Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Структура та органи управління закладу освіти

Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

 

 Адміністрація гімназії