Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА
MENUMENU

Правила прийому до закладу освіти

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ДОДАТКОВИЙ НАБІР У 5 КЛАС МЕДИЧНОЇ ГІМНАЗІЇ №33 МІСТА КИЄВА

Прийом документів проводиться до 11 червня 2018 року.

 • У конкурсі на вільні місця до гімназії можуть брати участьучні незалежно від місця проживання.
 • Конкурсні випробування здійснюються  на  безоплатнійоснові.
 • Зарахування до гімназії здійснюється відповідно до наказу керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком згідно з додатком 1до Порядку (далі – заява).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (табель за 4 клас).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).

1.4. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором гімназії. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

1.5. Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

1.6.Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

1.7. Конкурсне випробування для учнів, які вступають до 5 класу гімназії проводиться з навчального предмета, що відповідає спеціалізації гімназії: основи здоров’я (тести).

1.8. Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

1.9. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового, цифрового – не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

1.10. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

1.11. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

1.12. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

 

 

Зразок конкурсного завдання

1 рівень

( Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бали)

Виберіть одну правильну відповідь:

1.Цілісність здоров’я полягає у взаємозв’язку…

а) фізичної та психічної складових;

б) фізичної, соціальної, психічної та духовної його складових;

в) фізичної та соціальної його складових;

г) фізичної,психічної, та духовної його складових.

 1. Здоров’я людини найбільше залежить від…

а) навколишнього середовища;

б) спадковості;

в) способу життя;

г) медичного обслуговування.

 1. Якщо в людини температура 36,6 градусів, то це свідчить про нормаль-

не:

а) фізичне здоров’я;

б) інтелектуальне здоров’я;

в) психічне здоров’я;

г) моральне здоров’я.

 1. Люди в яких є хороші друзі, …

а) відчувають невпевненість в собі;

б) часто мають проблеми зі здоров’ям;

в) почуваються пригніченими, самотніми;

г) відчувають любов та підтримку.

 1. Коли ти сам (-а) удома, то сміливо відчиниш двері…

а) листоноші;

б) поліцейському;

в) рідній бабусі;

г) електрику.

 1. Люди із заниженою самооцінкою…

а) нехтують думкою інших;

б) нерішучі, невпевнені в собі;

в) правильно оцінюють свої можливості та здобутки;

г) поводяться агресивно.

2 рівень

( Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1 бал)

Завдання з кількома варіантами відповідей:

7.Дорогу безпечно переходити:

а) на зупинці;

б) в місцях, позначених знаком “ Пішохідний перехід”;

в) там, де найзручніше;

г) на зелений сигнал світлофора.

 1. Як поводитись в автобусі, відчувши запах диму?

а) сповістити водія;

б) затулити ніс хустинкою і продовжувати подорож;

в) намагатися вистрибнути на ходу;

г) не панікувати.

 1. Ти почув запах диму і побачив, що горить розетка, в яку ввімкнули обігрівач. Як ти діятимеш?

а) будеш поливати водою;

б) висмикнеш шнур з розетки;

в) виключиш електрику на щитку;

г) покличеш на допомогу.

3 рівень

( Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 1,5 бали)

 1. Розподіліть названні чинники у дві групи:

     I — збереження слуху; II — порушення слуху;

а) простудні захворювання;

б) регулярне миття вух теплою водою;

в) одягання головного убору в холодну пору року;

г) чищення вух гострими предметами;

д) своєчасне лікування запальних захворювань вух;

е) слухання надто гучної музики.

11.Склади правила безпечного переходу перехресть, дописуючи відповідні за змістом слова.

  Регульоване перехрестя переходь по _________ на _______ сигнал світлофора або за командою ___________ . Нерегульоване перехрестя переходь по дорожній розмітці “зебра” або по ________  тільки тоді, коли _________.

 

4 рівень

( Правильне розв’язання  завдання оцінюється в 3 бали)

 1. Склади правила збереження гарної постави, дописуючи відповідні за змістом слова.

Для збереження гарної постави потрібно:

ходити ___________,

сидіти ___________,

носити ___________,

виконувати _______,

спати ____________.