Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА

Завдання на період карантину

  3 Клас
 1. Природознавство
Теми Риби, Земноводні, Птахи п.39-42 Проекти на вибір Підсумок зимових спостережень
 1. Я у Світі Проект на вибір
 2. Історичні скарби України
 3. Чим славиться Україна?
 4. Славетні українці.
 5. Англ.мова записати в словник слова до теми День Валентина
Р.В. с.80-81 вивч. Рифмовку роб.зош. с.67-69
 1. Математика
№687-694, 696-705, 709-713, 717—726 логічні задачі
 1. Укр.мова: повторити написання словникових слів, уроки 13-14
 2. Літ.чит. с.110-113 вивч.вірші Читати виразно твори по с.121
5 клас
 1. Укр. літ.: вірші Т.Шевченка «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати» напам’ять.
 2. Укр. мова: 11-13 опрацювати теорію, впр. 103 (І,ІІ,ІІІ).
 3. Математика: стр.273, № 1257, 1258; стр.274, № 1259, 1260; : стр.274, № 1261, 1262.
 4. Інформатика: у зошиті накреслити схему стр.91; Виписати слова з словничків на стр.47,55,65,72,81,91,100,117.
 5. Англійська мова: Ex 1 p.131 ( в словник, вчити), Ex 2 p.131 ( читати, перекладати), Ex 3,4 p.132 ( в зошит).
 6. Біологія: - природознавство, опрацювати  параграфи розділу   "Умови життя на Землі" Дати відповіді в усній формі на запитання до параграфа.
 7. Історія: 13,14 вивчити відповідати на питання
6 клас
 1. Географія: § 35, 36.
 2. Історія: 37, повторити; § 38 вивчити; виписати основні битви таб.
Рік Битва Наслідки
 
 1. Укр. літ.: Прочитати «Тореодори з Васюківки» В.Нестайка.
 2. Укр. мова: Повторити вивчене про прикметники.
 3. Інформатика: Розробити кросворд з 10 слів з термінології інформаційних технологій та поставити до них запитання.
 4. Англійська мова: Ex 1 p.138 ( в словник, вчити), Ex 2 p.138-139 ( читати, перекладати)
 5. Біологія: - опрацювати теми  " Відділ  Папоротеподібні, Голонасінні, а також відповідні завдання у зошиті.
7 клас
 1. Укр. літ.: В.Симоненко «Ти знаєш, що ти людина» (напам’ять).
«Гей, нові Колумби й Магелани», М.Павленко  «Русалонька із 7-Б» читати.
 1. Укр. мова: 29, впр. 299, § 30, впр. 305
 2. Інформатика: Розробити кросворд з 10 слів з термінології інформаційних технологій та поставити до них запитання.
 3. Фізика: , 30, впр. 20 (1,2,4).
 4. Географія: § 37, 38.
 5. Хімія: прочитати § 19-21.
 6. Алгебра:3, № 20,21,22,23, записати в зошит стор.170 завдання №6 (з 1 по 12)
 7. Геометрія: №6 стор 124, записати в зошит № 368,366,364,371
 8. Біологія: виписати у зошит особливості внутрішньої будови класу Земноводні за стандартним планом Виписати особливості розмноження Земноводних.
 • 36. Земноводні — будова і процеси життєдіяльності §37. Розмноження й розвиток земноводних. Сезонні явища в житті земноводних
10.Всесвітня історія: § 5 8 клас
 1. Історія: 22-28, підготуватись до к.р.
 2. Історія України: 16 вивчити.
 3. Інформатика: Розробити алгоритм дороги до школи. Записати алгоритм у словесному вигляді та у вигляді блок-схеми.
 4. Фізика: , 25, § 26.
 5. Географія: § 37, 38.
 6. Укр. літ.: Читати повість М.Коцюбинського «Дорогою ціною».
 7. Укр. мова: 31, впр. 312, повторити § 27 – 29.
 8. Хімія: прочитати § 26-28, в зошиті урок 40-42.
 9. Біологія: Виписти у зошит особливості внутрішньої будови чоловічої статевої системи та зв`язок будови з функціями. Вміти порівнювати чоловічу та жіночу системи. § 62. Репродуктивна система людини, будова та функції
 10. Англійська: :підготувати матеріали на тему "Цікаві факти про. Великобританію, офіційні та неофіційні символи. Граматика :повторити Passive Voice, Modals(grammar reference).
    9 клас
 1. Укр. літ.: Т.Шевченко «Сон», «Кавказ», «До Основ’яненка» с.200-217. Початок зі «Сну» до слів «і царята, і старчата Адамові діти» і з «Кавказу», до слів «не понесе слави Бога, великого Бога» - напам’ять.
 2. Укр. мова: 25, впр. 297, впр. 305. (вчитель Малютіна Н. В.)
 • 24 опрацювати теорію, впр. 284 (І), впр. 517 (усн. твір). (вчитель Цьопа О. В.).
 1. Інформатика: Підготувати до здачі проекти: «Довідник з предмету …», «Моя майбутня професія».
 2. 27, впр. 27 (1-3).
 3. Історія всесв.: 17 вивчити.
 4. Історія України: 17 вивчити.
 5. Географія: § 35, 36. Повторити §§ 21- 34.
 6. Англійська мова: Ex 5, 1, 2 p.31, вчити слова Unit2 Home, повторити І-ІІІ тип умовних речень.
 7. Хімія: прочитати § 27-30, вивчити конспект (С/Р)
 8. Право: §17
 9. Англійська: слова перекласти с 50 - 51,70-71,виконати завдання с36-39.
 10. Біологія: закріпити теми енергетичний обмін, фотосинтез, клітинний цикл по конспектам у зошиті. Передивитись на YouTube  відео на тему мітоз, мейоз. Записати в зошит визначення мітозу та основні стадії.
10 клас
 1. Укр. мова: 13 с.152-158, впр. 223 (усно), впр. 224 (письмово).
 • 14 с.165-176, впр. 236 (письмово).
 1. Інформатика: Підготувати до здачі проекти: «Побудова простих геометричних фігур», «Моя майбутня професія».
 2. Історія всесв.: 20-21 Польща, Чехословаччина - вивчити.
 3. Історія України: Політика НЕПу.
 4. Географія: 39, Повторити «Країни Азії».
 5. Хімія: прочитати 22, ст.151 зав. 198-206.
 6. Геометрія: №6 стор 124, записати в зошит № 368,366,364,371 стор. 39, §4, № 23 завдання 2, № 24 завдання 5, № 25 завдання 9, № 26 завдання 17, № 27 малюнки, № 28, 29 задача 23
 7. Алгебра: співвідношення між тригонометричними функціями, вивчити формули; формули додавання, вивчити; формули подвійного аргументу, вивчити
 8. Право: §17
 9. Англійська: вивчити слова unit3-4, виконати завдання с. 28-32.
 10. Біологія: закріпити теми енергетичний обмін, фотосинтез, клітинний цикл по конспектам у зошиті. Передивитись на YouTube  відео на тему мітоз, мейоз. Записати в зошит визначення мітозу та основні стадії.
  11 клас
 1. Укр. мова: 24- 25, впр. 346, 347, І (усно), ІІ – одна з тем письмово.
 2. Укр. літ.: В.Симоненко, Д.Павличко с. 229-238. Повідомлення про цих письменників плюс про шістдесятників підготувати, один з віршів на вибір напам’ять.
«Гей, нові Колумби й Магелани», М.Павленко  «Русалонька із 7-Б» читати.
 1. Інформатика: Розробити 3 ребуси (малюнок і відповіді), використовуючи EXCEL.
 2. Історія всесв.: розпад СРСР стор. 99-105 вивчити.
 3. Історія України: 28 вивчити. § 26, 27 повторити.
 4. Хімія: Задачі на надлишок, вихід від теоретично можливого (ЗНО 2015-2017).
 5. Біологія: 32. Потоки речовини та енергії, ланцюги живлення і трофічні рівні Виписати біологічну продуктивність, її види, правило екологічної піраміди§ 33. Динаміка і продуктивність екосистем Виписати поняття про сукцесії та їх види. Параграфи перечитати повністю, занотувати головне.
 6. Англійська: підготувати доповідь на тему "Вища освіта в Україні та за кордоном. Правила вступу. Навчання за програмою обміну"
   
23 Лют, 2018