Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Педагогічна рада

План роботи Педагогічної ради гімназії на 2020-2021 н.р.

 

п/п

Завдання та зміст роботи

Термін

виконання

 

Контроль

інформаційного

забезпечення

1 СЕРПЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №1|1

 1. Вибори голови та секретаря педради гімназії, затвердження регламенту.
 2. Актуальні проблеми та стратегічні напрямки розвитку гімназії (підсумки роботи гімназії у 2019-2020 н.р. та визначення пріоритетних напрямів роботи на новий 2020-2021 навчальний рік)
 3. Про організований початок навчального року в умовах адаптивного карантину: затвердження річного плану роботи, режиму роботи гімназії; правил внутрішнього розпорядку, інструкцій щодо протиепідемічних заходів в період карантину
 4. Про затвердження складу ради гімназії, комісій.
 5. Про реалізацію методичних рекомендацій МОН України щодо виконання навчальних планів і програм у 2020-2021 н.р.
 6. Методичні лайфаки: Креативний вчитель – креативний учень
 7. Затвердження програм гуртків на 2020-2021 н.р.
 8. Про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності гімназії

ІV

тиждень

 

протокол
2 ЛИСТОПАД

Педагогічна рада №2

 1. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад.
 2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки і передового досвіду.
 3. Адаптація учнів 5 класів до навчання у середній школі.

 

ІV

тиждень

 

протокол
3 СІЧЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №3/2

 1. Про затвердження Правил конкурсного прийому на 2021-2022 н.р.
 2. Про виконання державних навчальних програм, ведення шкільної документації (календарно-тематичні плани, класні журнали, атестаційні матеріали вчителів) за І семестр 2020-20201н.р.
 3. Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, дорожньо-транспортного травматизму за 2020 р. та організацію роботи на 2021 р.
 4. Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.
 5. Про початок навчального 2021 р. у системі ЦЗ.
 6. Використання інноваційних технологій навчання в освітньому процесі
 7. Про академічну доброчесність

ІV

тиждень

 

протокол
4 БЕРЕЗЕНЬ

Педагогічна рада №4

 1. Виконання рішень попередніх засідань педрад, нарад при директорі.
 2. Про порядок закінчення 2020-2021 н.р., підготовку до ЗНО та проведення ДПА у 4, 9 та 11 кл.
 3. Про результати районних, міських олімпіад, міського етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської МАН.
 4. Про результативність самоосвітньої роботи та проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у між атестаційний період.
 5. Дотримання педагогічної етики працівниками закладів освіти.
 6. Про затвердження предметів ДПА у 9 класі.

 

ІV

тиждень

 

протокол
5. КВІТЕНЬ

Педагогічна рада №5

 1. Про здійснення контролю за дотриманням вимог щодо нагородження золотими та срібними медалями випускників гімназії
 2. Про звільнення від ДПА.
 3. Про затвердження завдань ДПА у 4 та 9 класах.
 4. Про допуск учнів 4, 9 та 11 класів до ДПА
 5. Про недопущення перевантаження учнів

 

ІV

тиждень

протокол
6. ТРАВЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №6/3

 1. Про затвердження варіативної складової навчального плану на 2021-2022 н.р. (вибір модулів з фізкультури, трудового навчання)
 2. Про попередження дитячого травматизму в гімназії.
 3. Про схвалення конкурсних завдань для  -11 класів на вільні місця.
 4. Про вибір двох предметів з вибірково-обов»язкових для учнів 10 класів
 5. Про зарахування у 1 клас

 

ІІ

тиждень

 

протокол
7 ТРАВЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №7/4

 1. Про претендентів на нагородження свідоцтвом з відзнакою.
 2. Про нагородження Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивчені окремих предметів», Похвальними листами учнів.
 3. Про переведення учнів гімназії у наступний клас.

 

ІVтиждень

 

 
8. ЧЕРВЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №8/5

 1. Про закінчення учнями 9 класу та нагородження свідоцтвами з відзнакою.
 2. Про схвалення освітніх програм на 2021-2022н.р. (оцінка результативності попередніх освітніх програм)

 

ІІ

тиждень

 

протокол
9 ЧЕРВЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії

№9/6

 1. Про закінчення учнями 11-х класів гімназії та нагородження золотими та срібними медалями.
 2. Виконання рішень попередніх засідань педрад, нарад при директорі.

 

ІV

тиждень

 

протокол