Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ ГІМНАЗІЇ

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ
МЕДИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ №33 МІСТА КИЄВА У 2021 РОЦІ
05.05.-07.06.2021

На виконання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,«Про захист персональних даних», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID -19)», постанов Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» із змінами, від 17 лютого 2021 року № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року №367 (далі – Порядок), наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03 жовтня 2017 року №930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», враховуючи наказ Департаменту освіти і науки від 28 квітня 202і року №71 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти м. Києва у 2021 році», розпорядження Голосіївської в місті Києві державної адміністрації від 11.01.2021 № 5 «Про організацію обліку учнів та закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти району», листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 18.04.2018 № 063-3929, листа Міністерства освіти і науки України від 19.04.2018 № 2.4-986 «Щодо форм медичних довідок для зарахування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти» буде організовано прийом дітей до перших класів з 05.05.2021 до 07.06.2021.

 

Прийом документів буде здійснюватися з урахуванням рівня епідемічної небезпеки, із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних умов.

Право на першочергове зарахування до 1-го класу мають діти, які проживають на закріпленій за гімназією територією обслуговування, є дітьми працівників гімназії, мають старших братів і сестер, які навчаються в гімназії.

Заяву на вільні місця можуть подати всі бажаючі з іншої території проживання: іншого району, іншого міста.

Прогнозована кількість перших класів – 1 клас (30 учнів)

Заяви до вступу в 1-й клас подаються особисто одним з батьків.
До заяви додаються:

  1. Копія свідоцтва про народження дитини;
  2. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о. Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду; (відповідно до Наказу МОЗ № 682 від 16.08.2010 року «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; листа МОЗ № 111-01/89 від 29 березня 2018 року « Щодо медичних довідок для відвідуання закладів освіти»)
  3. Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).
    Для підтвердження інформації про місце проживання дитини згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684; надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву).

Зокрема:
1) паспорт громадянина України одного з батьків дитини, що підтверджує місце проживання;
2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядкупередачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207;
3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
4) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);
5) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму,оренди тощо), укладений між фізичними особами за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку.

При організації прийому до 1-го класу заклад загальної середньої освіти керується такими нормативними документами:

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації №5 «Про організацію обліку учнів та закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти району»

Закріплена територія обслуговування гімназії: 

  • Вул. Володимирська №71, 73, 75, 77, 79-а, 81, 81-а, 81-б, 83,85,87
  • Вул. Саксаганського № 25,25-в, 27, 27-а, 29,31
  • Вул. Саксаганського №26,28,30, 32, 32-б, 32-в, 34, 36, 40
  • Вул. Антоновича № 18-а, 18-б, 20, 20-а, 20-б, 20-в, 22, 24-а, 24-б, 26
  • Вул. Антоновича № 27, 31, 35

Дні прийому заяв:
Вівторок: 14.30-17.30
Четвер : 14.30-17.30

З метою уникнення незручностей та більш ефективної роботи просимо батьків заздалегідь записатися у журналі реєстрації (приймальня) або по телефону 287-10-96, обравши для себе зручний час і дату.