Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

План методичної ради

План засідань науково-методичної ради

медичної гімназії № 33 міста Києва

 

Засідання 1 (вересень 2021р.)

 

Зміст Відповідальні
1.

Про підсумки науково-методичної роботи за навчальний рік та завдання на 2021-2022 навчальний рік.

Голова НМР
2.

Про затвердження плану роботи науково-методичної ради та структуру методичної роботи на навчальний рік

Бабенко В.Л.

3. Обговорення методичних рекомендацій МОН України щодо викладання навчальних предметів у новому навчальному році.

Сога О.М.

4. Затвердження планів роботи методичних об’єднань на 2021-2022 навчальний рік. Голова МО
5.

Про проведення І туру Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Цимбал П.Ю.

6. Обговорення критеріїв педагогічної діяльності вчителів (за аспектами проведення навчальних занять).

Бабенко В.Л.

 

 

Засідання 2 (листопад 2021 р.)

 

1.

Педагогічні підходи в оцінюванні знань учнів. Обговорення  методичних рекомендацій, підготовлених для вчителів гімназії, щодо кореляції навчальних досягнень учнів.

Бабенко В.Л.
2. Організація самоосвітньої роботи вчителів. Робота над портфоліо вчителя. Бабенко В.Л.
3.

Про дотримання єдиного орфографічного режиму в гімназії.

Цимбал П.Ю.
4.

Забезпечення роботи з обдарованими учнями. Затвердження заходів на 2021-2022 навчальний рік.

Заступник директора з виховної роботи

5.

Про атестацію педагогічних кадрів у навчальному році.

Цимбал П.Ю.
6.

Про підготовку до місячника педагогічної майстерності вчителів.

Бабенко В.Л.

Сога О.М.

 

Засідання 3 (січень 2022р.)

 

1.

Про виконання рішень науково-методичної ради.

Бабенко В.Л.
2.

Інноваційні форми роботи вчителів, спрямовані на оволодіння учнями компетентностями, необхідними для їх самореалізації.

Звіт МО гуманітарних дисциплін

3.

Аналіз результатів моніторингових досліджень за результатами І семестру та проведення кореляції навчальних досягнень учнів та педагогічної діяльності вчителів.

Сога О.М.
4.

Про хід атестації. Творчі звіти вчителів, які атестуються.

Цимбал П.Ю.
5.

Обговорення методичних рекомендацій «Робота з обдарованими учнями в період дистанційного навчання.

Заступник директора з виховної роботи

 

 

Засідання 4 (березень 2022р.)

 

1.

Про підсумки проведення місячника педагогічної майстерності.

Сога О.М.
2.

Про роль позаурочної роботи з учнями в підвищенні їх мотивації до навчання.

Звіт МО природничих дисциплін
3.

Завдання МО по організації роботи щодо підготовки до ЗНО, організації повторення.

Цимбал П.Ю.
4.

Обговорення методичних рекомендацій «Принципи академічної доброчесності вчителя як основа в формуванні соціально-активної особистості».

Бабенко В.Л.
5.

Про організацію колективної роботи вчителів по створенню умов для освітнього розвивального простору креативної особистості учня.

Соколовська Т.В.

 

 

Засідання 4 (травень 2022р.)

 

1.

Про виконання рішень науково-методичної ради.

Бабенко В.Л.
2.

Про виконання освітніх програм за навчальний рік.

Цимбал П.Ю.
3.

Про створення ініціативної творчої групи для проведення самоаналізу науково-методичної роботи та планування роботи на навчальний рік.

Голова НМР
4.

Про підсумки атестації вчителів.

Цимбал П.Ю.
5.

Про проведення діагностування вчителів щодо рівня їх педагогічної майстерності, роботи над науково-методичною темою.

Сога О.М.