Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА
MENUMENU

Стисла довідка

Медична гімназія №33 міста Києва Голосіївського району

Медична гімназія №33 – це загальноосвітній навчальний заклад з поглибленим вивченням окремих предметів біологічного, хімічного та гуманітарного профілів. Гімназія має поважну історію, педагогічні традиції, унікальну і відпрацьовану систему роботи з учнями та вчителями.

Медична гімназія №33 є базовою в районі з питань формування здорового способу життя підростаючого покоління. Навчальний заклад впроваджує європейські стандарти превентивної освіти.

Вже багато років досвідчений і сталий педагогічний колектив закладу працює над проблемами особистісно-зорієнтованого навчання і виховання учнів, над формуванням в учнях пріоритету загальнолюдських цінностей та над створенням умов для самореалізації особистості і життєвого самовизначення кожної дитини. Велика увага приділяється духовному вихованню учнів і збереженню національних традицій.

У конкурсному відборі до 5 класу гімназії можуть брати участь діти незалежно від місця проживання. Конкурсний відбір здійснюється на підставі комплексного тестування з української мови та літератури та основ здоров’я.

Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання за співбесідою.