Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Юний волонтер

Укладач: Новікова І.А.

 Пояснювальна записка

Участь кожного громадянина в суспільному житті; рівень його демократичної культури є невід’ємною умовою демократичного способу життя. Створення громадського суспільства покликане стати гарантом демократії та прогресу в нашій державі. Сьогодні в Україні склалася тенденція до збільшення проявів негативної поведінки серед дітей та молоді. За ряду несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище спрямоване на прилучення до нікотину, алкоголю, різноманітних наркотиків, ранніх статевих зв’язків, що різко погіршують стан фізичного, морального, психічного, духовного здоров’я підростаючого покоління.

Саме тому виникає потреба сформувати у молоді активну життєву позицію, лідерські якості, підготувати її до демократичного управління суспільством.

Слово «волонтер» з латинського перекладається як «доброволець» у сфері соціальної, гуманітарної, екологічної допомоги. Діти та молодь потребують стимулюючої участі в соціальному житті для розвитку самоповаги та соціальної компетентності. Це сприяє зменшенню кризових явищ у дитячому та молодіжному середовищі.

Метою роботи гуртка «Юний волонтер» є залучення учнів до волонтерської роботи стосовно здорового способу життя, профілактики травматизму, захисту довкілля в контексті сталого розвитку держави, що сприяє повноцінному розвитку, вмінню захистити себе та інших, адаптуватися в соціумі, прискорює їх громадське становлення.

Завданням навчання в гуртку «Юний волонтер» є оволодіння життєвими навичками сприятливими для зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я, формування у учнів екологічно доцільної поведінки, відповідальності за власне життя, за життя і здоров’я оточуючих, зокрема за безпеку руху, пожежну безпеку, дії в надзвичайних ситуаціях, навчити жити в мирі з собою та іншими.

Гурткова робота охоплює групу дітей в кількості 15–20 учнів. Програма розрахована на учнів 12–16 років, найбільш зацікавлених  та активних за психологічними показниками. Згідно з наказом №24 від 17.01.2003р. Міністерства освіти і науки України навчальна програма гуртка «Юний волонтер» створена з урахуванням шкільної програми предметів: «Основи здоров’я», «Основ безпеки життєдіяльності», «основи медичних знань», «Основи екології».

В роботі гуртка «Юний волонтер» використовуються такі форми і методи занять: лекції, бесіди, тренінги, диспути, круглі столи, змагання, групова робота, рольові ігри, кіно- та відео лекторії, спостереження, дослідницька робота, театралізовані виступи, соціальні акції, зустрічі з фахівцями, робота на природних об’єктах, шефська робота в закладах освіти і виховання, з соціально незахищеними верствами населення.

Навчально-тематичний план гуртка «Юний волонтер» 

Тема Теор. Практ. Що повинні знати і вміти
1. Виховання життєво спроможної, компетентної особистості готової брати на себе відповідальність і опікуватись тими, хто потребує допомоги. 12 12 Знати особливості і психологічне становлення підлітка і складності перехідного періоду. Вміти володіти собою, розумітися з іншими, ділитися душевним теплом.
2. Складові здорового способу життя . Наслідки шкідливих звичок. Шкідливість ранніх статевих зв’язків. Вміння робити вибір на користь здоров’я, щасливого майбутнього. 10 14 Знати як зберегти, зміцнити здоров’я, не загубити його шкідливими звичками. Вміти протистояти тиску однолітків, реклами і вчити цьому інших.

 

3. Безпечна поведінка в навколишньому середовищі. Безпека дорожнього руху, пожежно та електро безпека. Алгоритми поведінки в надзвичайних ситуаціях, що загрожують безпеці громадянина і суспільства. Захист, порятунок, допомога. 10 14 Знати правила дорожнього руху для всіх його учасників, пожежної, газової, електро безпеки.

Вміти передбачати, уникати, діяти у надзвичайних ситуаціях, рятувати інших.

4. Економічні проблеми навколишнього середовища. Екологія і здоров’я. Україна – сталий розвиток. Виховання екологічно свідомої особистості. 8 16 Знати екологічні проблеми довкілля. Значення стану природи для виживання людства. Вміти екологічно, доцільно поводити себе, покращувати стан довкілля.
5. Громадська безпека. Людина в інформаційному просторі. Виховання особистості, Спроможної протистояти тиску ЗМІ, реклами, маніпуляціям, здатної відстоювати свою точку зору. 10 14 Знати про негативний вплив інформаційного простору. Вміти аналізувати, протистояти тиску, обирати свій шлях в житті, допомагати іншим.
6. Держава на захисті життя і гідності людини. Права людини, дитини. Виховання толерантності, миротворчості,  здатності створювати гуманну атмосферу в соціумі. 12 12 Знати про небезпеки соціального характеру в мегаполісі. Про правила поведінки і права людини в суспільстві, вміти правильно діяти при небезпеці. Вдосконалювати свої можливості. Бути толерантним, комунікабельним, духовним.

Оцінювання набутих знань і вмінь учнів відбувається за допомогою анкетування до початку навчання і після його завершення ; захисту проектів, презентацій групової та індивідуальної роботи, конкурсів, виступів, фото репортажів, звітів, розроблених рекомендацій, виявлених компетентностей при вирішенні ситуаційних завдань, виготовленні наглядової наглядової ситуації.

 

Зміст програми гуртка «Юний волонтер» на І семестр

Тема Дата Форма роботи
1. Цінність і неповторність людського життя. Великі українці, які залишили пам’ять про себе та свої досягнення. вересень Тренінг, міні лекція
2. Складові здоров’я. Формула здорового способу життя. Фізкультура проти шкідливих звичок. вересень Міні лекція. Свято до дня фізкультури
3. Профілактика травматизму на дорогах. Безпечна дорога до школи. вересень Бесіда
4. Спостереження юними спостерігачами руху на постах типових порушень. вересень Постування
5. Робота над інформаційним матеріалом місячника безпеки дорожнього руху. вересень Виготовлення газет
6. Виступ агітбригади перед учнями молодшої школи, роботи з ними на ПД. вересень Вікторини з молодшими учнями
7. Зустріч з інспектором ДАЇ. Інформація про ДТП, стан безпеки дорожнього руху. вересень Бесіди. Обмін інформацією
8. Права людини, шанобливе ставлення до людей похилого віку. вересень Тренінг
9. Підготовка програми, привітання людей похилого віку, до дня людини похилого віку. вересень Розробка програми, привітання, допомоги
10. Зустріч з ветеранами. Виступ перед ними. жовтень Бесіда
11. Виховання толерантного до оточуючих, в чому полягає. милосердя жовтень Тренінг з молодшими школярами
12. Негативний вплив забруднення довкілля на здоров’я людини. жовтень Лекція
13. Зустріч з фахівцями екологічної ліги. жовтень Тренінг
14. До міжнародного дня боротьби з бідністю, наша допомога дітям  сиротам. жовтень Відвідування інтернату
15. Сміття в місті. Як можна покращити ситуацію. жовтень Лекція-тренінг
16. Проведення соціальної акції в мікрорайоні за чисте довкілля. жовтень Акція на вулицях
17. Вплив інформаційного простору на людину. До дня інформації. жовтень Лекція тренінг
18. Участь в всеукраїнській екологічній конференції. жовтень Участь в конференції
19. Знайомство з екологами  інших регіонів України. жовтень Зустріч з екологами
20. Соціальне здоров’я. Складності комунікації. Правила позитивного спілкування. листопад Бесіда, тестування, тренінг
21. Як навчитися сприймати і поважати людей такими, які вони є. Толерантність, милосердя. листопад Анкетування, тренінг
22. Готуємось до міжнародного дня толерантності. Підготовка тренінгів в молодшій школі. листопад Виховна робота в групах подовженого дня
23. Психічне, розумове здоров’я, як розвинути інтелект. Як застосувати знання на користь собі та іншим. листопад Міні бесіда
24. Зустріч з випускниками школи – студентами, до міжнародного дня студента. листопад Спілкування з студентами на тему «Як обрати справу про душі»
25. Права дитини. Конвенція про права дитини. Захист прав дитини. Випуск газети, інформаційних повідомлень. листопад Міні бесіда. Випуск газети
26. Шкідливі звички. Куріння і здоров’я. міфи і реальність. Радить медицина. листопад Тестування, міні-лекція, Тренінг
27. Проведення акції до всесвітнього дня не куріння в школі. листопад Соціальні акції в школі і на вулицях «Ми проти куріння»
28. Підготовка і проведення акцій до дня боротьби зі Снідом грудень Тренінг в молодшій школі, міні-бесіда
29. «Доброта врятує світ» Наша допомога людям з вадами, до міжнародного дня інваліду. грудень Міні-лекція, відвідання музею робіт інвалідів
30. Профілактика простудних, інфекційних захворювань. Складання пам’ятки. грудень Лекція, показ фільму, анкетування
31. Права людини – найвищій пріоритет в державі. До дня прав людини. грудень Тренінг, диспут
32. Проведення шефської роботи в молодших класах: Як загартуватись і протистояти простудам. грудень Шефська робота
33. Пожежна безпека в твоїй оселі. Заходи профілактики, План дій у випадку пожежі. грудень Анкетування. Бесіда. Розгляд ситуацій.
34. Безпечна поведінка на льоду під час новорічних свят. Здорове харчування. грудень Як запобігти пожежам і отруєнням. Тренінг
35. Екологія рослинного світу. Проведення акції, замість ялинки – зимовій букет. грудень Бесіда, проведення акції на вулицях: Збережемо ЯЛИНИ!

Прогнозування результатів:

Учні набувають знань стосовно збереження і зміцнення здоров’я, свідомо ставляться до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, як до найвищої соціальної цінності, набувають навичок самоволодіння, самовдосконалення, відповідальності за світ навколо них. Створення гуманної атмосфери в соціумі.

 

Програма гуртка «Юний волонтер» на ІІ семестр

Тема заняття Дата Форма роботи
1. Профілактика травматизму на дорогах, в школі, в побуті. січень Тренінг
2. Проведення станційної гри волонтерами в групі подовженого дня. січень Станційна гра
3. Проведення рольової гри: «В здоровому тілі здоровий дух» січень Рольові ігри
4. Зустріч з фахівцями центру тверезості і здоров’я . Лекція, відеоматеріал «Увага! Наркотики!» січень Бесіда, фільм
5. Зустріч з фахівцями центру здоров’я. Лекція, фільм: «ВІЛ/СНІД», « ХЩПСШ» лютий Міні-лекція, фільм
6. Підготовка волонтерів до проведення бесід в класах: «Профілактика Грипу, ОРВІ» лютий Тренінг, міні-лекція
7. Міні-лекція: «Безпека нашого дому: електро-газо-небезпека» лютий Тренінг ситуації
8. Зустріч з інспектором ДАІ: «Ситуації на дорогах Києва. Моделі поведінки» лютий Міні-бесіда. Ігротека
9. Міні-бесіда «Хвороби брудних рук вдома і в школі» Підготовка волонтерів до акції. лютий Міні-лекція. Акція: «Чисті руки»
10. Підготовка матеріалів, листівок до дня Захисника вітчизни – ветеранів війни. лютий Творча робота
11. Зустріч з ветеранами війни – «Бойовими шляхами Великої Вітчизняної Війни» лютий Бесіда: «Запитання-відповідь»
12. Підготовка до конкурсів у будинку природи: твори, малюнки, макети. лютий Практична робота
13. На захист рослинного світу. «Зупинимо винищення первоцвітів» березень Акція на місцях продажу квітів
14. Підготовка до КВК з правил дорожнього руху. Робота над відео кліпом. березень Репетиція. Зйомка відео
15. Репетиція до конкурсу КВК. Домашнє завдання. березень Репетиція
16. До дня води бесіда: «Значення води в природі та житті людини». Акція «Економимо воду» березень Акція: «Економимо воду»
17. До дня боротьби з туберкульозом: «Пандемія ХХІ століття. Як протистояти» березень Проведення бесід в класах
18. До дня культури і театрів: «Значення культури в збереженні життя» березень Відвідування театру
19. Підготовка програм, конкурсів, ігротек, плакатів до дня здоров’я. квітень Практична робота
20. До дня  здоров’я проведення ігротеки, конкурсів в групах подовженого дня «Будь здоров» квітень Практична робота. Тренінг
21. До дня космонавтики: зустріч з ветеранами ракетних військ. квітень Бесіда
22. До дня парків робота на пришкільній території. Благоустрій. квітень Практична робота
23. Проблеми навколишнього середовища. Сталий розвиток України. Підготовка до дня довкілля. квітень Тренінг. Практикум
24. До дня землі: «Наша практична допомога Ботсаду ім.. Фоміна» квітень Робота в бот саду
25. Бесіда – тренінг: «Громадська безпека: сам вдома, на вулиці, в автономній ситуації» квітень Бесіда. Ситуаційні завдання
26. До дня преси: «Роль СМІ у формуванні ідеології, свідомості. Як формувати власну позицію» квітень Бесіда. Тренінг
27. До дня Червоного Хреста. Зустріч з представниками Червоного Хреста. травень Бесіда: «Як бути корисним»
28. Підготовка до дня Перемоги. Робота над плакатами, листівками, експонатами  для музею. травень Бесіда. Практична робота
29. Підготовка волонтерів до проведення заходів до дня матері, дня сім’ї.  Ігротека. травень Міні лекція. Практична робота
30. Підготовка конкурсів, змагань,ігор до проведення дня матері. травень Акція: «Сім’я – фортеця моя»
31. До дня музеїв бесіда: «Значення музеїв в суспільстві». Відвідування музею. травень Екскурсія в музей медицини
32. Значення біологічного різноманіття. Поведінка в природі: «Не нашкодь» травень Міні-бесіда. Акції в молодших класах
33. Підготовка волонтерів до проведення акції: «День боротьби з табакокурінням» травень Тренінг. Практикум
34. Підготовка волонтерів до проведення в школі станційної гри «Безпека здоров’я» травень Практична робота. Бесіда
35. Проведення акції «Скажемо табакокурінню – НІ!» травень Акція на вулицях міста
36. Зустріч з фахівцями Міського центру тверезості і здоров’я. травень