Лоскутов Дмитро (11-а клас): (мистецтвознавство,  хімія,  клінічна медицина).

Децюра Володимир (8-а клас): (прикладна математика, практична медицина).

 

За результатами ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницькіх робіт учнів-членів МАН України, учні гімназії отримали 7 призових місць ( 2 – перших, 3 – других, 2 – третіх):

 • Лоскутов Дмитро (11-а клас) – перше місце; секція: клінічної медицини
 • Павлов Георгій (10-а клас) – перше місце; секція: географія та ландшафтознавство

Лоскутов Д. і Павлов Г. були учасниками ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу МАН

 

Другі місця у ІІ (міському) етапі МАН отримали:

 • Забой А. (11-а клас) – секція: психологія;
 • Оніпко В. (10-б клас) – секція: валеологія;
 • Гафтер М. (9-а клас) – секція: практична медицина

 

Треті місця отримали:

 • Юрченко А. (10-б клас) – секція: практична медицина;
 • Мокрецов Є. (10-а клас) – секція: мікробіологія.

14 учнів гімназії отримали призові місця на районних олімпіадах, а дві учениці 7 класу отримали призові місця у місті:

– Прахова Андріана – перше місце;

– Рудешко Олександра – друге місце.

Щороку День науки – традиційне свято гімназії. На святі  переможці олімпіад і МАН були нагороджені значками «Інтелект гімназії» (срібний і золотий), а Малої академії наук значками «Срібна сова», «Золота сова».

Оголошено подяку вчителям, які підготували учнів до участі в олімпіадах та МАН, а саме: Можаровській Н.І., Довженко Н.В., Ковальовій В.Ф., Панасьєвій С.І., Новіковій І.А., Стаднюк Т.О., Преподобній О.В., Лялько В.І., Шанюк М.С.

Вручено значки «Кращому педагогічному керівнику МАН» вчителям: Можаровській Н.І., Довженко Н.В., Ковальовій В.Ф., Панасьєвій С.І., Новіковій І.А., Лялько.В.І., Шанюк М.С.

 

Медична гімназія №33 міста Києва співпрацює з вузами, громадськими організаціями міста Києва:

 • Національний медичний університет імені О.О.Богомольця;
 • Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка;
 • Інститут психології АН України імені Г.С. Костюка;
 • Фонд Пантелеймона Куліша;
 • Педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Київський міський університет імені Б.Грінченка;
 • Міський центр «Здоров’я»;
 • Інститут екології людини;
 • Будинок вчителя;
 • Міжнародна екологічна лінія;
 • Молодіжна волонтерська група «Формування здорового способу життя» при національному медичному університеті імені О.О.Богомольця;
 • Міський центр тверезості;
 • Соціальна служба сім’ ї та молоді Голосіївського району;
 • Молодіжна волонтерська організація «Надія по всьому світу»;
 • Медична служба по збереженню репродуктивного здоров’я.

Але в науково-методичній роботі гімназії є певні недоліки:

 • недостатня науково-дослідницька робота в Малій академії наук окремих вчителів, зокрема вчителів світової літератури, англійської мови, української мова та літератури.

 

1.4. У гімназії щорічно проводяться безліч запланованих виховних заходів. Існують серед них і традиційні  щорічні виховні заходи :

Так, у  вересні під час місячника «Увага! Діти на дорозі!» учні гуртка «Юний волонтер» готують і показують виступ у початковій школі агітбригади ЮІР. Юні інспектори руху навчають учнів початкових класів правилам переходу через вулицю, розповідають про значення знаків для водіїв та пішоходів;

у жовтні проводиться Свято «Обжинків». Учні старших класів готують для молодшої школи театралізований виступ за мотивами народних звичаїв.

у грудні проводиться свято Миколая.  Театралізоване дійство для початкової школи підготовлене учнями 9-11 класів;

-у грудні до свята Миколая всі  учні гімназії з 1 по 11 класи проводять традиційну акцію «Зроби подарунок хворій дитині». Діти збирають подарунки для онкологічно хворих дітей і відвозять їх у міську дитячу лікарню, що знаходиться на  вулиці Верховинній.

-у січні (на Маланки) учні гуртка «Етнографічний»  «засівають» і «водять козу», долучаючи всіх до української обрядовості;

-у січні (в останній день навчання) проводиться Новорічний костюмований бал для учнів та вчителів. Діти і вчителі  приходять на свято у казкових костюмах;

– у лютому до Дня Святого Валентина обов’язково проводиться Велика гра «Знайди свою половинку» -учні з 1 по 11 клас при вході до гімназії  витягують половинку сердечка і знаходять свою другу половинку. Також обов’язково  проводиться «Лицарський турнір», на якому лицарі (9-11 класи)обрані дамами від кожного класу, змагаються за звання «Лицар …. року»

-1 березня завжди проводиться «Зустріч Весни»-учні гуртка «Етнографічний» у традиційних українських костюмах  проходять по всіх класах  з веснянками та закликалками вітають всіх з приходом весни;

у квітні проводиться відкритий театралізований захід з «Правил дотримання пожежної безпеки» . В ньому беруть участь 1-4 класи. Вони готують вірші і казкові замальовки на тему вогню безпечного і небезпечного;

-16 травня проводиться День науки, на якому нагороджуються всі учні ,що брали участь в олімпіадах і роботі МАНу, а також вчителі, які готують учнів;

у січні проводиться «Посвята у гімназисти». Діти 5 класу зачитують «Клятву гімназиста» , обіцяють сумлінно вчитись, їдять кашу і стають «однокашниками» і отримують український оберіг в «Дорогу знань».Їм пов’язують галстуки, приколюють емблеми та вручають «Кодекс честі гімназиста»;

у травні традиційно проводиться День гімназії, на якому діти отримують нагороди за активну участь у житті гімназії і класу, грають у Велику гру та презентують номери художньої самодіяльності. На Святі гімназії  проходить презентація проектів кожного класу та презентація роботи  всіх гуртків.

 

1.5. Учні гімназії взяли участь у районних та міських конкурсах:

І етап міської акції «Пізнай свій край – пізнай себе» (вересень 2012р.).

Змагання з техніки пішохідного туризму серед учнівської молоді Голосіївського району «Смуга перешкод» (вересень 2012р.)

Конкурс газет «Туристичне літо-2012р.» (вересень 2012р.) стали переможцями у номінації «Єврофани».

Конкурс «ЮІР за безпеку дорожнього руху» (вересень 2012р.) Команда отримала ІІ місце в районі.

Районний історико – краєзнавчий конкурс  «Знавці Голосіївського району» (вересень 2012р.). Переможець Абдуллазаде Ібрагім Солтан огли  І місце в районі.

У рамках гри для школярів міста  «Юніор» (жовтень 2012р.).

Ігри КВК серед шкільних команд Голосіївського району на першість м. Києва в 2012-2013 н.р. (жовтень 2012р.).

Районний етап міської інтелектуальної гри «Розумовський» серед шкільних команд Голосіївського району  (жовтень 2012р.).

У районних заходах, присвячених річниці визволення м.. Києва  та України від німецько-фашистських загарбників (жовтень 2012р.). Переможець Махинько Матвій, 11 клас ІІ місце.

У районній виставці – конкурсі декоративних композицій природно-екологічного спрямування «Любий друже, пам»ятай! Ти ялинку не ламай!» до Дня святого Миколая та новорічно-Різдвяних свят» (листопад 2012р.). Переможець Кліманова Анна – 9 клас ІІІ місце.

Конкурс дитячих листівок до Дня святого Миколая та новорічних свят і різдвяних свят. Стрічко Катерина, 9 клас ІІІ місце.

Конкурс-огляд «Молодь голосієва обирає здоров»я» (листопад 2012р.). Команда учнів отримала ІІІ місце, Віксніна Марія, 9 клас, за плакат «Молодь обирає здоров»я» – ІІІ місце.

Конкурс «Таланти багатодітної родини» з композицією «Ой ти знав на що брав» – ІІІ місце сім»я Віксніних (Марія – 9  клас), (Дарина – 6 клас), отримали безкоштовну путівку до дитячого табору «Артек» де захищали честь Голосіївського району м. Києва.

У районному конкурсі авторської пісні та співаної поезії (січень 2013р.). Переможець Махинько Матвій – 11 клас ІІ місце.

Конкурс читців  поезії Тараса Шевченка (лютий 2013р.).         Перше місце в районі – Павлов Георгій. Братусь Ірина – лауреат  районного конкурсу.

Конкурс юних поетів «Поетична весна» (лютий 2013р.) Віксніна Марія, 9 клас ІІ місце.

У ХІ Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпровських схилах» (лютий 2013р.) Віксніна Дарина , 6 клас газета «Я і сім»я».

Конкурс «Оберігай місто, де народився, де живуть батьки, місце, звідки починається твій  рід» (квітень).

Змагання з міні-орієнтування серед учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів району (квітень 2013р.)

У районному фольклорно-етнографічному фестивалі «Бурштинове намисто» присвяченого 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка (квітень 2013р.). Команда учнів 1, 5, 6, 7 класів зайняла І місце із спортивного орієнтування, Бочай Олег 6 клас І місце.

У районному етапі міського конкурсу серед учнів 11-х класів  загальноосвітніх закладів «Київський вальс 2013р.» (квітень 2013р.).

У районних змаганнях «Спортивні ігри юних  олімпійців», присвячених олімпійському сторіччю Києва (1913-2013 р.р.) з таких видів програм: «Дартс», «Міні-футбол», «Вуличний баскетбол», «Спортивне багатоборство» (квітень 2013р.)

Еко – акція «Обери чисте майбутнє» (квітень 2013р.). Переможці: Мікульська Карина (7 клас), Бурчак Анастасія (5 клас), Гафтер Давід (5 клас), Александрін Ігор (4 клас), Паламарчук Соломія (5 клас).

 

            Для розвитку творчих здібностей учнів та їх занятості в позаурочний час.

В гімназії працюють  13 гуртків, в яких зайнято 89% учнів, в тому числі «Хореографічний» (керівник Смірнова Н.А.), «Юний волонтер» (керівник  Новікова І.А.), «Народознавчий» (керівник Лаврищук А.М.), «Художнє слово» (керівник Іванова Т.В.).

Працюють спортивні гуртки з настільного тенісу (керівник  Успенський В.М. та шахів (керівник Лапшин О.Л.)

Продовжує працювати гурток «Основи  медичних знань» (керівник  Новікова І.А.) для учнів 5-7 класів та дітей початкової школи гімназії. Діти ознайомлюються з основами медицини,  вчаться піклуватись про власне здоров»я, займаються спортивними вправами.

Гурток «Олівець – малювець» (керівник Довженко Н.В.) знайомить учнів з різними техніками малювання. Розвиває творчість учнів технічний «Радіогурток» (керівник Бойко І.В.)

Протягом року учні гімназії побували не екскурсіях:

 • на фабриці «Roshen»»;
 • на фабриці ялинкових прикрас;
 • у музеї – квартирі П.Тичини;
 • у музеї води;
 • у музеї циркового мистецтва у галереї «Митець»;
 • у Національній музичній академії ім.. П.І.Чайковського;
 • відвідували бібліотеку ім.. В.Симоненка, планетарій, кінотеатри і театри Києва.
 • 15 музеїв міста Києва  під час навчальної практики учнів.

 

 

Розділ 2       Зміцнення та модернізація  матеріально-технічної бази гімназії.

            За минулий рік придбано:

 • стенди для гімназії:
 • символіка України
 • моя України
 • моя Гімназія
 • наша гордість

– обладнано кабінет до профільної підготовки в якому проводяться заняття по спецкурсу «Основи медичних знань» та надання першої  медичної допомоги».

 Поповнено кабінет здоров»я таблицями зі зразками фізичних вправ, магнітофоном для прослуховування дисків аутотренінгового спрямування, фітнес-м»ячами, еспандерами для ніг, динамометром для вимірювання сили, електромасажерами для тіла і ніг, пізнавальною літературою, масажними кульками для рук.

 

Розділ 3                                 Джерела фінансування.

Силами батьківської ради 2 рази  на рік оформлюється підписка на найнеобхіднішу педагогічну пресу.

Для стимулювання в роботі, навчанні учасників навчально-виховного процесу: для учнів та батьків силами піклувальної ради було закуплено грамоти та подяки, які вручені кращим за підсумками навчального року.

Так було вручено 110 грамот та 50 подяк батькам та учням гімназії, вчителям.

Переможцям олімпіад, МАНу вручені значки: почесна відзнака «Інтелект гімназії» та почесна відзнака «Срібна сова», «Золота сова» та «Кращому педагогічному керівнику МАНу»

Тісні зв»язки з фондом П.Куліша дають можливість щороку  вручати премії ім.. П.Куліша кращим учням гімназії. Так в цьому році отримали  премії-нагороди Лоскутов Дмитро, Забой Анастасія –  учні 11 класу.

Силами учнів та батьків проходять учнівські ярмарки, кошти від яких ідуть на розвиток учнівського самоврядування.

За минулий рік придбано:

 • із бюджетних коштів літератури та підручників на 21415 грн.;
 • із орендних коштів господарчих товарів на 2002 грн.; світильники до вестибюлю;
 • із батьківських коштів відремонтовано 23 кабінети; спортивний зал; актовий зал; бібліотека; їдальня; коридори І, ІІ, ІІІ, ІV поверх; туалети І, ІІ, ІІІ, ІV поверху; фасад основної будівлі (передня стінка).

Обладнано кабінет до профільної підготовки. Дообладнано кабінет здоров»я.

На утримання гімназії було витрачено 3225499 грн. (затрати на 1 учня складають 14464 горн. = 223 учня).

  

Розділ 4               Забезпечення гімназії кваліфікованими кадрами.

У 2013-2014 н.р. адміністрацією медичної гімназії № 33 міста Києва було забезпечено навчально-виховний процес кваліфікованими педагогічними кадрами. Усі педагогічні працівники (33 вчителі) мають вищу освіту. Із них: вищу категорію – 30, І категорію – 1, ІІ категорію – 2, старших учителів – 6, учителів-методистів – 8. У педагогічний колектив влились як молоді працівники (Строкач Н.М. – вчитель англійської мови, Харик О.В. – вчитель грецької мови, Гербе Д.А. – вчитель польської мови,  Оропай К.В. – педагог-організатор, Айрапетова В.П. – психолог), так і досвідчені вчителі (Коваль С.П.– вчитель хімії, Смірнова Н.А. – хореограф).

Державну навчальну програму з усіх предметів виконано. У гімназії створено необхідні умови для обов»язкового здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти. Активно задіяні комп»ютерні класи, мультимедійний комплекс, мережі інтернет, які дають можливість впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховному процесі, а також використати години трудового навчання на викладання інформатики.

 

Розділ 5          Соціальний захист    збереження та   зміцнення здоров’я учнів   та педагогічних  працівників

 5.1. Робота по зміцненню здоров»я дітей.

В гімназії щороку аналізується стан захворюваності учнів гімназії.

За 2012-2013 н.р. в медичній гімназії із 225 учнів за формами 086 1/0 із поліклінік учнів встановлено, що по гімназії здорових учнів – 68;

39- учнів мають вади (зниження) зору;

40 – учнів мають плоскостопість;

29- учнів мають різні порушення постави;

8 – учнів мають сколіоз;

71 – учень має захворювання ШКТ.

Також багато учнів мають захворювання серцево-судинної системи: пролапс мітрального клапану – 11 учнів; аномальна хорда серця – 10 учнів; вегето-судинна дистонія – 47 учнів.

В гімназії проводиться робота по збереженню здоров»я учнів і профілактиці захворювань. В мед кабінеті гімназії контролюється, щоб учні вчасно проходили профілактичні огляди у лікарів, при необхідності учні профілактично  проліковуються або амбулаторно , або в стаціонарах. При виявлених збільшених реакціях Манту учні направляються на огляд до фтизіатра, , де обстежуються і при необхідності отримують профілактичне протитуберкульозне лікування. Також в гімназії проводиться контроль за щепленістю учнів (видається направлення в поліклініку) за повітряним режимом в класах, за освітленням  класів, за належним санітарним станом класів,  залів і харчоблоку. Постійно проводиться контроль за якістю харчування учнів, за правильністю приготування блюд, температурою видачі блюд, санітарно-гігієнічним станом столової, також контролюються гігієнічні навички учнів – миття рук перед  їжею, користування салфетками.

В столову придбано вилки і ложки з нержавіючої сталі (алюмінева посуда погано діє на ШКТ і зуби учнів). Постійно проводиться профілактична робота  з дітьми, які мають вади хребта, постави, плоскостопіє.

На уроках фізвиховання проводяться фізкульт хвилинки , звертається увага щоб учні робили побільше вправ на розтягнення хребта (дошки Євмінова, шведські стінки, вправи корегуючи при проведенні уроку) і профілактичні і лікувальні вправи при плоскостопії. В класах учнів розсаджують за столами згідно їх зросту і зору. При роботі з комп»ютером звертається увага на зір учня, щоб не було перенагрузки на очі,  проводяться вправи на розслаблення м»язів зору.  В гімназії працює з учнями психолог, надається  допомога учням в мед кабінеті за необхідністю.

 

Аналізуючи стан здоров»я гімназії, педагогічний колектив проводить активну роботу для покращення здоров»я дітей згідно створеної у мед гімназії системи роботи за  програмою «Сходинки до здоров»я», де диференційовано роботу помісячно  для молодших школярів, середньої та старшої школи, батьків, волонтерів, вчителів.

Одним із провідних напрямків роботи гімназії за цією програмою є «формування у учнів здорового способу життя»

 

            І семестр

 • Волонтери медичної гімназії №33 брали участь у сльоті-старті волонтерських груп Голосіївського району «Молодь обирає здоров»я» (9 клас).
 • Волонтери брали участь у Всеукраїнській екологічній конференції (виступ Бойченко А., Бочай Д.) у всеукраїнському конкурсі плакатів, малюнків на тему: «Свій голос віддаю на захист природи» (5 клас), конкурсі творів ( 7 клас) Мікульська К.
 • ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Збережемо ліси» – твір. У фестивалі «Свіжий вітер» (Всеукраїнська екологічна ліга).
 • Проведення місячника дорожнього руху (6-9 класи).
 • Посвячення першокласників в юні пішоходи (9 клас).
 • Проведення акції до Дня жертв ДТП ( 6 клас).
 • Брали участь у І та ІІ етапах районного конкурсу знавців Правил дорожнього руху (9 клас). ІІ місце.
 • До дня не куріння проведена виставка плакатів, малюнків. Жива антиреклама курінню, міні-бесіди в класах (6, 9 класи).
 • Міським центром тверезості і здоров»я проведені бесіди з показом відеофільмів в 6 та 7 класах.
 • Проведенні тренінги, присвячені мотивації здорового способу життя Громадською організацією «Надія по всьому світу» (8, 10 класи).
 • Проведені тренінги в молодшій школі – «Здоров»я – найбільший скарб» волонтерами 6 і 8 класи.
 • Допомога в проведенні соціального фестивалю для інвалідів «Допоможи собі сам» (10-Б клас).
 • Проведення засідання круглого столу волонтерів на тему: «Шляхи покращення просвітницької та агітаційної роботи по здоровому способу життя» (9 клас).
 • Проведено моніторинг стану здоров»я групи ослаблених дітей (молодшої школи) (10-Б клас).
 • Проведення акції «Чисті руки» в їдальні (6 клас).
 • Рейди перевірки санітарно-гігієнічного стану в класах (6,7 клас).
 • До дня боротьби з ВІЛ (СНІД проведені бесіди у всіх класах з показом відеофільмів (9, 10-Б класи) і Міський центр здоров»я.
 • Участь в соціальній акції «Парад дідів Морозів» в Голосіївському парку (11 клас).
 • Передача подарунків від учнів мед гімназії хворим діткам токологічного відділення Охматдиту до дня Миколая.
 • Участь в акції «Замість ялинки-зимовий букет» Всеукраїнської екологічної ліги.  ІІІ місце Ндонго, Новосельська – 8 клас

Диплом учасника Рудешко  О. – 7 клас

Диплом учасника конкурсу – 6 клас

«Наша допомога птахам» Коваленко Л.

 • Міні-бесіди в класах: «Правила безпечної поведінки на канікулах» (9 клас).

 

     ІІ семестр 

 • Проведення місячника здоров»я: конкурси малюнків, плакатів і ігри, розваги з учнями молодших класів на перервах 95, 6, 7, 8 класи).
 • Зустрічі з представниками Громадських організацій «Батьки і діти», «Надія по всьому світу» з фахівцями Міського центру здоров»я на тему: «Профілактика шкідливих звичок», «Статеве виховання» ( у 8-11 класах).
 • Заміри артеріального тиску учнів і вчителів.
 • Роздача листівок волонтерами учням: «7 правил здоров»я» (6, 7 класи).
 • Виставка плакатів, малюнків.
 • Проведення циклу тренінгів на тему: «Духовні цінності; шляхи, які ми обираємо» Громадською організацією «Надія по всьому світу»
 • Проведення бесіди: «Збереження репродуктивного здоров»я» з дівчатами 10-х класів лікарем-гінекологом.
 • Проведення замірів показників санітарно-гігієнічних стану в класних приміщеннях (9 клас).
 • Проведення акції, бесід, тренінгів, показ відеофільмів до дня здоров»я (6, 7, 8, 9, 10 класи).
 • Моніторинг здоров»я учнів молодших класів (10-Б клас).
 • Проведення міні-лекцій в класах до дня води, для лісів (6 клас).
 • Проведення бесід в молодшій школі до дня пам»яті жертв Чорнобиля (8, 9 класи).
 • Привітання з днем Матері та днем родини дітей з багатодітних сімей (волонтери 9 класу).
 • Проведення бесід з дівчатками 11 класу: «Підготовка до сімейного життя. Планування сімей». Новікова І.А.
 • Проведення бесід з хлопцями 11 класу: «Підготовка до сімейного життя. Відповідальне батьківство». Новікова І.А.
 • Проведення екологічної акції в Голосіївському парку, прибирання сміття до дня землі (9 клас).
 • Проведення волонтерами 8 класу бесід в молодшій школі до Дня Перемоги з розповіддю про власних сімейних героїв.
 • До дня ЦО проведення тренінгів по наданню першої медичної допомоги алгоритму поведінки в надзвичайних ситуаціях в 1-7 класах (волонтери 8-10 класів).
 • До дня гімназії і проведення станційних ігр на тему здорового способу життя, безпеки життєдіяльності, екологічно доцільної поведінки для 5-7 класів учнями 10-А класу; для 8-10 класів учнями 11 класу.

 

В гімназії активно діє створений кабінет здоров»я та до профільний кабінет –  як база для проведення експерименту «Основи медичних знань»

Учні під час навчальної  практики використовують клінічну базу національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця, де набувають практичних умінь з основ медичних знань. Традиційно в гімназії проходить місячник спортивно масової роботи, на який активно залучаються всі учні гімназії та їх батьки, а також використовується співпраця з іншими організаціями.

 

  5.2.    Співпраця з районними службами, громадськими, благодійними

  організаціями з профілактики правопорушень, формування здорового   способу життя.        

Педагогічний колектив медичної гімназії тісно співпрацює з багатьма міськими та районними організаціями, що працюють в напрямку профілактики правопорушень та пропаганди здорового способу життя:

-Служба у справах дітей (постійно).

-Соціальною службою Голосіївського району (10 років співпраці).

-Міською асоціацією «Екологічна ліга» (15 років співпраці).

– Кримінальною міліцією Голосіївського району (представниками: Кисличуком В.В.   та Обжиляновою О.Г., Корецькою О.С.).

-Міським центром тверезості (лікарем –психологом Нестеренко М.) (15 років співпраці).

– Благодійною організацією « Дитяча надія» (психологом Лозовою А.В.)

(1 рік співпраці).

-Міським центром здоров’я (лікарями Лисак Л.В.,) (15 років співпраці)

– «Фундацією моралі та духовної освіти» (лектором  Мазуренко Ю. І.)

(1 рік співпраці)

– Організацією «Надія по всьому світу»  ( волонтери-Глобенко Віталій та Волох Сніжана) (4 роки співпраці).

-Інститутом екології людини (Курик М.В. комп’ютерна діагностика дітей та батьків) (10 років співпраці).

– Багато допомагають у роботі з дітьми  батьки-фахівці (юристи, лікарі, психологи)     Храпач В.В –лікар-пластичний хірург , завідувач відділенням пластичної хірургії лікарні «Олександрійська»

Головащенко Є. О. (випускниця гімназії) нині лікар-гениколог (щорічно проводить лекції на тему: «Збереження репродуктивного здоров’я».

 

5.3. Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій.

Всього   дітей пільгових категорій :

Малозабезпечених – 5

Багатодітних – 5

Чорнобильці – 6

Інвалідів – 2

 

Харчування 2012-2013 н.р.

 • Гаряче безкоштовне харчування отримували учні 1-4 класів – 68 учнів = 30%;
 • З них додаткове пільгове харчування отримували 9 учнів з малозабезпечених сімей у групі (ГПД 50%);
 • У групі «Малозабезпечені» безкоштовне гаряче харчування отримували

5 учнів 5-11 класів: З них:

 • 5-9 класи – 4 учня,
 • 10-11 класи – 1 учень.

Дієтичне безкоштовне харчування  отримували:

 • 5-11 класи – 41 учень =26%, 5-9 класи – 31 учень = 32%,
 • 10-11 класи – 10 учнів = 18%

 

5.4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров»я педагогічних працівників.

За звітний період первинна профспілка медичної гімназії №33 активно викорис­товує  захисні положення Профспілки працівників освіти і науки України при ви­рішенні питань стимулювання працівників гімназії, визначення умов оплати праці, нормування робочого часу та часу відпочинку, визначення додаткових пільг і гарантій при підготовці та укладанні  колективного договору, забезпечує соціальний захист працівників.

За наполяганням Київської міської організації Профспілки працівників освіти  і науки України ( далі КМОППОІНУ) в колективному договорі медичної гімназії передбачено встановлення надбавок за складність і напруженість у ро­боті всім працівникам.

Забезпечення здорових та безпечних умов праці є одним із стратегічних напрямів діяльності адміністрації та профспілки гімназії.

Правовим підґрунтям для реалізації діяльності з питань безпеки праці та охоро­ни життєдіяльності є норми Конституції Ук­раїни, Законів України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», підзаконних нормативно-пра­вових актів з питань охорони праці.

За 2012-2013 рік в гімназії не зафіксовано ні одного нещасного випадку, пов’язаного із ви­робництвом. Щодо травматичних випадків, пов’яза­них із виробництвом, також не зафіксовано.

Виплачено 18 лікарняних листів.

На­дано за  заявами працівників гімназії ма­теріальну допомогу: Конончук Л.І.,  Лапшину О.Л., Небесній О.П., Соколовській Т.В., Пєтуховій Г.М.,Успенському В.М., Нечаєвій Т.А., Малютіній Н.В., Вдовиченко О.Д.

Загалом за звітний період було оздоровлено за заявами працівників в санаторіях та інших оздоровчих закладах: Іванову Т.В., Сибірьову С.Г., Бабенко В.Л.

У звітному періоді члени профспілки гімназії брали активу участь у громадському огляді стану умов і охорони праці в гімназії, який проводився в кінці кожного семестру.

Для   ознайомлення з нормами та правами, а також отримання юридичної інформації  для освітян, працівники гімназії читають та обговорюють газету «Єдність».

На виконання Указу Президента України № 657/2010 «Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2010 році», Розпоряд­ження виконавчого органу Київради (КМДА).

№ 360 від 12.05.2010 р. «Про затверджен­ня Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва», Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) № 554 від 27.07.2010 р., керуючись постановами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працез­датності № 8 та № 9 від 15.04.2010 р. та відповідно до Угоди між ГУОН виконавчого органу Київради (КМДА) та Київською місь­кою організацією, в гімназії профспілка з метою належної підготовки та проведення повноцінного відпочинку і оздоровлення дітей праців­ників гімназії здійснила ряд заходів щодо організації оздоровлення дітей працівників.

У звітному періоді обговорено виконання колективного договору між адміністрацією  та профспілковим комітетом медичної гімназії № 33. Колективний договір дозволяє активно викорис­товувати його захисні положення при ви­рішенні питань стимулювання працівників закладу, (було надано зав. кабінетами за підтримку та оформлення кабінетів  додаткові три вихідні дні),  визначені умови оплати праці, нормування робочого часу та часу відпочинку, визначені додаткові пільги і гарантії.

 

 

Розділ 6    Залучення педагогічної та батьківської громадськості до  управління гімназії.

2012-2013 н.р. батьківський комітет – очолила голова батьківського комітету Черниш А.М.

Проведено 5 засідань батьківського комітету. На засіданні батьківського комітету заслухано такі питання:

 1. Завдання педагогічного та батьківського колективів на навчальний рік;
 2. Розподіл доручення між членами батьківського комітету;
 3. Організація гарячого харчування учнів пільгових категорій та в цілому в гімназії;
 4. Зустріч з учнівським самоврядуванням гімназії;
 5. Підготовка і проведення свят: Нового року,8 Березня, Свято гімназії, Дня Святого Миколая, Дня науки, Посвята в гімназисти;
 6. Обговорення результатів навчання;
 7. Адаптація новоприбулих учнів;
 8. Запрошення на засідання батьків, учнів яких потребують особливої уваги;
 9. Організація профільності в гімназії (робота і створення умов по здоровому способу життя);
 10. Стимулювання учнів та класів за кращі показники в організації НВП за навчальний рік.
 11. Організація  і презентація в класах колективних справ учнів;
 12. Допомога батьків 5-9 класів в організації НВП та проведення навчальної практики;
 13. Підготовка гімназії до нового навчального року.

Але крім засідань батьківського комітету була проведена значна поточна робота батьків, які надавали допомогу в організації навчально-виховного процесу в гімназії, допомагали педагогічному  колективу:

 • Традиційно на День самоврядування гімназії (23 березня) були проведені в кожному класі виховні батьківські уроки.
 • Організовано рейди в сім»ї малозабезпечених дітей та тих, які потребують допомоги.
 • Батьками проведено 5 рейдів-оглядів зовнішнього вигляду учнів.
 • 3 огляди щоденників.
 • 3 рейди стану гарячого харчування учнів (вересень, січень, квітень).
 • Батьками підготовлено  разом з учнями презентацію цікавих класних справ в кожному класі.
 • Чергування батьків і участь в проведенні  загальноосвітніх свят.
 • Участь членів батьківського комітету у підведення підсумків навчального року членами педагогічного колективу, адміністрацією та органами учнівського самоврядування;
 • Батьками проведено рейди вивчення стану санітарно-гігієнічних умов в кабінетах гімназії, збереження шкільного майна  в гімназії, кабінетах;
 • Батьки беруть активну участь  у роботі науково-дослідного учнівського товариства «Дослідник»(ті які мають вчені  ступені0.
 • Батьки – лікарі надають допомогу в проведенні медичного лекторію, лекції, тренінгів для учнів 5-11 класів),  медичного огляду учнів.
 • Батьки – юристи, правознавці надають допомогу в проведенні правового лекторію для учнів гімназії, консультації-батькам, вчителям.
 • Силами батьків створено кабінет здоров»я в гімназії, кабінет до профільної підготовки учнів.
 • Щороку проводяться силами батьків підготовка закладу до нового навчального року, ремонт кабінетів.
 • За підсумками навчального року батьками виділені нагороди переможцям олімпіад, переможцям МАНу, а також ІІІ місце найактивнішим класам:

І місце – 300 грн.

ІІ місце – 250 грн.

ІІІ місце – 200 грн.

Закуплено подяки, дипломи, грамоти найкращим учням за підсумками анкетування «найкращий…»

 

            Колегіальним органом управління в гімназії є педагогічна рада, яка збиралася 8 разів на рік (із них  4-малі педагогічні ради).

На засіданнях педагогічних рад зараховувались питання організації НВП та управління гімназією:

 • Обговорення  завдань на новий навчальний рік.
 • Затвердження плану роботи гімназії.
 • Організація пільгового харчування учнів.
 • Організація роботи і затвердження заходів щодо роботи з обдарованими учнями.
 • Організація роботи педагогічного колективу за експериментом: «Розробка психолого-педагогічної системи розвитку творчої особистості гімназиста»
 • Робота педагогічного колективу над науково-методичною темою: «Формування  високодуховної особистості, яка будує своє життя н основі гуманістичних духовних цінностей, керується високими загально – людським ідеалами шляхом навчання її самопізнанню, саморозвитку та творчості у всіх сферах життєдіяльності.
 • Роль учителя початкової школи  у впровадженні нового Державного стандарту початкової освіти.
 • Про організоване завершення навчального року, допуск учнів до ДПА та випуск учнів 4, 9, 11 класів.
 • Про звільнення окремих учнів від ДПА.
 • Про нагородження золотими медалями та Похвальними листами учнів гімназії.
 • Про стимулювання  учнів  та вчителів гімназії за результатами навчального року.

 

Співпраця з громадськими організаціями

Вже протягом багатьох років медична гімназія  № 33 дружньо співпрацює з громадськими організаціями міста:

 • фонд «Пантелеймона Куліша» (нагородження кращих випускників)
 • «Театр зірок» (вистави для дітей).
 • Міжнародна екологічна ліга (учась учнів у конкурсах).
 • Міський будинок творчості дітей та юнацтва (участь у міських конкурсах та заходах).
 • Центр тверезості і здоров’я (лекції для підлітків).
 • Будинок творчості дітей та юнацтва Голосіївського району (участь у конкурсах і заходах.
 • музей Т.Г.Шевченка (проведення екскурсій і лекцій)
 • дитяча організація «Екологічна варта» (участь наших учнів у конкурсах і заходах).
 • музей Л.Українки, М.Старицького, М.Лисенка (екскурсії).
 • ТЮГ (відвідування вистав).
 • Соц.служба Голосіївського району (проведення лекцій , показ фільмів).
 • Фундація моральної та духовної освіти. (лекції для учнів і батьків).
 • громадський інститут «Екологія людини» (обстеження учнів початкових класів).

– бібліотекою ім.В.Симоненка. (лекції для учнів і зустрічі з письменниками).

 • міський Будинок вчителя. (проведення педагогічних відкритих рад) .

–    міський Планетарій. (лекції для учнів).

– Волонтерська молодіжна організація «Надія по всьому світу» – бесіди з учнями.

 

Розділ 7          Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності гімназії. Реагування керівника на зауваження та  пропозиції батьківської ради та піклувальної ради, представників інших органів. 

За 2012-2013 н.р. звернень громадян з питань навчально-виховного процессу було – 2. Батько першого класу Поліщук С.П. разом з группою батьків (10 заяв)  та мати учениці 5 класу Братусь К.В. разом з групою батьків  5 класу (10 заяв) звернулися з проханням  включити вивчення польської мови в гімназії в 2, 6 класах з 2013-2014 н.р.

Питання  вивчається щодо доцільності і можливостей такого прохання. На пропозицію батьківського комітету було виготовлено і закуплено єдині щоденники з логотипом медичної гімназії. Інших пропозицій, рекомендацій,  зауважень щодо діяльності  гімназії не поступало.