Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ ГІМНАЗІЇ

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО 1 КЛАСУ

МЕДИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ №33 МІСТА КИЄВА У 2020 РОЦІ

1.06.-1.07.2020

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 806 від 19.09.2018, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого Міністерством юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, листа Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 № 1/9-292 «Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 27.05.2020 № 86 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2020 році», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 03.10.2017 № 930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», розпорядження Голосіївської в місті Києві державної адміністрації від 13.01.2020 № 12 «Про організацію обліку учнів та закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти району», листа Міністерства освіти і науки України від 17.04.2018 № 063-5436 «Про захист персональних даних», листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 18.04.2018 № 063-3929, листа Міністерства освіти і науки України від 19.04.2018 № 2.4-986 «Щодо форм медичних довідок для зарахування до закладів дошкільної та загальної середньої освіти» буде організовано прийом дітей до перших класів з 03.04.2020 до 29.05.2020

Право на першочергове зарахування до 1-го класу мають діти, які проживають на закріпленій за гімназією територією обслуговування, є дітьми працівників гімназії, мають старших братів і сестер, які навчаються в гімназії.

Заяву на вільні місця можуть подати всі бажаючі з іншої території проживання: іншого району, іншого міста.

Прогнозована кількість перших класів – 1 клас (30 учнів)

Заяви до вступу в 1-й клас подаються особисто одним з батьків.

До заяви додаються:

 1. Копія свідоцтва про народження дитини;
  2. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о. Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду; (відповідно до Наказу МОЗ № 682 від 16.08.2010 року «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; листа МОЗ № 111-01/89 від 29 березня 2018 року « Щодо медичних довідок для відвідуання закладів освіти»)
  3. Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).
  Для підтвердження інформації про місце проживання дитини згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684; надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву).

Зокрема:
1) паспорт громадянина України одного з батьків дитини, що підтверджує місце проживання;
2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядкупередачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207;

3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);
4) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);
5) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму,оренди тощо), укладений між фізичними особами за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

При організації прийому до 1-го класу заклад загальної середньої освіти керується такими нормативними документами:

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраціївід 13.01.2020 № 12«Про організацію обліку учнів та закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти району» http://www.golosiivruo.gov.ua/docs/head/Rozporyadzennya_12_vid_13.01.2020.pdf

Закріплена територія обслуговування гімназії: 

 • Вул. Володимирська №71, 73, 75, 77, 79-а, 81, 81-а, 81-б, 83,85,87
 • Вул. Саксаганського № 25,25-в, 27, 27-а, 29,31
 • Вул. Саксаганського №26,28,30, 32, 32-б, 32-в, 34, 36, 40
 • Вул. Антоновича № 18-а, 18-б, 20, 20-а, 20-б, 20-в, 22, 24-а, 24-б, 26
 • Вул. Антоновича № 27, 31, 35

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

 1. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
 2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…

Закон України “Про освіту”

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України “Про загальну середню освіту”

Стаття 18. Зарахування учнів

 1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
 2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). 

 

 

 

Дні прийому заяв:

Понеділок: 10.00-16.00

Четвер : 10.00-16.00

З метою уникнення незручностей та більш ефективної роботи просимо батьків заздалегідь записатися у журналі реєстрації (приймальня) або по телефону 287-10-96, обравши для себе зручний час і дату.