Медична ГІМНАЗІЯ №33
МІСТА КИЄВА
MENUMENU

Педагогічна рада

План роботи Педагогічної ради гімназії на 2018-2019 н.р.

 

 

п/п

Завдання та зміст роботи Термін

виконання

 

Контроль

інформаційного

забезпечення

1 СЕРПЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №1

 1. Вибори голови та секретаря педради гімназії, затвердження регламенту.
 2. Актуальні проблеми та стратегічні напрямки розвитку гімназії (підсумки роботи гімназії у 2017-2018 н.р. та визначення пріоритетних напрямів роботи на новий 2018-2019 навчальний рік)
 3. Про організований початок навчального року: затвердження річного плану роботи, режиму роботи гімназії; правил внутрішнього розпорядку.
 4. Про затвердження складу ради гімназії, комісій.
 5. Про реалізацію методичних рекомендацій МОН України щодо виконання навчальних планів і програм у 2018-2019 н.р.
 6. Про погодження Перспективного прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та освітнього процесу гімназії на 2019-2023 рр. та затвердження методичної проблеми «Забезпечення інноваційної діяльності гімназії, спрямованої на становлення педагогічної майстерності вчителя і розвиток креативної особистості учня».
 7. Інноваційні підходи до розвитку сучасної освіти (теорія і практика).

 

ІV

тиждень

 

протокол
2 ЛИСТОПАД

Педагогічна рада №2

 1. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад.
 2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки і передового досвіду.
 3. Адаптація учнів 1 класу до освітніх програм НУШ, адаптація учнів 5 класів до навчання у середній школі.
ІV

тиждень

 

протокол
3 СІЧЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №3

 1. Про затвердження Правил конкурсного прийому на 2019-2020 н.р.
 2. Про виконання державних навчальних програм, ведення шкільної документації (календарно-тематичні плани, класні журнали, атестаційні матеріали вчителів) за І семестр 2018-2019 н.р.
 3. Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, дорожньо-транспортного травматизму за 2018 р. та організацію роботи на 2019 р.
 4. Про претендентів на нагородження золотими та срібними медалями.
 5. Про початок навчального 2019 р. у системі ЦЗ.
 6. Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога.

 

ІV

тиждень

 

протокол
4 БЕРЕЗЕНЬ

Педагогічна рада №4

 1. Виконання рішень попередніх засідань педрад, нарад при директорі.
 2. Про порядок закінчення 2018-2019 н.р., підготовку до ЗНО та проведення ДПА у 4, 9 та 11 кл.
 3. Про результати районних, міських олімпіад, міського етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської МАН.
 4. Про результативність самоосвітньої роботи та проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у між атестаційний період.

 

ІV

тиждень

 

протокол
5. КВІТЕНЬ

Педагогічна рада №5

 1. Про здійснення контролю за дотриманням вимог щодо нагородження золотими та срібними медалями випускників гімназії
 2. Про звільнення від ДПА.
 3. Про затвердження завдань ДПА у 4 та 9 класах.
 4. Про допуск учнів 4, 9 та 11 класів до ДПА
 5. Про недопущення перевантаження учнів

 

ІV

тиждень

протокол
6. ТРАВЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №6

 1. Про затвердження варіативної складової навчального плану на 2019-2020 н.р.
 2. Про попередження дитячого травматизму в гімназії.
 3. Про схвалення конкурсних завдань для учнів5-11 класів на вільні місця.
 4. Про вибір двох предметів з вибірково-обов»язкових для учнів 10 класів
ІІ

тиждень

 

протокол
7. ТРАВЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №7

 1. Про претендентів на нагородження свідоцтвом з відзнакою.
 2. Про нагородження Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивчені окремих предметів», Похвальними листами учнів.
 3. Про переведення учнів гімназії у наступний клас.

 

ІV

тиждень

 

 
8. ЧЕРВЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №8

 1. Про закінчення учнями 9 класу та нагородження свідоцтвами з відзнакою.
 2. Про схвалення освітніх програм на 2019-20120 н.р.

 

ІI

тиждень

 

протокол
9. ЧЕРВЕНЬ

Спільне засідання Педагогічної ради та Ради гімназії №9

 1. Про закінчення учнями 11-х класів гімназії та нагородження золотими та срібними медалями.
 2. Виконання рішень попередніх засідань педрад, нарад при директорі.
ІV

тиждень

 

протокол