Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

План методичної ради

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

МЕДИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ №33 МІСТА КИЄВА

 

Засідання 1 (вересень 2019р.)

 

Зміст Відповідальні
1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Голова ради
2. Структура методичної роботи в навчальному році, завдання на 2019-2020 навчальний рік.

Роль методичних об’єднань у внутрішній системі забезпечення якості освіти.

Переймибіда Л.В.
3. Дотримання норм академічної доброчесності. Переймибіда Л.В.
4. Затвердження планів МО, на навчальний рік. Переймибіда Л.В.
5. Про систему оцінювання знань учнів. Розробка критеріїв оцінювання знань учнів. Усенко Р.О.
6. Затвердження плану роботи атестаційної комісії. Усенко Р.О.
7. Підвищення кваліфікації вчителів (затвердження графіка підвищення кваліфікації). Усенко Р.О.
8. Організація та проведення шкільних олімпіад. Усенко Р.О

 

 

Засідання 2 (листопад 2019 р.)

 

1. НУШ. Проблеми впровадження особисто зорієнтованого освітнього процесу. Організація роботи з обдарованими учнями. Бабенко В.Л.
2. Професійне зростання вчителя. Портфоліо вчителя. Формування власного освітнього процесу (самоосвітня робота вчителів). Голова МО
3. Проведення та аналіз моніторингових досліджень. Усенко Р.О.
4. Форми командної роботи в колективі. Підготовка до місячника відкритих уроків. Майстер-класи вчителів. Бабенко В.Л.
5. Затвердження плану заходів, щодо запобігання булінгу. Кузенко О.В.
6. Організація науково-дослідницької роботи (підготовка учнів до МАН). Методист

 

Засідання 3 (січень 2020р.)

 

1. НУШ. Реалізація компетентісного підходу в освітньому процесі. (Затвердження методичних рекомендацій, щодо реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі ) Бабенко В.Л.
2. Реалізація впровадження формувального оцінювання знань учнів (обмін досвідом роботи вчителів, які атестуються). (Затвердження методичних рекомендацій, щодо впровадження формувального оцінювання знань). Бабенко В.Л.
3. Використання ІКТ як можливість освоєння новітніх технологій. (Звіт методичного об’днання природничо-математичного циклу). Ковальова В.Ф.
4. Аналіз підсумків моніторингових досліджень за І семестр. Усенко Р.О.
5. Аналіз індивідуальної освітньої програми учнів. Усенко Р.О.

 

 

Засідання 4 (березень 2020р.)

 

1. НУШ. Формування відповідального ставлення до навчання  (Затвердження методичних рекомендацій). (Звіт МО  початкових класів) Бабенко В.Л., Соколовська Т.В.
2. Система впровадження самооцінювання та взаємооцінювання  учнів на уроці. (Із досвіду роботи МО гуманітарного циклу). Малютіна Н.В.
3. Поєднання виховного процесу з формування ключових компетентностей учнів – невід’ємна складова освітнього процесу. (Звіт-презентація МО вчителів художньо-естетичного циклу). Мірошниченко Л.В.
4. Аналіз проведення місячника відкритих уроків. Усенко Р.О.
5. Підготовка до ЗНО, ДПА. Усенко Р.О.

 

 

Засідання 4 (травень 2020р.)

 

 

1. Проблеми комунікації – один із факторів забезпечення якості освіти. Переймибіда Л.В.
2. Аналіз моніторингових досліджень за навчальний рік. Усенко Р.О.
3. Підготовка самоаналізу роботи МО за навчальний рік. Бабенко В.Л.
4. Колективне обговорення та планування робіт на майбутній рік.