Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Комфортний клімат в освітньому середовищі

У медичній гімназії №33 міста Києва було проведено анкетування серед здобувачів освіти, батьків, вчителів, адміністрації щодо оцінювання рівня безпеки і комфорту у закладі освіти.
Інтерпретація отриманих результатів діагностики:
Кількість респондентів: 135
Проаналізувавши отримані результати дослідження «Експрес оцінювання рівня безпеки і комфорту у закладі освіти», проведеного у медичній гімназії №33 Голосіївського району, м.Києва (згідно запропонованої вибірки респондентів) можна припустити, що:
  Найвищі складові освітнього середовища медичної гімназії:
 • доступ до якісного харчування, майданчиків, пунктів допомоги;
 • обов’язковість тематики здоров’я, безпеки, соціалізації, громадянства;
 • належна пожежна та електрична безпека;
 • безпечна дорога до школи;
 • безпечне шкільне подвір’я, приміщення і навколишня територія;
 • належні санітарно – гігієнічні умови;
 • практичні тренування щодо дії в надзвичайних ситуаціях;
 • персонал школи добре обізнаний із концепцією безпечної школи;
 • школа підтримує дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу;
 • школа проводить активну політику щодо недопущення насильства;
 • надання психологічних консультацій та психосоціальної підтримки;
 • мотивація до навчання;
 • система взаємонавчання і взаємопідтримки вчителів;
 • регулярне підвищення кваліфікації персоналу;
 • залучення і рівність для всіх учасників;
 • створення безпечної школи – головний пріоритет;
 • визначена місія і кодекс поведінки, які сприймаються усіма;
 • управління закладом на засадах самоврядування і демократії;
 • батьки здобувачів освіти приймають активну участь у житті освітнього закладу;
 • створена і діє «Служба безпеки і здоров’я»;
 • активна взаємодія з громадою;
 • навчання з питань ефективного самоврядування.
Параметри, що потребують покращення:
 • навчання з питань мінної (вибухонебезпечної) безпеки;
 • сучасний навчальний простір;
 • система направлення здобувачів освіти для отримання зовнішньої допомоги.
Параметри в роботі педагогів, які заслуговують підтримки:
 • застосування інтерактивних методів навчання;
 • вільний доступ до позаурочної діяльності.
Параметри, які варто вдосконалити:
 • пріоритетність навчання життєвим навичкам.
Сприяння управлінських процесів на досягнення мети облаштування дружнього до дітей і ефективного шкільного життя та високої якості освіти: Управлінські процеси медичної гімназії №33 сприяють досягненню мети облаштуванню дружнього до дітей і ефективного шкільного життя та високої якості освіти. Якщо порівняти отримані результати дослідження із стандартами, то можна припустити, що у медичній гімназії стандартам відповідають такі параметри: комфортне психосоціальне середовище; навчання дітей і дорослих на засадах інклюзії, загальнолюдських цінностей і життєво важливих компетентностей. Потребує вдосконалення (незначне відхилення від стандарту): Загальний показник безпеки і благополуччя освітнього закладу; захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище; ефективне управління, партнерство і участь. Важливим аспектом є періодичність оцінювання закладу рівня безпеки, комфорту і привабливості; також ідея партнерства і престиж закладу. Освітній заклад медичної гімназії, визначаючи рівень безпеки та комфорту, мав насамперед на меті визначити власний рівень, у порівнянні з еталоном. Також зменшення агресії, тривоги, булінгу, поведінкових проблем, зменшення пропусків занять здобувачами освіти і т.п. Так, найефективнішим інструментом запобігання насильства та булінгу (цькування) в закладах освіти є профілактика. Варто створити у школі атмосферу спільної поваги та відповідального ставлення один до одного під час міжособистісної взаємодії учасників освітнього процесу. Щоб протидіяти будь-яким конфліктам (булінгу) серед учасників освітнього процесу в школі, МОН рекомендує практичні кроки впровадження концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» у закладах освіти в 2020/2021 навчальному році. Для практичного впровадження Концепції в закладі освіти найперше потрібно ознайомитися з Концепцією та ухвалити рішення щодо її доцільності у школі. Далі за детальними інструкціями рекомендацій організувати безпечний освітній процес. Важливо усвідомити, що безпечне освітнє середовище – це стан освітнього середовища, в якому наявні безпечні умови навчання та праці, комфортна міжособистісна взаємодія, що сприяє емоційному благополуччю здобувачів освіти, педагогів і батьків, відсутні досить напружені конфліктні ситуації та є достатні ресурси для їх запобігання або конструктивного вирішення. Для підвищення готовності вчителів до створення безпечного і комфортного освітнього середовища педагогам рекомендовано на курсах підвищення кваліфікації пройти навчальні модулі з питань безпеки.  
08 Гру, 2020