Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Основи медицини

Пояснювальна записка

Зміни соціоекологічного середовища існування людей, які сталися наприкінці 19 століття спричинили настільки істотний вплив на здоров’я населення, що сьогодні це розглядається як глобальна проблема сучасного світу.

В Україні, яка за короткий проміжок часу пережила Чорнобильську катастрофу і зазнала глибинної соціоекономічної трансформації суспільного устрою, особливо гостро відчувається погіршення стану здоров’я молоді, що створює загрозу сталому розвитку суспільства.

Аналіз результатів медичних обстежень учнівської молоді свідчить, що кількість здорових підлітки не перевищує 2–8%.

34% дітей мають функціональні відхилення у різних системах організму, а у 64,5% виявлено хронічні захворювання.

Хронічна патологія зростає з 1 до 11 класу.

Серед патрологій перші місця займають такі поширені відхилення у стані здоров’я як деформація хребта, порушення постави, зниження гостроти зору і слуху, функціональні відхилення в серцево-судинній, травній, ендокринній нервовій системі. 85% дітей мають психічні відхилення.

В середньому лише 7% випускників можна вважати відносно здоровими.

Важливим показником стану здоров’я школярів є їхній фізичний розвиток. За даними комп’ютерної програми «школяр» лише 1,65% мають високий рівень фізичного розвитку – 33,5% середній, 33,5% нижче середнього, 23,6% – низький.

Збільшилась кількість учнів, які схильні до шкідливих звичок, небезпечних захоплень.

У дівчаток підлітків в Україні фіксують ряд захворювань, які впливають на репродуктивне здоров’я, що зменшує репродуктивний потенціал суспільства.

Значною мірою підвищилась смертність від таких соціально зумовлених хвороб як туберкульоз, ВІЛ/СНІД.

Все це створює проблему національної безпеки, самого існування держави як її оборонного потенціалу так і ресурсу розвитку суспільства.

Одним із перспективних напрямків реалізації державної програми щодо покращення здоров’я молодого покоління є навчання основам гігієни і профілактичної медицини, основам здорового способу життя., формування навичок, сприятливих для здоров’я, вмінню надавати долікарську медичну допомогу собі та оточуючим.

Програма гуртка «Основи медицини» розрахована на 2 роки навчання, початкового рівня і передбачає 144 години на рік для дітей віком 7–12 років.

Програма «Основи медицини» передбачає ознайомлення учнів з чинниками від яких залежить здоров’я, з будовою тіла людини, хворобами і травмами в різних системах і органах організму, з методами діагностики стану передхвороби, з методами запобігання хворобам і травмам, з методами лікування , накопиченими народом віками, з основами здорового способу життя, з прийомами надання першої невідкладної медичної допомоги собі та оточуючим.

Програма гуртка «Основи медицини» передбачає також висвітлення основних етапів історії медицини і діяльності видатних медиків від античних часів до наших днів.

Мета програми:

– ознайомлення вихованців гуртка з предметом досліджень медицини, її теоретичних і прикладних завдань;

– формування розуміння необхідності збереження і зміцнення здоров’я;

– виховання санологічної та екологічної культури, відповідальності за власне здоров’я і здоров’я оточуючих;

– розвиток навичок, сприятливих для життя і здоров’я.
Навчальна мета:

– формування знань з анатомії і фізіології людини;

– ознайомлення з взаємозв’язком всіх аспектів здоров’я;

– навчання методам діагностики індивідуального здоров’я, виявленню стану передхвороби, методам відновлення здоров’я;

– засвоєння практичних навичок збереження і зміцнення здоров’я;

– мотивування здорового способу життя. Розвивальна мета:

– розвиток інтересу до медицини;

– формування навичок самоспостереження, самодіагностики, самовдосконалення, логічного мислення;

– формування високого рівня розуміння вибору на користь здоров’я;

– формування пізнавальної і соціальної активності відповідальності за власне здоров’я і здоров’я оточуючих.

Виховна мета:

– формування свідомого ставлення до власного здоров’я;

– виховання гуманного та милосердного ставлення до інвалідів, похилих людей, до оточуючих;

– формування екологічної і саногенної культури, розвитку самоволодіння, почуттів, поглядів на засадах моральних цінностей.

Основні завдання:

– забезпечення засвоєння вихованцями знань про особливості будови і функцій систем організму;

– ознайомлення   з   розповсюдженими   хворобами   та   причинами   їх виникнення;

– застосування отриманих знань для профілактики хвороб і надання само-і взаємодопомоги у разі захворювання чи травмування;

– відпрацювання практичних навичок зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

– розвиток валеологічного і екологічного мислення і поведінки.

Форма занять:  лекції,  відеолекторії, бесіди, тренінги, практичні заняття, ігротека, екскурсії.

Методи занять: робота в групах, робота з наочним матеріалом, посібниками; дебати,   практичне   оволодіння   вправами   для   зміцнення   соматичного, фізичного здоров’я, зняття напруги і втоми.

Засоби контролю за ефективністю навчання:

Перевірка знань і вмінь відбувається методом опитування виконання тестових завдань, рішення ситуаційних задач, методом перевірки ступеня оволодіння практичними навичками зміцнення здоров’я та надання першої медичної допомоги.

 

 

Прогнозований результат

Зміст програми передбачає

Теоретичні заняття викладаються в:

– молодшій школі в доступній, цікавій формі у вигляді мінілекцій, роботи в групах, мозкового штурму, тренінгів, казкотерапії, презентацій власних досліджень;

– у середній школі теоретичні заняття опираються на базові знання, які учні отримали в молодшій школі і передбачають також інтерактивні методи проведення занять;

– практичні заняття передбачаються у вигляді зустрічей з фахівцями, показу відеофільмів за темами, відпрацювання вправ для профілактики порушень постави на профілакторі Євмінова інших тренажерах, оволодіння вправами для покращення зору, слуху, пам’яті, емоційного саморегулювання, складання режиму для за біологічними ритмами, харчового раціону з урахуванням індивідуальних практичних навичок надання невідкладної медичної допомоги у разі травм, пошкоджень, хвороб. Передбачається також відвідування центру здоров’я, центру тверезості і здоров’я, дитячої спілки «Екологічна варта», музею медицини.

Учні повинні мати уявлення про:

– стан здоров’я людини від внутрішніх і зовнішніх чинників;

– екологічні проблеми в Україні;

– традиційні і народні методи лікування хвороб;

– служби порятунку, учні повинні знати про:

– збалансовану роботу всіх органів і систем (гомеостаз) і перші

ознаки основних хвороб;

– травми і травматизм;

– профілактичні методи запобігання хворобам і травматизму;

– застосування прийомів надання першої медичної допомоги;

– застосування лікарських рослин, методів знеболення;

– методи збереження, зміцнення, відновлювання здоров’я;

– згубний вплив шкідливих звичок і залежностей на здоров’я.

Учні повинні вміти:

– вимірювати температуру, пульс, антропометричні показники;

– встановлювати рівень свого здоров’я за допомогою   тестів,самоспостереження, самоконтролю;

– складати розпорядок дня, харчовий раціон, володіти вправами для корекції постави, для покращення гостроти зору, слуху, для зняття напруги і втоми, робити точковий масаж;

– надавати долікарняну допомогу при травмах і втраті свідомості;

– транспортувати хворих.

 

Перший рік навчання, 144 години

Тема Кількість годин
Разом Теор. Практ.
1. Здоров’я – найбільша цінність. Здоров’я молоді України. Значення медицини. 7 2 4
  2. Історія медицини з давніх часів. Організм як цілісна система. Здоров’я і хвороби. 7 3 4
3. Що таке анатомія. 3 чого ми зроблені. Клітини, і тканини, органи. Самоспостереження 7 3 4
4. Скелет і м’язи. Постава – запорука здоров’я. Оцінка за поставу. Хвороби суглобів. 7 3 4
5 Переломи кісток. Що робити. Допомога при вивихах, розтягненнях, пораненнях. 7 3 4
6. Для чого нам шкіра. Гігієна шкіри. Чим небезпечні брудні руки. Волосся. Як доглядати його. 7 3 4
7. Для чого ми дихаємо? Верхні дихальні шляхи. Пилосос у носі. Кашель наш захисник. 7 3 4
8. Хвороби органів дихання. Як правильно дихати. Профілактика. Лікування. 7 3 4
9. Вликий працівник – серце. Артерії, вени, хвороби серця. Як їм запобігти. 7 3 4
10. Для чого потрібна кров? Фабрика крові. Гемоглобін. Хвороби крові. 7 3 4
11. Групи крові. Переливання крові. Маленька подряпина – велика біда. Зупинка крові. 7 3 4
12. Для чого ми їмо? Наші зуби, язик. Гігієна ротової порожнини. Стоматологія. 7 3 4
13. Звідки відчуття голоду? Органи травлення. Від чого болить живіт? Аптека в домі. 7 3 4
14. Хвороби травної системи. Як їм запобігти. Раціональне харчування. «Гострий живіт». 7 3 4
1 Органи виділення: 2 нирки і «один пузир». Профілактика хвороб нирок. 6 3 3
16. Найдосконаліший комп’ютер – наш мозок. Як ефективно вчитися, долати втому. 7 3 4
17. Нервова система. Вміння володіти собою. Самовдосконалення. Вибір на користь здоров’я. 7 3 4
18. Очі. Бережи «дзеркало душі». Як попередити хвороби очей, зберегти слух, смак. 6 3 3
19. Шкідливість шкідликих звичок: куріння, алкоголю. Руйнування особистості, життя. 6 3 3
20. Чи потрібен нам загар? «Не знаючи броду не ходи у воду». Допомога при опіках, утопленні.

 

7 3 4
21. Обираємо здоров’я заради майбутнього. Здоровий спосіб життя. Природа — наш дім. Правила поведінки в природі. Бережемо її. 7 3 4
Всього разом: 144 63 81

 

 

 

 

 

Другий рік навчання, 144 години

 

 

Тема

 

 

Кількість годин
Разом Теор. Практ.
1. Вступ. Складові здоров’я. Здоров’я, хвороба, передхвороба. Здоров’я молоді України.      Значення профілактичної медицини в охороні здоров’я. Екологічні проблеми і здоров’я. 6 4 2
2. Історія медицини з давніх часів до наших днів. Народна медицина. Чинники, які впливають на здоров’я. Здоровий спосіб життя,  профілактика хвороб. Мотивація здорового   способу життя. 7 4 3
3. Організм як цілісна біологічна система. Клітини, тканини, органи, системи організму.      Збалансованість роботи організму (гомеостаз).      Складення паспорту здоров’я. Антропометричі заміри. 7 3 4
4. Анатомія людини. Опорно-рухова система,   вади постави. Вправи для постави. Як зміцнити кістки і м’язи. Вправи для ніг і рук. Плоскостопість. Вправи лікувальної фізкультури. 8 4 4
5. М’язи довільні і мимовільні. Зміцнення м’язового корсету. Поранення. Невідкладна допомога при пораненнях, переломах, вивихах, забитті. Накладання пов’язок, шин. 8 4 4
6. Профілактика травматизму. Транспортування                   поранених. Послідовність дій при наданні допомоги при пораненнях. Самодопомога. Гуманне ставлення до хворих, похилих людей. 7 3 4
7. Невтомне серце. Серцево-судинна система.     Артерії, вени, капіляри. Хвороби серця у підлітковому віці. Як зміцнити серцеву систему. Вимірюємо пульс. Вправи, харчування серця. 7 4 3
8. Кров. Чудові завдання крові. Склад крові. Хвороби, які передаються через кров.     Хвороби крові. Кровотечі. Надання   невідкладної допомоги при кровотечах. 7 4 3
9. Ограни дихання. Значення   чистоти повітря.       Захворювання дихальної системи. Гігієна    органів дихання. Профілактика простудних      хвороб. Лікарські трави. 7 4 3
10. Вправи для зміцнення дихальної системи: повне дихання, система дихання по Бутейко, Стрельникової. Профілактика грипу, туберкульозу. Система загартування. Штучне дихання. 7 4 3
11. Травна система – фабрика постачання поживних речовин і енергії. Робота шлунку, роль печінки, кишківника. Засвоєння поживних речовин. Хвороби травної системи, їх профілактика. Розроблення здорового раціону. 7 4 3
12. Харчові отруєння. Ознаки. Негайна допомога при харчових отруєннях. Зуби. Молочні і постійні. Їжа і здоров’я зубів. Карієс, пародонтоз. Як зміцнити зуби. Гігієна ротової порожнини. 7 4 3
13 Видільна система. Нирки. Виділення шлаків.    Фільтри тонкого очищення. Порушення функції нирок. Їжа та алкоголь впливають на стан  нирок. Профілактика хвороб нирок. 6 3 3
14 Головний мозок – центр збирання і обробки інформації, центр контролю. Як вчитися ефективно. Як покращити пам’ять. Профілактика перевтоми. Фізичні вправи для      підвищення розумової діяльності. 8 4 4
15 Черепно-мозкові травми забиття мозку, струс мозку. Як надати невідкладну допомогу, транспортувати постраждалих. 7 4 3
16. Нервова система – провідник регуляції мозку. Значення спинного мозоку. Як зміцнити нервову систему. Емоційне саморегулювання. 7 4 3
17. Наші помічники – органи чуття: зір, слух, смак, нюх, дотик. Гігієна органів зору, слуху.  Вправи для покращення гостроти зору. 6 3 3
18. Гормони та інші чудові речовини. Лімфатична система проти всіх хвороб. Хвороби обміну    речовин. Як їм запобігти. Статеві залози.  Збереження репродуктивного здоров’я. 6 3 3
19. Шкідливі звички – шлях в нікуди. Удар, який  завдають здоров’ю нікотин, алкоголь, наркотики. Хвороби, які важко лікувати. Отруєння наркотичними речовинами. Невідкладна допомога при отруєннях. 6 3 3
20. Вибір на користь здоров’я і успішного майбутнього. Здорова дитина – успішна країна. 6 3 3
21. Лікар лікує – природа зцілює. Народні методи       і системи збереження, зміцнення, відновлювання здоров’я. Дбаємо про природу. Власний проект здоров’я на майбутнє. 7 4 3
Разом 144 77 67