Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Експериментальна робота

 

 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕДИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ №33 МІСТА КИЄВА

 

Дослідно-експериментальна робота за темою: «Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу» (науковий керівник: директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент М.Ф. Войцехівський)

Очікувані результати: Практичними результатами реалізації дослідно-експериментальної роботи є розробка «Програми розвитку педагогічного персоналу навчального закладу»; модель накопичувальної системи неперервного розвитку професійної компетентності педагогічних працівників на базі навчального закладу; методичні рекомендації для системи післядипломної педагогічної освіти щодо забезпечення неперервного професійного розвитку педагогічних кадрів.