Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

РІЧНИЙ ЗВІТ 2009-2010 Н.Р.

 

 

РІЧНИЙ ЗВІТ 2009-2010 Н.Р.

 

Розділ 1

Персональний внесок адміністрації гімназії

у підвищення рівня організації навчально – виховного процесу в школі

 

 • Всіма членами адміністрації школи на чолі з директором гімназії

виконуються функціональні обов’язки щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.

Відповідно до вимог законів України „Про освіту”, „ Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646, Розпорядження РДА Голосіївського району „Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами району „ від 13.01.03 № 23  та з метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку в районі в гімназії щорічно проводиться робота з дослідження проживаючих у мікрорайоні школи підлітків.

Для проведення такої роботи:

– видано  наказ по гімназії  „Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку на закріпленій території обслуговування медичної гімназії  № 33.

– призначено відповідальних за виконання наказу.

– закріплені певні дільниці за членами педагогічного колективу.

– відповідальними особами перевіряють за отриманими списками наявність     дітей шкільного і дошкільного віку в мікрорайоні і з’ясовують питання відвідування ними загальноосвітніх закладів.

– складено списки перевірено дітей (відповідно до наданих списків ЖЕКУ).

– мікрорайон школи становить:

вул. Володимирська буд. № 63,65,67,71,73,75,76,76 б, 77,78,79,81а,81б, 83.

вул. Саксаганського буд. № 20,22а,22б,22в,24,26,28,30а,30б,30в,32,36,38,40,42,44а,44б,46.

вул. Толстого буд. № 1,5,5а,8,11

За аналізом останніх 3 років спостерігається  тенденція зменшення кількості дітей шкільного віку  що проживають у мікрорайоні гімназії.

– всі звіти вчасно здані відповідальному інспектору РУО.

На виконання Закону України „Про освіту”, Національної програми

„ Освіта ХХІ століття” з метою залучення учнів до подальшого навчання в гімназії та інших навчальних закладах країни  в школі проводиться відповідна профорієнтаційна робота:

-місячник профорієнтації;

-оформлення стендів і куточків на проф-ну тематику;

-екскурсії до ВУЗІВ ( за окремим графіком);

-батьківські уроки;

-виховні години з фахівцями різних професій;

-зустрічі зі студентами різних ВУЗІВ (НАУ, КДУ ім.. Т. Шевченка, Педуніверситет ім.. Драгоманова, КПІ, МАУП, Торгово – економічний університет, Університет культури).

В гімназії  був оформлений стенд з інформацією “Куди піти навчатись”,також на ньому були розміщені буклети  з інформацією про навчальні заклади та перспективи після навчання. З інформацією про навчання протягм року гімназію відвідували студенти та вчителі таких навчальних закладів, як: Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва, Київська міська служба для молоді, Центр правової освіти дітей та молоді,Вище комерційне училище, торгово-економічний університет, університет харчових технологій тощо. Учні відвідували навчальні заклади в дні відкритих дверей -університет культури, КПІ, виставку з профорієнтації.у парку ім.. Рильського. Студенти Університету Культури проводили ознайомлення учнів зі своїм Вузом.. Також проводили з дітьми бесіди їх батьки (Хмарський О.В. –10, Наумовська О.О..- 11, Кравець В.В.-10, Ємчук В.І.-9б). Вчителі проводили виховні години по класам “Вибір майбутньої професії” та “Куди піти навчатись”. Гімназію відвідало багато представників навчальних закладів різного ступеню акредитації, розповіли про умови вступу та переваги тієї чи іншої професії.

Щорічно випускники 9-х класів складають іспити і обирають свій шлях у подальшому навчанні. За таблицею можна спостерігати, що 60% учнів бажають продовжити навчання у стінах рідної гімназії , 40% учнів продовжують навчання у профільних навчальних закладах. Всі діти продовжують здобуття середньої освіти.

Заклади  /   роки 2005-2006 2006-2007 2007-2008

 

2008-2009
Всього закінчило 69 62 46

 

23
Залашилось в 10 кл. 43 41 26

 

17
Вибули до інших шкіл 5 5 1
Технікуми 2 10 6 3
ПТУ, коледж 9 1 5
Ліцей 10 10 9 2
Вибули за межі Києва
Влаштовані на роботу
Не влаштовані

Аналітична таблиця працевлаштування випускників 9 класів по медичній гімназії № 33

1.2.  Науково-методична робота  в медичній гімназії № 33 у 2009-2010 н.р.  була спрямована на формування  професійної компетенції кожного вчителя; розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу; підготовки вчителів до пошукової діяльності; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що змінюються; залучення до науково – дослідницької та  експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес.

Головним у методичній роботі було надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, навичок і вмінь. Для підвищення ефективності науково-методичної роботи з педагогічним колективом  адміністрація гімназії керувалась вимогами, які випливають з об’єктивних закономірностей процесів підвищення професійної  компетентності вчителів: практичною спрямованістю; науковістю; конкретністю; системністю; поєднанням різних форм і методів цієї роботи.

Протягом 2009-2010 н.р. працювала наукова методична рада гімназії,  (проведено 5 засідань).

Значна увага надавалась роботі методичних кафедр, створених у 2009-2010 н.р.  замість  методичних об’єднань. Їх у гімназії три, а саме:

 • кафедра гуманітарних наук (завідуюча кафедрою Можаровська Н.І., учитель історії і географії);
 • кафедра природничо – математичних дисциплін (завідуюча кафедрою Ковальова В.Ф., учитель математики);
 • кафедра художньо – естетичних та спортивно – оздоровчих дисциплін (завідуюча кафедрою Довженко Н.В., вчитель малювання, праці, інформатики).

У 2009-2010 н.р. робота була спрямована   на вирішення проблеми, над якою працює увесь педагогічний колектив:

„Використання в навчально-виховному  процесі проектно-пошукових  та проектно-дослідницьких прийомів роботи для створення організованого та цілеспрямованого педагогічного впливу на формування  творчої особистості  учня”.

Кожний з вчителів працює над індивідуальною методичною темою, пов’язаною з науково-методичною проблемою гімназії.

Самоосвіті вчителів надається у гімназії велика увага: у вересні проводиться інструктивно-методична нарада з організації самоосвіти вчителів, протягом року вчителям надаються консультації, на методичній нараді в кінці року підводяться підсумки самостійної творчої роботи вчителів, на протязі року вчителі виступають  перед колегами, батьками з підготовленою темою.

Підпорядковуючи діяльність методичних кафедр вирішенню загально – шкільної проблеми, вчителі проводили роботу в таких основних напрямках:

 • творчий підхід до реалізації програм з різних предметів;
 • підвищення ефективності уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу;
 • форми і методи роботи вчителів;
 • структура навчання на уроках;
 • нестандартні уроки ї їх якість;
 • розвиток творчих здібностей обдарованих учнів;
 • удосконалення роботи із слабовстигаючими учнями;
 • національне та інтернаціональне виховання школярів на уроках і у позакласній роботі.

Учителі української і зарубіжної літератур спрямовують свої зусилля  на ознайомлення учнів з культурою і життям українського народу та  інших  народів світу, на розуміння учнями значення літератури для духовного розвитку людства, на вміння аналізувати художні твори та зіставляти порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом.

У 2009-2010 н.р. підготовлені і проведені презентації методичних

кафедр: презентація гуманітарної  кафедри –  у лютому 2010 р., презентація кафедри природничо – математичних  наук –  у березні 2010р., презентація кафедри художньо-естетичних та спортивно-оздоровчих дисциплін – у квітні 2010р.

Матеріали презентацій кафедр  у паперовому та електронному

варіантах  систематизовані і знаходяться в методичному кабінеті гімназії.

Проведено фестиваль відкритих уроків та позакласних заходів вчителів

гімназії,  в т. ч. вчителів, що атестуються, які дали можливість учителям показати свій кращий досвід, пропагувати нові педагогічні надбання з актуальних питань методики.  В фестивалі взяли участь 15 вчителів гімназії.

У 2009-2010 н.р. велика увага приділялась  роботі з обдарованими дітьми, створена рада, яка очолює роботу з обдарованими учнями. Членами ради  є завідуючі кафедр, творчі вчителі гімназії. Заходи з обдарованими дітьми плануються у таких напрямках: інтелектуальному, художньому, спортивно-оздоровчому, артистичному, літературному, музичному. Так, за результатми навчання 20 гімназистів 7-11 класів стали призерами районних олімпіад з 30-ти  предметів.

Два учні стали  призерами  районного конкурсу МАН:

Два  учні гімназії стали призерами конкурсу – захисту науково –  дослідницьких робіт учнів – членів наукового товариства МАН  Дослідник” м. Києва:

– Гойда Михайло, учень 10 класу, ІІІ місце (секція: хімія та біологія).

– Зінченко Анастасія, учениця 9 класу (секція: хімія та біологія).

У травні 2010 р. у гімназії  проведено День науки. Мета свята:   за результатами районних та міських олімпіад і МАН стимулювати учнів, які стали призерами олімпіад і МАН у районі і місті. Переможці олімпіад і МАН, учні 7-11 класів отримали грамоти, подяки, їм було присвоєно звання „Інтелект медичної гімназії № 33 м. Києва” з врученням значка  і посвідчення. Оголошено також подяку вчителям гімназії з врученням грамот за багаторічну творчу роботу по підготовці учнів до предметних олімпіад і МАНу.

Вчителі гімназії надають велику увагу позакласній роботі з різних предметів. Активну участь в ній беруть також обдаровані учні:

– у районному конкурсі мовознавців ім.. П. Яцика ІІІ місце зайняла Паламарчук С., учениця 7-А класу (учитель Конончук Л.І.);

– у районному конкурсі читців поезії Т.Г. Шевченка І місце зайняв Павлов Г., учень 7-А класу (учитель Конончук Л.І.);

– у районному конкурсі українознавства ІІ місце зайняв Архипчук І., учень 8 класу (учитель Дудник Л.М.);

– у міському конкурсі „Ми за збереження біорізноманіття І місце зайняли учениці 7-их класів Смоленська О. І Паламарчк С. (учитель Новікова І.А.);

– у міському фестивалі екологічної творчості молоді „Свіжий вітер” театральний колектив „Соняшник” медичної гімназії № 33 зайняв І місце у номінації „Екологічний театр” (учитель Новікова І.А.);

– у міському конкурсі „Птахи України” учні 8 класу отримали І місце (учитель Панасьєва С.І.).

У 2009-2010 н.р. в гімназії продовжувалось експериментальне дослідження за темою  „Християнська етика”,  мета якого: сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до України, можливість  вивчити  практичне направлення курсу „Християнська етика в українській культурі” і перевірити, як впливають теоретичні знання дітей і даного курсу на їх поведінку в різних ситуаціях.

Статті вчителя Даценко Н.А., яка веде експеримент „Християнська етика в українській культурі” з 2006-2007 н.р. по  2009-2010 н.р., були відзначені ІІІ місцем в номінації „Краща розробка уроку” у 2009 році та грамотою Митрополита Київської і всієї України Володимира у 2007 році.

Протягом року медична гімназія підтримувала зв’язок з науковцями Києва: Київським державним педагогічним університетом ім.. М.Драгоманова, Київським національним університетом ім.. Т.Шевченка, Київським славістичним університетом, Київським національним авіаційним університетом інститутом Психології АН ім.. Г.С. Костюка АПН України, проводила психолого – педагогічні читання, методичні семінари, зокрема за темами:

 1. Особливості роботи з учнями 5 класу у період адаптації.
 2. Створення умов для виховання та формування принципово нової особистості: творчої, гуманної, національно-свідомої, здатної цінувати себе і поважати інших, адаптованої до життя в нових умовах.

Змістовними і корисними були педагогічні ради за темами:

 1. „Учитель як творець умов особистісного зростання творчості учня”
 2. Моніторинг якості навчальних досягнень учнів, як складова розвитку творчої особистості.

Досягнення педагогічного колективу у справі навчально-виховної роботи та науково-методичної діяльності вчителів демонструються на районних і шкільних науково-методичних семінарах.

Для вчителів району проведений методичний семінар  з правознавства на тему: „Розвиток в учнів навчально  – інтелектуальних та творчих  пізнавальних умінь інтересу до права, заохочення учнів до свідомого використання правових норм через активні форми роботи, предметні тижні”.  вчитель Юрковська І.С.

У 2009-2010 н.р. розроблена „Концепція національно – патріотичного виховання молоді”, мета якої виховання різнобічного та гармонійного розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого,  життєво компетентного, громадянина, здатного до саморозвитку та самовдосконалення.

 

1.3. У гімназії  щорічно проводиться безліч цікавих запланованих виховних заходів. Існують серед них і традиційні  щорічні виховні заходи :

Свято Осені, Святого Миколая, Новорічний костюмований бал, Святого Валентина,  Ну-мо, хлопці!, Зустріч весни, Свято матері, 9 травня, Свято гімназії. З цього року  було започатковане нове свято-традиція —„Посвята у гімназисти”.

Згідно плану роботи класних керівників на 2009-2010 н.р. змістовно і цікаво пройшли виховні  години, захисти класних та загальногімназійних проектів і інших відкритих виховних заходів : у Довженко Н.В. (9б кл. «Свято осені»),Сатіріна Н.М.     (8 кл. «Новорічна казка»), Панасьєва С.І.(7а «День Матері»), зустріч з ветераном В.В.В Дюкаревою Н.А.(7б Юрковська І.С.),Успенський В.М. «Козацькі розваги», Можаровська Н.І. (9а «Почуття дружби»,  «Дзвони Чорнобиля»),  Тарасенко А.М. (3кл, «Хліб духмяний на столі»), Конончук Л.І.  (11кл. «Шевченківські читання», «Афганцям присвячується..», «Св. Миколая»), Соколовська Т.В. (1, «Прощавай  Букварику»), Новікова І.А. (7а, “Правила дорожнього руху”), Огібовська Т.Р. (1кл. «Ми читайлики») Ковальова В.Ф. (2клас, брейн-ринг “Матиматичний”), 5-11 класи «Новорічна казка», акція 5-11 класів «Подаруй іграшку онкохворій дитині», Житна І.Ю.(10 кл «Профорієнтаційна бесіда за участю батьків класу»), Панасьєва С.І. (7а « Профорієнтаційна бесіда за участю батьків класу»), Зуйко В.Г. «День ЦО» з виставкою ікебан до Дня «Чорнобильської трагедії», Конончук Л.І.- захист класного проекту – (11кл «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим…» відкритий виховний захід до 9 травня), «Уроки мужності» 7б, 8, 7а кл з ветераном ВВВ Дюкаревою Н.А., Новікова І.А.(« День Землі», «Екологічний тиждень», «День боротьби зі СНІДом», «День проти паління», «Посвята в пішоходи» 1-го класу), Жеребко Т.О. «Брейн-ринг з заруб. Літератури між 9-ми кл.), Вчителі початкової школи провели чудовий захід „Наш Шевченко!!”, Дудник Л.М., Жеребко Т.О.  з учнями  11 класу „Кохання вічне і живе”—до Дня Св. Валентина.,Прекрасно пройшли свята «фестиваль Європи», «День науки».

1.4. Пріоритетним напрямком позаурочної роботи в 2009-2010 н.р. було відзначення (підготовка та проведення) 65-річниці визволення від німецько-фашистських загарбників.

До 65 річниці Великої Вітчизняної війни в гімназії була проведена значна робота. Були задіяні всі сфери  виховної  роботи:

–  зібрано багато цікавого матеріалу(спогади ветеранів війни-родичів, сусідів, знайомих :  весь цей матеріал (а також архівний-минулих років) було систематизовано  для подальшого зберігання в куточку Бойової слави гімназії.

– оновлено виставкові експозиції куточку бойової слави, оформлено нові стенди і доповнено існуючі: „Дитинство обпалене війною”, „Війна очима дітей” і т.д.

– учні з гуртка «Юний волонтер» побували  в гостях у  ветерана Великої Вітчизняної війни  Ситняківської Віри Самойлівни, яка була лікарем під час війни і врятувала багато людських життів. Взяли у неї інтерв’ю  і записали ці спогади.

– було видано гімназійну збірку спогадів вчителів-дітей війни  «Дитинство обпалене війною»  в якій вони записали свої  дитячі спогади  про тяжкі роки  з 1941-1945рр.

– оформлений  стенд,  присвячений Дюкаревій Ніні  Андріївні – ветерану ВВВ, яка є частим гостем нашої гімназії:

– розклеєно вітальні листівки  в мікрорайоні  гімназії;

– доставлено  за адресами  вітальні листівки від РДА;

– проведено святковий концерт до 9 травня для учнів і ветеранів;

– проведені бесіди, класні години…згідно плану гімназії;

– відвідано музеї  і меморіальні  комплекси (Бабин Яр, Биковнянські могили);

– відбувся захист класних проектів «Міста-герої», конкурс газет „Міста – герої”;

– проведено  конкурс  воєнної  пісні.

Всі заходи заплановані  окремим планом  були виконані у відповідні строки.

Значна  увага в виховній  роботі приділяється профілактиці правопорушень та злочинності, попередженню бездоглядності серед неповнолітніх, слід відмітити спільну плідну роботу з Соціальною службою Голосіївського району Центром здоров’я:

– Вивчення житлово-побутових умов та мікроклімату сім’ї, складання актів обстеження;

– Контроль за відвідуванням занять. Операція „Урок”;

– Забезпечення зайнятості «складних» дітей в гуртках та спортивних секціях;

– Робота психолога з учнями схильними до правопорушень та бродяжництва;

– Складання класними керівниками спільно з психологом   психолого-педагогічної    характеристики на учнів схильних  до правопорушень;

– Проводено бесіди на морально-етичні теми, постійно розглядаються     причини виникнення і способи врегулювання конфліктів, які виникають в колективі дітей, або   вдома;       (Психолог)

– Проводено роз’яснювальні бесіди про виконання статуту гімназії, та загальних вимог до поведінки всіх гімназистів;

– «Складні» учні залучаються до роботи  в правовому лекторії, роботі волонтерського загону, підготовці   загально шкільних свят, участі в шкільних та районних конкурсах;

– Вчителем валеології Новіковою І.А. проводяться індивідуальні   бесіди про шкідливість куріння, негативний вплив алкоголю на дитячий організм, незворотні наслідки вживання наркотиків;  згубний вплив шкідливих звичок, спокусливих бажань, наркотичних «кайфів» та інших впливів на життя і майбутнє людини.

Класними керівниками постійно проводились бесіди про

необхідність освіти, знань, вмотивований вибір майбутньої професії, стилю життя.

Переглянуто (5-11) класами фільми надані Соціальною службою Голосіївського р-ну. про торгівлю людьми, з подальшим обговоренням цієї проблеми на правовому лекторії.

При сприянні соціальної служби району було проведено  багато цікавих тренінгів групою волонтерів з питань запобігання наркоманії, злочинності  та бродяжництва.

 

Розділ 2                     Зміцнення та модернізація 

                           матеріально-технічної баз гімназії.

 

За минулий рік придбано:

– 2 меблеві стінки,

– ксерокс,

– переобладнано ігрову кімнату,

– поповнено кабінет здоров’я.

– Відремонтовано 10 кабінетів.

 

Розділ 3                            Джерела фінансування.

 

Для стимулювання в роботі, навчанні учасників навчально-виховного процесу: для учнів та батьків силами піклувальної ради було закуплено грамоти та подяки, які вручені кращим за підсумками навчального року.

Започатковано з цього навчального року вручення медалі кращим учням гімназії. „Золотий фонд гімназії” та значка „Інтелект гімназії” дітям які стали переможцями олімпіад, МАНу.

Тісні зв’язки  з фондом П. Куліша дають можливість вручати  щорічно премію П.Куліша кращим дітям гімназії. В цьому році премію отримали:  Рожок Тимур, та Наумовська Наталія.

У гімназії проходили учнівські ярмарки, кошти від яких пішли на потреби  учнівського  самоврядування.

 

Розділ 4          Забезпечення гімназії кваліфікованими кадрами.

Враховуючи інтереси та потреби учнів медичної гімназії, а також рівень навчально-методичного забезпечення у 2009-2010 н.р. адміністрацією були здійснені необхідні заходи для забезпечення навчально-виховного процесу кваліфікованими педагогічними кадрами. Вакансій не було. У педагогічний колектив влилися як молоді працівники (Черненко Н.А. – вчитель латинської мови, Пустовойт А.С. – психолог), так і досвідчені вчителі (Ненхо Т.П. – вчитель – методист математики, Войцих А.С. – старший вчитель математики, Коваль С.П. – старший вчитель хімії, Лелетіна Л.В. – старший вчитель музичного мистецтва).

Державну навчальну програму з усіх предметів виконано. В цілому гімназія забезпечена висококваліфікованими кадрами. Всі учителі гімназії мають вищу педагогічну освіту. Із них:

Вищу категорію – 31

І категорію –    –

ІІ категорію – 1

Спеціаліст –      –

Вчителів методистів – 11

Старших вчителів – 7

До ведення гурткової роботи залучалися висококваліфіковані кадри з хореографічної гімназії „Кияночка”,  педагогічні працівники вищої категорії.

Для проведення театралізованих позакласних заходів запрошувалися актори філармонії, театру Р. Недашківської, театру І. Франка, кіностудії ім.. О. Довженка, студенти педагогічних вузів.

Значну допомогу в профорієнтаційній роботі надавав університет культури (складено угоду з ректором М. Поплавським, погоджено з РУО) та Національний авіаційний університет проводив значну профорієнтаційну роботу та позакласну роботу зі старшокласниками.

 

Розділ 5    Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів   

 та педагогічних працівників.

 

Одним з провідних напрямків роботи гімназії  є розробка програми

„Формування здорового способу життя”:

 

 1. На базі гімназії працює медичний лекторій Міського центру здоров’я «Школа сприяння здоров’ю».Лектори приходять читати лекції на різноманітні теми про здоровий спосіб життя щомісячно. Також школа плідно співпрацює з районним центром здоров’я за програмою «Школяр».Існує співпраця з Всеукраїнським центром тверезості і здоров’я, Всеукраїнською Екологічною Лігою, Соціальною службою Голосіївського р-ну.
 2. Гімназія  приймала участь у фестивалі «Свіжий вітер»(Екологічної ліги) маємо почесні дипломи та призові місця.( ІІ місце у номінації „Екологічна мода”)
 3. На базі 9-11 класів проводиться робота по програмі «Діалог»,

«Рівний –  рівному», « Школа проти СНІДу». Проводяться бесіди,

лекторії для дітей та батьків(батьк.збори) на які запрошуються

представники    громадських організацій та лікарі.

 1. Під керівництвом вчителя валеології Новікової І.А., працює волонтерський загін «Юний волонтер», учні якого проводять акції проти паління на вулицях міста. Ставляться спектаклі та виступи агітбригади на тему «Пофілактика шкідливих звичок», «Запобігання СНІДу», «Правила дорожнього руху», проводять бесіди в молодшій школі. У районному конкурсі волонтерських груп гурток приймав участь у різних номінаціях і має грамоту „Найкраща волонтерська група”
 2. Бесіди в 1-5 кл.”Профілактика шкідливих звичок” проводили волонтери – валеологи: учні 8а, 9 кл., керівник Новікова І.А.
 3. Під час місячника спортивно-оздоровчої роботи проводилась „Станційна гра” – „Обираємо здоров’я ( з конкурсами по ОБЖ- 6.02.10 -проводили волонтери 7а кл. для учнів 1-4 кл.).
 4. Проведені класні виховні години на теми:

-«Обережно: ПИВО» (листопад 09р.-11к.)

-„ Чи можна жити в нашій країні без алкоголю?”

(вересень 09р.-10 кл.)

-„Міфи про паління” (жовтень 09р.-7бкл.)

– „Вплив паління на нервову систему людини” (жовтень 09р.-8 кл.)

– „Статеве виховання” (січень 10р.-9а,б кл.)

-„ Тютюнопаління для жінок та підлітків” (квітень 10р.-9бкл.)

 1. Проведено круглий стіл на тему «Як запобігти травматизму?»(16 лютого Новікова І.А )
 2. Проведені бесіди по класах «Я досягну успіху без алкоголю і тютюнопаління!» ( 18 вересеня. Класні керівники)
 3. Проведення агітаційних акцій учнів з плакатами проти паління, наркоманії та інших шкідливих звичок в мікрорайні школи, серед студентів Університету харчової промисловості, Національного університетут ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом Новікової І.А. — 8-7а,бкл (квітень, жовтень, травень)
 4. Анкетування учнів гімназії за темою “За здоровий спосіб життя”, «Залежність від шкідливих звичок», «Оцінка власного здоров’я» (Новікова І.А. психолог)
 5. Лекція для 9-11 кл., проведена лікарем Лисак Л.В.(Міський  Центр здоров’я) “Статеве виховання та профілактика   захворювань”(грудень-09р.), «Планування сім’ї»    (13.02.10), «Особиста гігієна» (12.05.10).
 6. На кожних батьківських зборах приділяється увага здоров’ю дітей, запрошуються лікарі, імунологи, представники громадськи екологічних організацій, які розповідають батькам про епедеміологічний стан в місті, як захистити власних дітей від тяжких хвороб, про статевий розвиток підлітків. (4-5 разів на рік.)
 7. 14. Свято здоров’я (1-4 кл. лютий 10р., в межах місячника «Здорового способу життя»)
 8. 15. Випуск стінгазет  та конкурс малюнків :“Я обираю здоров’я ”, та   розповсюдження листівок проти паління (грудень 09р. 5-11 кл.)
 9. 7а, б кл. провели брейн-ринг з екологічної тематики під час декади природничих наук.(20.04-30.04.10)
 10. 17. Проведення індивідуальної роботи з дітьми, що палять, — вчитель    валеології   Новікова І.А. , психолог (проягом року)
 11. 18. Проведено ряд спортивних змагань “Тато, мама, я – спортивна сім’я”

(1-4 кл.), “Козацькі забави”, постійно організовуються  шкільні,   районні та міські змагання з футболу, баскетболу, волейболу та тенісу (Успенський В.М.), змагання з шахів та шашок, спортивне свято “Ну-мо, хлопці!”(Зуйко В.Г. Успенський В.М. 23.02.10),  День Здоров’я  та захист екологічних проектів (13.02.10р.).

 1. 19. Інформаційно-медичний захід для вчителів „Статистичні дані захворюваності дітей по Україні. (Новікова І.А., 29.01.10 ) (підготовка до батьків сих зборів).
 2. Проведено багато тренінгів групою волонтерів (від соціальної служби району)на актуальні тематики: «Наркотики – страшна реальність», «СНІД поряд» та інші.
 3. Відкрита виховна година « Здорова дитина—здорова нація» (7-А кл. 18.02.10)
 4. В гімназії працює спортивний гурток з настільного тенісу, де діти можуть займатись спортом, проводити заняття.

В спортивному залі  є «Дошки Євмінова»,  за допомогою яких діти з вадами  статури можуть покращити своє самопочуття.( під керівництвом вчителя Успенського В.М.)

 1. 23. Багато заходів було проведено до Дня інваліда, серед них:

-благодійна акція „Подаруй іграшку  онкологічно хворій  дитині”

(1-11 кл., іграшки були відвезені і подаровані онкологічному

дитячому відділеню для ігрової кімнати.)

– бесіди по класах „ Це може статися з кожним.”  (1-11кл.)

 

Профілактика  ВІЛ/СНІДу  серед  неповнолітніх

 

 1. Лекції для 7-10 кл. на тему:”Профілактика шкідливих звичок та СНІДу”(з показом відеофільмів), “Планування сім’ї” , “Що таке аборти? ”для 10-11 кл.(лікар Лисак Л.В., Нестеренко М.М.-Міський центр здоров’я (грудень 09-січень 10р.)
 2. Батьківськими силами проведено уроки медичного спрямування для дівчат 11 класу. ( Лікар-акушер Касперович Н.В. 11кл. грудень 09р.).
 3. За сприяння міської соціальної служби-перегляд фільмів про СНІД(грудень 09р. ).
 4. Лекції по здоровому способу життя та профілактики шкідливих звичок (лектор Мазуренко Ю., “Фундація моралі та духовної освіти” листопад 09р.).
 5. Конкурс газет проти паління та проти СНІДу (01.12.09)
 6. Щоквартально проводиться випуск шкільного санбюлетеню та листка здоров”я по класах (про інфекційні захворювання) ,
 7. Виставка плакатів та малюнків на тему «Здорова дитина-здорова країна!» 5-8кл. (листопад – грудень 09 р.)
 8. В школі, під керівництвом вчителя валеології Новікової І.А., працює волонтерський гурток «Юний волонтер», учні якого проводять акції проти паління на вулицях міста. Ставляться спектаклі  та виступи агітбригад на тему «Пофілактика шкідливих звичок », «Запобігання СНІДу», «Правила дорожнього руху», проводять бесіди в молодші школі. Учнями-гуртківцями написано і поставлено спектакль «Розкажи нашу сумну історію всім»(про СНІД)
 9. Пповедено багато тренінгів групою волонтерів (від соціальної служби району)на актуальну тематику: «Наркотики – страшна реальність», «СНІД поряд» та інші.
 10. Тренінг на тему «Здоров’я заради майбутнього.(психолог)
 11. Адміністрацією школи постійно проводяться бесіди на тему «Запобігання шкідливим звичкам» з дітьми, що потребують особливої уваги.
 12. Проведено лекції студентами-волонтерами групи «АCETа» (Aids Care Eduction Training –СНІД, турбота, знання, підготовка) (8-11 класи листопад 09р.)

 

                             Профілактика наркоманії, токсикоманії, алкоголізму

                                              серед неповнолітніх.

 1. Перегляд фільмів про наслідки вживання наркотиків та інших психотропних речовин .(фільми надані Соціальною службою Голосіївського р-ну., фільми з власної колекції вчителя ОБЖ Новікової І.А.)
 2. Постійно проводяться лекції і бесіди-диспути про наслідки для дитячого організму які спричиняють наркотики, токсичні речовини, алкоголь. (Класні години, уроки БЖД)
 3. Проводились бесіди та класні виховні години на тему :

– «Обережно: ПИВО»(листопад 09р.-11кл.)

-„ Чи можна жити в нашій країні без алкоголю?”(вересень

09р.-10 кл.)

-„Міфи про паління” (жовтень 09р.-8 кл.)

– „Вплив паління на нервову систему людини” (жовтень 09р.-7б кл.)

– „Статеве виховання” (січень 10р.-9а, б кл.)

-„ Тютюнопаління для жінок та підлітків” (квітень 09р.-9 кл.)

– „Наркоманія хвороба, чи погана звичка!” (лютий 10-11)

. Вчителем валеології Новіковою І.А. проводяться треніеги за програмами «Діалог», «Рівний-рівному».

 1. Волонтерами гімназії (гурток „Юний волонтер”) проводяться доповіді в молодшій школі про шкідливість наркотичних речовин, роздаються листівки.
 2. Проводяться з батьками бесіди (на класних батьківських зборах) «Профілактика шкідливих звичок у дітей через особистий приклад батьків» (Всеукраїнським центром тверезості і здоров’я»(березень-09р.)
 3. Учні гімназії разом з вчителем ОБЖ брали участь в телепрограмі «Твій вихід» на тему: «Дитячий алкоголізм» та «Як не сісти на голку».
 4. Психологом проводиться анкетування учнів „ Що ти знаєш про СНІД?”, „Засоби запобігання хворобі.”, „ Твоє ставлення до хворих на ВІЛ, СНІД.”
 5. Проводився семінар для вчителів „ Наркоманія в підлітковому віці”(листопад 09р.-Новікова І.А. Жеребко Т.О.)

     Профілактика тютюнопаління серед неповнолітніх.

 1. Проводяться лекції з показом відеофільмів про шкідливість та наслідки тютюнопаління. (методичний центр «Здоров’я»)
 2. Проводилась акція агітбригадою – «Ми проти куріння в громадських місцях!»(На площі Льва Толстого 16.09.09)
 3. Учнями 11-х класів проводились науково-дослідницькі роботи:

«Радіоактивний слід куріння», «Забруднення довкілля димом сигарет».

 1. Робота з батьками 3-7 класів «Профілактика куріння в ранньому віці»

( Батьківські збори листопад 09р.)

 1. Тренінги в 5-11 класах «Здоров’я—інвестиції в майбутнє!»(січень 10р.)
 2. Проводиться Екологічна Велика гра.(запитання всі пов’язані з темою здоров’я)
 3. Проводиться анкетування учнів: « Що ти знаєш про наслідки куріння? Для чого підліток курить? З чого починається залежність?» (психолог)
 4. Випускаються шкільні газети та класні вісники «Ми –за здоровий спосіб життя!»
 5. На 26.05.10 (до Всесвітнього дня без тютюну) валеологічним гуртком  школи «Юний волонтер» планується проведення  акції «Ми за чисте повітря! Повітря без тютюнового диму!»(в межах мікрорайону школи). Діти роздаватимуть листівки, носитимуть плакати, будуть закликати покинути курити та приєднатись до проведення акції і не курити в цей день.

Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій.

На сьогоднішній день на гімназійному обліку дітей пільгових категорій налічується 102 учнів. Серед них:  10 – напівсиріт, 1 – інваліди, 18– багодітних, 10 – чорнобильців, 57 – обдарованих, 6 – малозабезпечених.

Всі діти пільгових категорій першочергово забезпечуються підручниками в бібліотеці гімназії. Діти з сімей, що стоять на обліку в Совбезі (як малозабезпечена родина) отримують безкоштовну шкільну форму (за умови її надання РУО) та безкоштовне гаряче харчування.

В 2009 н.р. дітям соціальнонезахищених категорій вручені новорічні запрошення на ялинки  від БДЮТ (30). У кожному класі із благодійного батьківського фонду оплачуються  екскурсії для дітей, які не мають змогу їх оплатити. Таким чином батьківські комітети надають допомогу малозабезпеченим родинам , допомагають дітям відчути турботу і надати дітям з малозабезпечених сімей повноцінний інтелектуальний розвиток.

 

В школі запроваджені безкоштовні обіди. Ними користуються:

-7 – малозабезпечених

-5—15% ГПД

-31 – дієтхарчування.

Збереження та зміцнення здоров»я учнів.

Головним завданням лікувально-профілактичної роботи в гімназії є:

 1. організація санітарно – гігієнічних заходів, необхідних для правильної постановки оздоровчої, виховної та навчальної роботи;
 2. медичний контроль за станом здоров»я учнів, організація та проведення необхідних профілактичних, загальноосвітніх та лікувальних заходів;
 3. попередження поширення захворювань серед дітей, профілактики дитячого травматизму;
 4. робота з гігієнічого навчання серед учнів, батьків та персоналу, пропаганда здорового способу життя шляхом проведення санітарно – просвітницької роботи – бесід, лекцій, інформаційних листів, листівок, пам»яток, інформаційних плакатів, а також санітарних бюлетнів з питань охорони здоров»я школярів.

Медичний кабінет надає необхідну допомогу при звернені учнів та персоналу, під час амбулаторного прийому виявляються учні з вадами здоров’я, температурні учні і при необхідності викликаються батьки і учнів відправляємо додому.

Медичною сестрою видано на кожен клас листок здоров’я учнів. Необхідна документація є в медкабінеті – учні пройшли профілактичний медичний огляд в поліклініці за місцем проживання, на 10 вересня також вчителю фізичного виховання видано лист здоров’я зі вказівкою, в якій групі з фізичного виховання повинен займатися кожен учень.

Учні, батьки яких  проігнорували медичний огляд (таких 15 учнів) були не допущені до навантажень на уроках фізвиховання, про що були повідомлені батьки.

Медичні огляди для учнів 11 класів і 9а, 9б класу проходили в вересні 2009 року в Ц.Р. поліклініці – (вул.. Комінтерна, 2) Шевченківського району м. Києва, за цими оглядами було видано ф. 25-ю юнакам для військомату і видавалось ф.-086 – для вступу в ВУЗИ.

Учні, які мають вади зі здоров”ям, частіше шлунково-кишкового тракту, принесли довідки на безкоштовне дієтхарчування – таких харчувалось 31 учень.

Безкоштовно харчуються учні 1-4 класів, з яких 15 учнів мають вади з кишково-шлунковим трактом,  починаючи з 1 класу, тому  взяті під особливу опіку як з боку класних керівників, так і з боку працівників харчоблоку (харчування тільки дієтичне).

В медичній гімназії № 33 учнів з вадами опорно-рухового апарату (плоскостопіє, сколіоз, сколіотичні постави і т.д.) – 121, тому на уроках фізвиховання приділяється цьому увага – діти виконують спеціальні вправи, часто займаються на дошці Євмінова,  враховуються для них фізичне навантаження. Також на уроках вчителі роблять фізкультхвилинку для учнів.

Звертається також особлива увага на учнів, які мають вади із зором – таких 64. Ці учні мають дозовані навантаження при роботі на комп”ютері з частішими перервами від комп”ютера і гімнастичними вправами для очей, враховано на уроках парти, за якими повинні сидіти учні; звертається увага на поставу під час сидіння, носіння окулярів при необхідності, врахована група на уроках фізвиховання, освітлення класів.

В 2009-2010 н.р. в основній групі по фізвихованню займалось: у підготовчій – 60 учнів, у спеціальній – 40, звільнені – 5 учнів, не допущені до фізичних навантажень – 15. Травм на уроках фізвиховання не було.

В медичному кабінеті гімназії (після огляду лікарем з поліклініки) учням проводились R. Манту і щеплення. При необхідності учнів направляли на додаткові обстеження спеціалістів, особливий контроль для дітей з вадами серцево – судинної системи – 18, ендокринної системи (таких – 34), розлади харчування – ожиріння – (таких – 12 учнів),  з вегето – сосудистими дистоніями – (таких – 28 учнів).

Для контролю санітарно-гігієнічного стану гімназії, а також харчоблоку, медичною сестрою і адміністрацією часто проводились рейди-перевірки з зафіксуванням в „Санітарний журнал”,  де вказувалось на необхідність виправлення виявлених недоліків.

Проводились бесіди з персоналом, учнями  гімназії на різноманітні теми, наприклад „Здоровий спосіб життя”, „Про охайність учнів”, „Яка їжа корисна”, „Як правильно одягатись щоб не захворіти”, „Ні куреву”, „Про свіже повітря в класах”, „Рух-це життя”, „Чергування в класі”, „Профілактика інфекцій” і т.д.

В гімназії багато наглядної інформації по профілактиці захворювань, по зміцненню здоров’я, наприклад „Вітаміни і мікроелементи, їх значення для школяра”, „Загартування молодого організму – профілактика захворювань”, „Про пагубність куріння для здоров’я людини”, „”Корисна їжа” і т.д.

В харчуванні учнів зверталась увага на те, щоб був різноманітний раціон, щоб достатньо вводилось до раціону овочів, м’яса і щоб усі учні отримували соки чи молоко, печиво; щоб була правильно приготовлена їжа.

Зверталась увага батьків, щоб учням побільше вдома давали харчів, де багато кальцію і білка – молоко, кефір, творог, сир (для укріплення кісткової системи), щоб у школу давали найдоступніші фрукти – яблука, банани, очищену моркву; щоб бутерброди замінювали на гаряче харчування у школі.

 

 

Розділ 6                Залучення педагогічної та батьківської

громадськості до  управління школою.

 

В навчальному році батьківський комітет гімназії працював згідно плану роботи ради. Голова батьківської ради Храпач В.В. Проведено 5 засідань батьківського комітету. В складі батьківського комітету працювало 6 комісій: навчально-виховна, господарча, дисципліни і порядку, спорт-масово-оздоровча, інформаційно – просвітницька,  санітарно-гігієнічна. Випускалась стіннівка „Для батьків”. Проведено 10 батьківських рейдів-оглядів:  перевірка зовнішнього вигляді учнів, санітарного стану кабінетів, гарячого харчування, забезпечення учнів підручниками та стан підручників, збереження майна гімназії, рейди в сім”ї дітей, які потребують допомоги, підготовка до осінньо-зимового сезону, операція „Урок” і т.д.

На засіданнях батьківського комітету заслухані питання організації НВП гімназії:

Стан успішності учнів  6, 8, 11 класів.

Стан відвідування учнями школи.

Санітарно-гігієнічний стан гімназії.

Стан гарячого харчування.

Обов’язковими стали в гімназії загально шкільні справи, які готуються разом з батьками:

 • День самоврядування в гімназії (батьківський урок);
 • Спільна презентація проектної діяльності класів (за графіком)

Саме спільна робота і взаєморозуміння  „трикутника” допомагала у вирішенні багатьох питань, організації та проведенні родинних свят              (Розширені засідання КР, Посвята у гімназисти, Свято Миколая, Свято гімназії,  Свято матері,  8 Березня,  Свято закінчення початкової школи тощо). Батьки активно приймали участь у навчально-виховному процесі і проводили з дітьми бесіди та екскурсії:  Касперович Н.В.- “Особиста гігієна”(11); Хмарський О.Л.”Професія—юрист”(10); Наумовська О.В. ”Українські звичаї і обряди”(11)

Активно беруть участь представники батьківського комітету і у проведенні тижня профорієнтації. Представники різних професій   проводять лекції-бесіди в різних класах,  пропагуючи свої власні професії та допомагають розібратися дітям у розмаїтті  професій.

Цього року було проведено декілька цікавих батьківських  „майстер-класів” з декоративно-прикладного мистецтва:

-„Вишивання  стрічками” (Кривогуб В.І.-11кл)

-„ вироблення прикрас і оздоблень методом валяння”  (Ємчук В.О.-9б)

Силами батьківського комітету протягом 2009-10 н.р. в гімназії  були проведені такі заходи:

 • Допомога в проведенні екскурсій по Києву, до  Пирогова, Володимирського собору.
 • Допомога в проведенні місячника спортивно – оздоровчої роботи.
 • Силами батьків проведено профорієнтаційні бесіди по класах ( Ємчук В.О. (9Б); Каспероич Н.В.- медицина(11), Кравець О.М.-керівник будівельної компанії (10),Купчинська І.О.-лікар-кардеохірург (7А), Колейчик О.О.-нотаріус (11), Наумовська О.В.-викладач унів. Шевченка каф. Фольклористики, Хмарський О.Л.- юрист(10),Жабітенко Н.І.-вихователь дитячого закладу(11), Кривогуб В.І.-спеціаліст з вишивання стрічками (11)
 • Проведено анкетування «Гімназія—це Я», «Співпраця гімназії, батьків, учнів» (вересень, лютий)
 • В день самоврядування проведено батьківські уроки в багатьох класах гімназії (04.10)
 • У вересні (09р.) та березні (10)проведено рейди в сім”ї соціально-незахищених дітей та дітей, які потребюують особливої уваги ,
 • проведено перевірку гарячого харчування учнів, санітарний стан їдальні та туалетних кімнат.
 • проведення рейдів-перевірок наявності шкільної форми та виконання правил внутрішнього розпорядку (запізнення, відвідування уроків )

( протягом року).

 • проводили рейди-огляди збереження підручників, гімназійного майна (квітень-травень –Доманська В.Є.,  Барчук Н.В., Голотіна Я.Г.)
 • В травні – червні допомагали в проведенні навчальної практики учнів.
 • Проведено розширені засідання разом з педагогічним колективам, КР та Радою гімназії з приводу незадовільної поведінки окремих учнів гімназії, запізнень на уроки, порушення статуту, поганої успішності (6, 9А,11) ( прот. КР№ 6 від 17.12.09, та прот. № 67від 28.01.10  Барчук  Н.М., Доманська В.Є.)

– Силами батьків зроблено косметичні ремонти у класних кімнатах  та коридорах  гімназії (червень-липень, )

На дискотеках та загальногімназійних  святах завжди присутні чергові батьки.

Завдяки роботі батьківської ради, гімназійне  самоврядування має змогу підтримувати матеріально наші  номінальні  «гроші» (саміки), що заробляють класи протягом року. «САМік» – це грошова одиниця команди «САМ»- «Сучасної Активної Молоді».

Співпраця з громадськими організаціями

Вже протягом багатьох років медична гімназія  № 33 дружньо співпрацює з громадськими організаціями:

 • Кіностудія ім. Довженка (екскурсії і виступи перед дітьми)
 • Театр одного актора (виступи у гімназії)
 • фонд «Пантелеймона Куліша» (нагородження кращих випускників)
 • «Театр зірок» (вистави для дітей)
 • Міжнародна екологічна ліга (учась учнів у конкурсах)
 • Міський будинок творчості дітей та юнацтва (участь у міських конкурсах та заходах)
 • Центр тверезості і здоров’я (лекції для підлітків)
 • Будинок творчості дітей та юнацтва Голосіївського району (участь у конкурсах і заходах)
 • Київська державна філармонія (виступи і лекції для учнів)
 • музей Т.Г.Шевченка (проведення екскурсій і лекцій)
 • дитяча організація «Екологічна варта» (участь наших учнів у конкурсах і заходах)
 • музей Л.Українки, М.Старицького, М.Лисенка (екскурсії)
 • ТЮГ (відвідування вистав)
 • Соц.служба Голосіївського району (проведення лекцій , показ фільмів)
 • Фундація моральної та духовної освіти. (лекції для учнів і батьків)
 • громадський інститут «Екологія людини» (обстеження учнів початкових кл.)

– бібліотекою ім.В.Симоненка. (лекції для учнів і зустрічі з письменниками)

 • міський Будинок вчителя. (проведення педагогічних відкритих рад)

–    міський Планетарій. (лекції для учнів)

 

 

Розділ 7          Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з

питань діяльності школи.

Реагування керівника на зауваження та пропозиції

батьківської ради та піклувальної ради, представниками

інших органів.

 

За 2009-2010 н.р. звернень громадян з питань навчально-виховного процесу гімназії не було. На прохання батьківського комітету гімназії було відкрито прохід з вул.. Горького, 20 до будівлі гімназії.

На пропозицію батьківської та піклувальної ради гімназії пошито 10 бальних платтів,  зроблено підписку періодичної преси для вчителів, засновано медаль гімназії „Золотий фонд гімназії”, проведено шкільний огляд – конкурс навчальних кабінетів.

Інших пропозицій та зауважень з питань діяльності гімназії не поступало.

 

 

         Звіт заступника з виховної роботи 2009-2010 навч.рік.

 Піклувальна рада – орган  гімназійного самоврядування, діяльність якого спрямована на захист прав та інтересів учнів, вчителів батьків, та їх відносин, що виникають при діяльності  гімназії. В цьому році піклувальна рада працювала у складі:

Голова піклувальної ради – Плющ І.С., голова фонду П.Куліша.

ЗАСТУПНИКИ: Бортнік В.А. – член фонду П.Куліша, Храпач В.В. – лікар-хірург Інституту ортопедії.

ЧЛЕНИ РАДИ: Храпач В.В. – голова батьківської ради гімназії, Бабенко В.Л. – директор гімназії, Довженко Н.В. – голова ради гімназії, Цехмістер Я.В. – директор НМУ ім. О.О. Богомольця, Тітов О.В. – ООО “Олді” директор, Кайгородов Д.Є. – директор  К.Ц. ”Кияночка”

 

Було проведено 3 засідання Піклувальної Ради.

 

У жовтні:  Проведено організацію (фінансування) поїздки старшокласників та вчителів до Борзнянської гімназії ім. П. Куліша (сумісне проведення ради гімназії № 33 та гімназії № 1 м. Борзни, виїзжало учнівське самоврядування гімназії до Борзни – 3 учні) та  організацію підписки на періодичні видання на 2009-2010 рік

У березні : Було розглянуто питання щодо поповнення гімназійної костюмерної.  Пошито 10 комплектів   плать для участі у конкурсі «Київський вальс».

 

У травні :

 – Прийнято рішення про закупку грамот для нагородження учнів гімназії за хороше навчання та активну участь у громадському житті гімназії та подяк для відзначення  батьків.

-Запропоновано і прийнято рішення про запровадження у гімназії медалі „Золотий фонд гімназії”. Було замовлено і виготовлено 20 медалей. У 2010 році був нагороджений випускник 11 класу, золотий медаліст-Рожок Тимур.

-Рішенням Піклувальної Ради було   нагороджено два випускника гімназії  премією П.Куліша : Наумовська Наталія і Рожок Тимур.

-Підведено підсумки огляду кабінетів гімназії та стимулювання вчителів   (Була виділена премія для вчителів, які давали творчі уроки – Зуйко В.Г., Горбач М.Ю., Сатіріна Н.М. та відзначено найкращі кабінети – 51,30, 7,49, 38)

 

         Профілактика правопорушень та злочинності.

                         Превентивне виховання.

 

 1. Проведено тематичні виховні години в 8-10 кл. – “Жити за законами людського спілкування”, “Девіантна поведінка. Кризовий стан. Агресія”, “Молодіжне середовище та його проблеми”, “Про кримінальну відповідальність неповнолітніх” (протягом вересня-листопада 09р., класні керівники, батьки-фахівці)
 2. Обговорено питання профілактики правопорушень серед неповнолітніх на батьківських зборах ( листопад 9-11 кл.)
 3. Працює правовий лекторій та консультативний пункт (щоп’ятниці – Юрковська І.С.) , силами гуртка „ Правознавець”  проведено бесіди по класах ( лекторською групою учнів) « Про кримінальну відповідальність неповнолітніх» (Жовтень, Квітень Юрковська І.С.)
 4. Проведено конференцію з правознавства на тему „ Права дитини за конвенцією ООН”силами учнів «Правового гуртка» (25.12.09., 9-11кл.)
 5. Проведено тиждень правового виховання .В межах цього тижня відбулися зустрічі:  з юристом УАЗТ –Недогреєвою А.І.,  кандидатом юридичних наук – Бурлай Є.В. (14.10.09, 9-11 кл.).
 6. Працює практичний психолог (індивідуальна робота з дітьми по профілактиці правопорушень, індивідуальна робота з сім’ями дітей , схильних до аддиктивної поведінки , анкетування учнів.)
 7. Щомісяця проводяться засідання Координаційної ради , де вирішуються питання з проблемними дітьми, відвідування неблагополучних родин, обстеження житлово – побутових умов  неповнолітніх з неблагополучних сімей.
 8. На кожній Педагогічній раді висвітлюється питання роботи

класних керівників з дітьми схильними до аддиктивної поведінки.

 1. Кожного дня ведеться контроль за відвідуванням школи

учнями схильними до правопорушень.

 1. У роботі правового  лекторію приймали участь і представники  правоохоронних органів. Так  протягом року було проведено лекції з правової тематики  інспектором кримінальної міліції Обжиляновою Оленою Григорівною у 7х та 9х класах, та спеціалістом з правової освіти  Міністерства юстиції –Підгайною Вікторією Олександрівною.
 2. Правову роботу гімназії перевіряло Міністерство юстиції і залишило добрі відгуки.

 

         Попередження бездоглядності серед неповнолітніх.

 

Для попередження бродяжництва і бездоглядності серед учнів школи

Координаційною радою школи, адміністрацією, радою школи та батьківським комітетом проводяться такі заходи:

 1. Вивчення житлово-побутових умов та мікроклімату сім’ї , складання актів обстеження.
 2. Контроль відвідування занять.
 3. Забезпечення зайнятості «складних» дітей в гуртках та спортивних секціях.
 4. Робота учнів схильних до правопорушень та бродяжництва з

психологом.

 1. Складання класними керівниками спільно з психологом

психолого-педагогічної характеристики на учнів схильних

до правопорушень.

 1. Проводяться бесіди на морально-етичні теми, розглядаються

причини виникнення і способи врегулювання конфліктів.

(Психолог)

 1. Проводяться роз’яснювальні бесіди про виконання статуту гімназії,

та загальних вимог до поведінки всіх гімназистів.

 1. «Складні» учні залучаються до відвідування і участі в

правовому лекторії, роботі волонтерського загону, підготовці

загально шкільних свят, участі в шкільних та районних конкурсах.

 1. Вчителем валеології Новіковою І.А. проводяться індивідуальні

бесіди про шкідливість куріння, негативний вплив алкоголю

на дитячий організм, незворотні наслідки вживання наркотиків;

згубний вплив шкідливих звичок, спокусливих бажань,

наркотичних «кайфів» та інших впливів на життя і майбутнє людини.

 1. Постійно проводяться бесіди про необхідність освіти, знань,

вмотивований вибір майбутньої професії, стилю життя.

 1. Перегляд (5-11) класами фільму наданого Соціальною службою

Голосіївського р-ну. про торгівлю людьми, з подальшим обговоренням цієї проблеми на правовому лекторії.

 1.  При сприянні соціальної служби району було проведено  багато цікавих тренінгів групою волонтерів з питань запобігання наркоманії, злочинності  та бродяжництва.

 

                                          Співпраця.

  Вже протягом багатьох років медична гімназія  № 33 дружньо співпрацює з громадськими організаціями:

 • Кіностудія ім. Довженка (екскурсії і виступи перед дітьми)
 • Театр одного актора (виступи у гімназії)
 • фонд «Пантелеймона Куліша» (нагородження кращих випускників)
 • «Театр зірок» (вистави для дітей)
 • Міжнародна екологічна ліга (учась учнів у конкурсах)
 • Міський будинок творчості дітей та юнацтва (участь у міських конкурсах та заходах)
 • Центр тверезості і здоров’я (лекції для підлітків)
 • Будинок творчості дітей та юнацтва Голосіївського району (участь у конкурсах і заходах)
 • Київська державна філармонія (виступи і лекції для учнів)
 • музей Т.Г.Шевченка (проведення екскурсій і лекцій)
 • дитяча організація «Екологічна варта» (участь наших учнів у конкурсах і заходах)
 • музей Л.Українки, М.Старицького, М.Лисенка (екскурсії)
 • ТЮГ (відвідування вистав)
 • Соц.служба Голосіївського району (проведення лекцій , показ фільмів)
 • Фундація моральної та духовної освіти. (лекції для учнів і батьків)
 • громадський інститут «Екологія людини» (обстеження учнів початкових кл.)

–   бібліотекою ім.В.Симоненка. (лекції для учнів і зустрічі з письменниками)

 • міський Будинок вчителя. (проведення педагогічних відкритих рад0

–    міський Планетарій. (лекції для учнів)

 

Одним з провідних напрямків виховної роботи  пед. колективу є розробка програми  Формування здорового способу життя:

 

 1. На базі гімназії працює медичний лекторій Міського центру здоров’я «Школа сприяння здоров’ю».Лектори приходять читати лекції на різноманітні теми про здоровий спосіб життя щомісячно. Також школа плідно співпрацює з районним центром здоров’я за програмою «Школяр».Існує співпраця з Всеукраїнським центром тверезості і здоров’я, Всеукраїнською Екологічною Лігою, Соціальною службою Голосіївського р-ну.
 2. Гімназія  приймала участь у фестивалі «Свіжий вітер»(Екологічної ліги) маємо почесні дипломи та призові місця.( ІІ місце у номінації „Екологічна мода”)
 3. На базі 9-11 класів проводиться робота по програмі «Діалог»,

«Рівний –  рівному», « Школа проти СНІДу». Проводяться бесіди, лекторії

для дітей та батьків(батьк.збори) на які запрошуються представники

громадських організацій та лікарі.

 1. Під керівництвом вчителя валеології Новікової І.А., працює волонтерський загін «Юний волонтер», учні якого проводять акції проти паління на вулицях міста. Ставляться спектаклі та виступи агітбригади на тему «Пофілактика шкідливих звичок», «Запобігання СНІДу», «Правила дорожнього руху», проводять бесіди в молодші школі. У районному конкурсі волонтерських груп гурток приймав участь у різних номінаціях.
 2. Бесіди в 1-5 кл.”Профілактика шкідливих звичок” (проводили волонтери – валеологи: учні 8а,9 кл., Новікова І.А. листопад 09р.).
 3. Підчас місячника спортивно-оздоровчої роботи проводилась „Станційна гра”-„Обираємо здоров’я ( з конкурсами по ОБЖ- 6.02.10-проводили волонтери 7а кл. для учнів 1-4 кл.).
 4. Класні виховні години на теми:

-«Обережно: ПИВО»(листопад 09р.-11к.)

-„ Чи можна жити в нашій країні без алкоголю?”(вересень 09р.-10 кл.)

-„Міфи про паління” (жовтень 09р.-7бкл.)

– „Вплив паління на нервову систему людини” (жовтень 09р.-8 кл.)

– „Статеве виховання” (січень 10р.-9а,б кл.)

-„ Тютюнопаління для жінок та підлітків” (квітень 10р.-9бкл.)

 1. Проведено круглий стіл на тему «Як запобігти травматизму?»(16 лютого Новікова І.А )
 2. Проведені бесіди по класах «Я досягну успіху без алкоголю і тютюнопаління!» ( 18 вересеня ,Класні керівники)
 3. Проведення агітаційних акцій учнів з плакатами проти паління, наркоманії та інших шкідливих звичок в мікрорайні школи, серед студентів Університету харчової промисловості, Національного університетут ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом Новікової І.А. — 8-7а,бкл (квітень, жовтень , травень)
 4. Анкетування учнів гімназії за темою “За здоровий спосіб життя”, «Залежність від шкідливих звичок», «Оцінка власного здоров’я»(Новікова І.А. психолог)
 5. Лекція для 9-11 кл., проведена лікарем Лисак Л.В.(Міський  Центр здоров’я) “Статеве виховання та профілактика   захворювань”(грудень-09р.), «Планування сім’ї»    (13.02.10), «Особиста гігієна» (12.05.10).
 6. На кожних батьківських зборах приділяється увага здоров’ю дітей запрошуються лікарі, імунологи, представники громадськи екологічних організацій які розповідають батькам про іпедеміологічний стан в місті, як захистити власних дітей від тяжких хвороб, про статевий розвиток підлітків. (4-5 разів на рік.)
 7. 14. Свято здоров’я (1-4 кл. лютий 10р., в межах місячника «Здорового способу життя»)
 8. 15. Випуск стінгазет  та конкурс малюнків :“Я обираю здоров’я ”, та   розповсюдження листівок проти паління (грудень 09р. 5-11 кл.)
 9. 7а,б кл. провели брейн-ринг з екологічної тематики підчас декади природничих наук.(20.04-30.04.10)
 10. 17. Проведення індивідуальної роботи з дітьми, що палять — вчитель    валеології   Новікова І.А. , психолог (проягом року)
 11. 18. Проведено ряд спортивних змагань “Тато, мама, я – спортивна сім’я”

(1-4 кл.), “Козацькі забави”, постійно організовуються  шкільні,   районні та міські змагання з футболу, баскетболу, волейболу та тенісу (Успенський В.М.), змагання з шахів та шашок ,спортивне свято “Ну-мо, хлопці!”(Зуйко В.Г. Успенський В.М. 23.02.10), День Здоров’я  та захист екологічних проектів (13.02.10р.).

 1. 19. Інформаційно-медичний захід для вчителів „Статистичні дані захворюваності дітей по Україні. (Новікова І.А., 29.01.10 ).
 2. Поведено багато тренінгів групою волонтерів (від соціальної служби району)на актуальні тематики: «Наркотики-страшна реальність», «СНІД поряд» та інші.
 3. Відкрита виховна година « Здорова дитина—здорова нація» (7-А кл. 18.02.10)
 4. В гімназії працює спортивний гурток з настільного тенісу де діти можуть займатись спортом.

23.В спортивному залі  є «Дошки Євмінова» за допомогою яких діти з вадами  статуріи можуть покращити своє самопочуття.( під керівництвом вчителя Успенського В.М.)

 1. 24. Багато заходів було проведено до Дня інваліда, серед них:

-благодійна акція „Подаруй іграшку  онкологічно хворій  дитині”

(1-11 кл. ,іграшки були відвезені і подаровані онкологічному

дитячому відділеню для ігрової кімнати.)

– бесіди по класам „ Це може статися з кожним.”  (1-11кл.)

 

Профілактика  ВІЛ/СНІДу  серед  неповнолітніх

 

 1. Лекції для 7-10 кл. на тему:”Профілактика шкідливих звичок та СНІДу”(з показом відеофільмів), “Планування сім’ї” , “Що таке аборти ?”для 10-11 кл.(лікар Лисак Л.В., Нестеренко М.М.-Міський центр здоров’я (грудень 09-січень 10р.)
 2. Батьківськими силами проведено уроки медичного спрямування для дівчат 11 класу.( Лікар-акушер Касперович Н.В. 11кл. грудень 09р.).
 3. За сприяння міської соціальної служби-перегляд фільмів про СНІД(грудень 09р. ).
 4. Лекції по здоровому способу життя та профілактики шкідливих звичок (лектор Мазуренко Ю., “Фундація моралі та духовної освіти” листопад 09р.).
 5. Конкурс газет проти паління та проти СНІДу (01.12.09)
 6. Щоквартально проводиться випуск шкільного санбюлетеню та листка здоров”я по класах (про інфекційні захворювання) ,
 7. Виставка плакатів та малюнків на тему «Здорова дитина-здорова країна!» 5-8кл. (листопад – грудень 09 р.)
 8. В школі, під керівництвом вчителя валеології Новікової І.А., працює волонтерський гурток «Юний волонтер», учні якого проводять акції проти паління на вулицях міста. Ставляться спектаклі  та виступи агітбригад на тему «Пофілактика шкідливих звичок », «Запобігання СНІДу», «Правила дорожнього руху», проводять бесіди в молодші школі. Учнями-гуртківцями написано і поставлено спектакль «Розкажи нашу сумну історію всім»(про СНІД)
 9. Поведено багато тренінгів групою волонтерів (від соціальної служби району)на актуальні тематики: «Наркотики-страшна реальність», «СНІД поряд» та інші.
 10. Тренінг на тему «Здоров’я заради майбутнього.(психолог)
 11. Адміністрацією школи постійно проводяться бесіди на тему «Запобігання шкідливим звичкам» з дітьми що потребують особливої уваги.
 12. Проведено лекції студентами-волонтерами групи «АCETа» (Aids Care Eduction Training –СНІД, турбота, знання, підготовка) (8-11 класи листопад 09р.)

 

                             Профілактика наркоманії, токсикоманії, алкоголізму

                                              серед неповнолітніх.

 1. Перегляд фільмів про наслідки вживання наркотиків та інших психотропних речовин .(фільми надані Соціальною службою Голосіївського р-ну., фільми з власної колекції вчителя ОБЖ Новікової І.А.)
 2. Постійно проводяться лекції і бесіди-диспути про наслідки для дитячого організму які спричиняють наркотики, токсичні речовини, алкоголь.(Класні години, уроки БЖД)
 3. Проводились бесіди та класні виховні години на тему :

-«Обережно: ПИВО»(листопад 09р.-11кл.)

-„ Чи можна жити в нашій країні без алкоголю?”(вересень 09р.-10 кл.)

-„Міфи про паління” (жовтень 09р.-8 кл.)

– „Вплив паління на нервову систему людини” (жовтень 09р.-7б кл.)

– „Статеве виховання” (січень 10р.-9а,б кл.)

-„ Тютюнопаління для жінок та підлітків” (квітень 09р.-9 кл.)

– „Наркоманія хвороба, чи погана звичка!” (лютий 10-11)

. Вчителем валеології Новіковою І.А. проводяться треніеги за програмами «Діалог», «Рівний-рівному».

 1. Волонтерами гімназії (гурток „Юний волонтер”) проводяться доповіді в молодшій школі про шкідливість наркотичних речовин, роздаються листівки.
 2. Проводяться з батьками бесіди (на класних батьківських зборах) «Профілактика шкідливих звичок у дітей через особистий приклад батьків» (Всеукраїнським центром тверезості і здоров’я»(березень-09р.)
 3. Учні гімназії разом з вчителем ОБЖ брали участь в телепрограмі «Твій вихід» на тему: «Дитячий алкоголізм» та «Як не сісти на голку».
 4. Психологом проводиться анкетування учнів „ Що ти знаєш про СНІД?”, „Засоби запобігання хворобі.”, „ Твоє ставлення до хворих на ВІЛ, СНІД.”
 5. Проводився семінар для вчителів „ Наркоманія в підлітковому віці”(листопад 09р.-Новікова І.А. Жеребко Т.О.)

     Профілактика тютюнопаління серед неповнолітніх.

 1. Проводяться лекції з показом відеофільмів про шкідливість та наслідки тютюнопаління. (методичний центр «Здоров’я»)
 2. Під керівництвом вчителя валеології Новікової І.А., працює волонтерський загін «Юний волонтер», учні якого проводять акції проти паління на вулицях міста (з плакатами та страшними масками що символізують хворі внутрішні органи курців).Ставляться спектаклі на тему «Пофілактика шкідливих звичок»,  проводять бесіди в молодшій школі.
 3. Проводилась акція агітбригадою — «Ми проти куріння в громадських місцях!»(На площі Льва Толстого 16.09.09)
 4. Учнями 11-х класів проводились науково-дослідницькі роботи:

«Радіоактивний слід куріння», «Забруднення довкілля димом сигарет».

 1. Робота з батьками 3-7 класів «Профілактика куріння в ранньому віці»

( Батьківські збори листопад 09р.)

 1. Тренінги в 5-11 класах «Здоров’я—інвестиції в майбутнє!»(січень 10р.)
 2. Проводиться Екологічна Велика гра.(запитання всі пов’язані з темою здоров’я)
 3. Проводиться анкетування учнів: « Що ти знаєш про наслідки куріння?,

Для чого підліток курить?, З чого починається залежність?»(психолог)

 1. Випускаються шкільні газети та класні вісники «Ми –за здоровий спосіб життя!»
 2. На 26.05.10 (до Всесвітнього дня без тютюну) валеологічним гуртком  школи «Юний волонтер» планується проведення  акції «Ми за чисте повітря! Повітря без тютюнового диму!»(в межах мікрорайону школи).Діти роздаватимуть листівки, носитимуть плакати , будуть закликати покинути курити та приєднатись до проведення акції і не курити в цей день.

 

У гімназії  щорічно проводиться безліч цікавих запланованих виховних заходів. Існують серед них і традиційні  щорічні виховні заходи :

 

Традиційними стали : Свято Осені, Святого Миколая, Новорічний костюмований бал, Святого Валентина,  Ну-мо, хлопці!, Зустріч весни, Свято матері, 9 травня, Свято гімназії. З цього року  було започатковане нове свято-традиція—„Посвята у гімназисти”.

 

Згідно плану роботи класних керівників на 2009-2010 н.р. змістовно і цікаво пройшли виховні  години , захисти класних та загально гімназійних проектів і інших відкритих виховних заходів : у Довженко Н.В. (9б кл. «Свято осені»),Сатіріна Н.М.(8кл. «Новорічна казка»), Панасьєва С.І.(7а «День Матері»), зустріч з ветераном В.В.В Дюкаревою Н.А.(7б Юрковська І.С.),Успенський В.М. «Козацькі розваги», Можаровська Н.І. (9а «Почуття дружби»,  «Дзвони Чорнобиля»),  Тарасенко А.М. (3кл, «Хліб духмяний на столі»), Конончук Л.І.  (11кл.

«Шевченківські читання», «Афганцям присвячується..», «Св. Миколая»), Соколовська Т.В. (1, «Прощавай  Букварику»), Новікова І.А. (7а, “Правила дорожнього руху”), Огібовська Т.Р. (1кл. «Ми читайлики») Ковальова В.Ф. (2клас, брейн-ринг “Матиматичний”), 5-11 класи «Новорічна казка», акція 5-11 класів «Подаруй іграшку онкохворій дитині», Житна І.Ю.(10 кл «Профорієнтаційна бесіда за участю батьків класу»), Панасьєва С.І. (7а « Профорієнтаційна бесіда за участю батьків класу»), Зуйко В.Г. «День ЦО» з виставкою ікебан до Дня «Чорнобильської трагедії», Конончук Л.І.- захист класного проекту – (11кл «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим…» відкритий виховний захід до 9 травня), «Уроки мужності» 7б, 8, 7а кл з ветераном ВВВ Дюкаревою Н.А., Новікова І.А.(« День Землі», «Екологічний тиждень», «День боротьби зі СНІДом», «День проти паління», «Посвята в пішоходи» 1-го класу), Жеребко Т.О. «Брейн-ринг з заруб. Літератури між 9-ми кл.), Вчителі початкової школи провели чудовий захід „Наш Шевченко!!”, Дудник Л.М., Жеребко Т.О.  з учнями  11 класу „Кохання вічне і живе”—до Дня Св. Валентина.,Прекрасно пройшли свята «фестиваль Європи», «День науки».

 

 

Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій.

На сьогоднішній день на гімназійному обліку дітей пільгових категорій налічується 102 учнів. Серед них:  10 – напівсиріт, 1 – інваліди, 18– багодітних, 10 – чорнобильців, 57 – обдарованих, 6 – малозабезпечених.

 

Всі діти пільгових категорій першочергово забезпечуються підручниками в бібліотеці гімназії. Діти з сімей, що стоять на обліку в Совбезі (як малозабезпечена родина) отримують безкоштовну шкільну форму (за умови її надання РУО) та безкоштовне гаряче харчування.

В 2009 н.р. дітям соціальнонезахищених категорій вручені новорічні запрошення на ялинки  від БДЮТ (30). У кожному класі із благодійного батьківського фонду оплачуються  екскурсії для дітей, які не мають змогу їх оплатити. Таким чином батьківські комітети надають допомогу малозабезпеченим родинам , допомагають дітям відчути турботу і надати дітям з малозабезпечених сімей повноцінний інтелектуальний розвиток.

В школі запроваджені безкоштовні обіди.Ними користуються:

-7 – малозабезпечених

-5—15% ГПД

-31 – дієтхарчування.

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

 

Присвячених 65-річниці визволення України від

нім. – фаш. загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

по Медичній гімназії № 33.

 

           Захід    Клас    Термін проведення Відповід
1 Провести тематичні уроки, класні години, лекції, бесіди на тему «65-річниці визволення України від

нім.-фаш.загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні»

1-11 Вересень-жовтень09р.;

квітень-травень- 10р.

Класні керівники

Вчителі історії

2 Написання творів учнями гімназії

« Вічна слава героям»

5-9 Протягом року Малютіна Н.В.

Дудник Л.М.

Конончук Л.І.

3 Відвідання музею ВВв 1-11 Протягом року Класні керівники

Зуйко В.Г.

4 Поновлення експозицій  куточку бойової слави. 1-11 Класні керівники

 

Юрковська І.С.
5 Створення стенду присвяченого ветерану війни Дюкаревій Н.А. 8 Протягом року Сатіріна Н.М.
6 Створення постійно діючої книжкової виставки присвяченої подіям ВВВ. Протягом року Голотіна Я.Г.
7 Взяти участь в туристсько-краєзнавчій акції для лідерів самоврядування «Шляхами бойової слави» 11 Жовтень-листопад Букреєва Є.
8 Взяти участь в районному конкурсі літературно-музичних композицій

«Україна в сяйві перемог»

9-11 листопад Жеребко ТО.
9 Взяти участь в районному конкурсі малюнків і вітальних листівок до 65-річниці визволення України

 

1-4

5-8

жовтень Довженко Н.В.
10 Організувати концертні програми для ветеранів ВВв 1-11 Листопад,

травень

Жеребко А.В.
11 Взяти участь в районному конкурсі квіткових композицій і фотоконкурсі-«Уклін доземний від нащадків» 5-11 26 вересня Жеребко Т.О.
12 Організувати і провести зустрічі з ветеранами ВВВ, працівниками тилу, дітьми війни 1-11 Протягом року Жеребко Т.О.

Кл.кер-и

13 Організувати виставку стіннівок до 65-річниці ВВв 5-11 Жовтень-листопад; квітень-травень Довженко Н.В.

Жеребко Т.О.

14 Перегляд документальних фільмів

“Діти війни”, “Україна в вогні”

5-11 Протягом року Житна І.Ю.
15 Проведення конкурсу авторських віршів і пісень на військову тематику. 5-11 Протягом року Вчителі філологи
16   Розповсюдження вітальних листівок для ветеранів “З Днем Перемоги” 5-11 Жовтень-листопад; квітень-травень Жеребко Т.О.

Кл.кер-и

17 Вітання ветеранів під час параду на Хрещатику 7-11 травень Жеребко А.В.
18 Провести тиждень патріотичного виховання.

 

 

10-11 Жовтень-листопад Зуйко В.Г.
19 Продовжити пошуково-дослідницьку діяльність в рамках руху учнівської молоді „Моя земля—земля моїх батьків”.

 

 

8-11 Протягом року Зуйко В.Г.

Юрковська І.С.

Можаровська Н.І.

20 Провести заходи по відзначенню річниці заснування збройних сил України та Дня Захисника Вітчизни. 10-11 лютий Зуйко В.Г. Успенський В.М.

 

 

21 Провести тиждень „Пам’яті” 1-11 травень Зуйко В.Г.

Жеребко Т.О.

Кл.кер-и.

 

До 65 річниці Великої Вітчизняної війни в гімназії була проведена значна робота. Були задіяні всі сфери  виховної  роботи:

– було зібрано багато цікавого матеріалу(спогади ветеранів війни-родичів, сусідів, знайомих…)

– весь цей матеріал (а також архівний-минулих років) було систематизовано  для подальшого зберігання у папках.

– оновлено виставкові експозиції куточку бойової слави (оформлено нові стенди і доповнено існуючі)

– учні з гуртка «Юний волонтер» побували  в гостях у  ветерана Великої Вітчизняної війни  Ситняківської Віри Самойлівни , яка була лікарем підчас війни і врятувала багато людських життів. Взяли у неї інтерв’ю  і записали ці спогади.

– було видано гімназійну збірку спогадів вчителів-дітей війни  «Дитинство обпалене війною»  в якій вони записали свої  дитячі спогади  про тяжкі роки  з 1941-1945.

– оформлений  стенд  присвячений Дюкаревій Ніні  Андріївні – ветерану ВВВ, яка є частим гостем у нас в гімназії.

– було розклеєно вітальні листівки  в мікрорайоні  гімназії.

-а також доставлено  за адресами  вітальні листівки від РДА.

-проведено святковий концерт до 9 травня для учнів і ветеранів.

-проведені бесіди, класні години…згідно плану гімназії.

-відвідано музеї  і меморіальні  комплекси (Бабин Яр, Биковнянські могили)

-відбувся захист класних проектів «Міста-герої» .

-самоврядування  провели  конкурс  воєнної  пісні.

-брали участь в параді.

– всі заходи заплановані  окремим планом  були виконані у відповідні строки.

 

                         Співпраця з сільськими школами.

 

Цікаво і змістовно для педагогічного і учнівського колективів пройшла зустріч учнів Борзнянської гімназії, медичного ліцею ім. О. Богомольця та учнівського самоврядування  медичної гімназії № 33 (13.09.2009р.).

Зустріч пройшла  на території Борзнянської гімназії, де хлібом і сіллю зустріли делегатів гімназії; відбулося засідання літературної студії «Кулешеве коло»; відвідано меморіальний комплекс «Ганнусина пустіль»; могили П.Куліша, Г.Барвінок та В.Білозерського (хутір Мотронівка), екскурсія до музею народного художника О.Саєнка. Учні гімназії підтримують постійне листування з учнями Борзнянської гімназії ім. П.Куліша протягом 6-ти років.

 

 Дослідження мікрорайону гімназії.

Відповідно до вимог законів України „Про освіту”, „ Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646, Розпорядження РДА Голосіївського району „Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами району „ від 13.01.03 № 23  та з метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку в районі в гімназії щорічно проводиться робота з дослідження проживаючих у мікрорайоні школи підлітків.

Для проведення такої роботи:

-видається наказ по гімназії  „Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку на закріпленій території обслуговування медичної гімназії  № 33.

-призначаються відповідальні за виконання наказу.

-закріпляються певні дільниці за членами педагогічного колективу.

-відповідальні особи перевіряють за отриманими списками наявність дітей шкільного і дошкільного віку в мікрорайоні і з’ясовують питання відвідування ними загальноосвітніх закладів.

-складаються списки перевірених дітей (відповідно до наданих списків ЖЕКУ).

-інформація у зведеному варіанті подається в РУО.

-мікрорайон школи становить:

вул. Володимирська буд. № 63,65,67,71,73,75,76,76 б, 77,78,79,81а,81б, 83.

вул. Саксаганського буд. № 20,22а,22б,22в,24,26,28,30а,30б,30в,32,36,38,40,42,44а,44б,46.

вул. Толстого буд. № 1,5,5а,8,11

За аналізом останніх 3 років спостерігається  тенденція зменшення кількості дітей шкільного віку  що проживають у мікрорайоні гімназії.

– всі звіти вчасно здавались відповідальному інспектору РУО.

 

                       Працевлаштування випускників 9-х класів.

 

На виконання Закону України „Про освіту”, Національної програми „ Освіта ХХІ століття” з метою залучення учнів до подальшого навчання в гімназії та інших навчальних закладах країни  в школі проводиться відповідна профорієнтаційна робота:

-місячник профорієнтації;

-оформлення стендів і куточків на проф-ну тематику;

-екскурсії до ВУЗІВ;

-батьківські уроки;

-виховні години з фахівцями різних професій;

-зустрічі зі студентами різних ВУЗІВ;

 

В гімназії  був оформлений стенд з інформацією “Куди піти навчатись”,також на ньому були розміщені буклети  з інформацією про навчальні заклади та перспективи після навчання. З інформацією про навчання протягм року гімназію відвідували студенти та вчителі таких навчальних закладів, як : Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва, Київська міська служба для молоді, Центр правової освіти дітей та молоді,Вище комерційне училище, торгово-економічний університет, університет харчових технологій тощо. Учні відвідували навчальні заклади в дні відкритих дверей -університет культури, КПІ, виставку з профорієнтації.у парку ім.. Рильського. Студенти Університету Культури проводили ознайомлення учнів зі своїм Вузом.. Також проводили з дітьми бесіди їх батьки (Хмарський О.В. –10, Наумовська О.О..- 11, Кравець В.В.-10, Ємчук В.І.-9б). Вчителі проводили виховні години по класам “Вибір майбутньої професії” та “Куди піти навчатись”. Гімназію відвідало багато представників навчальних закладів різного ступеню акредитації, розповіли про умови вступу та переваги тієї чи іншої професії.

Щорічно випускники 9-х класів складають іспити і обирають свій шлях у подальшому навчанні. За таблицею можна спостерігати, що 60% учнів бажають продовжити навчання у стінах рідної гімназії , 40% учнів продовжують навчання у профільних навчальних закладах. Всі діти продовжують здобуття середньої освіти.

Заклади  /   роки 2005-2006 2006-2007 2007-2008

 

2008-2009
Всього закінчило 69 62 46

 

23
Залашилось в 10 кл. 43 41 26

 

17
Вибули до інших шкіл 5 5 1
Технікуми 2 10 6 3
ПТУ, коледж 9 1 5
Ліцей 10 10 9 2
Вибули за межі Києва
Влаштовані на роботу
Не влаштовані

Аналітична таблиця працевлаштування випускників 9 класів по медичній гімназії № 33

                                Діяльність батьківського комітету

В цьому навчальному році колектив батьківського комітету гімназії  працював  відповідного плану роботи батьківської ради гімназії.

В 2009-2010 н.р. відбулося 9 засідань батьківської ради гімназії (за планом) і проведена відповідна поточна робота, а саме:

Протягом вересня – жовтня  перевірка гарячого харчування учнів, рейди в сім’ї соціально-незахищених дітей та дітей, які стоять на  внутрішкільному обліку, забезпечення їх підручниками, шкільною формою, рейди-перевірки  виконання правил внутришкільного розпорядку.

Протягом листопада і грудня проводились рейди стану навчання гімназистів, перевірка наявності і ведення щоденників, батьки допомагали проводити традиційні свята: Святого Миколая та Новорічні свята .

Протягом січня та лютого Б/К допомагав у проведенні місячника спортивно-оздоровчої роботи  та роботи за здоровий спосіб життя. Проводили індивідуальну роботу з  учнями схильними до правопорушень (на прохання класних керівників – 8,9а, 11 кл)

Протягом березня і квітня батьки допомагали в проведенні тижнів: профорієнтації, здоров’я, природничих наук. Брали участь в організації дня раціонального харчування, проводили рейди-огляди наявності шкільної форми, санітарного стану в класах та присутності учнів на уроках.

В травні – червні допомагали в проведенні навчальної практики учнів, підготовки кабінетів до нового навчального року.

 

Саме спільна робота і взаєморозуміння  „трикутника” допомагала у вирішенні багатьох питань, організації та проведенні родинних свят ( Розширені засідання КР, Посвята у гімназисти, Свято Миколая, Свято гімназії,  Свято матері,  8 Березня,  Свято закінчення початкової школи тощо). Батьки активно приймали участь у навчально-виховному процесі і проводили з дітьми бесіди та екскурсії:  Касперович Н.В.- “Особиста гігієна”(11); Хмарський О.Л.”Професія—юрист”(10); Наумовська О.В. ”Українські звичаї і обряди”(11)

Активно беруть участь представники батьківського комітету і у проведенні тижня профорієнтації. Представники різних професій   проводять лекції-бесіди в різних класах  пропагуючи свої власні професії та допомагають розібратися дітям у розмаїтті  професій.

 

Цього року було проведено декілька цікавих батьківських  „майстер-класів” з декоративно-прикладного мистецтва:

-„Вишивання  стрічками” (Кривогуб В.І.-11кл)

-„ вироблення прикрас і оздоблень методом валяння”  (Ємчук В.О.-9б)

 

Силами батьківського комітету протягом 2009-10 н.р. в гімназії  були проведені такі заходи:

 • Допомога в проведенні екскурсій по Києву, до  Пирогова, ,Володимирського собору ,
 • Допомога в проведенні місячника спортивно –оздоровчої роботи.
 • Силами батьків проведено профорієнтаційні бесіди по класам ( Ємчук В.О. (9Б); Каспероич Н.В.- медицина(11), Кравець О.М.-керівник будівельної компанії (10),Купчинська І.О.-лікар-кардеохірург (7А),Колейчик О.О.-нотаріус (11), Наумовська О.В.-викладач унів. Шевченка каф. Фольклористики, Хмарський О.Л.-юрист(10),Жабітенко Н.І.-вихователь дитячого закладу(11), Кривогуб В.І.-спеціаліст з вишивання стрічками (11)
 • Проведено анкетування «Гімназія—це Я», «Співпраця гімназії , батьків , учнів» (вересень, лютий)
 • В день самоврядування проведено батьківські уроки в багатьох класах гімназії (04.10)
 • У вересні (09р.) та березні (10)проведено рейди в сім”ї соціально-незахищених дітей та дітей, які потребюують особливої уваги ,
 • проведено перевірку гарячого харчування учнів, санітарний стан їдальні та туалетних кімнат.
 • проведення рейдів-перевірок наявності шкільної форми та виконання правил внутрішнього розпорядку (запізнення , відвідування уроків )

( протягом року).

 • проводили рейди-огляди збереження підручників, гімназійного майна (квітень-травень –Доманська В.Є.,  Барчук Н.В., Голотіна Я.Г.)
 • В травні – червні допомагали в проведенні навчальної практики учнів.
 • Проведено розширені засідання разом з педагогічним колективам, КР та Радою гімназії з приводу незадовільної поведінки окремих учнів гімназії, запізнень на уроки, порушення статуту , поганої успішності (6, 9А,11) ( прот. КР№ 6 від 17.12.09, та прот. № 67від 28.01.10 Барчук  Н.М., Доманська В.Є.)

– Силами батьків зроблено косметичні ремонти у класних кімнатах  та коридорах  гімназії (червень-липень, )

На дискотеках та загальногімназійних  святах завжди присутні чергові батьки.

Завдяки роботі батьківської ради, гімназійне  самоврядування має змогу підтримувати матеріально наші  номінальні  «гроші» (саміки), що заробляють класи протягом року. «САМік» – це грошова одиниця команди «САМ»- «Сучасної Активної Молоді»

.

 

Для забезпечення  рівного доступу до якісної освіти, враховуючи  потреби учнів, медична гімназія № 33 створила необхідні умови для організації навчально-виховного процесу.

Робочий навчальний план зорієнтований на роботу гімназії за

п’ятиденним навчальним тижнем.

Гімназія ІІІ ступеня містить філологічний  та історичний профілі  навчання.

У реформуванні варіативної складової приділяється увага досконалому

вивченню державної мови та української літератури, історії України, опануванням англійської мови та курсів за вибором, які визначені можливостями гімназії щодо навчально-методичного та педагогічного забезпечення. У першому  класі відведено 1 годину  на вивчення англійської мови. Для забезпечення особистісного підходу  до кожної дитини та підвищення рівня знань учнів 2-4 класів заплановані години на індивідуальні заняття з математики, англійської мови, комп’ютерної графіки.

Початкова школа продовжує брати участь у експерименті  по вивченню „Християнської етики  в українській культурі”. Учитель початкових класів Даценко Н.А. нагороджена Грамотою Головного управління освіти і науки виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) за ІІІ місце в номінації „Краща розробка уроків” у 2009 році та Грамотою Митрополита Київської і всієї України Володимира.

Зважаючи на  потреби  учнів гімназії, у 5-9 класах вводилась 1 година на тиждень російської мови. Навчальні предмети, визначені у 5-6 класах з урахуванням навчально-методичного та кадрового забезпечення медичної гімназії, доповнення з урахуванням профілю латиною, основами валеології. Продовжується вивчення  курсу „Сходинки до інформатики” та „Мій Київ”. У 7-9 класах профільність  медичної гімназії передбачає поглиблене вивчення географії, біології, фізики, основ здоров’я.

Медична гімназія № 33 працює за програмою „Молодь за здоров’я” мета якої пропаганда та утвердження здорового способу життя, є осередком Київської міської Всеукраїнської дитячої спілки „Екологічна варта”, тому вивчення курсу ОБЖ та фізичної культури у всіх класах здійснюється автономно учителем ОБЖ Новіковою І.А.

З метою ґрунтовного опанування навчального матеріалу  в старших класах збільшено кількість годин на вивчення таких предметів: українська мова, українська література,  історія України, географія.

Захист Вітчизни для юнаків та медично-санітарна підготовка для учениць здійснюється за удосконаленими навчальними програмами, У 10, 11 класах – 1 година на тиждень.

Це дає можливість поглиблено працювати над гармонійним розвитком творчої особистості, продовжувати роботу з обдарованими дітьми, проводити індивідуальну роботу з учнями за інтересами, з дітьми, що  потребують особливого педагогічного  втручання.

Серед учнів початкової школи 75% навчається на високому  і достатньому рівні, нагороджені Похвальними листами 8 учнів. Немає дітей, які навчаються на початковому рівні.

У 5-8 класах 53% учнів навчаються на високому і достатньому рівні, 10 учнів нагороджено Похвальними листами.

У 10 класі 56% навчається на високому і достатньому рівні, 2 учениці нагороджені Похвальними листами. В 11 класі на високому й достатньому рівні закінчили гімназію 71% учнів, 1 випускник нагороджений золотою медаллю, 12 отримали Похвальні грамоти за особливі досягнення у вивченні окремих предметів.

Роботу педагогічного колективу гімназії було спрямовано на реалізацію Законів України “Про загальну середню освіту”, “Про освіту “, “Про мови в Україні”, Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Державної національної програми “Діти України”, програми “Столична освіта. 2006-2010 рр.”, наказів РУО Голосіївського району та заходів медичної гімназії № 33 по виконанню цих програм.

Педагогічний колектив гімназії 4 роки працює над особистісно-зорієнтованим навчально-виховним процесом.

Маючи певні напрацювання, враховуючи специфіку педагогічного колективу, учнівського колективу, традиції школи, а також співпрацю з Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України та Угоду про створення на базі школи експериментального майданчика за проблемою: “Творчий потенціал особистості та її відношення до екологічних проблем природоохоронної діяльності та виживання в сучасних умовах життя”,

В 2008-2009 навчальному році педагогічний колектив школи продовжуєвав  роботу по розвитку творчої  особистості, адаптованої до навколишнього світу. В зв’язку з цим  науково – методична проблема, над якою гімназія  працювала у поточному році має два напрямки:

 1. Розвиток та стимулювання творчого потенціалу учнів під час

      навчально-виховного процесу. 

 • Формування творчої всебічно-розвиненої особистості, спроможної до адаптації та визнання своїх потреб, можливостей в соціальному середовищі шляхом її творчого самовиявлення у різноманітних видах діяльності.

Методичне забезпечення здійснюється шляхом створення кафедр і творчих груп, об’єднаних загальною проблемою: “Використання в навчально – виховному процесі проектно-пошукових та проектно – дослідницьких прийомів роботи для створення організованого та цілеспрямованого педагогічного впливу на формування творчої особистості учня”.

Цінним у методичній роботі є орієнтація педагогів на творчість, на організацію дослідницької роботи, на пошук педагогічних технологій.

Кожним учителем на кінець навчального року готуються матеріали, напрацьовані з досвіду роботи. Наприклад, проведені відкриті уроки та позакласні заходи:

 • Даценко Н.А. урок української мови „Теперішній час дієслів” (4 клас);
 • Даценко Н.А. урок громадянської освіти (природознавство) „Знаємо і шануємо рідний край” (4 клас);
 • Даценко Н.А. урок християнської етики „Дар любові і терпіння” (4 клас);
 • Горбач М.Ю. урок – конференція (англійська мова) „Освіта країн світу” (11 клас);
 • Горбач М.Ю. урок англійської мови „Місто. Буквосполучення OW” (2 клас);
 • Юрловська І.С. урок – узагальнення (історія) „Національна – визвольна боротьба під проводом Богдана Хмельницького” (8 клас);
 • Юрловська І.С. виховна година „Мої права” (7 клас);
 • Сатіріна Н.М. урок зарубіжної літератури „Своєрідність художнього світу в новелі О.Генрі „Останній листок” ( 8 клас);
 • Сатіріна Н.М. „Загальна характеристика доби Відродження. Титани Відродження” (8 клас);
 • Сатіріна Н.М. виховний захід „Вчимося бути толерантними” (8 клас);
 • Панасьєва С.І. урок біології „Глибини людського мозку” (7 клас);
 • Панасьєва С.І. урок – конференція „Рослинні символи України” (7 клас);
 • Жеребко Т.О. урок зарубіжної літератури „У війни не жіноче обличчя” (11 клас);
 • Тарасенко А.М. урок християнської етики „Подорож до країни ввічливості та добра” (3 клас).

Результативність роботи вчителів визначається в тому, що з бажанням беруть участь учні у шкільній та районній олімпіадах з рідної мови, української літератури, є учасниками конкурсу ім. П. Яцика. А учениця 7 класу Паламарчук Серафима (вчитель Конончук Л.І.) стала призером ІІ (районного) етапу Х Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П. Яцика, Архипчик І. – учень 8 класу – зайняв ІІ місце в ІІ етапі конкурсу з українознавства (вчитель Дудник Л.М.).

У гімназії силами учнів та вчителів української мови і літератури видана збірка “Кулішеве коло” (літературний керівник Дудник Л.М. ), створено етнографічний музей (керівник Конончук Л.І.), організована хорова капела з учениць 8-11 класів.

Як створити атмосферу успіху, як розвинути природні здібності дітей через групову форму роботи, створення умов для творчого самовдосконалення , використання методики викладачів американських шкіл – теми, над якими працюють вчителі протягом року. Відкриті уроки із застосуванням новітніх технологій провели:

Горбач М.Ю. урок – літературне кафе “Роль поезії у вивченні англійської мови” (11-А клас), Преподобна О.В.- урок-казка “Ріпка” (3-а клас),  урок –подорож “Лондон. Визначні місця” (7 клас).

Постійними учасниками “круглих столів” є студенти та викладачі КДПУ ім. М.Драгоманова, Київського національного університету ім.. Т. Шевченка,  Київського славістичного університету, які беруть активну участь в проведенні позакласних заходів.

Уроки суспільних і природничих дисциплін проводяться з використанням мультимедійного комплексу.  У кабінетах зібрано дидактичні матеріали, методичну та навчальну літературу, відеоматеріали, матеріали СД, які створені учнями школи. Допомагає лекторська група старшокласників, зустрічі з співробітниками Управління юстиції м. Києва Харченко О.М. , Кононенко С.Р., Головного управління карного розшуку Шараєм В.М., екскурсії до музею СБУ, музею криміналістики,  Великої Вітчизняної війни, музею води.

Переможцями районних і міських олімпіад є:

географія – Паламарчук С. – 3 місце 7 клас – Можаровська Н.І.

Яковлєв В. – 3 місце 7 клас

Лоскутов Д.- 3 місце 8 клас

Петренко В. – 3 місце 8 клас

Галушко О. – 3 місце 9 клас

Кириленко В. – 3 місце 9 клас

Кравець О. – 3 місце 10 клас

Біологія –   Дема А. – 2 місце 10 клас – Панасьєва С.І.

Хмарський М. – 3 місце 10 клас

Математика – Мельник О. – 1 місце 7 клас – Ненхо Т.П.

Мокреців Є. – 2 місце 7 клас

Укр..мова – Паламарчу С. – 2 місце 7 клас – Конончук Л.І.

Рожок Т. – 2 місце 11 клас

Дема А. – 3 місце 10 клас – Малютіна Н.В.

Заруб.літ.-  Мокреців Є. – 2 місце 7 клас – Сатіріна Н.М.

Коваль В. – 3 місце 7 клас

Англ.. мова – Хмарський М. – 3 місце 10 клас – Преподобна О.В.

Комп. граф. Малов К. – 3 місце 7 клас – Лялько В.І.

Мокреців Є. – 3 місце 7 клас

Бабич А. – 3 місце 8 клас

Образ.мост.-Чепурна Є. – 2 місце 9 клас – Довженко Н.В.

Зінченко А. – 2 місце 9 клас

Дерюшева М. – 2 місце 8 клас

Малов К. – 1 місце 7 клас

Смоленська О. – 2 місце 7 клас

Правознавство – Іллічова С. – 2 місце 9 клас – Юрловська І.С.

Історія –     Кириленко В. – 3 місце 9 клас – Можаровська Н.І.

Кравець О. – 2 місце 10 клас – Пілявська О.В.

Дема А. – 3 місце 10 клас

Коваль В. – 3 місце 7 клас – Юрковська І.С.

 

Переможці ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт серед членів МАН (2009-2010 н.р.): Гойда М., учень 10 класу, ІІІ місце (секція: біологія та хімія); Зінченко А., учениця 9 класу, ІІ місце (секція: біологія та хімія). Двоє учнів стали призерами районного конкурсу МАН: Копилов Я., учень 10 класу, І місце (секція: математика), Орловська М., учениця 10 класу, ІІІ місце (секція: біологія).

Робота Новікової І.А., вчителя – методиста, висвітлена у виданнях: “Екологічний вісник”, “Проти СНІДу”, на запрошення екологічної ліги школярі брали участь у радіопрограмах: “Школярик”, “Еко”,  Київської міської організації товариства тверезості та здоров”я –  ток-шоу “Алкоголь: за і проти”. Театральний колектив „Соняшник” гімназії нагороджений почесною грамотою за участь у Київському міському фестивалі екологічної творчості молоді „Свіжий вітер” у номінації „Екологічний театр”, дипломом ГУОН нагородженні учні 7 класу за участь у конкурсі за програмою „Птахи України” (І місце), нагороджені Паламарчук С. та Смоленська О. Почесними грамотами за участь у Київському міському конкурсі „Ми за збереження біорізноманіття”

Методична рада школи в 2009–2010 навчальному році направляли свою роботу на реалізацію основних проблемних питань підвищення якості діяльності:

 • Створення системи інформаційного забезпечення.
 • Реалізація наукової організації праці, впровадження інноваційних технологій.
 • Культурно-аналітична робота.
 • Прогностично-планова діяльність.
 • Своєчасне виявлення сильних і слабких ланок .
 • Вдосконалення управлінської діяльності.

У школі вже за традицією проводиться “Круглий стіл”, де жваво обговорюються підсумки науково-методичної роботи за навчальний рік, визначаються шляхи вдосконалення роботи надалі.

Досягнення педагогічного колективу у справі навчально-виховної роботи та науково-методичної діяльності педагогів, висвітлення роботи учнівських органів самоуправління демонструються на районних і шкільних науково-методичних семінарах:

 1. Психолого-педагогічний семінар для вчителів гімназії „Мистецтво створити стан уроку”.
 2. Семінар для вчителів середньої школи „Етичні взаємини вчителя з учнями як засіб впливу на особистість.
 3. Педагогічні читання: „Мовленнєва культура вчителя”.

Широкі можливості для самореалізації дає вчителям атестація та курсова перепідготовка. Адже під час таких заходів можна поділитися з колегами своїми відкриттями, ознайомити їх із своєю методикою, результатами праці. Підсумком роботи вчителів під час атестації стає творчий звіт на педагогічній раді. Результати атестації підтвердили, що методична рада школи виконує  свою стимулюючу роль: Тарасенко А.М., вчитель початкової школи, підтвердила вищу категорію, педагогічне звання „вчитель – методист”, Панасьєва С.І., вчитель біології, підтвердила вищу категорію, педагогічне звання „вчитель – методист”; Сатіріна Н.М., вчитель зарубіжної літератури, підтвердила вищу категорію, педагогічне звання „старший вчитель”, Горбач М.Ю., учитель англійської мови, підтвердила вищу категорію, педагогічне звання „старший вчитель”, Даценко Н.А., вчитель початкових класів, підтвердила вищу категорію, присвоєно педагогічне звання „старший вчитель”.  Школа має свої здобутки в підвищенні фахового рівня педагогів:

Роки Загальна к-ть вчителів Учителі-методисти Старші вчителі Вчителі вищої категорії
2008-2009 32 10 3 29
2009-2010 33 11 7 31